Търси
Орлин Баев
12.06.2024 г.
1926

Орлин Баев: Ревността може директно да удари сърцето, бъбреците, черния дроб или жлъчката

Ревността като Обсесивно Компулсивно Разстройство: Понякога на човек му се случва да стане свидетел на пристъпи на силна неконтролирана ревност, която стига до там, че се превръща в агресия, както към изпитващия тази емоция, така и към ревнувания и третия обект, от който той е ревнуван – бил той реален или напълно хипотетичен... 
Виж повече
Готфрид Лайбниц
09.06.2024 г.
4162

Готфрид Лайбниц: Бог е създал най-добрия възможен свят, което може да се докаже с бинарния модел на числата

Готфрид Вилхелм Лайбниц (1646–1716) е един от най-значимите мислители на своята епоха, оказал дълбоко влияние върху философията, математиката и науката. Неговата концепция за предварително установената хармония и приносите му в развитието на математическата логика са сред ключовите му постижения, които продължават да имат значение и днес.
Виж повече
Ехнатон
04.06.2024 г.
2204

Ехнатон е затворил очите си за света, поглеждайки навътре в Безкрая на Единството

Има и такива места. Места, в които като се потопиш - време няма. Защо? Защото това, което е предадено като идея, като Висок идеал, то е отвъд времето...то е отвъд видимостта - то е частица от Реалността, то е част от изгубеното Царство.
Виж повече
Степени на посвещението: Подготовка, Просветление, Посвещение - осъществява се връзка с висшите духовни същества
02.06.2024 г.
6089

Рудолф Щайнер: Степени на посвещението - Подготовка, Просветление, връзка с висшите духовни същества

Следващите описания, дадени от създателя на духовната наука - Антропософия, д-р Рудолф Щайнер и изнесени в книгата му Как се постигат познания за висшите светове, се отнасят до едно духовно обучение, чиито име и същност са ясни за всеки добросъвестен окултен ученик.
Виж повече
Перица Георгиев - Кану
01.06.2024 г.
1416

Перица Георгиев - Кану: Детската невинност е едно Божествено присъствие в нас (ВИДЕО)

Детето е нашата невинност, която не е изчезнала. Тя е изчезнала при много хора, обаче не при всички. А и при тези, при които е "изчезнала", тя не е изчезнала, защото те винаги могат да се завърнат към своята невинност в Сърцето.
Виж повече
ден на детето
01.06.2024 г.
1872

Елеазар Хараш: Детето да се възпита така, че да придобие 'твърда нежност'

Детето е душа. Душата не е от този свят. Тя е изпратена от друг свят по определен закон. Душата е изпратена да довърши обучението си на земята. Ако хората имаха чист и силен стремеж към Бога, щяха да знаят великия секрет на това послание - детето - и каква е целта на Бога и щяха съзнателно да съдействат за неговото окултно развитие
Виж повече
Детето се възпитава правилно и успешно само по новите методи
01.06.2024 г.
936

Учителя Беинса Дуно: Детето се възпитава правилно и успешно само по новите методи

Детето се възпитава правилно и успешно само по новите методи: да посее семка от плод; да израсте посятата семка; да отглежда порасналото растение; да цъфне отгледаното дърво; да завърже плод цъфналото дърво. И тогава само ще дойде ден, да се радва от плода си.
Виж повече
блуждаем в Бога
30.05.2024 г.
1821

Метерлинк: Ние блуждаем в Бога като слепци, които страстно търсят Храма, в който вече се намират

Ние блуждаем в Бога като слепци, които страстно търсят Храма, в който вече се намират. Ние сме тук в живота човек против човека, душа против душа, и дните и нощите минаваме под оръжие. Ние не се виждаме, че се докосваме.
Виж повече
Шри Рамана Махарши
26.05.2024 г.
1980

Шри Рамана Махарши: Любовта не познава страх. Тя е най-висшата форма на съществуване

Шри Рамана Махарши е един от най-значимите духовни учители на 20-ти век. Неговото учение е изпълнено с дълбока мъдрост, мистицизъм и лекота. Роден е на 30 декември 1879 г. в малкото селце Тиручули в южна Индия. 
Виж повече
Огюст Роден
21.05.2024 г.
2856

Единен творчески и духовен импулс среща Огюст Роден, Райнер Мария Рилке и Морис Метерлинк

В света на изкуството и литературата, духовните импулси между творците често играят ключова роля в оформянето на техните произведения и философски възгледи. Един от най-забележителните примери за такова взаимно вдъхновение са привидно "случайните" срещи между френския скулптор Огюст Роден и двамата известни писатели - австрийския поет Райнер Мария Рилке и белгийския драматург Морис Метерлинк
Виж повече
Омраам
16.05.2024 г.
3370

Омраам: Когато се роди дете, родителите не знаят какъв дух живее в него

Децата донасят със себе си спомени от далечни епохи, когато хората са възприемали цялата природа като жив организъм и са били в постоянен контакт с нея. Тази памет е запазена в някои от тях, но после избледнява в процеса на тяхното израстване под въздействие на образованието, езика и вижданията на възрастните; след години те дори
Виж повече
Слънцето излъчи мощна енергия за духовна защита
13.05.2024 г.
5808

Д-р Светла Балтова: Слънцето излъчи мощна енергия за духовна защита на Земята

Огромното слънчево петно, каквото по големина е имало преди около 150 години задейства отделянето на огромна слънчева енергия. Последва корнална ерупция на плазма, която предизвика на Земята мощна магнитна буря. 
Виж повече
Музиката
13.05.2024 г.
1944

Музиката е израз на вътрешния свят и състоянието на Сърцето. Музиката е духовно оръжие (ВИДЕО)

Музиката трябва да те заведе до твоята Душа и до твоя Дух, казва Елеазар Хараш и още, че : "Благодарността е като музиката. Трябва да я създадеш в сърцето си."
Виж повече
Елеазар Хараш
12.05.2024 г.
3563

Голгота е Шепотът на Тайната Истина на Бога. Тук Бог посочва ясно Пътя към себе си, както беше и на кладите

Бог и Христос. Ще го разглеждаме от гледна точка на Суфи и други гледни точки. Бог е влизал в Христос, и преобразявал вътре в Него, Бог е Всепроникващия. Ибн Араби казва: Христос е Синът на Духа (после обяснявам). Бог е създал тялото на Христос от жена без мъж. И Адам е бил създаден без земен баща и без жена - пряко
Виж повече
Мелхиседек пренася в Египет
12.05.2024 г.
1761

Учителят Мелхиседек пренася в Египет два любовни дара от Венера: пчелния мед и Житното зърно

Целият Космос е проникнат от една първична сила. Тя се явява носител на живота в материята, организира я и причинява нейното растене и развитие. Тази жизнена сила е регистрирана от учени в различни времена и народи, които са й давали различни имена: в древен Египет- Га-Лама; в Индия - Прана, Кундалини; в Тибет-Тумо
Виж повече
 Елеазар Хараш
12.05.2024 г.
1251

24 златни правила за ученика, дадени от Елеазар Хараш (+ВИДЕО)

В погледа на ученика няма време и вечност. Има само Дух и Истина. Той не си “губи времето” с времето и вечността. Той живее в Духа. Когато ученикът иска да говори на Бога, той се моли по съкровения начин. Това е начинът да Му говориш.
Виж повече
Шри Чинмой
09.05.2024 г.
868

Шри Чинмой: Вътре във Вечността е мигът, и отново - в мигът е Вечността

Вътре във Вечността е мигът, и отново - в ми­гът е Вечността. Това е като океана. В океана има неизброими мънички капки. Същевременно, всяка мъничка капка съдържа същността на огромния океан. Взимайки капката, ние имаме веднага усеща­нето за океана, защото капката въплъщава огром­ния океан. И така всеки миг е неотделим от Веч­ността и Безкрайността. Медитацията е единстве­ния начин да се почувства единството на крайното и Безкрайното.
Виж повече
Любовта стои над всяка религия
09.05.2024 г.
1150

Проф. д-р Константин Златев: Любовта стои над всяка религия

Животът без Любов е пустиня. Никакви материални придобивки, никакви професионални успехи и кариера, никаква слава и власт не могат да заместят животворния лъч на Любовта. Една-единствена дума на искрена Любов е по-скъпа от всички богатства на света.
Виж повече
ристос е бил със Своите ученици около 40 дни
04.05.2024 г.
3121

След възкресението Христос е бил със Своите ученици около 40 дни

Първо, след възкресението Христос е бил със Своите ученици около 40 дни. Това е най-дълбокият момент, който се отнася до учениците Му, според окултната наука. След възкресението срещата на Христос с учениците Му има едно изключително въздействие като импулс.
Виж повече
Граал
03.05.2024 г.
4779

Граалът е Чашата, в която Йосиф от Ариматея събрал няколко капки от кръвта на Христос след Неговото разпятие

Започва война във Вселената между силите на Светлината и тези на Мрака - и за да допринесете за победата на Светлината, трябва като начало да ограничите всичко, което е мъгляво и неясно вътре във вас. Именно така ще осъществите програмата, която Христос ни е дал в Господнята молитва „Отче наш“.
Виж повече
Разпятието
03.05.2024 г.
2147

Разпятието е Космически образ, това е една от най-дълбоките Окултни идеи в битието

Християнството е есенцията на древните окултни мистерии. То се роди като нова мистерия и като нова Мъдрост. Голгота е синтез на древните мистерии. Тя надраства древността, т.е. старата мярка, защото тя, християнската мистерия, стана Всемирна мистерия.
Виж повече
Дионисий Ареопагит
02.05.2024 г.
2912

Дионисий Ареопагит: Това, което е най-божествено и най-сияйно е най-единно, най-недостъпно и абсолютно непознаваемо

В същността човек е неподвижен и тихо непоколебим. В същността човек придобива първоначалното, неведомо знание. Тези, които са в същността, се освещават от скрития мрак. Те притежават същностното око. Те се освещават от самата неведомост на Божествения мрак. Върху тях слиза самият Бог, защото Той се съединява само със същността.
Виж повече
Зор Алеф
02.05.2024 г.
1689

Зор Алеф ще проведе цикъл от актове Свещена терапия в периода 17-19 май (ПОКАНА)

Школата на Единното учение в България и Фондация "Да бъдеш" ви канят на цикъл от актове Свещена терапия, които ще проведе ръководителят на Школата, целител и писател-мистик Зор Алеф.
Виж повече
Паневритмия
01.05.2024 г.
2909

Паневритмията спада към големите мистерии на Слънцето, но сегашната раса е много далече от тази наука

Паневритмията ще се играе в бъдеще, а сега може само да се упражнява. Тя е свързана с тайната на Адам Кадмон. Сега не може да се говори за такава наука, защото с тъмнина не се строи живот. Тя е свързана с Първичния човек и неговият космически подход към малките неща.
Виж повече
труд
01.05.2024 г.
2090

Само при труда, в който е вложена Любовта, човек е свободен

Природата е живият пример за приложението на любовта, търпението, последователността и разумността чрез труда.
Виж повече

Спонсори на Портал 12