Търси

Без обществено обсъждане, всички 27 области на България вече са под лъчението на 5G

22.09.2020 г.
63524
Добавена от: Борислав Борисов
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
време за прочитане: 5~7 минути

Без обществено обсъждане, всички 27 области на България вече са под електромагнитното лъчение на 5G мобилна мрежа. Това бе официално обявено вчера, като първия телеком покрил централните части на всички български градове е мобилният оператор - Виваком.

Далеч от конспиративни теории и страхове, неоспорим факт е, че пускането на спорната 5G мрежа в България мина без абсолютно никакво обществено обсъждане или информационна кампания.

На фона на това, само преди няколко месеца в призив към Европейския съюз над 180 учени и лекари от 36 държави предупредиха сериозно за опасността от 5G, която ще доведе до масово увеличаване на неволното излагане на електромагнитно излъчване. Учените настояват ЕС да следва Резолюция 1815 на Съвета на Европа, като иска независима работна група за преоценка на въздействието върху здравето.

„Ние, долуподписаните учени, препоръчваме мораториум върху въвеждането на петото поколение, 5G, за телекомуникации, докато потенциалните опасности за човешкото здраве и околната среда не бъдат напълно проучени от учени, независими от индустрията. 5G значително ще увеличи излагането на радиочестотни електромагнитни полета (RF-EMF) върху 2G, 3G, 4G, WiFi и т.н. за вече съществуващите далекосъобщения. Доказано е, че RF-EMF е вреден за хората и околната среда. "

Един от инициаторите е д-р Л. Хардел, професор по онкология в университета Еребру в Швеция. Той заявява: „Телекомуникационната индустрия се опитва да внедри технология, която може да има съвсем реални, нежелани вредни последици. Научните изследвания, както наскоро, така и в продължение на много години, установиха вредно въздействие върху здравето при тестване на безжични продукти при реалистични условия. Ние сме много загрижени, че увеличаването на излагането на радиация с 5G води до вреди за здравето, които са необратими”.

В официален доклад на Европейската комисия се казва:
Научният комитет по здравеопазване, екологични и възникващи рискове (SCHEER) посочи в предварителната оценка за пускането на 5G мрежи - възможна опасност за здравето на хората като висока степен на риск. Научният комитет предполага, че може да има биологични последици от 5G средата, поради факта, че липсват „доказателства, които да информират за развитието на насоки за излагане на 5G технология “.

Учените добавят, че пускането на 5G мрежата се прави без дозиметрично определяне или проучване на възможните ефекти върху здравето. Медиите хвалят по-специално всички възможности, които обещава да предложи тази технология, като самоходната кола и Интернет на нещата (IoT). Последиците за здравето на хората, растенията и животните изобщо не се обсъждат. Политиците, правителствата и медиите са отговорни за небалансираното разпределение на информацията, криейки се зад конспиративни теории, но същевременно премълчавайки липсата на категорични научни доказателства за безопасността на 5G.

На фона на това, че в България - буквално безпроблемно, експериментално - като върху опитни мишки се стартира 5G, много преди мрежата да е пусната в редица страни в Европа, учени настояват, че сега трябва да се проведат независими проучвания за ефектите на 5G радиацията, за да се гарантира безопасността на населението. Поради това те искат от Европейската комисия да отложи разширяването на 5G мрежата, „докато потенциалните рискове за човешкото здраве и околната среда не бъдат подробно разследвани от учени, независими от индустрията на телеоператорите“.

Към 23 септември 2020 г. 406 учени и лекари са подписали апела за отлагане на 5G и провеждане на допълнителни научни изследвания. 

В апела на учените за 5G се отбелязва, че с „все по-широкото използване на безжични технологии“ никой не може да избегне да бъде изложен на облъчване, защото на върха на увеличения брой 5G предаватели (дори в жилища, магазини и в болници), според изчисленията, „10 до 20 милиарда връзки“ (към хладилници, перални машини, камери за наблюдение, самоуправляващи се автомобили и автобуси и т.н. .) ще бъдат части от Интернет на нещата (IоТ).

Към момента Европейската комисия защитава неутрална позиция по въпроса за 5G, което според запонзати е свързано не само с масова корупция, но и с тайни планове за използване на 5G за военната индустрия.

Каква е разликата между 5G и досегашните технологии според официалната позиция на Европейската комисия?
Използвайки милиметрови вълни и по-високи честоти от предишните технологии, 5G се нуждае от много по-обширна мрежа от антени и други предавателни устройства. Електромагнитни полета (ЕМП) са невидими области на енергия, измерени в херц (Hz). По-дългите дължини на вълните с по-ниска честота са по-малко мощни по отношение на енергията, докато по-късите дължини на вълните при по-високи честоти са по-мощни. В зависимост от честотата има две категории ЕМП: йонизиращи и нейонизиращи по отношение на излъчваната радиация:Йонизиращото лъчение (средно до високочестотно) включва ултравиолетови лъчи, рентгенови лъчи и гама лъчи. Енергията от йонизиращото лъчение може да увреди човешките клетки и да причини рак. Нейонизиращо лъчение има по-ниски честоти и по-големи дължини на вълната. Много експерти са на мнение, че нейонизиращата радиация предизвиква само топлинни ефекти или нагряване на тъканите и то при високи нива на експозиция, чувствителни към температурата биологични структури, включително хора, и процеси могат да претърпят повреждане.

Микровълновото и милиметровото излъчване с дължина на вълната е нейонизиращо. Милиметровата вълна варира от около 10 до 1 милиметър. Това е много ефективен спектър с голяма честотна лента, но е и много чувствителни към външни променливи и вълните могат да бъдат обект на смущения от стени, дървета или дори дъжд.

За първи път 5G ще използва милиметрови вълни в допълнение към използваните микровълни към днешните мобилни мрежи 2G, 3G и 4G технология. Поради ограниченото покритие, за прилагане на 5G, клетъчни антени ще трябва да се инсталират много близо една до друга, което ще доведе до постоянно излагане на население до милиметрова вълна. Използването на 5G също ще изисква нови технологии използвани като активни антени, способни да формират лъч, масивни входове и изходи, по - високи честоти и съкратени обхвати, базовите станции ще бъдат по - тясно натоварени в една зона за да осигуряват пълно покритие и избягват „не-спот точки“. Това може да означава възможни обхвати от 20-150 метра с по-малки зони на покритие за „малка клетка."

Радиусът на клетката от 20 метра би предполагал около 800 база станции на квадратен километър (или „безжични точки за безжичен достъп“ (SAWAP), терминът, използван вEECC).

Това контрастира с 3G и 4G технологиите, които използват големи или „макро“ клетки, предлагащи диапазони от 2-15 километра или повече и следователно обхваща по-голяма площ, но позволява по-малко едновременно потребители, тъй като имат по-малко индивидуални канали.

Освен това 5G използва по-високи честоти от предишните мрежи „G“ и повече честотна лента, която ще позволи на потребителите да прехвърлят безжични данни по-бързо. 

Основната отговорност за защита на населението от потенциалните вредни ефекти на ЕМП пада към правителствата на държавите - членки на ЕС съгласно член 168 от Договора за функционирането на Европейския съюз. През 1996 г. Световната здравна организация (СЗО) създаде Международната ЕМП Програма за оценка на научните доказателства за възможните ефекти на ЕМП върху здравето в честотния диапазон от 0 до 300 GHz. 

Международната комисия за защита от нейонизиращо лъчение (ICNIRP), която е неправителствена организация, официално призната от СЗО, издава насоки за ограничаване на излагането на електричество, магнитни и електромагнитни полета (ЕМП), които се ревизират периодично. В ЕС, Съвет, Препоръка 1999/519 / ЕО от 12 юли 1999 г. относно ограничаването на експозицията на широката общественост до EMF (0 Hz до 300 GHz), следва тези насоки.
Тъй като препоръката на Съвета е общата защитна рамка, насочваща държавите-членки на ЕС
и задаване на основни ограничения и референтни нива, в зависимост от честотата, следните физически количествата определят основните ограничения върху електромагнитните полета:
  • между 0 и 1 Hz са предвидени основни ограничения за плътността на магнитния поток за статични магнитни полета (0 Hz) и плътност на тока за вариращи във времето полета 12 до 1 Hz, за да се предотврати ефекти върху сърдечно-съдовата и централната нервна система;
  • между 1 Hz и 10 MHz, са предвидени основни ограничения за плътността на тока да предотвратяват ефектите върху функциите на нервната система;
  • между 100 kHz и 10 GHz са основните ограничения за специфичната скорост на поглъщане (SAR) осигурени за предотвратяване на топлинен стрес на цялото тяло и прекомерно локално нагряване на тъканите.
  • В обхватът от 100 kHz до 10 MHz, са предвидени ограничения както за плътността на тока, така и за SAR;
  • между 10 GHz и 300 GHz са предвидени основни ограничения за плътността на мощността за да предотвратяват нагряването на тъканите върху или близо до повърхността на човешкото тяло.
Въпреки че тези граници на експозиция не са задължителни за държавите-членки на ЕС, някои държави-членки имат по-строги граници от препоръчаните по-горе. България не е сряд тях. Препоръката насърчава държавите - членки да установят обща защитна рамка и информира обществеността за въздействието на електромагнитните полета върху здравето, както и да хармонизира националните подходи за измерване. Съветът предлага Европейската комисия да остане възможността за допълнително  разглеждане на ефектите на 5G върху здравето.

© Портал12

изтеглете файла:

ДОКЛАД НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА РИСКОВЕТЕ от 5G мрежите 1.55 MB (pdf) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА

Борислав Борисов
Борислав Борисов
Борислав Борисов е автор на текстови материали, видео репортажи и интервюта в Портал12. Работи в сферата на медиите от 2004-а година. Създател на едни от първите големи новинарски онлайн платформи в България, сега собственост на водещи медийни групи.

Роден в Търговище, завършил престижната Езикова гимназия в Ловеч, учил Аграрна икономика в Свищов, работил в редица страни на запад и у нас, главно в сферата на агробизнеса, медиите и сигурността ( анализатор в B2 Security - продоволствена сигурност, противодействие трафика на хора, регионално развитие и политики на Балканите, антитероризъм), основател на Асоциация на българските села.

Борислав Борисов е последовател на духовните и езотерични учения от 19-и век, като сред любимите му автори са Морис Метерлинк, Рудолф Щайнер, Райнер Мария Рилке и др.  Отдаден на изучаването и въвеждането в потънкостите в Учението на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов), както и на школите на Брат Михаил - Омраам (Михаил Иванов) и Елеазар Хараш.

Изследовател на алтернативните методи в психологията, парапсихологията и квантовата медицина.  За контакти: borislav@portal12.bg 

Спонсори на Портал 12