Търси

Българин е всеки човек, който носи в себе си: Честност, Справедливост, Разумност и Доброта!

26.10.2018 г.
6235
Добавена от: Калин Кирилов
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Българин значи човек на Духа!
...Под българин разбирам човек, който търси Учителя си, намира Го и учи. От гледището на Божествената филология това е значението на думата българин!
...Кой човек е българин? Който носи в себе си следните четири качества: Честност, Справедливост, Разумност и Доброта!
...Значи българин е всеки човек, който търси и намира своя велик Учител, за да приложи неговото учение и да покаже на своя народ и на своя ближен как трябва да се живее. – „Българин ли съм?” Ако ме разбираш, българин си; ако не ме разбираш, не си българин. Желая ви да се върнете по домовете си с думата българин и да намерите своя велик Учител.
Из книгата: "ЗА БЪЛГАРИТЕ И БЪЛГАРИЯ"
(тематични извадки из цялостното Слово)
 
съставител: Калин Кирилов
 
Калин Кирилов
Калин Кирилов
Калин Кирилов работи по задълбочен начин по Словото на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов), като е съставител на книгите:
"За Българите и България"
"Виделината на Слънцето"
"Луната"
"Окултно пеене и говорене"
 
"Словото Божие протяга Бащина ръка към Българите, България, а и Света за всички истински Българи по Дух и Душа, които жадуват за Истината, без значение на светските им или религиозни схващания, социален статус, пол и възраст.
След идването на Учителя Беинса Дуно отново България стана извор на Висша Духовност, както е била в миналото (по времето на Орфей), а и ще бъде за в бъдеще според Волята Божия.

Както Слънцето свети еднакво за всички така и Бог в още по-висша степен разпраща Благодатта Си към съществата от Световете, а те, според тяхното лично отношение, разумност и поведение възприемат от Него, дотолкова, доколкото им е позволено, а и възможно.
Включените цитати са много повече от литература за бързо или еднократно прочитане. Те изграждат автентично представянето на малка, но тематически концентрирана част от Словото Божие, дадено в България чрез Всемировия Учител Беинса Дуно."
 
изгрев.com
Коментари 0

Коментари:

Спонсори на Портал 12