Търси

Българският учен д-р Тимен Тимев представи нова теория за времето (ВИДЕО)

Още по темата ...
Д-р Тимен Тимев

Д-р Тимен Тимев: Изгонихме Боговете и ги затворихме в нашите човешки представи, концепции, понятия (АУДИО)

Виж повече

Д-р Тимен Тимев: Затворената Вселена, Бог, Безкрайността, Нищото и Волята на човека за Промяна

Виж повече
26.05.2016 г.
11047
15
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Българският учен, писател и психиатър, д-р Тимен Тимев представи нова теория за времето. Според него всички събития се движат в течение на времето, а самото време се движи в течение на мисълта. Тимев е категоричен, че бъдещето на физиката като наука, ще е свързано с физиката на времето.

В момента д-р Тимен Тимев представя България на международен форум за мозъка, който се провежда днес и утре (26-27 Май), в Лозана, Швейцария.  Вижте още какво сподели пред камерата на Портал12:

"Разбирате ли колко е смешно, когато се говори, че до 2050 г. компютърът ще надмине човешкия ум? Ами емоциите, волята, интуицията, фантазията, логическата фантазия, предчувствията…? Т.е. толкова много неща има още машината да гони. След няколко десетилетия компютрите могат да догонят човешкия ум в чисто интелектуално и рационално отношение.""Самата дума “съзнание” означава събирането в едно знание на всички знания - consciencia, conscience, consciousness. Безкрайно логически и елементарно е да разберем, че за да може интернет да получи съзнание, ние трябва да накараме всички big data в него - всички знания и културни навици, умения, чувства и емоции да общуват помежду си.

И човек да се почувства призван - не той да използва знанието, за да общуват помежду си хората с техните гастрономически, сексуални и социално-суетни интереси за борба, власт, господство и взаимни наслаждения. Това е израждане на човешкия феномен. А човек да се издигне до някаква божествена мисия, че той има космическо призвание, да доведе знанията и културните феномени до тяхното взаимно общуване, до тяхното взаимно чувствуване, и тогава, и не само, интернет ще получи съзнание.

Тогава и цялата човешка цивилизация ще достигне съзнание и остава последната фаза. Как може човек да превръща безсъзнателната вселена на физиката, да я надарява той със съзнание? Стрелата на еволюцията, на времето, на омозъчностяването на света, трябва да доведе до стрелата на осъзнаването на иначе безсъзнателната вселена. Може би висшето предназначение на човека не е толкова да екстериоризира, да изважда навън своята психика под формата на технология - което правим ние.

Един мой познат, много известен световен учен - Рей Кърцуайл - той иска неврон по неврон да извади цялата арматура на мозъка в компютър. Значи мисли, че като извадим невроните, ние ще извадим и емоциите, които са се образували в течение на милиарди години. Ами констелациите между емоциите? Ами тази рационална, пропорционална и хармонична наредба на емоциите, която дава висшата музика на толкова музикални гении?

Тимен Тимев - теория на времето

Днешната парадигма в компютърните технологии е следната - everything is computing, everything computes, т.е. всичко изчислява. Доказали са, че всяка една елементарна частица всъщност е едно обработване на информация. С модерното дигитално схващане на висшата математика за вселената е че наистина, от една страна, в количествената вселена всяко нещо изчислява - формулата everything is computing. Аз казвам, че ние ще преминем към истинска еволюция - и духовна, и технологична за в бъдеще - когато ние изместим самите наши оръжия - компютрите - от everything computes, към everything signifies, когато всяко нещо ще започне да означава.
А какво означава компютрите, вместо с числа, да боравят със знаци?

Предимството на знака пред числото, е че числата само отразяват информация. А знаците продуцират информация, която никога още преди това не е съществувала. Значи знаците творят информация. Защо? Защото знакът, според великото определение на Чарлс Сандърс Пърс, е събитие, чието значение се намира вън от него в бъдещето. Оттук моите хипотези, че нашите мисли идват от бъдещето. Родината на значенията и знанието е бъдещето.

Ние трябва да ходим до бъдещето, за да мислим. Когато трябва да възприемаме, ние се връщаме в настоящето. Моите изследвания показват, че не е нужно специално да измисляме машини, с които да пътуваме в миналото и бъдещето. Чрез нашето съзнание ние постоянно пътуваме в бъдещето и миналото. Защото съзнанието събира всичко в едно цяло - минало, настояще, бъдеще.

Да бъдеш в съзнание означава да притежаваш едновременност като мигновение. Затова, за да влезем в съзнание, трябва да влезем в едновременността на всички времена. Оттам ще получим способност да станем ясновидци. За да влезем в мигновението, се нуждаем от практиката да се научим да изкривяваме стрелата на времето в перпендикулярна посока. Въпросът е да излезем от този адски тунел на времето, в който се движим ние като тела, защото нашите тела се движат между миговете. А истинският творчески, духовен живот на нашите души е живот вътре в миговете.

Въпросът е да се научим на практики и техники - това безсъзнателно го знаят големите творци в науката и изкуството. Чрез мигновението те се връщат в едновременното време, а това е бъдещето - то се дефинира като всевъзможно едновременно квантово бъдеще. Там живеят нашите мисли, нашите тела, и аз мисля, че там живеят мъртвите. Когато умрем, ние се завръщаме в бъдещето. А когато се раждаме, ние всъщност се спускаме от бъдещето в настоящето.

Да ви кажа ли кои умират? Тялото е това, което задържа нашата душа заедно. Вегетативната система, неврологичната система, нашите мускули, вътрешни органи - целият ни организъм притежава една обща пресечна точка, където в един възел се събират всички усещания, всички дразнения и цялата работа на всички органи. Затова тялото е толкова съвършен организъм, като Бог. В момента на смъртта изведнъж се развързва възелът, където всичко е завързано, и всички органи и системи се разединяват. Тогава кога душата ни ще умре и кога няма да умре?

Душата ни е като магнит - в единия си полюс е енергетична, но има и темпорален полюс, който е свързан с времето, което ние намираме в черната дупка на мозъка. Имаме няколко вида души, както имаме няколко вида нервни системи. Когато сме свързани само с енергетичния полюс, ние ползваме общата завързаност на тялото. Върху букета, в който са завързани всички органи и системи, клетки и усещания, там отгоре стои нашето съзнание, което много лекомислено разчита само на тялото.

Всички събития се движат в течение на времето, а самото време се движи в течение на мисълта
Времето е този общ темпорален облак, в който плува енергетично-геометричната топка на вселената. Не трябва да разчитаме на нашата енергетична душа, защото енергията е низшият статус на времето.

Духът е темпоралното в нас. Новото тълкувание на Иисус Христос е темпоралният Иисус. Това е Иисус, който идва от бъдещето като вълна на енергия, информация, значение. А не Иисус като картина от миналото.  

В бъдеще, за да може да засегнем по-висшестоящата част от нашето съзнание, а и от самата вселена, трябва  да се научим да измерваме и да фиксираме темпоралните вълни. Ако гравитационните вълни показват колебанията на пространството, то темпоралните вълни показват колебанията на времето, т.е. собствената ритмика на времето, която изобщо е непозната на физиката.


Новата физика ще бъде физика на времето
Защото ние сега със субективността на времето познаваме обекта на физиката. Времето все още е нашата субективност. Познаващото в нас е свързано с времето, познаваното се явява като пространство. Пространството е свързано със статичността на формите, които образува интетелектът. Пространството е интелектуално, а времето е емоционално, волунтативно - т.е. свързано с волята, с фантазията, с емоцията, с интуицията. Това са модификации на времето.
Обективната случайност се явява в нас като субективна фантазия. Затова посредством случайността, вселената фантазира. Времето е фантазиращо, мислещо, мечтаещо, емоционализиращо, то е свръзано със световната воля. Интелектуалната съставка на вселената е свързана с пространството. Формата е тази, която е интелектуалната, а възбудата е тази, която е свързана с времето. Има нисша възбуда, която е енергетична, и висша възбуда, която е темпорална."
 

Препоръчани книги:

Коментари 15
 • Цветан Иванов
  01.06.2016 г. 00:25
  Ре:Йоханн Ге Молл Продължение последно:Геометричният периодичен закон(ГПЗ) и съответната таблица определят най-верния път към търсене на времето,което като най-отдалечена от разума същност на света,притежава Тетралектичен потенциал от свойства за развитие. Частицата и Античастицата на времето са обективната физическа неделима точковидна реалност с 4 свойства ,Частицата:маса,единица електричен(-)заряд,1 магнитен заряд(+)монопол на Дирак и ляв спин 1/2, Античастицата:антимаса,1електричен заряд(+),1 магнитен заряд(-),монопъл на Дирак и десен спин 1/2.От тези тетра свойства започва сруктурната организация на Вакуума изпълващ безкрайния Космос Тази хипотеза е отражение на ПГЗ,което предполага Периодичен закон на елементарните частици постигнат от автора на ПГЗ.Периодичният закон на частици води до структурирането им както е при Менделеевият химичен закон.От това следва,че да стигнем до тези първични свойства и структури на времето,трябва да увеличим енергията ускорителите милиони пъти,а извличане на енергия днес,непостижима мечта.Първо трябва да направим съответните модели на,след което следват математическите теории както направил Ръдерфорд.Тимев:"Времето е фантазиращо,мислещо, мечтаещо, емоционализиращо,то е свързано със световната воля".Приписва интелект на формата,но може ли да има интелект без изложеното в цитата? Схоластиката,ако го прочете ще се самоубие от завист.
 • Цветан Иванов
  31.05.2016 г. 22:20
  Re:Johann Ge Moll 30.05.2016 г.,17:10 ч.Продължение:Времето като 4 измерение на геометричното пространство е обективна най-малка,неделима физическа същност на Материалната субстанция.Безсмъртното време ражда смъртното геометрично пространство като обективни системи на структурите и формите на света.Времето осъществява своето развитие чрез смъртта.За да може да започне развитие частицита античастицата на времето са с потенциални тетра свойства на Антисиметрията,което е единствена възможност за различие без промяна в количеството.Потенциалните свойства на частицата и античастицата,съдържат обективната същност на частицата и вълновите свойства необходимост за енергийната връзка.Всичко това е възможност за връзка между тях и времето да е причина за материята и антиматерията и останалите три основни взаимодействия:ядрено електромагнитно и гравитация.Физиците въпреки сложните фантастични теории облечени в математика не постигнаха единна теория на основните сили и единен мироглед на света.Те създадоха само храна за множество мистични и божествени теории,които забавят развитието на науката.На много теории са дадени нобелови награди, а 100 години не могат да постигнат обединението на силите.Същността на електромагнетизма е непозната. Науката на бъдещето,ще е без мистиката и религия, ще отпадне търсене на Бог,душа и отвъден живот,за да направи рай на Земята,а не да го търси в отвъдното.
 • Цветан Иванов
  31.05.2016 г. 20:16
  Re:Johann Ge Moll 30.05.2016 г.,16:36 ч.Продължение:Затова новата физика е свързана с времето или нулевата геометрична стойност,точката.Логично се търси неделима, безструктурна точковидна елементарна частица отражение на геометричната точка,която ражда всички геометрични форми.Авторът на този коментар е открил закономерна периодична връзка между основните геометрични форми от най-простата,точката до сферата,подобно на Миенделеев.Точката като нулево геометрично пространство се явява четвъртото негово измерение. Не случайно физиците се движат към това четвърто измерение на пространството,за да го обективизират като неделима елементарна физическа реалност на първичната материя.Хипотезата за точковидност на времето,от което се ражда едномерната физическа Вакуумна нишка,подобно на раждането на линията в Периодичната геометрична таблица(ПГТ).Времето ражда първата едномерна организирана най-равновесна структура на материята без божествена намеса. Следва,че тя запълва Абсолютно празно космическо пространство,в което е потопено всичко.Следователно потока на времето е прекъснат,определен относителен и действа между структурните етапи на Вселените и Антивселените потопени в неактивния Вакуум.Мозъкът е разумен мислещ орган,чрез който неразумната материя осъзнава себе си,с определено време на живот развитие и смърт.Безсмъртно е само неделимото точковидно и неразумно време.
 • Цветан Иванов
  31.05.2016 г. 18:21
  Re: Най-после физиците са се досетили,че новата физика е свързана със същността на времето,но това не ни дава право да му приписваме фантастични нереални хипотези и да го свързваме с догматиката.Науката отдавна е излязла от църквата не трябва да я вкарваме пак там.Истинският учен не строи своите хипотези върху догмата,а върху откритията на съвременната наука.Запознат съм много добре с идеите на съвременна физика.За какъв вертикал на времето може да се говори,когато то е четвъртото пространствено измерение, или това е четиримерното пространство-време на Х.Минковски. Върху тази основа А. Айнщайн е направил своята гравитационна теория ОТО.Времето не може да бъде търсено по вертикала,защото обективно вертикала е същност на тримерното геометрично пространство.Ако времето е производно на пространството,то тогава може да съществува времеви вертикал.Но реалността е аксиоматично проверима.Времето е свързано с геометричните пространствени структури и се проявява като движение между тях и вътре тях.То отмерва тяхното раждане живот и смърт,на което се починява цялата еволюционна верига на обективната реалност от елементарните частици до структурата на човешкия мозък от най- просто до най-сложното. Затова му подхожда де е първична субстанция начало на всичко.Това означава,че стои в началото на геометричните измерения или е нулевата стойност,точката,при която няма вертикал.
 • Цветан Иванов
  31.05.2016 г. 01:27
  Re:Mind Power.Теорията не е разюздана фантазия която се приписва на времето с помоща на Бог.Теорията се явява построение върху научна хипотеза свързана с достиженията на научното познание,а не върху освободена от научност фантазия,която без доказателство се превръща в измислица,празнословие. Доказателството не се използва за старото познание,а то само се изучава. Доказателство е необходимост за новото познание, откритие да се превърне в истина,която в последствие да се изучава.Айнщайн и Леонардо не са писали художествени романи,а са боравили с научно познание, което са превърнали в открития.За сега никой не се занимава с доказателство на утвърдени неща,че водата е течна, въздуха газ,а златото не е желязо.Истината за едно нещо е само една,а хипотезите много и нито една да не съдържа търсената истина.Затова физика на елементарните частици потъна в тресавището на свободните теории и вече 100 г.не може да намери единна теория между 4 основни взаимодействия.Единен световен мироглед все още е абсурд при наличието на всякакъв род измислици, не не необходимата измислица,като научна хипотеза,която да се превърне в истина.В тресавището на свободните измислици,не се намира златната рибка на истината,защото там вирее мърсотията на невежеството,лъжата и догматичната манипулация.А когато един учен само казва,а не доказва се превръща в най-големия манипулатор,а теорията му в лъже наука.

За да коментирате, е нужно да влезете

Спонсори на Портал 12