Търси

Българин е всеки човек, който носи в себе си: Честност, Справедливост, Разумност и Доброта!

26.10.2018 г.
6964
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Българин значи човек на Духа!
...Под българин разбирам човек, който търси Учителя си, намира Го и учи. От гледището на Божествената филология това е значението на думата българин!
...Кой човек е българин? Който носи в себе си следните четири качества: Честност, Справедливост, Разумност и Доброта!
...Значи българин е всеки човек, който търси и намира своя велик Учител, за да приложи неговото учение и да покаже на своя народ и на своя ближен как трябва да се живее. – „Българин ли съм?” Ако ме разбираш, българин си; ако не ме разбираш, не си българин. Желая ви да се върнете по домовете си с думата българин и да намерите своя велик Учител.
Из книгата: "ЗА БЪЛГАРИТЕ И БЪЛГАРИЯ"
(тематични извадки из цялостното Слово)
 
съставител: Калин Кирилов
 
Коментари 0

Коментари:

Спонсори на Портал 12