Българският учен д-р Тимен Тимев представи нова теория за времето (ВИДЕО)

26.05.2016 г.
20536
Добавена от: Портал12
15 коментара
Българският учен, писател и психиатър, д-р Тимен Тимев представи нова теория за времето. Според него всички събития се движат в течение на времето, а самото време се движи в течение на мисълта. Тимев е категоричен, че бъдещето на физиката като наука, ще е свързано с физиката на времето.

В момента д-р Тимен Тимев представя България на международен форум за мозъка, който се провежда днес и утре (26-27 Май), в Лозана, Швейцария.  Вижте още какво сподели пред камерата на Портал12:

"Разбирате ли колко е смешно, когато се говори, че до 2050 г. компютърът ще надмине човешкия ум? Ами емоциите, волята, интуицията, фантазията, логическата фантазия, предчувствията…? Т.е. толкова много неща има още машината да гони. След няколко десетилетия компютрите могат да догонят човешкия ум в чисто интелектуално и рационално отношение.""Самата дума “съзнание” означава събирането в едно знание на всички знания - consciencia, conscience, consciousness. Безкрайно логически и елементарно е да разберем, че за да може интернет да получи съзнание, ние трябва да накараме всички big data в него - всички знания и културни навици, умения, чувства и емоции да общуват помежду си.

И човек да се почувства призван - не той да използва знанието, за да общуват помежду си хората с техните гастрономически, сексуални и социално-суетни интереси за борба, власт, господство и взаимни наслаждения. Това е израждане на човешкия феномен. А човек да се издигне до някаква божествена мисия, че той има космическо призвание, да доведе знанията и културните феномени до тяхното взаимно общуване, до тяхното взаимно чувствуване, и тогава, и не само, интернет ще получи съзнание.

Тогава и цялата човешка цивилизация ще достигне съзнание и остава последната фаза. Как може човек да превръща безсъзнателната вселена на физиката, да я надарява той със съзнание? Стрелата на еволюцията, на времето, на омозъчностяването на света, трябва да доведе до стрелата на осъзнаването на иначе безсъзнателната вселена. Може би висшето предназначение на човека не е толкова да екстериоризира, да изважда навън своята психика под формата на технология - което правим ние.

Един мой познат, много известен световен учен - Рей Кърцуайл - той иска неврон по неврон да извади цялата арматура на мозъка в компютър. Значи мисли, че като извадим невроните, ние ще извадим и емоциите, които са се образували в течение на милиарди години. Ами констелациите между емоциите? Ами тази рационална, пропорционална и хармонична наредба на емоциите, която дава висшата музика на толкова музикални гении?

Тимен Тимев - теория на времето

Днешната парадигма в компютърните технологии е следната - everything is computing, everything computes, т.е. всичко изчислява. Доказали са, че всяка една елементарна частица всъщност е едно обработване на информация. С модерното дигитално схващане на висшата математика за вселената е че наистина, от една страна, в количествената вселена всяко нещо изчислява - формулата everything is computing. Аз казвам, че ние ще преминем към истинска еволюция - и духовна, и технологична за в бъдеще - когато ние изместим самите наши оръжия - компютрите - от everything computes, към everything signifies, когато всяко нещо ще започне да означава.
А какво означава компютрите, вместо с числа, да боравят със знаци?

Предимството на знака пред числото, е че числата само отразяват информация. А знаците продуцират информация, която никога още преди това не е съществувала. Значи знаците творят информация. Защо? Защото знакът, според великото определение на Чарлс Сандърс Пърс, е събитие, чието значение се намира вън от него в бъдещето. Оттук моите хипотези, че нашите мисли идват от бъдещето. Родината на значенията и знанието е бъдещето.

Ние трябва да ходим до бъдещето, за да мислим. Когато трябва да възприемаме, ние се връщаме в настоящето. Моите изследвания показват, че не е нужно специално да измисляме машини, с които да пътуваме в миналото и бъдещето. Чрез нашето съзнание ние постоянно пътуваме в бъдещето и миналото. Защото съзнанието събира всичко в едно цяло - минало, настояще, бъдеще.

Да бъдеш в съзнание означава да притежаваш едновременност като мигновение. Затова, за да влезем в съзнание, трябва да влезем в едновременността на всички времена. Оттам ще получим способност да станем ясновидци. За да влезем в мигновението, се нуждаем от практиката да се научим да изкривяваме стрелата на времето в перпендикулярна посока. Въпросът е да излезем от този адски тунел на времето, в който се движим ние като тела, защото нашите тела се движат между миговете. А истинският творчески, духовен живот на нашите души е живот вътре в миговете.

Въпросът е да се научим на практики и техники - това безсъзнателно го знаят големите творци в науката и изкуството. Чрез мигновението те се връщат в едновременното време, а това е бъдещето - то се дефинира като всевъзможно едновременно квантово бъдеще. Там живеят нашите мисли, нашите тела, и аз мисля, че там живеят мъртвите. Когато умрем, ние се завръщаме в бъдещето. А когато се раждаме, ние всъщност се спускаме от бъдещето в настоящето.

Да ви кажа ли кои умират? Тялото е това, което задържа нашата душа заедно. Вегетативната система, неврологичната система, нашите мускули, вътрешни органи - целият ни организъм притежава една обща пресечна точка, където в един възел се събират всички усещания, всички дразнения и цялата работа на всички органи. Затова тялото е толкова съвършен организъм, като Бог. В момента на смъртта изведнъж се развързва възелът, където всичко е завързано, и всички органи и системи се разединяват. Тогава кога душата ни ще умре и кога няма да умре?

Душата ни е като магнит - в единия си полюс е енергетична, но има и темпорален полюс, който е свързан с времето, което ние намираме в черната дупка на мозъка. Имаме няколко вида души, както имаме няколко вида нервни системи. Когато сме свързани само с енергетичния полюс, ние ползваме общата завързаност на тялото. Върху букета, в който са завързани всички органи и системи, клетки и усещания, там отгоре стои нашето съзнание, което много лекомислено разчита само на тялото.

Всички събития се движат в течение на времето, а самото време се движи в течение на мисълта
Времето е този общ темпорален облак, в който плува енергетично-геометричната топка на вселената. Не трябва да разчитаме на нашата енергетична душа, защото енергията е низшият статус на времето.

Духът е темпоралното в нас. Новото тълкувание на Иисус Христос е темпоралният Иисус. Това е Иисус, който идва от бъдещето като вълна на енергия, информация, значение. А не Иисус като картина от миналото.  

В бъдеще, за да може да засегнем по-висшестоящата част от нашето съзнание, а и от самата вселена, трябва  да се научим да измерваме и да фиксираме темпоралните вълни. Ако гравитационните вълни показват колебанията на пространството, то темпоралните вълни показват колебанията на времето, т.е. собствената ритмика на времето, която изобщо е непозната на физиката.


Новата физика ще бъде физика на времето
Защото ние сега със субективността на времето познаваме обекта на физиката. Времето все още е нашата субективност. Познаващото в нас е свързано с времето, познаваното се явява като пространство. Пространството е свързано със статичността на формите, които образува интетелектът. Пространството е интелектуално, а времето е емоционално, волунтативно - т.е. свързано с волята, с фантазията, с емоцията, с интуицията. Това са модификации на времето.
Обективната случайност се явява в нас като субективна фантазия. Затова посредством случайността, вселената фантазира. Времето е фантазиращо, мислещо, мечтаещо, емоционализиращо, то е свръзано със световната воля. Интелектуалната съставка на вселената е свързана с пространството. Формата е тази, която е интелектуалната, а възбудата е тази, която е свързана с времето. Има нисша възбуда, която е енергетична, и висша възбуда, която е темпорална."
 
Коментари: 15
 • Цветан Иванов
  01.06.2016 г., 00:25 ч.
  2     1

  Ре:Йоханн Ге Молл  

  Продължение последно:Геометричният периодичен закон(ГПЗ) и съответната таблица определят най-верния път към търсене на времето,което като най-отдалечена от разума същност на света,притежава Тетралектичен потенциал от свойства за развитие. Частицата и Античастицата на времето са обективната физическа неделима точковидна реалност с 4 свойства ,Частицата:маса,единица електричен(-)заряд,1 магнитен заряд(+)монопол на Дирак и ляв спин 1/2, Античастицата:антимаса,1електричен заряд(+),1 магнитен заряд(-),монопъл на Дирак и десен спин 1/2.От тези тетра свойства започва сруктурната организация на Вакуума изпълващ безкрайния Космос Тази хипотеза е отражение на ПГЗ,което предполага Периодичен закон на елементарните частици постигнат от автора на ПГЗ.Периодичният закон на частици води до структурирането им както е при Менделеевият химичен закон.От това следва,че да стигнем до тези първични свойства и структури на времето,трябва да увеличим енергията ускорителите милиони пъти,а извличане на енергия днес,непостижима мечта.Първо трябва да направим съответните модели на,след което следват математическите теории както направил Ръдерфорд.Тимев:"Времето е фантазиращо,мислещо, мечтаещо, емоционализиращо,то е свързано със световната воля".Приписва интелект на формата,но може ли да има интелект без изложеното в цитата? Схоластиката,ако го прочете ще се самоубие от завист.

 • Цветан Иванов
  31.05.2016 г., 22:20 ч.
  1     1

  Re:Johann Ge Moll  

  30.05.2016 г.,17:10 ч.Продължение:Времето като 4 измерение на геометричното пространство е обективна най-малка,неделима физическа същност на Материалната субстанция.Безсмъртното време ражда смъртното геометрично пространство като обективни системи на структурите и формите на света.Времето осъществява своето развитие чрез смъртта.За да може да започне развитие частицита античастицата на времето са с потенциални тетра свойства на Антисиметрията,което е единствена възможност за различие без промяна в количеството.Потенциалните свойства на частицата и античастицата,съдържат обективната същност на частицата и вълновите свойства необходимост за енергийната връзка.Всичко това е възможност за връзка между тях и времето да е причина за материята и антиматерията и останалите три основни взаимодействия:ядрено електромагнитно и гравитация.Физиците въпреки сложните фантастични теории облечени в математика не постигнаха единна теория на основните сили и единен мироглед на света.Те създадоха само храна за множество мистични и божествени теории,които забавят развитието на науката.На много теории са дадени нобелови награди, а 100 години не могат да постигнат обединението на силите.Същността на електромагнетизма е непозната. Науката на бъдещето,ще е без мистиката и религия, ще отпадне търсене на Бог,душа и отвъден живот,за да направи рай на Земята,а не да го търси в отвъдното.

 • Цветан Иванов
  31.05.2016 г., 20:16 ч.
  2     1

  Re:Johann Ge Moll  

  30.05.2016 г.,16:36 ч.Продължение:Затова новата физика е свързана с времето или нулевата геометрична стойност,точката.Логично се търси неделима, безструктурна точковидна елементарна частица отражение на геометричната точка,която ражда всички геометрични форми.Авторът на този коментар е открил закономерна периодична връзка между основните геометрични форми от най-простата,точката до сферата,подобно на Миенделеев.Точката като нулево геометрично пространство се явява четвъртото негово измерение. Не случайно физиците се движат към това четвърто измерение на пространството,за да го обективизират като неделима елементарна физическа реалност на първичната материя.Хипотезата за точковидност на времето,от което се ражда едномерната физическа Вакуумна нишка,подобно на раждането на линията в Периодичната геометрична таблица(ПГТ).Времето ражда първата едномерна организирана най-равновесна структура на материята без божествена намеса.  

  Следва,че тя запълва Абсолютно празно космическо пространство,в което е потопено всичко.Следователно потока на времето е прекъснат,определен относителен и действа между структурните етапи на Вселените и Антивселените потопени в неактивния Вакуум.Мозъкът е разумен мислещ орган,чрез който неразумната материя осъзнава себе си,с определено време на живот развитие и смърт.Безсмъртно е само неделимото точковидно и неразумно време.

 • Цветан Иванов
  31.05.2016 г., 18:21 ч.
  3     1

  Re: Най-после физиците са се досетили,че новата физика е свързана със същността на времето,но това не ни дава право да му приписваме фантастични нереални хипотези и да го свързваме с догматиката.Науката отдавна е излязла от църквата не трябва да я вкарваме пак там.Истинският учен не строи своите хипотези върху догмата,а върху откритията на съвременната наука.Запознат съм много добре с идеите на съвременна физика.За какъв вертикал на времето може да се говори,когато то е четвъртото пространствено измерение, или това е четиримерното пространство-време на Х.Минковски. Върху тази основа А. Айнщайн е направил своята гравитационна теория ОТО.Времето не може да бъде търсено по вертикала,защото обективно вертикала е същност на тримерното геометрично пространство.Ако времето е производно на пространството,то тогава може да съществува времеви вертикал.Но реалността е аксиоматично проверима.Времето е свързано с геометричните пространствени структури и се проявява като движение между тях и вътре тях.То отмерва тяхното раждане живот и смърт,на което се починява цялата еволюционна верига на обективната реалност от елементарните частици до структурата на човешкия мозък от най- просто до най-сложното. Затова му подхожда де е първична субстанция начало на всичко.Това означава,че стои в началото на геометричните измерения или е нулевата стойност,точката,при която няма вертикал.

 • Цветан Иванов
  31.05.2016 г., 01:27 ч.
  4     1

  Re:Mind Power.Теорията не е разюздана фантазия която се приписва на времето с помоща на Бог.Теорията се явява построение върху научна хипотеза свързана с достиженията на научното познание,а не върху освободена от научност фантазия,която без доказателство се превръща в измислица,празнословие. Доказателството не се използва за старото познание,а то само се изучава. Доказателство е необходимост за новото познание, откритие да се превърне в истина,която в последствие да се изучава.Айнщайн и Леонардо не са писали художествени романи,а са боравили с научно познание, което са превърнали в открития.За сега никой не се занимава с доказателство на утвърдени неща,че водата е течна, въздуха газ,а златото не е желязо.Истината за едно нещо е само една,а хипотезите много и нито една да не съдържа търсената истина.Затова физика на елементарните частици потъна в тресавището на свободните теории и вече 100 г.не може да намери единна теория между 4 основни взаимодействия.Единен световен мироглед все още е абсурд при наличието на всякакъв род измислици, не не необходимата измислица,като научна хипотеза,която да се превърне в истина.В тресавището на свободните измислици,не се намира златната рибка на истината,защото там вирее мърсотията на невежеството,лъжата и догматичната манипулация.А когато един учен само казва,а не доказва се превръща в най-големия манипулатор,а теорията му в лъже наука.

 • Цветан Иванов
  31.05.2016 г., 00:44 ч.
  4     1

  Продължение 3.Разумът се появява като функционална асиметрия на мозъка.Откритието е направено през 1982 г.Едното животинско чувствено полукълбо на прародителя ни се превръща в логично абстрактно(лявото)при еволюционното развитие и се появява разумът.Така мислещото логично ляво полукълбо заредено от символи понятия и категории като думи,изработени от животинските полукълба, определя разума.При детето за втори път се появява разумът предопределен генетично, и ако няма кой да го обучават с обективно вярно познание,то си остава животинче загубило инстинктите и не получило разум. Това са логични изводи от откритието за функционалната асиметрия на мозъка,която чрез началното правилно формиране на човешкото същество, се решават много комплексни лични, обществени и научни проблеми,без мистика и религия.Тимев е психатър и трябва да познава постиженията в биологията свързани с мозъка,а не да приписва мислене на времето.Самите събития са времето,а те протичат между обектите и вътре в обектите, структурите и формите на материята.Времето не протича в мисленето,защото то е първична неразумна субстанция,свързана със същността на материята и антиматерията.Единственото вярно е че Новата физика е свързана с времето,което физиците търсят чрез ускорителите на елементарни частици,но вървят диаметрално на мисленето към първичната неразумна субстанция на времето,начало на всичко.

 • Цветан Иванов
  30.05.2016 г., 23:48 ч.
  2     1

  Продължение 2 на коментар №1.От това следва,че следващата стъпка към бъдещия персонален компютър, робот ще бъде общуването с думи,което е пътя към логичното мислене,път към разумът.По този път роботът ще получи чувственост,фантазия и логично мислене или ще върви по пътя извървян от милиардната еволюция,само че много по-кратък, защото създателя е разумното същество човек.Това опровергава необходимостта на материалната еволюция от разумен божествен двигател, а невзрачното разумно същество човек, придобива божественост. Защото прави в кратки срокове това,което Бог не може или са му необходими 15 милиарда години.Тези 15 милирда са необходимото време на неразумната еволюция да постигне чрез метода на пробата и грешката живот и разум на нашата Земя.Бог би означавало нещо,което знае всичко,може всичко и го прави мигновено.На Бог не му трябва време за сътворението,а му трябва достоверност,че такъв процес е възможен,но до сега никой не е наблюдавал такъв процес, което го причислява към невъзможните процеси. Но на всички е ясно едно,че колкото един процес се приближава до мигновеността,той се превръща във взривоопасен.Изводите за формиране на разума,които правя са върху открития в биологията. Биолозите са открили при бозайниците двете полукълба са чувствени или функционално симетрични и работят с художествено-образно мислене.Детето също е с две животински полукълба.Продължава.

 • Цветан Иванов
  30.05.2016 г., 23:10 ч.
  4     1

  Тогава никак не е смешно, че компютрите 2050 ще постигнат човешката разумност. Защото компютрите сега са на първото, информационно ниво, и стоят по-ниско от бозайниците, които имат чувственост и зачатъци на фантазия като хитрост, но не могат да мислят, което е причината да не проявяват разумно творчество, а само инстинктивно, програмирано, с което стоят над компютъра, че в хода на еволюционното развитие могат да се самопрограмират. От изложеното до тук излиза, че без формиране на логично мислене, което също е в процес на развитие, няма разум.Това означава, че логичното мислене е истинския атрибут на разума. Следователно разум е: Физическо и психическо функционално единство на човешкия мозък работещ с информация, чувство, фантазия и логично мислене – аналитично и синтетично. Такава система вече може да бъде разумна, а това означава самоосъзнаване, а съвестта е в процес на историческо развитие на човешките добродетели. С неверни определения не се постига истината за едно нещо, а се стига до заблуждаваща измислица, с която борави Тимев. Защото той отделя числото от знака или символа и приписва на знака нереални качества, а знак число и символ са едно и също нещо, с което математиката прави своя анализ. Понятията и категории като думи са изградени от знаци наречени букви, с които Разумният човек прави философския синтез. СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ 2!!!

 • Johann Ge Moll
  30.05.2016 г., 18:16 ч.
  2     1

  And the last that I want to say is -if that new hypothesis about "Ascending of Energy to Time "  

  and "Descending of Time to Energy" - nevertheles it is known by many leading scientists -  

  the reason that this hypothesis is not yet vast clamed, is that it implies some very astonishing consequences,  

  for example, offer the opportunity to derive Free energy from Time, and deviating physics to a new direction,  

  could make usless some contemporary sources of energy.  

   

  At his age Tesla wanted to ignite the Space in order to grant mankind with infinite free energy.  

  Now we want to ignite the Time and derive from Time his dream.  

  Because the Space is source of all Formes, but Time is common intentionality and root of all the energies and excitments  

  Because when we extract a Spacial energy from Space and reach the Vacuum, what is remain under taken energy  

  is Temporal substance, I.e. Vacuum is full with Time. And within it we does'nt observe game of pair virtual particles,  

  but what we observe is a game of(" Time-descending Energy-ascending" )- of Time-Energy virtual pairs.

 • Johann Ge Moll
  30.05.2016 г., 17:31 ч.
  2     2

  Mr, Zveetanov,  

   

  If You know contemporary physics and espesially the last discovery of Huan Maldasena, Lenard Suskind, John Hoof't, ect. ,You will not write your comments.  

   

  Ako poznavahte modernata fizika niamashe da napishete vashia comentar!  

  All the leading contemporary physisits confess that the Physcs of Time must be new physics.  

   

  But You, who does'nt know my theory of time how You dare to judje what You dont know? And to reject that physical model of consciousness and Perpendicular time ,that coicide with Imaginary time of St. Hawking, which is also perpendicular ,one the reason that Hawking and Roger Penrose like that my hypothesis?  

   

  Yet ,if You want to understand Time in itself , I advice You to give up to try to understand time through these old fashion un-adecuate arguments about "physical structure of human brain " and so on general empty concept like analitical syntetic and Reasonfull man . . .  

  To the end I will repeat the my argument that is like by Rojer Penrose, St. Hawking, Lee Smolin and Paul Davis ... that  

  Time is the Hidden Subjectvity through which is known the obvious object of Space, Space is known mainly through by Time - that's way the Space shows itself a front of us, but Time hides itself from us. Symply, objective time of the universe, coincides with subjective flow of time in our mind, because the Time is Cognising,yet Space is C

 • Johann Ge Moll
  30.05.2016 г., 17:10 ч.
  2     1

  Second continuation:  

  When a Particle achieve velocitu of Light "c" - usualy that particle mirror itself on the photon world mirror of "c" and  

  becoming self-reversible wave, begin to move back in time.(according to modern physic)  

  But when some particle surpass, exceed the velocity of Light'"c" - then this particle suddenly lose its energy and desapears. Yet, according to Ge Moll such particle doesn't deseapears, but receiveing its lost energy as equivalence of  

  of velocity, added this velosity to "c", and becoming capable to exit beoynd (from) "LIght Cone", is ascending to Time, already as Time wave or Time-psedo-particle. This transformation of Energetic Particle into Temporal pseudo-particle we call :Ascending of Energy to time". And reverse procedure is called "Descending of Time to EnergY" : when some Temporal waves have to lose their Hypervelocity of Light, and receive equivalence of lost hypervelocity as Energy, becoming energetic particle limited to "c".... E.c.t.

 • Johann Ge Moll
  30.05.2016 г., 16:36 ч.
  2     1

  ...continuation : because Time is Cognizing ,yet Space is Cognized.  

  Time is Perceiving, Space is Perceived,  

  All the living systems ,all the mathemativcal equations ,all the computers process information in time.  

  For all of them time is world medium. \  

  Yet, the Human brain is the only cosmological organ that not only ptocess information in time ,  

  but also process time into the flow of thought. The human Brain is the only cosmological gear that is capabale  

  to process time into the stream of thouhgt and Ideas  

  Because the Energetic wave is runing into Temporal wave, and Temporal wave is runing into Thought wave  

  Energetic wave is low vibration of faster Time Wave, and Time wave is low vibration into fastiest Thouhgt wave.  

  Energetic wave velocity is from zero till Velocity of Light "c".  

  Temporal wave velocity is V> "C" , or Time V ="C"+K hier than velocity of light.  

  Thought wave velocity is strving towards Infinity: V > ('C" +K)  

   

  In order to evaluate above statemens You first have to know our Hypotheses about "Ascending of Energy to Time"  

  and "Descending of Tme to Energy" ,depends of inecreasing and decreasing Velocity.  

  Accelerating Mass Einstein found equivalence of Mass and Energy. ( His famous equation E = m.c2)  

  Accelelerating Energy we found equiavalence of Energy and Time : T = E.( V> "c2")  

  We simply continue and developed Einstein's thought.!  

   

   

   

 • Johann Ge Moll
  30.05.2016 г., 15:43 ч.
  2     1

  Mr, Zveetanov,  

   

  If You know contemporary physics and espesially the last discovery of Huan Maldasena, Lenard Suskind, John Hoof't, ect. ,You will not write your comments.  

   

  Ako poznavahte modernata fizika niamashe da napishete vashia comentar!  

  All the leading contemporary physisits confess that the Physcs of Time must be new physics.  

   

  But You, who does'nt know my theory of time how You dare to judje what You dont know? And to reject that physical model of consciousness and Perpendicular time ,that coicide with Imaginary time of St. Hawking, which is also perpendicular ,one the reason that Hawking and Roger Penrose like that my hypothesis?  

   

  Yet ,if You want to understand Time in itself , I advice You to give up to try to understand time through these old fashion un-adecuate arguments about "physical structure of human brain " and so on general empty concept like analitical syntetic and Reasonfull man . . .  

  To the end I will repeat the my argument that is like by Rojer Penrose, St. Hawking, Lee Smolin and Paul Davis ... that  

  Time is the Hidden Subjectvity through which is known the obvious object of Space, Space is known mainly through by Time - that's way the Space shows itself a front of us, but Time hides itself from us. Symply, objective time of the universe, coincides with subjective flow of time in our mind, because the Time is Cognising,yet Space is C

 • Mind Power
  30.05.2016 г., 11:56 ч.
  2     1

  Г-н Иванов, в заглавието си пише ясно - теория, а не научно доказателство. Докато човечеството не започне да мисли по-абстрактно ще си у кретаме така с този бавен темп на "научни открития", които "открития" нищо всъщност не открниват, само доказват вече съществуващи неща, за да може масовият човек да го "разбере" това ти ми откритие, а доколко ще го разбере е друга тема. Да не пропускаме и фактът, че в науката първо идва хипотезата, теорията, върху която започва да се работи след време, вследствие се появява и доказателството. Именно най-големите "художествени измислици" са дадени от Айнщайн, Леонардо да Винчи и т.н. хора. Стига коне с капаци, да живеем само в доказателството на вече утвърдени неща не е прогрес, а застой.... и е супер скучно.

 • Цветан Иванов
  29.05.2016 г., 23:34 ч.
  6     2

  Представеното от Т. Тимев прилича на една фантастична приказка, която не съдържа реалност, а едно изкривено собствено виждане, което от древността досега го има в хиляди различни варианти, но нито един не разкри същността на времето. Защото една научна теория е най-близо до истината, само когато има за основа старото доказано научно познание като се явява негово логично продължение, и подлежи на опитна проверка. В противен случай теорията не може да се нарече научна, а си остава фантастична измислица, защото науката не се вписва в раздела на художествената литература. Затова времето си остана, най-голямата загадка на съществуването, развитието, управлението и разбирането на света, защото измислиците не можаха да го превърнат в реална физическа същност. С груба нелогичност, Т. Тимев формулира определението за съзнание извадено само от думата съзнание – consciencia (означаващо съвест, съзнание). Ако му поискаме отговор на въпроса: Може ли да съществува съзнание без разум. Няма да получим логичен научен отговор, а ще започне с усукано мистично-божествено съзнание. Би трябвало да определи единственото човешко съзнание, което познаваме и то не добре. То разбира се е комплексно обвързване на физическата структура на човешкия мозък и неговата психическа дейност, с интелектуален връх логичното мислене: аналитично и синтетично или това е Разумния човек.

Напиши коментар

Кирилизатор:

Снимки:
Максимален брой на снимки в един албум : 12
Ако качвате твърде големи снимки, изчакайте сървъра да ги обработи.
Потвърждавам, че съм човек
Публикувай

Спонсори на Портал12