Търси

24 въпроси на зрители към Елеазар Хараш (ПЪЛЕН ТЕКСТ+ВИДЕО)

15.09.2019 г.
6680
Добавена от: Борислав Борисов
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
24-ри Въпроса на зрители на Портал 12  - пълен текст от интервюто

Здравейте, Елеазар Хараш! Във видеото днес съм подготвил 24-ри въпроса на зрители на Портал12 и преди да започна с първия се надявам да отговорим на търсенията и питанията на много от нашите зрители по актуални и обществени теми, даже глобални въпроси и преди да започнем, как ще коментирате това, което се случва в Глобален мащаб, исторически по своите размери пожари, включително, не само в амазонските гори, които горят, но и в Сибир?

Значи, махаме човешката гледна точка. Тя все си така, мисли по свое му. Значи, огънят е голям очистител и някой път в горите има опасни насекоми...неща, които трябва да бъдат изгорени и които много повече ще спасят хората, отколкото ако ги няма пожарите. Така че, няма нещо, което да се промъкне, което да е случайно, тъй като ние сме казали: “Бог ръководи и случайностите.” Така че, всичко е... без изключение в тоз свят, без изключение! Няма изключение, което да не е Скритата Милост на Бога.

Вие сега казахте насекоми. Нали, на някои хора може да им се стори, че е много дребно това, въпреки че те може да са преносители на тежки зарази.
Те могат да станат цяла армия. Те са армии.

Но можем ли да тълкуваме тези пожари като начало на едни природни катаклизми, за които много пророци са писали и като подготовка за нещо, което ще се случи в следващите години?

Ами това, което се случва, Главното е извън нещата. Извън. То е...Случват се преди всичко Вътрешни Събития. И важно е как го възприемаш. За един Голгота е празник, за друг е трагедия. Всичко се намира във Възприятиято и ние трябва да отидем по-дълбоко от въпросите. Сега ще ти кажа някои... Трябва да отидем отвъд ума, отвъд света и да видим защо Бог излива Милостта Си по този начин, а Той не прави грешка.

И приключвайки нали това въведение, но все пак, понеже човек много злоупотреби с природата, дори и на външен план - това, което все пак, което Бог е създал. - Необратимо ли е това очистване?

Ами няма в този свят без страдание няма как да дойде Осъзнатост. Думата осъзнатост - страшна. Значи, по-дълбока от света, по-дълбока от вселената. Истинският човек, никога няма...значи не е правилно човек да стане гениален, светец, даже мъдрец, учен, религиозен.

Трябва да стане Осъзнат. Докато не стане...Осъзнатост значи в Целостта с Бога, в Единство с Бога. Ти ако заживееш в Бога, вече ти почваш да разбираш, защо Той така действа.
Само ще ти загатна за тези прасета, нищо че...свинете. В свинете живеят демони. Демоните правят връзка с хората чрез храната и поддържат скрита жестокост, когато ѝ дойде времето да се сбъдне. Отгоре Бялото Братство поде страшна кампания - няма нищо общо с хората. Всичко е атака срещу тези тъмни сили - да може хората да разредят тази връзка със свинете, отзад зад демоните и тази бъдеща жестокост, която се планира. Съвсем друг...но тук ако тръгнем по тоз, има някои ще плачат, други ще ни критикуват.

Сега да ти кажа нещо за въпросите. Дълбокият истински живот е нещо, което ще унищожи всички въпроси. За да намериш отговорите на своя живот, трябва да излезеш извън своя ум. Когато живееш в Дълбините на своя Дух, в тази Висота няма въпроси. В Самадхи въпросите изчезват, защото ти си разтворен в Бога. Това е осъзнатостта. Светецът няма пълна осъзнатост...В човека има нещо, Боре - малко се отклонявам, той има по-дълбока мисия и от ангели и от архангели и т.н., но ако е осъзнат. Осъзнатостта е нещо...както и да е. Някой път може да говорим за тайни на думите.

Самадхи е една велика пълнота на живота и тука всички въпроси са смехотворни, ненужни. Ти си в Пълнотата на Бога - нищо друго не искаш...Не само, че не...Въпроси не може да се зародят - Бог те е преизпълнил. Как ще питаш. Щом питаш значи...Така, ненужни са въпросите.
В тази Чудна Пълнота не остава никакво място за бъдещето, за вяра в бъдещето. Вяра и невярване изчезват като, защото тук си заживял в Бога.

“Спящите познават писанията - казват мъдреците. - Мъдрите имат Пълнота” - какво ще кажеш за разликата? Имат Покой. Те имат Бог в себе си, а Бог е отговора но живота. Това, което хората търсят отговори. Ако намериш Бог в себе си, това е отговора. - Няма да търсиш повече. Но иначе ще отговаряме на въпроси. Те може да станат и хиляди. Няма да се учудя.

Бог в човека превъзхожда всички въпроси и отговори. Този, който е постигнал Духът си, при него въпросите изчезват. Няма въпроси, няма отговори, защото ти си станал отговора. Свършено. Ти си станал част от Бога. Станал си част от Безкрая. Смешно е Безкрая да пита сътворението…Щях да кажа нещо за свинете...смешно, както и да е...

Друго важно нещо от Учителя. Казва Учителя: “Тежък е животът на Земята за всеки човек, ако няма невидим приятел”. -  Много тънка работа. Ние мислим, че видимите ни помагат, че те движат. Не, невидимите влизат в нашите и ние мислим...Много е важен този въпрос. Да имаш истински невидим приятел! Няма значение... Има, и децата имат. Който си го е създал, поддържа тази връзка, спазва правилата - има го.

Вие казахте в едно от предходните видеа, че истинският приятел е вътре Бог в човека, но когато говорите за невидим приятел имате предвид…
Същества, да.

От по-достъпните йерархии..?

Бог е Върховният Приятел. Той е Абсолютният Приятел. Защото, ако Той не е, те и другите ще са разместени. Но когато имаш и Бога и вече Той ти изпраща точните приятели, а не...Някои търсят Истинската Любов. Смешно е. Ако ти не си намерил Бога и ако не намериш Бога, Който е Самата Любов, Който е Самата Истинска Любов и Който Я дава като Милост, значи...И така, хората все търсят.

Да започнем ли с въпросите?
Да. Почваме.

Първият въпрос е на Камен Петров: Съществува ли цивилизацията Агарта - вътрешната Земя в материална форма с високите хора, огромни плодове - флора, фауна, както у описват с двата входа на северния и южния полюс или това са само митове?
Така...Митовете и приказките са реални, а фантазиите...всъщност и те съществуват - казва Учителя, даже и …. Всяко нещо, което си го помислиш - казва Учителя - съществува някъде. Агарта съществува и на физическо поле - скрита. Аз съм говорил, ама ще ти кажа нещо.
 Агарта е част от скритата Пра-Родина. Тук са скрити записите за Тайните на човечеството. Агарта е Велика подземна държава - Обетована земя. Това, което е изпуснато и в рая и в ада и въобще от хората, които го търсят - то си е там - съхранено, създадено от Самия Бог. Древният Цар на Атлантида ръководи там , но зад него Бог. И Бог е Създал, затова там -нито земетресение, нито военни въпроси, нито болести. Въобще, тези земните проблеми, които тук ги има, там не могат да припарят, нали. Тука златото въобще не е ценно, тука Подхода на човека, начина на мислене - това е Цивилизация.Това не е привидна цивилизация или фентъзи. - Това е нещо отвъд земното човечество. Тук разумните се ръководят от посветени, посветените се ръководят от по-дълбоки посветени - високо ниво мъдреци, а мъдреците от Богове и зад Боговете Царят на Атлантида и Тот, и други подобни, плюс Самият Бог. Учителят казва, че тези посветени са съвсем род Култура.  Той го нарича “специално място”, където кракът на обикновеният човек не може да стъпи. Те имат специална енергия, могат всичко да го...Чиста Земя. Катаклизми няма и не може да има. Тук е скрито Дървото на Живота - Изпуснатото Дърво.

Още един път...Това е на чисто физическо ниво - просто има някаква бариера, защита за достъп до там? Не говорим за енергийно ниво?
На енергийно отделно го има, защото то от там е слязло. Но го има на физическо. Но има...ако минеш и приближиш близко, да кажем до един от входовете на Агарта, нали...ти ще го подминеш, защото има Пазител. Просто ако тръгнеш и се насочиш ще изпиташ дълбок страх и ще разбереш, че не трябва да припарваш и просто естествено тръгваш - нямаш избор, защото силата е голяма.

А доколко физическото тяло на човек може да влезе, ако при определени причини, така да се каже, бъде допуснат? Или само енергийно може да се влезе?
На физическо не може да влезе. Енергийно не може, но като чист Дух може. То е вече проникване. Обаче пак ако е позволено.

И няма изключения?..
Трябва да има причина за да влезе - разумна. Значи, може да са десет чисти Духа,  само един да бъде допуснат, нали. Тука Агарта е Благословена, Благоустроена от Самия Бог. Това е за Агарта.

Следващият въпрос е на Николай Веселинов. Малко по-дълъг е: Искрено моля, Елеазар да даде разяснение на един пасаж от Библията свързан с прераждането. Така се получава, че група вярващи усилено спорят с мен по темата, защото те виждат голяма трудност в приемане на Словото на Учителя и Елеазар, понеже според техния прочит на Библията, прераждания няма. Един път се живее. Човек умира и душата или се спасява или не. Нямало и връщане на Земята и пасажът от Лука, който те включват в спора-16.19.31/стих 26: “И освен всичко това между нас и вас е утвърдена голяма Бездна, така че ония, които биха минали да минат оттук към вас, да не могат. Нито пък оттам да преминат към нас.”
Значи, въпросът за прераждането е абсолютен. Няма коментар, защото ти не може да постигнеш “Аз и Отец ми - Едно сме”- ако умреш на две години, ако умреш глупав, ако умреш престъпник и да възкръснеш после чист човек. Няма как. “Пре-ра”- трябва да пре-работиш миналото си. Дадено ти е шанс да се прераждаш, за да постигнеш високите нива и да се отделиш от прераждането. Ако наречем, че има само един живот, нали, много е смешно...От друга страна обаче, ако този живот го посветиш на Бога и разбереш, че...може да оставиш прераждането и да се посветиш на чист живот, тогава е хубаво. Ще се подготвиш за следващите прераждания някакво ниво.

А, ако те вярват в това, че няма? Това е, което искате да кажете.
Да, но “който вади нож, от нож умира.” - Йоан Кръстител, не случайно е бил убит, защото е убил Илия. Знае се. Много неща се знаят, но който не вярва, както и да му говориш, той още се занимава с вяра и с неверие. Той не е влязъл в Любовта. Защото, ако те бяха в Любовта - има и деца, които разбират прераждането и си го носят. Говорили сме за онази рускиня, дето знае 120 езика и толкоз много е наситено, че дърветата през пролетта се прераждат, но ти като нямаш поглед. Но виж сега - “Прераждането абсолютно не зависи от вярата. Ти може да си вярващ и… - нито от неверието, нито от стихове. Значи, казах: “Бъдете съвършени, както е Съвършен Отец” - за едно прераждане от никаква гледна точка не може да станеш съвършен. А, когато умираш на пет години...Особено, що е Бездната? Да мина на другият въпрос. Този въпрос с прераждането е толкова ясен и който го отрича ще загуби неща скъпо. Има хора, които го отричат, защото имат много дългове - казва Учителя. И Учителя...цяла книга издадохме за прераждането, но който не вярва тази книга няма да му помогне, защото тя не е за него. Той е...Ако той дълбоко разбере Бога ще разбере, че Бог му дава шанс тез прераждания да се усъвършенства. Защото, ако той е убит на пет години, той вече му прекъсва шанса и няма как нито да възкръсне, нито…
Въпросът втория, беше?

Какво е Бездната? Да.
Бездната е ПървоИзвора. Нарича се Чиста Неопределеност. Не може да хванеш там в понятие, както в Дзен - не говорят за Бог. Там Бог и дявол няма в медитациите. Има Великата Реалност. И там въпросът е да си бдителен, истинен и същностен човек, а не каква вяра имаш, каква религия и какви цитати. както и да е.

Значи, Вечността е ограничение на Бездната. Вечността е най-Дълбокото Слово, а Бездната е Безмълвие, не е Слово. Бездната е Величествена и Страховита, защото в нея всичко се превръща в Чисто Нищо. Значи, накрая, ако стигнем там, думата Бог - тълкуването е много дълбока. Тя те моди в Чистото Нищо. Там и преражданията изчезват. Нали, защото се разтваряш тотално в Бога. туй се дължи на трета буква “Г”. Както и да е. Значи, Учителят казва, че Бездната е предвечна, времето не я вълнува, вечността не я безпокои. Бездната е една мярка, че дълбоките неща нямат произход. Никакъв произход. Тука има Пълнота, която липсва даже на блаженството - в Бездната. Това е в общи линии, защото това е голям въпрос за Бездната. Той е…

Следващият въпрос е на Виктор Зографски, който пита: “След физическата смърт, имаме ли право на избор да се прераждаме на Земята и да продължим да се развиваме нагоре в други сфери на съществуване?
Значи, не е важна смъртта, а кой умира. Само мъдреците умират леко, естествено, осъзнато. Те просто се пренасят и знаят, че смърт няма. Оставят ризата си, дрехата си. Осъзнатите имат Свобода, но ако Бог ги призове към служене - горе, те стават свободни. Обаче, ако...понеже са ценни за хората, Бог ги призовава да се прераждат.

Пак на Земята.
Ами, за да могат, защото те са опора за душите. Не са всички. За определени души. Има души, които мен не искат да ме чуят. Аз пак им се радвам. Някои слушат, не ми харесват лекциите, но ги слушат. Аз знам, защо. И след време, когато пострадат, защото Бог ще им изпрати нещо, те ще кажат...защото те ще преживеят и тогава ще кажат “Да”. Обаче, трябва да мине...Както и да е. Те слизат за подкрепа.

Тоест, понеже много хора питат,  дали може да си изберат между Сириус или Земята?
Да. Той следващият въпрос май е за Сириус, ако не бъркам..?

Така ли? Да, случайно! И аз просто не го видях. Румен Земярски: “Каква е точната Истина за Съществата на Сириус, Плеядите и Орион? не ли сме най-младата цивилизация?
Значи, въпроса за цивилизациите стои по друг начин. Има ги навсякъде и отсъстват. Нал
Може да се каже така: Цивилизацията е навсякъде ако Бог е в тебе. Ако Бог Го няма - вече свърши…

Е, все пак повече информация за тези толкова циркулиращи в Окултните Учения Сириус, Плеядите и Орион. няма да помогне много, защото това е казва Учителя - за Сириус, коята нашето човечество “цялата култура е в пелени”. Тоест, даже не е и в начално образование и ще има обезсърчения, ако се разкрие каква мъдрост имат определени същества. Тя е Мъдрост на милиони години.

Обезсърчения спрямо ниското ниво тук на Земята.
Да, да.

А, има ли представители на Сириус, Плеядите и Орион сред нас на Земята.
Разбира се, че има. И ще ги познаеш по...не по говоренето, а по присъствие, по скрито присъствие, по безмълвие, по знак на мъдростта. Има...в тези мъдреци има звук. Обикновените хора говорят, цитират библия. Могат цял живот да цитират.

А, самите те съзнават ли че са от  там, от друга цивилизация или Бог им е го отстранил временно, докато са в човешки тела, за да не пречи?

Някои действат без да осъзнават, защото Бог им е отнел най-високото Осъзнаване. На други е дадено да осъзнават. Но някой път, ако се даде, човек може да тънко да се възгордее и да стане нещо опасно и по-хубаво е много, много да не знае, за да говори по-скромно, по-...

Някои казват, че отличителният белег на това, от коя цивилизация е, е цветът на очите.
Има ли нещо вярно в това? Не е цвета на очите. По-скоро звука на сърцето, тайнството на душата и особено, нещо мистериозно в духа. Този човек, мисленето му е мистично. То е по-дълбоко от окултното даже.

Следващият въпрос е на Рангел Евтимов, който пита: “Защо Бог е допуснал Древното зло” - за което говорихме и в предишни интервюта?

Първо, не го е допуснал Бог, а скритият Бог, което име е Абсолюта. Има разлика. Абсолюта се е ограничил. Това загатва за самото му Всемогъщество на Абсолюта. Той го е допуснал, защото го владее. Както Бог е допуснал доброто и злото, защото ги владее. - “Сатана загатва за Силата на Бога, Древното зло показва, че Бог е Единствения Владетел. Абсолютният повелител. Така, че щом Той го е допуснал, няма въпроси “защо”. Дълбокият окултен ученик не задава въпроса “защо”. Защото туй е преграда. Отдалечаваш мъдростта.

Ако искаш да разбереш нещо, значи трябва много да го поставиш под специфичен ъгъл. Да гледаш както Бог гледа и Бог трябва да ти позволи. Значи, Дълбоко Осъзнаване, Абсолютно Неосъждане. Абсолютно Неосъждане! Не критика малка или благородна - абсолютно неосъждане, Пълно Приемане и тогава от този специфичен ъгъл може да познаеш тайната на един човек, тайната на едно учение, тайната на една мъдрост, която ти е чужда.Примерно, принадлежи на някакво племе - ти може да влезеш в тяхната мъдрост и да разбереш нещо, което те не го знаят. Това са условията - Специфичният ъгъл на Любовта. Това е ъгъл на осъзнаване и на Бога. То е особен фокус. Особен...много е…

Представих си го като лъч...
Тодор Младенов: До каква степен на злото е позволено да имитира Бог.
Значи, то злото си имитира и много имитира. И ангелита не го различават. То има такива стихове в Библията. Ако Бог позволи го различават. Но трябва да се знае, че Бог е маркиран зад злото. Той е маскиран, за да Го познаем. И Той ги прави нещата. И ако призовем Бога да ти се разкрие, ако сме честни, Той ще махне маската и ще коже: “Позна ли ме?” - зад злото, зад страданията, зад нещастието, зад катастрофата, нали и тогава вече... - Туй обикновено е полето на суфите, на пречистени хора, но може да даде на някой човек, така да види - “Не ме ли позна?” - примерно във врага. Защото Бог иска да те направи по-дълбок. Той после ще махне врага и ти ще станеш в Единство с Бога. Всъщност врага е привиден. Врагът не е реален, нали. И злото не е реално…Бог е Реален.

Аз този въпрос го усещам по един такъв начин, че може би - да ми прощава този зрител ако не съм в правилната посока на неговата мисъл и въпрос, но...Доколко  е позволено на злото да имитира Бог, в смисъл всичко, което е проявено, като различни емблематични неща и в историята и до днес и което изглежда като проявление на Бог всъщност да е злото...Но пък вие казахте, че пак...Бог седи отзад.

Значи, няма действащ извън Бога. Събития, явления, добро, зло. Сатана не може да направи действия от себе си. Христос не може да действа, ако Бог не действа в него. Значи Единственият Действащ е БОГ.

Аз си позволя въпрос, който е много болезнен. Надявам се да не направя грешка, че ще го кажа, но един човек популярен написа наскоро “Аз се съмнявам в Христос” и в тази логика, според мене е и този въпрос. и аз тогава даже ми стана едно болно, как може да се съмняваш в Нещо толкова...Защото каза “съмнявам се, понеже не съм Го виждал”.

Ако Бог му даде преживяване и самият Христос реши да му се изяви, както се е случило с Шри Оробиндо. Каза: “Много хора ме убеждаваха, че няма Бог, е аз Го преживях. Сега да дойдат да ми кажат, че няма Бог. Кой може да ми каже?” - въпросът е да спечелиш доверието и да преживееш Бога. Който е преживял Бога...На най-дълбокото ниво, след време няма да има и Бог и Христос - Абсолюта, там в Бездната, в Безкрая, но това е друга тема. Дълга история. Тя ще смути, няма да я обясняваме. Става въпрос, че преживееш ли...и българина - казва Учител - той е твърда глава, обаче пострада ли лично казва “Да, така е”. - както и да е.

Следващият въпрос на Ана Зайкова: Ако доброто победи, няма ли да се изгуби смисъла на всичко?
Ако доброто победи, или ако злото победи, все нещо се губи. Все се губи смисъла, защото Смисъла не е в доброто и злото. Смисълът е в Любовта. Смисълът е в Любовта към Бога - конкретно. Някъде не го наричат Бог - Великата Реалност, някъде го наричат Нищото - все Едно е. Но става въпрос, че тук доброто и злото угасват. Остава само Бог, а Бог е Смисъла. Тайният замисъл на Любовта е, Боре, да...че Любовта трябва да стане изчезване в Бога. И затова много хора не искат да изчезнат. Тези, които имат голямо его - удоволствия обичат, защото при Истинската Любов трябва да изчезнеш и да остане само Той, което си е . Това е Целта на Истинската Любов.

Следващият въпрос е на Асен Будинов. Кое същество в Древността са наричали Пра-Азаромона? Някой от Старците ли е бил?
Азаромоните означава Изключителните. Те са двама Пра-Старци - Неведоми Дълбини, спадат Третата Мистерия.В книгите ми за старците има нещо. Те са древноскрити - не м Бога, в Самият Абсолют. Нивото е страшно.
Те са преди 24-те.
Преди 24-те. Техните синове ще бъдат Извори-Вихри, когато бъдат докоснати от тези Древни Скрити Пра-Старци. Те са скрити и от сътворената история и от несътворената. Значи, ангели, архангели - нямат представа пак. Бог има много дълбини, Боре. Наистина дето казваме “ Бог е Неведом”. Не Бог е Незнаен, не Бог е неизвестен. Защото неизвестното може да стане известно. В Неведомото има нещо, което означава - тази дума е много специална българска - означава, че има нещо в Тайната на Абсолюта - Скритият Бог, което никога няма да бъде познато от никого. Без изключения. Приближаване ще има. Дълбоки откровения ще има от Него, но пълно познаване никога.
Георги от Шуменско. Каква е Тайната на Истинската Преданост?
Тоз въпрос ми хареса и затуй малко по-дълго му отговарям. Голям въпрос е истинската преданост. Между другото тя унищожава ума, света, сътворението, надраства ума. Самата преданост ако я имаш - Бог ти е дал Милостта си да вървиш към Него. Позволил е. Страхотно. Значи, помненето на Бога - постоянно да Го помниш е Истинска Преданост, както правят суфите. Това е Древният Път. Отделям нарочно повече внимание на този въпрос.
Да повтаряш често и постоянно Божието Име, трябва да осъзнаеш, че това е дар от Самия Бог. Ти може да искаш и да не се получава, но когато Бог поиска, почваш много да мислиш за Бога, много да Го повтаряш. Сам Бог е Който оживява Своето Име в нас, за да можем да Го помним. Тоз свят е забрава. Говорят за Бога, но пак са забравили. Говорят за светци, почитат...Що ще почиташ, стани светец и надрастни светостта, да видиш какво е Бог. Не се застоявай там, защото ако останеш там, пак е ниско ниво.
Това е най-голямото съкровище - тази преданост на Божественото Единство.
Това е от една моя неиздадена книга “Златни мисли”. Тук ще ти прочета някои неща.
“Когато Бог иска да се слеем с Него, Той ни кара постоянно да мислим за Него, постоянно да Го помним. Постоянно да Го изричаме. Така Той се утвърждава. Това е Път, по който Сърцето става Негов Храм. Това сърце става светлинна материя. Колкото повече помня Бога, толкова повече се изгубвам в Него.”
Ал Халладж: “Толкова много Го помня, че не знам къде почвам аз и къде действа Той.” - Ето вече признаците...Той иска постоянно да съм предан, да Го помня, за да пия от Него вечния еликсир. След толкова много преданост, Любов, повторение на Божието Име, Бог се случва в нас. С това нищо не може да се сравни. Никакви свещени книги, никакви теории, никакви практики...никакви практики. Това е над. Само, който е изчезнал в Бога, наистина Го е обичал. Иначе Го е обичал донякъде. Божието Име е най-Великият Химн
Казва един мъдрец: “Помня Го, защото Той ме помни” - ето го осъзнаването -  връзката на Единството.”
Божието име е по-свято от всичко на света.
Божието име е моят нектар.
Закон: Това, което помним, живее в нас.
Постоянното помнене на Бога преодолява света.
Постоянното помнене на Бога храни Покоя.
Божието Име е свещено лекарство. Божието Име разтопява злото.
Постоянното помнене на Бога е хляба Насъщен - хляба Несътворен
С Бог започва всяко чисто действие.
Постоянно да мислиш за Бога, това е могъща извисяваща практика. - над всички практики.
Няма по-голям дар от това, постоянно да мислиш за Бога.
Който постоянно мисли за Бога не може да направи грях. - Той влиза в осъзнатост и той знае какво Бог иска. /Хората ще кажат, той не е прав, той постъпи така. Няма такова нещо, ти...И тук, който наблюдава фактите ще стане смешен. Защото там има скрита причина, действа Бог, а Бог знае защо е допуснал нещо. Той ще изкара нещо после, нещо дълбоко и някакво израстване, което го няма в човешкият път./
Независимо от първично привидното.
Да. Значи, Боре, само човек, който има абсолютно неосъждане, както казва Библията “Не съдете” -  защото ще бъдете осъдени… “не съдете”. Туй, аз съм ти казал, тренирал съм го две години. Имаш ли абсолютно неосъждане, Бог ти дава своите очи да видиш, какъв скрит замисъл има и ти се възхищаваш, а другите казват “този е грешник”. И те повалят себе си, те изгубват развитието си. Човек, който критикува и който няма чисти слова, какви практики ще прави. Всичко е...Както и да е...
Имаш ли абсолютно неосъждане, Бог ти дава Своите Очи да видиш какъв Скрит Замисъл има и ти се възхищаваш
Там където човек постоянно и усърдно се моли, там свети светилище…Дявола се страхува от светлината на чистото сърце.
Постоянното помнене на Бога това е метод да се справиш с всяко безпокойство -малко, голямо. Ти знаеш скоро пак ни заплашваха. Тотални молитви и влизане в Бога. Никакъв страх, защото Той...все едно да изпъдиш Бога. И освен това тези хора, те живеят в Бога. бог ще им даде след време разбиране. освен това, те ако имаха Истинска Любов към Бога и Христос, щяха ли да заплашват? Щяха ли да критикуват? И може цяла лекция по този въпрос, няма да я направя. Но искам да ти кажа...Къде са те? В коя практика са? Защото Бог...ние сме Единни с Бога и нали...Все едно аз да осъдя някое учение. Аз изнасям християнската мъдрост, подготвям не само какво са казали монаси и някои...Защото има много красота там. Но аз говоря за изчистеното, пречистеното. Защото във всяко Учение първо трябва да си постигнал голяма чистота. После почни да говориш. Но ти ще говориш скромно, защото иначе можеш да...Това е.
Когато акцентирате за това постоянно помнене на Бога, то е като едно...като един океан, който дишаш постоянно, но...
Това е океан от нектар, Боре. Океан от нектар…
Да, но вие казвате няколко пъти името на Бога. Сега, повечето хора ще кажат ама кое име? Има ли значение кое име да използваме, когато се обръщаме в това вътрешно общение с Бога?
Значи, има над 3 хиляди имена...което ти идва. Обаче, ако ме питаш аз какво казвам най-често...самата дума Бог. Значи, ще ти кажа едно кратко тълкуване. Страхотна дума. Накрая има една сестра, задава много хубав въпрос “да кажа някоя хубави думи в българският език” - те са много, ама сега се сещам за тази:
БОГ е много специална дума. Буквата  “Ъ” накрая, тя не трябва да се пише - трябва да е скрита, защото тя е Мистерия.
Б - означава закон за вътрешно развитие - казва Учителя. Който има тази буква начална в името си - тя е затворена буква - вътре в себе си трябва да се отдадеш на уединение, на размишление, на молитви. Вътрешен път - чисто вътрешен. Не разчиташ на външни неща.
О - Ако се отдадеш на този Път, Бог ти открива втората буква, която е кръга - вечността. Вечността е кръг, Безкрая е по-дълбок кръг. От Безкрая има Мистерия, която е Особен кръг...все е Кръг.
Г - тя е като гега (казва Учителя). Тя те хваща, улавя те. Тя е Нищото, която те поглъща. То те иска както Истината - иска те целия. Няма 99% - Пълно Поглъщане - Нищото - Нирвана. Изчезваш и ставаш Истински Човек и придобиваш Пълна Свобода на високо ниво. На ниво висша Душа, чист Дух. След време трябва да се откажеш от чистия Дух, да станеш Искра. И ако може да преодолееш Искрата - там е нещо страшно…
Ако го обвържем все пак с тайната на числата. Видимо тази дума е три букви, обаче вие казахте и за “Ъ”, която трябва да бъде скрита. Преди сте казвали, че едно от Тайните Имена на Бог е с 4-ри букви. Ето пак стават четири.
Четири. Но ако се пише, нещо се...Света не може да разбере Мистерията. Тя трябва да си остане скрита - И по хубаво е... Неписана, Несътворена. Тя си е Несътворена.
Много е хубаво, че тази буква е махната, защото хората не са готови за нея. Трябва да имаш мистично съзнание.
Аз пък много се надявам думата, която вие създадохте в последните няколко години ЛюБог, защото много пъти я казвате тази дума. Някои хора си мислят, че случайно, аз мисля че не е случайно - да почне да се разпространява - ЛюБог
Ами от Любовта тръгва развитието. Любовта изключва критика, нетърпение, омраза, ревност. Тя е основата. Значи, не доброто. В Любовта има нещо по-дълбоко от духовността, но така или иначе тя ще те направи духовен, обаче после няма да е достатъчно - тя ще те направи свещен. После ще те направи божествен, после има три степени - остави се. Да.
Следващият въпрос е на Ивайло Вътовски: Какво да направим, ако вътрешно, че Пътя да посветим живота си на Бог е правилния, както е направил той, Ал Халладж и други мистици, но не се осмеляваме, понеже ни е страх да зарежем светския живот?
Ами, щом не зарязваш...искаш да не зарежеш светския живот, няма как да си в правилен път. Ти можеш да си го въобразяваш, нали. Просто осмели се, тръгни. Мисли много за Бога, ако искаш да се отделиш от света. За да станеш после по правилен начин в света. Ако мислиш много за Бога и ако Той влезе в тебе, страхът ще си отиде, света ще си отиде, удоволствията - което той казва. Всичко ще си отиде. Но ако светът е важен за тебе, тогава няма как Бог да е важен за тебе. Не, ти трябва да...ще го обясня така: Не си ти този, който трябва да зарежеш света. Ти трябва да се посветиш много на Бога и да мислиш за Него. Бог знае как да зарежеш света, защото ти маже преждевременно да тръгнеш още повече. Обаче когато се посветиш на Бога, Бог в тебе е Мярка. И Бог знае как да го направи, кога да го направи и тогава вече ще бъде Благословено.
И Той ще направи така наречените случайности - с кого да се срещаш, с кого да не се срещаш. Тука последните две години…
Случайности, които не са случайности.
Не са случайни. Има хора, които аз просто се чудя как изчезнаха от нашия живот. И даже звъня - един път, втори път, не ми връщат обаждането. Те просто изчезнаха, за което съм благодарен.
И при мен дойдоха. Някои дълбоки лекции и истини ги изпъдиха, не можаха да понесат и заминаха. Други дойдоха така...Въпросът е да дойдеш и за цял живот да остане. Единственото изключение да се отделиш е да си посветиш живота 100% на Учителя, тогава много ще се радвам, че си заминал от мене. Тогава ще знам какво да ти кажа, защото има неща, които не ги знае. Защото туй, което аз съм преживял...но това е друга тема. Даже и да не се срещнем, няма значение. Обаче на 100%. Ако си се отделил и си се отдал на 99% - нито си дошъл, нито си тръгнал.
Макар, че аз в няколко интервюта искам да акцентирам върху това, което веднъж казахте, че лекциите, интервютата, изобщо принципът, който е в Учението е основан на непривързаност.
Непривързаността е висока осъзнатост и тя дава да виждаш правилно нещата и да ги поставяш намясто. Тогава, при един осъзнат човек не може да възникне въпрос “има ли прераждане ?”. Защото дали има или няма прераждане не това е важно, а ти чист живот ли живееш. Защото когато Бог дойде, все едно е дали си вярвал. Той ще те порази, ако ти не си чист. Тогава за какво ти е вярата в прераждането. Пак не става.
Аз имах основно предвид свободата, която давате.
Свободата Самият Бог я дава и тя е...Аз ще продължавам да я давам. Даже на някои хора казах “не сте достойни да дойдете на моите лекции”. Ама те пък казват “Затуй ще дойдем”. Ама ти с такова намерение не може да дойдеш. Ти или трябва да дойдеш с любов да разбереш или не си дошъл.
Скоро ми казаха едни от моите момчета - от Толтеките, дошла една сестра - октомврийска лекция, когато са шеги и пита и майка ѝ: “Ами какво беше?” - Ами едни смехове само, няма да ходя повече. Тя не разбра посланията и е дошла. Значи, който трябва да бъде отстранен ще дойде на такава лекция или на някаква друга, която няма да му хареса. Обаче той трябва да дойде. Ангелът трябва да го доведе да чуе нещо. И после вече. Защото ангела няма право да го заставя, Боре. Само трябва да.
Само по Свобода…
По Свобода…
Следващият въпрос е на Христо Христофоров. Знаейки каква е дадена на българите и на славяните - да приложат и разпространят Учението за Мир  и Любов. Тази задача кога ѝ е крайният срок? Свършила ли е вече или е до скончанията на хилядолетията?
Да. Има нещо радостно в тоз въпрос. Първо, няма краен срок - когато говорим за Любовта. Обичта има край, светът си има край нали. Земните, човешки неща, те си имат край. Учението за Любовта не е за хиляди години, за милиони, милярди години. Учителят казва: “Боговете не познават Мистерията на Любовта” . Любовта е Бездна. Любовта е по-важна и по-дълбока, Боре - оставяме наука и религия, то се знае, че там въобще няма коментар, нали. Любовта е по-важна и по-дълбока от Вечността. Съществата, които живеят във Вечността не познават Любовта. Ангелите не познават Любовта. Тук едно малко отклонение. Ангелите не са създадени от Любовта и Същността на Бога. Затова са ниско ниво. Те са създадени от Светлината на Бога. А в човекът има нещо, което е нито ангели, нито архангели - нещо страхотно, ако човек върви към тази осъзнатост. Такъв човек ти казвам не може да направи...Белегът на Истински човек - някой го наричат християнин, дзен, будист - белегът на истинският човек, че той не може да направи, той е толкова осъзнат, че той...закана не може да направи, обида от никаква гледна точка. Не може да спори, не може да се кара, о той не може да направи и най-малкото зло. Запомни го! Значи ако ти вървиш по този път.
Много пъти съм мислил по тая тема - кое е най-малкото зло?
Най-малкото зло, означава смърт. Смъртта и дявола е там. Дяволът е в твоя живот вече. Ти си смъртен. Говоря ти най-малкото. Или зад гърба на човека да изпратиш лоша мисъл. Ти си вече, нали - не си в мярката. Виж какви Изисквания има Любовта. Понеже Любовта е Съвършена и затова хората не могат да издържат на тези изисквания.
Аз си спомням в едно от интервютата казвате, когато Христос е бил в Египет как тогава са казали жреците “той изгуби възможността да прави зло”, дори най-малкото.
“Изгуби способността да греши”. - Той затова Христос е велик. Не само Христос - Мелхиседек, много са - и Лао Дзъ. Лао Дзъ, той толкоз е вътре в Дао, че той го няма. Как ще има грешка, като той го няма, като действа Дао. При Конфуций има грешка и затуй Конфуций го пита погрешно “Не трябва ли да бъдем хуманни(добри)?” - Лао Дзъ се чуди - това е трагедия. Как ще бъдеш добър? Ти и да искаш не може да...ти, отдай се на Дао - само Дао е Добро. А щом мислиш да си добър, значи ти искаш да станеш добър, а то ти е вродено. Бог е в тебе, по-дълбок от доброто, а ти искаш да ставаш. Ти, когато си осъзнат, ти си естествено добър  по законите на мярката. Имаш божествена мярка за доброто, нали. Защото някъде може да направиш  погрешна постъпка, която да помогне, разбираш ли? Така, Любовта е Древно Богатство на Бога. Тя е дори преди Живота.Значи, Боре, Тя се е родила преди Живота. Животът е потекъл от Нея. Който има Любов внася свещено значение в нещата - друга мярка, белег. Целта на Любовта е да сътвори Бог в нас. Затова е създадена. Любовта е Боготворяща - Почит към Любовта.
Под въпросът е за Слава Сервюкова. Аз не се занимавам с нея.
Има под въпрос. Моля, Елеазар да каже повече коя е Слава Сервюкова?
Няма да му кажа много, защото не я проучвам, защото ако ти кажа какви неща проучвам сега - за архивите на Атлантида и там едни...много неща са. И за много…
Все пак хората питат за Слава Сервюкова, защото тя е дала едни много особени пророчества за годините между 2020 - 2030.
Значи, Боре, в дълбокият Живот няма пророчества. Ти ако си  в Духа и в Бога какво пророчество ще дадеш на Бога? Значи, затуй нямам намерение да я изследвам. Уважавам я, нали. Аз се занимавам с...скоро и древният живот на Тот, на Мелхиседек архивите и египетските йероглифи, забранени йероглифи има, които няма право да се тълкуват. Това ме вълнува - с тайно тълкуване, макар че за някои неща е забранено да си говори. Няма да стигна до нея, понеже съм честен.
Добре, хората ги вълнува едно от...то наистина вълнува е малко като вълни, нали - вие казвате, че тряба покой, но ги вълнува едно пророчество, където Слава Сервюкова казва: “Аз летя над Европа - нали като взор така, поглед отгоре - и виждам, че хора почти не са останали” - перифразирам го. Може да не е точно. И казва: “тук - таме виждам малко оцелели хора” - на цяла Европа.
Ами, по начало, оцеляването е погрешна цел. Целта не е да оцелееш, а да живееш в Бога. Да надраснеш оцеляването, защото Бог е по-Важен от живота, Боре. А тези пророчества...примерно, може ли да дадеш пророчество на Истински човек,  на човек който е в Безкрая, в Нищото, на Христос - да му кажеш “знаеш ли какви неща те очакват”. Смешно е. Мелхиседек, Тот е подобен, Заратустра е подобен, Старците да не говорим. Къде отиват пророчествата и послания? Какви послания? На нищото послания? Няма връзка. Затуй ти говоря по-дълбоки неща. Да, хората, ако търсеха Бога нямаше да се интересуват и от бъдещето. Бог е по-важен от бъдещето. За какво ти е бъдещето? Питай един такъв човек какво ще прави с бъдещето си. Бог е Важният.
Ако няма примерно природни катаклизми какво ще прави с бъдещето си? Ми ще си построи къща, ще си купи нова кола.
Да, да. И всичко обичайно.Да.
Ето защо има друг Замисъл. 12-ти въпрос. Въпрос на Цвети Ангелов: Как да разпознаем лошите черти  и слабости дали си ги носим от миналото или се дължат на лошо възпитание, или генетичен код от родителите?
Значи, някои ги носиш, някои ги внушанат...ти ги внушанат.
Закон е: Не мисли за лошите мисли и слабости. Мисли много за Бога. Той ще ти донесе Чистота и Осъзнаване, което е Освобождаване. Този, който се справя със слабостите в нас е Един - Правещият, Действащият, Можещият. Можещият е само Бог.
Някой се излекувал. Можещото действие, казва Дионисий е на Бога. Ти не може да направиш. Обаче Бог се оттегля, лекарят взема парите. Сега, той някой път може да има някакви заслуги, старание - защо да не ги получи. Друг път може да няма, както и да е. Само Бог дава Различаването, Боре и това е Освобождението.
Ако ти се бориш със слабостите ти може да ги усилиш. Защото злото се храни с твоята енергия, твоето...злото се побеждава без борба. Мисли за Бога. Учителят дава златна формула: “Където е Бог, там съм и аз”. Имал съм случаи, змия отдалече насочена в гората към мене - “Където е Бог, там съм и аз” - спря на около 2 метра. Около един камък направи кръг и замина. После разбрах от Учителя, че това е поздрав. Има скоро и нови формули така - Учителя, защото някой път ме питаш. В момента се сещам: “Господи, излей милостта си върху сестра еди коя си или върху брат еди кой си…”. Още една златна, която я наричам златна. “Господи, излей Себе Си в тази душа, в еди коя си душа”. Ти като излееш Бог, като желаеш, всичко друго ще се разрешава. Излей Себе Си, то е по-дълбоко от от милостта. Милостта е пак дълбока. Милостта е благодат, а това е някаква...дълбока вода. Да, туй е по този въпрос.
А, доста хора питат, лошите мисли, които ги спохождат отвреме навреме , понеже сте казвали и Учителя казва, че не трябва човек да храни лошите мисли, възможно ли е реално в някаква паралелна реалност ли да го кажа, не е точната дума реалност, това да се случва. Примерно, представяш си, че там кола блъска някого и затова Учителя също в много лекции казва “никога не го мислете, защото то някъде се случва”. Има ли такъв, такава ситуация?
Някой път въобще нищо може да не се случи, обаче духовете си играят понеже, ако ти наистина, туй което говорим - Обичаш Бога, Боре - ти ще имаш контрол. Тогава тази мисъл ще мине и ще излети, защото няма корени в тебе - не може да си направи гнездо. Тя излетява като врабче. И затова е важно тази отдаденост на Бога,  за да имаш контрол над себе си и Бог ще те научи как да имаш контрол. Лошите мисли, те ще идват, те трябва да идват, те са закон, обаче твоят закон  е да мислиш много за Бога и да ги преобразяваш. Веднага казва Учителя поставяш антипод. Много е лесно. Някой ти внушава “ще се разболея”, почваш да повтаряш “ще оздравея” и то много пъти. И така, като изработиш тези навици - минала някаква мисъл. Може някой път ако дълго време мислиш за катастрофа и много други хора ако мислят - те по начало много хора мислят - и тя катастрофата ще стане, но тя си има друга причина да стане. Защото ако Бог не е определил да стане катастрофата колкото и да мислиш...значи срещу Фидел Кастро има над 700 атентата. Не дава Бог бе. Свърши. Там където е Бог какъв атентат, какви терористи. Има случаи когато терористите, загатвал съм ти, искат да убият човек, който не трябва да бъде убит, погрешно натиска копчето на бомбата се взривява, самовзривява се. Как става? Кой ръководи нещата?
Следващият въпрос е на Ина Алексиева: Сетивното възприемане на света е ограничение като матрица, която ни е дадена , но илюзия ли е?
Значи има разлика между сетивно, емоционално и дълбинно чувство. Учителят казва - дълбинното чувство изхожда от Любовта - Дълбинното чувство - казва Учителя - е винаги вярно. Обаче сетивното, емоционалното, чувственото, астралното, това е илюзия. Аз му викам поезия, ама тука няма. То е илюзия. То е робство. Обаче има едно дълбоко Божествено чувство, то е без примеси. то знае, защото умее да прониква. И Учителят казва, туй което ти казвам, дълбокото чувство е винаги вярно. То е наситено с Божественост, пречисто е  и то вижда естествено като вроденост, Бог го е дал. Има го във всеки човек.
Тоест всички физически сетива, с които сме родени, по-скоро да ги използваме като някакви инструменти, но да не уповаваме на тях.
Да. Да.Те са тятъра в света. Те са театър. Да. За тятър става. Защото ако някой не обича нещо повече от театър, аз ще кажа, нека занимавай се.
В предходният въпрос вие казахте, че лошите мисли е закон да идват , за да ни изпитват, за да мислим за Бог. Не да ги неглижираме, а да ги преобразим.
Те проверяват за какво мислиш. Да.
По същият начин както и злото, но така ли е със сетивата?
Сетивата трябва да ги обучаваш. Трябва да ги учиш на контрол. Затова е много хубаво да имаш хора, които те изкушават, много е хубаво. Благодат. Аз говоря само похот, страст някаква, ами такива които те критикуват, които те обиждат. Имам такива, нали. и той трябва да те радва, той те зарежда ако си осъзнат, нали и някой път ако е удобно може да го почерпиш. Но искам да кажа друго, тънко Бог ги изпраща, за да те направи дълбока вода. Той ония не знае някой път защо те обижда, не знае защо ти говори така. После може да ти се извини. Може да не ти се извини, обаче ти наблюдавай този тятър, за да опознаваш все повече себе си. Защото ако много хора не са те обиждали, няма да станеш дълбок. И това е придобивка, това е привилегия...Унижените и оскърбените, за да станат смирени. Когато станат смирени, аз ще ти кажа иди обиди, направи обида на смирения човек. Той е изчезнал в Бога. Къде ще го обидиш? Той го няма. егоно го няма. А егото, аз съм наблюдавал, то може да се обиди, Боре, без обида. То е обидено от живота. Говоря за голямото его, ама туй е друга тема. Да.
Следващият въпрос е на Вилислава Кръстева. Кой е Йешуа Бен Пандира и какво е неговото окултно учение, свързано с Христовия импулс.
Йешуа Бен Пандира, иначе се води външно есейски учител. Есеите обаче идват от Египет. Египтяните идват от Атлантида. Знае се, че е древен атланско-египетски Учител. Той спада от безупречните - най-високите нива. Има предания за него. По-късно той прониква в школата на есеите, обаче в него е живял и Старец, чрез вселяване. Самият той не е бил старец, обаче е бил пречист човек - пречист не като прекален светец, защото то е болест. Пречист като - високи нива, високо измерение. Отива към 7-8-мо измерение и в него е влизал Старец, за да го ръководи на още по-високи нива, защото развитието е безкрайно, Боре. То е...и тези, които казват “аз познах Бога, познах Любовта”, те тръгват назад, нали няма как. Това означава “не го познах”, ама той го казва...много красиво.
Някой път ще ти разкажа някои неща за смирението. Страшно смайващо. То ти позволява да различаваш Истинската Любов, Бога, духовете и някой път говориш с човек и даже смирението може да ти помогне, с кой точно говориш от другия свят. Ако нямаш смирение, смесваш ги нещата. И не може да разбереш. Ти мислиш, че говориш с човека или с болестта му или...там има съвсем други духове, както и да е. Да.
Аз така, ми удариха виртуална плесница, преди време като написах нещо във фейсбук за смирението и за Метерлинк и отдолу един написал: “вие българите - той по принцип също е българин, ама някъде емигрант по запада - вие българите затова сте на това положение, защото все да се смирявате и все да ви мачкат и да ви тъпчат.”
Той бърка смирението с овчедушието. Освен това, Учителят казва: Първичната овца някога, още в първият си вид, само като тропне с крак и вълците бягат. Тя тогава не е била овчедушна. В последствие и тя изгубва нещо от същността, но след време ако говорим за животните, защото там знаеш какви, големи мистерии има. Както и да е…
Петнайсти въпрос е на Мина Парчева: Христос коригира с появата си фалшивият тон “фа”, свързано с Адам и Ева. В какво се изразява тази корекция и какво има предвид Учителя, когато говори за фалшивият тон “фа” и затворените интервали?
Значи, Христос коригира падението в Словото. Наблюдавай - каквото и да говори е Чиста Вода, Чиста Същност, Чиста Храна. Фалшивият тон “фа” означава двойственост. Самата буква “ф”, Боре, това е разделен кръг. Силовите линии в тази буква, казва Учителя, това е разделен кръг, разделена Вечността. Умът е...театъра на ума, нали. Всяка двойнственост е заключено падение, докато се изкупи. Грехопадението се изкупва чрез Единство с Бога. Когато сте в Единство с Бога, няма фалшив тон, няма празни неща, няма празно място. Фалшивият тон фа той прави було, завеса. Умът прави було на реалността. Един вид няма Бог, нали, защото Той на него не се разкрива и той такъв човек ти говори, както няма Христос, няма Буда, няма...нали. Освен това, то за такъв човек и ако има, ако му се яви Христос, той ще каже - “не това е халюцинация.” Бог не се разкрива на всеки. То си има правила. Но да питаме Майстер Екхарт “Има ли Бог?” - има и нещо по-дълбоко от Бог. Както и да е.
При Единство с Бога действа Бог - Съвършеният, а когато ти действаш, се ражда фалшивото - този тон. Ражда се илюзията, защото ти нямаш мярка. А Христос казва: “Аз и Отец ми Едно сме” и той действа чрез Отец. Христос е подадената ръка на Бога към света. Красива ръка, значи Учителят говори много красиви неща за Христос, дълга тема. Илюзията, грехопадението е допуснато много мъдро.То също е подадена ръка, за да видиш разликата. И макар, че си заключен в себе си, ако видиш разликата, това е спасението - да видиш разликата. Затуй има и черни Учители, да видиш фалшивите Учители и Христос, Учителя, Мелхеседек, Бог, Истинските Учители. За да видиш, трябва да минеш и през черни Учители. Имаше някои, които идват - дойдоха при мене. Викам “не сте за мене, ще стане по-лошо. Ще се объркате повече.” - “Ама аз ходя при един черен Учител” - “Ходи. Ходи и наблюдавай с Любов. Това е. Значи спасението това е Различаването. Истинското спасение - Възкресение се дължи на Тайно Знание, което е Абсолютно Чисто. Няма тука вяра и неверие. Освобождение означава Завръщане. Христос, забележи, не осъжда. Той само Посочва Пътя. Той е показал, че Пътя е Любов към Бога. Няма тука свещи, няма. Това е конкретно Любов към Бога. Той го е показал. от това по-явно, нали...
Следващият въпрос е на Венета Златева: Какво би казал Христос за синтеза , който прави Димитър Мангуров?
Значи, Мангуров също няма да го проучвам като... Христос не осъжда.Той би се усмихнал безмълвно. И аз се усмихвам. Ако го срещна може да го поздравя, ако стане поздрав. Няма, няма какво да се каже. Те са вятърни работи. Да е жив и здрав.Да върви своя път, да не се предава, да работи.
Следващият въпрос е на Георги Димитров, който казва: “Изпаднах в безмълвие, след като прочетох твоята лекция за ангелите. Ти, който си минал по този път, какво можеш да загатнеш за него, за този път ?”
За моят път. Тези въпроси са се...Значи първо, моят път е толкова незрим и неясен, че всичко в него е безкрайно, обаче се изяснява постепенно. Не ми е ясен пътя, защото думата път в дълбокото тълкуване означава, че не е път. Това е развитие към Дълбините. Няма път. Както в Дао казват “няма добро и зло, има само Път”, но това означава има само Дълбини и само Едно Дао. Всичко друго е някакви явления. Значи, аз също съм в безмълвие. Кажи му ако... нали... пред Неизразимото. Пък и тука скоро догоните, като говорих и ме питаха - “как така се вдъхновявам - толкоз много книги. От къде черпя вдъхновение?” - Ами, нямам избор. Нямам избор. Черпя вдъхновение от безкрая и нямам избор. Просто то... нямам избор и за вдъхновението, просто се е случило. Бог е пожелал и аз съм много малък инструмент, ама наистина много малък - такъв, ако кажа микроба ще преувелича. Не, казвам, защото някои може да помислят. Както и да е. Значи, изумен съм от Бога и Той Самият ме направи изумен и това е Неговата Милост и всеки ден за мен е Бог...много е красив всеки ден, защото всеки ден, аз го наричам Живот в Потока, в тази Мъдрост Неизчерпаема. Не говоря за знания и информация. Тази Мъдрост е толкова Неизчерпаема, че няма да повярваш ако ти кажа, че мога да изнасям с Божията Милост, да изнасям интервюта няколко хиляди години и после пак.  Ама това е между...защото Той, не аз, защото ако бях аз...смешно. 1311
Следващият въпрос е на Екатерина миронова. как да се научим да четем знаците пратени ни от Бога?
За знаците от Бога. Можем да ги разбираме само, чрез Бога, само чрез Милостта Му. Знаците, символите, чрез тях разпознаваме скрити духовни, неща. Примерно, ти казваш тигър, отзад има...и защо той е жесток? Той следва своята вътрешна природа. Ако ти го обикнеш като същество ще разбереш Тайната на неговата енергия. може да извадиш за своето развитие. Той може да ти стане приятел. Обаче абсолютно неосъждане, само то се домогва до знаците. В момента, в който кажеш и най-малката критика, ти вече не си в Бога. може да си въобразяваш, може да се молиш, но Бог е на дистанция вече, защото Той е казал “ Не съдете”. Това е свещено. Защото един вид, Аз Съм навсякъде. Кой си ти, какво осъждаш, след като аз ръководя всичко. Единственият двигател в този свят, в оня свят, във Вселената, извън Вселената, кой си ти с някакво бедно мнение да казваш, защо Бог действа така.
Не осъждане, че тигъра е хищник, например.
Че е хищник. Защото той е енергия, която следва законите на своята вътрешна природа. Той няма друго предписание. Той не може да е агне. Агнето е друга Тайна, красива. Както и да е.
 Значи, ние не избираме символа на нашият живот. Той ни избира. Например сънуваш жезъл, означава посвети се на постижението на Словото и на Истината. Това е символа. Сънуваш скала - това е дълбоко нетленно чувство в тебе. Това е скалата. Грехопадението също е символ. Това означава да си изгонен от Съкровената си Същност. Това е грехопадението. Да не осъзнаваш Свещената си природа. Ти си изпъден от нея, нали. ако сънуваш агне - означава неопетненост, абсолютна чистота. То е, това е обезсилване на злото. Това е скрито триумфиращо...то е страдание - се води агънцето, обаче то е страдание, в което чистотата, тя е изпреварила страданието и злото -  в агнето. То затова е  чисто и е надраснало. Това е същество без недостатък. Сънуваш акация - Египет казва: Посвещение. Това е, подобно е на анкх - египетският кръст. Означава течност, съответстваща на Светлината, т.е. “постигни истинският живот” -  египетският кръст, не просто кръст. Силата на Христос не е в кръста, а в любовта му да преодолее, там е, нали. Потапянето във Водата, потопа и въобще кръщението, нали -  завръщане в Пра-Старото Човечество - състояние на Извечната Чистота, ако го осъзнаваш. Това е Кръщението - да се завърнеш в Старата Вода, Тя е била Пра-Светлината и т.н. Много са.
Аз сега, като се замисля, то както говорихме за този океан на постоянно мислене за Бога, тази постоянна потопеност в мислите за Бога, то и всички същества от всички йерархии, те всички по някакъв такъв начин странен са пронизани от Целият То, Смисъл.
Понеже въпросът е за “как да четем знаците, пратени от Бога”, то всичко са знаци. Сега примерно, като изключим най-разпространеното - как хората тълкуват различни комбинации от числа, което е да кажем, поне аз го чувствам като някакво базово стъпало в тези знаци, знаците на самите животни. Вчера имаше новина, че в Полша светкавица е паднала под кръст и убила няколко човека, ранила сто - пак знаци. Примерно, сега на Рила, миналата седмица, понеже се играе Паневритмия на 19 - ти и имало скъсване на петият кръг - това пак е знак, числото пет. Нали някой казват какво символизира. Всичко са толкова много знаци, които наистина човек, така както казвате трябва да работи будно, за да ги вижда.
Ясни са знаците, да. Нали, един вид, този кръг не е кръг. Влезте в истинския Божий кръг, влезте в Божието Място, влезте в Божието мислене. Както и да е, но става въпрос, че когато различаваш правилно, ти може да изразиш нещо, което прилича на критика, но то не е критика, то е забележка. Това е тънкостта. Разбираш ли? И ти си тайно спасен, а някой може да помисли, а виж го той критикува. Обаче ти си скрит пред Бога. Който е трениран, той може да си играе, значи така да си играе с другите, че те да мислят...и той се смее и те се смеят, но това е различен смях.
Но всички тези знаци в крайна сметка са пак един вид храна за душите ни, че Невидимият свят е плътно до нас. Аз се сещам още един пример. Един месец преди баща ми да почине, миналата година, чувах кукумявка, нали вечер, където живеем в България и ходихме да снимаме един филм на остров Самотраки- на толкова затънтено място и пак кукумявката там. И си викам сега, такава случайност и на Самотраки да я чувам тази кукумявка, ясно е , че нали някой си заминава. Даже тогава го чувствах, нали как ще се случи. Ето пак
Да, ами, аз го тълкувам - в кукумявките живеят, някой път влизат скрити мъдреци и това е поздрав, чрез звука на кукумявката, нали но така или иначе всичко е символи: как ти говоря, как те гледам, защо така ти говоря, защо ти казвам нещо, пък друго премълчавам, всичко това е без изключение. Как вървиш по улицата, как гледаш нали, защото ако не гледаш правилно много...Едно изплюване на улицата, Боре, означава за мене, много страдания те чакат, без да правиш други грешки - само това. Това е неосъзнатост, разбираш ли и оттук нататък вече ти не знаеш какво правиш. Означава, че правиш много други неща и на такъв човек хем можеш да помогнеш, хем не може.
Аз много пъти съм си мислил как Бог ни дава едни други знаци, чрез взаимоотношенията между хората ние самите тук на земята да изпитаме поне донякъде някакви принципи, които са валидни за висшите нива. Примерно взаимоотношението между, да кажем, баща и син. Просто между близки хора, когато наистина човек трябва да изпита, това което всъщност може би Бог изпитва спрямо нас самите като души.
Да. И баща и син е символ и шегите са символи, Боре. Аз скоро изнесох една шега, сега се сещам, ще ти я кажа. Тя е много...хем е шега...Значи, интервю с пенсионер дълголетник - стогодишник: “Как така живяхте дълго - до сто години.”- той казал: “Аз съм роден преди микробите.”- много е красиво, защото “аз съм стар, много стар” - туй може да означава “микробите не ме докосват, не ме засягат”. От друга страна пък е една шега, защото те са много стари и не се знае произхода. Но става въпрос, че има в шегите...има и други тука, няма да...има време за тях. Но няма нещо, което да не е символ. И в къщи нещата, които обичаш пред тебе, те са нещата които най те хранят. Но те са нещо, което е вътре в тебе, после идва отвънка.
Аз сега пак се сетих малко разширяваме, но миналата...преди две седмици почина един от най-големите български билкари - Емил Елмазов, който възроди отглеждането на лимец. Ще посветим този въпрос, нали на него. И в деня, когато го изпращаха, аз си работех в офиса някаква работа, бях решил че няма да отида - все пак в по-тесен кръг, там семеен, поне според мен е правилно и изведнъж си помислих за него и в тоя момент, от рафта, както са наредени книгите, много бавно почна да пада един лист, бял с хартия, летейки бавно, бавно. Погледнах часовника, видях колко е часа и картината, която ми изникна в съзнанието е, че точно в този момент е било погребението - раздялата и в същото време този бял лист. Ето пак символ, нали.
Да, разумните хора, мъдрите хора, а в него имаше нещо такова, защото едни богомилски рецепти от него бях засякъл, пък те идват от Египет. Той умира като този лист. Той се завръща. Чисто е живял, старал се е много в чистотата и се завръща чисто по свой начин в себе си. Листът е лекотата. Дзен е Тайно Учение за лекотата. Ако ти нямаш лекота...Христос е Дзен Учител. Той няма бреме в себе си. Той казва “Ела те”, защото е лекота. Защото ако отидеш при обикновен свещеник или човек, той е пълен с бреме. Обаче “Елате” - и хората търсят там където е лекотата, те я усещат. Истинските мъдреци имат лекота в себе си, защото имат Бог. Бог е Лекотата, Боре. Пак е…
И все пак ще си позволя да попитам, понеже имах един специален разговор с него в Габрово. Той, в 10.30ч трябваше да му започне лекцията, ние бяхме сложили камера, чакаме - хора са се събрали. И той беше седнал на един стол долу и не тръгва. И аз отидох така, тупам го по рамото и викам “хайде мина 10.30ч”. Той много умислен беше. Погледна ме и каза “Боре, аз се чудя дали да ги кажа тези неща”. И даже не искаше да дойде на лекцията и аз му казах “качвай се, качвай се хората са дошли”. И той каза няколко формули на Ватански език, срещу тежки болести и възможно ли е това да му струваше по-ранното заминаване от този свят?
Не, той се е замислил и е влязъл в дълбокото ниво. И как да излезеш навън, при хората. Този свят така или иначе е някак си повърхностен, защото и аз съм влизал в такива нива и някаква сестра иска разговор земен, пък аз съм - нещо с Кабала се занимавах. Ама то е такива светове, такива дълбоки неща. Тя разбра, че не ставам за разговор, но в случая той прави компромис, защото просто трябва да дойде, да изпълни доколкото, нали. Но коства му да се върне, защото той може да влиза...такива хора може да влизат в дълбоки нива и влизат там където е мъдростта, а не където е астралният свят и…
Още няколко въпроса останаха. Деветнайсти въпрос на Радослав Ботев: “Господин Хараш да разкрие техники за контрол на ума и как да разпознаем, кога нещо е внушено?”
Има внушения, които са хубави, има внушения които са лоши и откровения. Един човек, който е отдаден на Бога може да получи дълбока мисъл чрез внушение от Висши Същества. А може да получи още по-дълбока от Богове, вече като гносис, като вдъхновение и откровение. Не внушение, а вдъхновение и откровение. Може да получи и от Самия Бог. Някой път съм имал неща, които Самият Бог ми ги дава, Учителят или от Боговете, или Тот или Висши Същества или ангелско ниво. Аз не различавам, но когато Учителят ми помага и когато Бог се намесва, знам точно кой е - когато е важно или когато трябва.
Но искам да ти кажа, много трябва да се тренира контрол на ума. Той въпросът е хубав. Значи, много упражнения в концентрация - в точка, в образ на Учителя, в образа на Христос, Свещени образи. Концентрация означава сгъстяване на Духа. Никакво разсейване, особено ако си болен. Даден ти е шанс да се молиш за болестта си - трябва да се молиш много, защото това е...Бог го иска.
Концентрацията е призоваване на Дух. Концентрацията е висша наука. Тя развива интуицията. Чрез концентрация се постигат много фини наблюдения извън ума. Защото тогава ума го няма. Ако ти си в голяма бдителност и внимание ти си в проникновение. Концентрацията в Бога е освобождение от веригите на ума. Затова говорим често за Бога. Живей в Любовта, защото Любовта е Сгъстен Бог и тука ум няма.
Ако се обиждаш например ти не владееш ума си. Значи трябва да почнеш от такива неща, които те обиждат. Смиреният човек, аз ти казах, не може да го обидиш, защото той няма ум. Той е отишъл извън ума. Ти за да го обидиш той трябва да е в ума си, на ниско ниво, обаче той е дълбока вода. Много работа се иска да овладееш ума си. Със знания не може да го овладееш, защото той е знанията.
 • с мъдрост може,
 • с преданост към Бога може,
 • с много молитви може,
 • с много духовен труд може
И Учителят кязвя “Умът, това е старовременната змия, това не е някакъв ангел. Това е херувим. Не може така лесно да го победиш. С Бога може. Може да бъде овладян и победен само чрез Единство с Бога. Размахът на Бога в човека зависи от две неща: скритата чистота в човека, не привидната, защото тя някой път е опасна - скритата и смирението. Тези две неща ако са заЕдно, сега ще се отклоня малко, защото някой път са ме питали “каква е истинската молитва” - Ако тези две неща ги имаш, може да задвижиш една тайна чиста вибрация в сърцето си. Може да го задвижиш, да го направиш стихия, защото влизаш в тайната стаичка , понеже тези две неща заедно са страшна стихия - чистота и смирение и тогава Бог ти отговаря няма изключения. Това е дълбок метод.
Като говорите за истинската молитва, стихията на истинската молитва, много хора питаха с въпрос, по отношение на книгата ви, която за пореден тираж се изчерпва - новите формули на Бялото Братство. Там в предговора казвате за една ваша опитност - духовна, как като правите такава молитва стихия и цели армии от същества са били строени мирно. Не мога да я перефразирам точно, но хората които са я чели знаят за какво говоря.
Ами имам случаи, да, когато на дълбоко ниво - интензивност, над 10 хил. формули, защото то има начин как се броят, който е трениран и наистина това е, много същества участват, защото аз нямам такава енергия. Не знаех дали трябва да вкарвам толкоз енергия, обаче когато Бог е позволил, в краен случай Той участваше и аз знаех, че тази е необикновена. Защото моята е обикновена енергия, има някаква сила, чрез душата, чрез духа, обаче нямам толкова специална енергия, която Бог ми даде тогава и няколко пъти такива неща имам. Ставало е чудото, но аз не го говоря и няма да го говоря и няма да го обяснявам, защото Бог не иска споделяне. Но става въпрос, че се задвижва армия от същества, от светлини, защото то е Единство, Боре. Както когато Учителят е спрял заметресение в Пловдив и Чирпан. Заедно с Бог, с Христос, с херувимите - всичко Чисто е в Единство. Там няма разделение. И там таз армия ако може да я видиш - Това е Светлинно Нашествие - така мога да го нарека.
Тоест тази армия - защото знам какви са въпросите -тоест тази армия от Същества се включва в Единство в тази Стихия на Молитвата,
Те са винаги в Единство.
...а не че те са мирно от това, че вие го изричате?
Не, не. Те просто влизат в закона на Бога, в Милостта на Бога и става нещо Общо, Цяло, защото То Цялото не зависи дали си в този свят или в оня свят. То е...Да.
Постоянното мислене във връзка с контрола, това е постоянно образуване на нещата. Когато постоянно си мислил за Бога, започваш да го образуваш в себе си, а това е така, защото Той ти е позволил постоянството. Това е Принцип.
Учителят казва, че Той, Самият Той ни показа най-Висшата Практика в света. Той казва: “Във всеки Миг аз изпълнявам Божията Воля”- тука няма прескачане на миг, няма забрави. Той го казва за себе си. Смятай за каква Осъзнатост. Той затуй е Старец, нали. - “Във всеки миг аз изпълнявам Божията Вола” - Това е...някой път може да го обясня - това е по-дълбоко от чистота, тука светостта... тук е такова ниво нали, но ще ставе дълго...Длбок въпрос. Да.
Следващият въпрос е на Веселин Веселинов. Аз ще направя една скоба. Това е един мой състудент, който дълги години бяхме загубили връзка и много се зарадвах, че на полето на духовните теми се срещнахме отново. Иначе учихме Аграрна икономика. Естествено и той и аз…
Аз не знам какво е . Наистина ако ме питаш, наистина не знам какво е .
...разбрахме силата на “ученото невежество”, така или иначе, но ще използвам преди да му задам въпроса да му благодаря, че в ония хубави години, когато нямаше къде да спя, понеже много пътувах и по влакове и т.н., той ме приютяваше в една скромна квартира и спях на земята така.  И наистина едно топло посрещане винаги имах от него и му благодаря преди да задам въпроса, защото макар че спях на земята се чувствах добре, по-добре от който и да е луксозен хотел.
Ти благодариш на стара карма и на старо приятелство от минали животи, защото колко са хората, които така могат да те посрещнат и да усетиш туй топлото чувство. Туй е дълбинното чувство, там е връзката между души, над ума. Там връзките са над ума. Много е…
Значи, той пита: “Възможно ли е прераждане в миналото, т.е. в години, които са исторически назад?”
Възможно е само частично вселяване, не прераждане. Защото ти си го изминал този път вече. Каквото си научил, научил. Няма,пълно вселяване няма.
Вселяване в какво?
Ами той може да има спомен, като е живял в куче да кажем, в някакво животно. Частично може да си припомни нещо, като се всели, да проучи нещо. Може в човек, за да усети близостта като, нали...Може частично да влезе в себе си, в майка си. Частично да почувства скалата като негов дом, пещерата нали, обаче туй не означава пълно вселяване.
И това е валидно и за различните човешки прераждания?
Да.Да. Но пак казвам, прераждането не е важно, а важно е тайно да се пречистваш и колкото може без показ повече. Това е по-важно от прераждането, защото какво като го има. Някой вярват в прераждането, но и то е ясно, обаче…
Следващият въпрос е на Веселин Василев: “Може ли господин Хараш да ни разясни по-подробно, че нещо тук не се връзва, как така ангелите мечтаят да станат хора, за да придобият опитност, а във видеото за Щайнер...а тук - казва някакво видео за Щайнер, че ние ще се развием до следваща степен, за да станем ангели?” - т.е. наистина при Щайнер и в книгите е описано това.
При Щайнер много неща са описани. Чел съм го навремето вече никога няма да го чета, нямам време за губене. Там трудно се говори за Бог, за смирение, за усърден Молитвен Дух и наблюдавай Щайнеристите. Наблюдавай подобни Учения, да си срещнал човек с пълнота, с яснота, с дълбини, с различаване? Да са живи и здрави. Те вървят по своя си път. Те трябва да вървят по този път. Това е един научен, хубав път, обаче като си представя Учителя, нали който казва неща...тука не искам, сега правим скоро...Казва: “Аз и Бог ще оправим света” - правим 3-ти том “В Храма на Учителя”. Страшни...пълно е с такива неща, които са нали...както и да е. Да. Той за ангелите казва нещо, но той не е мярка, както за много неща. Сега ще ти кажа нещо в тази връзка.
Значи, Ангелите искат да станат хора, за да влязат в Истинското Развитие. Защото ако останат Ангели, ще останат същества на Светлината, без дълбочина, без същност, разбираш ли. После, има хора които са много над Ангелите. Даже и Учителя казва, че Боян Мага и Поп Богомил - това са Архангели. Това са Архангели. Ами такива като Тот, като Лао Дзъ, които са от Боговете, нали. Както и да е. Е тогава, къде отива идеята на Щайнер? Какво казва? Може ли да каже нещо? Не, той е...нека да го уважим, да е жив и здрав. Той е жив и здрав в другия свят.
Но все пак за първи път прави опит между науката и духовното да постави някакъв мост. В смисъл, има ли смисъл и от този мост?
Има. На ниско ниво той помага. Защото трябва да има такива нива. Всичко трябва да го има. Но има хора, които са преродени и в тях живеят не Ангели, Архангели, а Богове, Учители, Старци, нали, слязли Богове, Древния Път. Нали, примерно Мелхиседек и Христос, ще се завръщат ли при Ангелите? Значи, къде отива Щайнер?
Сега пак, хората ще кажат ама това са много високи летви, почти непостижими за нас.
Пак стигаме дотам да говорим за лук и чесън - за земни неща - Учителя дето казва. Искаш ли да говорим на ниски нива? Ами няма да мога, Боре, ще се измъча. Ако искаш…
Безспорно една от най-хубавите книги на Щайнер е Биодинамично Земеделие.
Да. Обаче ядеш чиста храна, ами къде е чистия живот? Ти без чист живот, чиста храна ще ти помогне ли? По хубаво яж месо и живей чист живот, за да може после да надраснеш правилно, нали, защото...Освен туй, кажи ми чиста храна по Щайнер, да видим дали е чиста? Защото ако той беше ял чиста храна щеше да се върне при Боговете.
Аз щях да кажа мед, ама по Щайнер няма мед, има картофи, които казва, че трябва да заземяват или пък примерно там коприва, бял равнец и какви ли не.
Значи, хайде да не казвам кой да си яде картофите. Хубави са, нали. Виж какво, нека да е жив и здрав. Нека да говори, обаче има някои...аз съм чел негови неща и обаче когато Учителят каже нещо и виждаш той колко излишно...защото Учителят е мярка. Може нещо просто да каже, но то излиза извън пределите. И ако ти си построиш живота на Щайнер, Боре, ако искаш честното ми мнение, аз ще те съжалявам. Отдай се на Щайнер, нямаш проблеми.
Аз сега, ще кажа нещо съвсем искрено от сърцето си. За три години в книжарницата, понеже имаме един много хубав, така рафт, само с избрани книги на Щайнер -
Нека да има,да.
...за акаша, за свръхсетивното познание - изобщо неща, които са наистина така за началните ученици, но в името на Истината ще кажа какво съм забелязал за три години. Щайнер го купуват повече хора, които донякъде искат да си задоволяват егото, да кажат “ето аз чета различни книги, ето аз научни, научен подход в духовното и т.н.
Аз изследвам
Аз изследвам, да и наистина много примери такива имам.
Сай Баба казва: “Хора пътуват по пустини, по...на други планети, за космически кораби говорим, а той не е изследвал себе си.” - Това означава “Къде ще отидеш? На коя планета, какво ще правиш? Както и да е. Значи, има духовни хора, чисти, които ще станат и ангели, т.е. ниски нива. Трябва да има и такива, нали. С известен опит, който ще им трябва за в бъдеще. Това е пак полезно, Боре. Тука не говорим за дълбока истина, говорим за полезно. Но аз съм говорил по тези въпроси за Ангелите. В човекът има тайна, която превъзхожда не само Ангелите, Архангелите, в човек живее Върховната Тайна и Мистерия, Самия Бог. Разбираш ли? И нима Лао Дзъ, който е Божество като умре ще стане Ангел или Архангел? Той, Лао Дзъ, между другото, ако трябва да уточним, не спада към Боговете, а към Божествата. Има една тънка разлика. Божествата са по-древни от Боговете. Е, той ще отиде ли при Ангелите? И какво ще прави там?И какво добро могат да му направят Ангелите или какво могат да му кажат?
Да, ама Щайнер би казал “Хората по улицата не са Лао Дзъ”
Не са, обаче Даоисти е имало хиляди и милиони и ще продължава да има. И те ще се увеличават. И на Земята и в Отвъдното ги има много.
Да, както и суфите, там също са милиони.
Ами разбира се. Милиони, да. И по кой път да вървим на Конфуций или ...Ами, кой по който иска. Обаче ние тука говорим за…
Сутринта ме питаха...
Още два въпроса има, към края сме...
...по фейсбук ми писа една от дълбоките последователки на Учението и на Портала - идвала е и на лекции, от Габрово - Поздрав за нея. Тя каза: “Абе, Боре, колко процента според теб в България разбират интервютата и лекциите?” и аз не знаех какво да ѝ кажа, обаче просто натиснах клавиша 5. Много ли е пет?Реално ли е?
Ами ако е пет съм много благодарен. Ама аз съм благодарен и на 1%. Аз съм за всичко благодарен, Боре. Някой път щи...тази дума, ако знаеш каква. Тя е по-дълбока от наука, религия, от вяра, от безверие - таз дума. Защото, казва Учителя “Само благодарния може да се развива”. Може да имаш всякакви знания, аз ще те питам “благодарен ли си?”Ако си благодарен не е достатъчно, пак е важно е. После, после следва “смирен ли си?”. Защото благодарният човек има нещо много красиво в него. Този, който се моли, той, благодарността почва...лицето му почва да сияе, има меки черти. Не може един човек, който се моли да има строги научни черти. Значи, аз обичам науката и проучвам Тесла много дълбоко и Айнщайн. Нали, те ми са бедни, и Нютон в това число, обаче харесвам ги заради трудолюбието, тук-там нещо са се домогнали, нали, ама ако искаш да минем…
Е, все пак Айнщайн преди сто години е предрекъл гравитационните вълни без да има никакви инструменти. Сега с най... сателити всякакви, компютърни технологии и след сто години го потвърдиха.
Много хубави неща е казал. И така, има в него нещо детско и дето казва там нали, че по-лесно е да се разруши предразсъдъка, отколкото атома. Защото човек умира и си остава със същото мнение - упорития, пък атома може да бъде разрушен, а оттатъка трябва да се почака няколко хиляди години, ако трябва.
Казахте, че след благодарността е смирението, а след смирението?
След смирението е…, после мисля, че имам малко за тази дума - благостта - дълбока…
Следващият въпрос е на Азара Азара: “Правилно ли е да се насочват двойките, които не могат да имат деца към инвитро?
Значи, тези, които нямат деца, имат да разрешават важни вътрешни въпроси - въпроса за себе си. Те трябва да търсят Бога, защото Бог е по-важен от децата. Тук пак някои няма да ме разберат, ама Бог е по-важен от децата. Бог е по-важен от живота, от професията, от всичко, обаче трябва да имаш много специална Любов към Бога да ме разбереш. Ако имаш към нещо друго, няма да ме разбереш. Децата могат да ограбят скъпоценната ти енергия и развитието. Обаче, ако ти си развил духовни практики, както да кажем някои тибетски монах или будистките - качества за медитация, ти и да имаш - както има един Учител - има две жени, друг има няколко деца - там всичко е на място, защото е стигнал нивото и оттам нататък нищо не му пречи. И ако има две жени, няма капка грях, защото той е надраснал. Те му са ученички, то е символи това. Тука някои няма да разберат. Децата не са пречка. Голямото насочване е винаги към Бога, а тогава другото си идва от Бога. Ако ти си в Бога, Бог ще ти каже кое е най-доброто за тебе. Трябва да се молиш, защото Учителя казва “ Ако някои хора нямат деца - горко им. Други хора, ако имат деца -  горко им. Всеки, който се моли усърдно ще получи Божият Отговор. Това, което трябва да се разбере е , че няма нищо по-важно от Бога, но не всеки може да разбере това. Защото, имаше една сестра, която много имаше желание за деца и аз разбрах, че не мога да я спра. Свобода. Има три деца - много хубави, много. Сега съжалява, защото каза “Аз ако обичах дълбоко Учителя щях да се отдам на Бога, нали. Но и там има дълг. Нека тя да го изхарчи това, да го преживее, да мине през него. Аз не го осъждам, защото тя така дълбоко ще го разбере, защото от главоболие са е хванала за главата. Отделно други трудности има, няма да те занимавам - тя от чужбина. Наша душа, много красива душа. И хубаво, че все пак се моли, смекчава. Трябва да се мине през този опит, за да знаеш след време да искаш само Бог и нищо друго.
В крайна сметка, децата също са един род Учители - могат да бъдат.
Децата са съкровище. някой път ще говорим за техния красив свят, който е…
 Значи, това което трябва да се разбере е , че няма нищо по-важно от Бога. А пък после, ако Бог е на първо място в живота ти, децата са на място. А иначе, може да нямаш деца, ако не се развиваш, пак е лошо. Нали, защото…
Ами, сега тук има пак едно може би противоречие или пък закон, но хайде, най-вероятно са полярности. От една страна всички големи духовни Учители през вековете до днес нямат деца. От друга страна, политиците, световните, глобални “лисици”, даже не знам защо ми дойде - политиците-лисици, те също нямат деца. Но все пак са полярности, нямат обща точка като Принцип, нали?
С кого да имат?
А, с Истинските Големи Учители - естествено, че нямат. Да, хареса ми това, но защото има разни теории, че един вид били, в политиците живеели други, как да го кажа...то ние по принцип Портал12 не се занимаваме с рептили и с извънземни и с такива неща, но казват, че едва ли не в големите политици, които управляват света днес, също живеят и затова нямат деца - друга цивилизация…
 
Някой имат, други нямат, но все едно е там, защото властта е много тежък паразит. Сещам се за една шега, тъй ще го кажа: Дали на някой поръчка да убие голям политик. Предупредили го “не стреляй в главата, защото ще рикошира и ще те убие куршума, защото главата е празна.”- и голям рикошет се получава. Има два случая на самоубийство, нали. Туй е шега. Не, има някои които са се старали да са малко честни донякъде, но пак е донякъде, защото там е...този паразит е много силен. Ти като влезеш в тази система, нали. Може да си влязъл само първите крачки в морето, но ти си  вече...трябва много да си чистиш после. Според доколкото аз съм усетил от Учителя, ако си станал политик  и са гласували за тебе, нещо Бог иска по много особен начин неговата милост да те накаже да извървиш този път. и после до четири прераждания може да се изкупи, обаче ако вървиш по този път. Но пак е Любовта на Бога, пак е Милостта на Бога и пак  е план на Бога, защото ти не ставаш за друго, нали, за нещо дълбоко. Мини по тоя път, за да може после да разбереш колко накрая всичко е празно - “Аз правих, правих туй за хората..” - “какво си правил?”
Суета. и последният въпрос на Жанета Ганчевска: “Коя е най-силната дума в момента в българският език или ако може Елеазар да изброи няколко такива думи?”
Значи, този въпрос е за цяла лекция, но както и да е. Значи, аз загатнах за най-силната дема Бог. Това е повече от дума. Тази дума е тайната на живота и Учителя казва: “Събуди Бог в себе си и ще оздравееш” - някой иска да оздравее, ама си събужда глупостите или няма идея за поправяне. Събуди Бог в себе си и ще оздравееш. Бог е канарата на нашето съзнание - казва Учителя. Бог, това е най- важният въпрос в живота. Разрешите ли го, всичко друго е само последствия. Няма по-голяма сила от това да придобиеш съзнанието, че Бог е постоянно с тебе. Това го научих в гората, като бях, защото постоянно трябва да вярваш, че Бог е с тебе, а не че отвреме навреме. Бог е по-реален отколкото сте вие. Нищо в света не става без Неговата Воля. Да видиш Лицето на Бога, това означава да  придобиеш. Мярка. Виж каква мярка дава Учителя - да видиш Лицето на Бога, това означава да придобиеш Вдъхновение за цял живот и всичко да се осмисли пред тебе. Защото има някои Го виждат по пет пъти на ден и в илюзията, нали. Тук е мярката.Учителя говори. Виждането на Бога подразбира да придобиеш Дълбоко Съкровено Знание, не общи приказки.
Друга дълбока и силна дума в българският език е думата благ.  Това е по-дълбока дума и от благодарност и от достойнство. Учителят казва: “Благ е само Бог” - не може да наречеш друг. Христос каза: “Как така ме наричате благ?” - ако се сещаш в Библията. “Как така ме наричате благ?”- той се пази. Благ е само Отец. Тази дума - тя много идисква, но тука ще кажа нещо - тя е специална. Тя има такова съчетание на сили в себе си, че никой не може да я изцапа. Това е най-чистата дума в българският език. Просто е неуловима. Не може да я опетниш. С думата Бог е злоупотребено, с думата Любов е злоупотребено, макар че се чисти на високо ниво. На високо ниво не са, не е злоупотребено с тях, но думата благ няма как да я...Тя има такива същества в нея, не може да припариш.
Друга прекрасна, силна дума е смирение - с мир. Да вървиш заедно с мира. Да го носиш в себе си. Смирението не е знание, това е чиста Любов към Бога. И Учителя казва: “При Бога се отива не учен, не праведен, а смирен.Бог има око само за смиреният човек.”
Друга силна дума е диамантена воля. Това означава сгъстен Бог в себе си. Тя е постигнатото вътрешно единство. Тя е оръжие на Самия Бог. Бог работи чрез тази воля в тебе. Тя е Негова.  Човекът на диамантената воля е с много усилия съумял да съдаде Бог в себе си, защото  Бог му е дал.
Друга дума молитвата. Молитвата е чисто духовно творчество. Постоянната молитва видоизменя събитията, чрез Лъч Отгоре. Постоянната Усърдна Молитва, означава да ти е дадено право отгоре да вървиш и към бога и към себе си. Изключително усърдната молитва създава Елементал - тоест страшна сила, която в един момент се разгръща, като стихия, защото тя е в Единство с Бога. Истинската Молитва  е Оръжие Божие. То не е наше оръжие, защото тази молитва е Бог в действие. Бог в нас е Тайната на Силата. Много е опасно ако помислим някой път - ние извършихме, ние направихме това, ние сме силата. Силата е дадена да помагаш и нищо друго.
Друга дума е Аум. Тя е...цяла книга правим за нея.Тя е дума действие. Тя е вътрешно движение на Духа. Учителят казва “ Повтаряйте тази дума, няма да я разберете, но тя работи за вас” - Духът знае какво...Като я повтаряте Духа я разбира. Не е за вас, тя е прекалена дълбочина.
В тази връзка мога да кажа, че ако си в тези думи и ако ги изпълняваш и ако наистина се молиш усърдно, ти ще чуеш Гласа на Бога, а не на Боговете, на Ангели и така. И Гласът на Бога. Ако си чул Гласът на Бога, суфи казват: “Ураганът вече не е ураган” - ураганът е поезия. Разбираш ли къде, нали...? Въпросът е...всичко се свежда до това, до туй пречистване. Без пречистване няма духовност. Религия има, свещи има, тамян има. Без пречистване няма духовност, Боре.
Тази дума благ и нейната производна благост, можем да тълкуваме - Бог да ти дойде на гости все едно - благост. Да, голяма чест е. Голямо...по-дълбоко е от милосърдието. Ти може да правиш милосърдие, но не си благ. Нали, може да изпълняваш , нали и затуй много важно е да разбереш, че трябва да се пазиш от най-малкото зло, ако искаш Бог да е с тебе, защото в един момент Той ще те остави. Само да ти кажа, Боре. Всеки, който причинява на човека най-малкото страдание, аз говоря микроскопично на друго същество, той ще получи кармичен удар задължително и ще остане в развитието си. Ако най-малко зло даже, ако произлиза от тебе. Единственото спасение, ако си връщаш нещо от миналото и ако вземеш да се осъзнаваш и да тръгнеш на дълбинна изповед, за да може да се промениш, което пак е Божия Работа. Но може, някой път Бог тръгва след човека, защото то е вродено в тебе, тази изповед и това осъзнаване и ако събудиш, самосъбудиш  и тогава и Бог ти подаде Ръка и може да стане нещо.
Когато говорим за силата на думите, вие често  и в лекциите и в интервютата и в някои от книгите, използвате думи, които според мен хората не разбират напълно правилно. Примерно думата страшно. Ние даже извадихме акцент, има го и в една от последните ви книги “Бди страшно над всяка дума”. Внесете повече яснота, че самата дума “страшно” не е страшна.
Значи, дълбоко зад нея се крие едно от тълкуванията, скритите  - Бог е прекрасен. Само, че тя...Бог е страшен. Той показва страшното си Лице на тези, които са изкривили Истината. И Той им показва Страшното Лице, за да могат след време да видят Прекрасното Му Лице. И затова може да се каже, Бог е Страхотен, като Подход. Той е...някой Го наричат Строг, някои Го наричат Жесток, защото не могат да Го разберат. Бог е наистина Велика Любов и ако разбереш някой път Строгото Му Лице - Страшното, Той иска с него да те завърне. Иска да те сепне, иска да те вцепени, да разбереш че вървиш по погрешен път и тогава туй Страшно Лице може да те поведе към Лицето на Милостта.
Българските думи, които имаме милостта да са ни дадени в нашият език, в сравнение с други езици, до каква степен можем да ги обогатяваме с древните думи, които вие включвате в някои от последните си книги на Древни Езици? Къде е мярката и границата на насищане на българският език с част от тези древни думи?
Значи, това което осмисля думите и българските чистите думи, и древните думи, това се намира в самия човек. Ако в човека е Духа, божественото, то може да ги оцени и да ги видиш на фокус - абсолютно неосъждане, дълбоко приемане и тогава ти разбираш...Бог ти позволява. Защото думата - една дума има според Тайната Наука има 70 значения - дълбини. Ние ако стигнем до трето - четвърто - седмото е голяма работа. То е степени. Защото има степени, които не ни трябват сега. Затова ти казах, че думата осъзнатост и благост, нали те не са от този свят. Може да си посветиш целият живот и да не постигнеш. Но струва си да си посветиш примерно живота на чистотата, докъдето стигнеш. Няма значение, но ти вече си направил навиците, подхода, стремежа и вече ще имаш една основа. Ти вече си благословен. Ти си вече в ръцете на Бога и Той ще те пази, защото ти правиш поучения, ти търсиш нещо. Ето, някои хора се разболеят, така имам познати, близки.  Тоз, еди кой си - разболяха се от нещо. Проучват, почнаха да разбират езика на болестта. И туй същество, което се нарича болест, след време ще донесе по-дълбока степен на здраве. Така че, в този случай питам те, болестта болест ли е или е нещо... дълбок замисъл на Бога? Която носи здраве на високо ниво. Носи оценяване и след време ти няма да се разболяваш, защото ще имаш правилата, мерките.
Ами, много ви благодаря за това дълго интервю и затова, че отговорихте на въпросите на зрителите. И за да спазим традицията, въпреки че казахте формули, дайте една формула.
Господи, дай ми...може да съм я казвал - Господи, Боже мой, дай ми различаване за всички неща.

Благодаря ви много.
И аз съм благодарен.
 
Борислав Борисов
Борислав Борисов
Борислав Борисов е автор на текстови материали, видео репортажи и интервюта в Портал12. Работи в сферата на медиите от 2004-а година. Създател на едни от първите големи новинарски онлайн платформи в България, сега собственост на водещи медийни групи.

Роден в Търговище, завършил престижната Езикова гимназия в Ловеч, учил Аграрна икономика в Свищов, работил в редица страни на запад и у нас, главно в сферата на агробизнеса, медиите и сигурността ( анализатор в B2 Security - продоволствена сигурност, противодействие трафика на хора, регионално развитие и политики на Балканите, антитероризъм), основател на Асоциация на българските села.

Борислав Борисов е последовател на духовните и езотерични учения от 19-и век, като сред любимите му автори са Морис Метерлинк, Рудолф Щайнер, Райнер Мария Рилке и др.  Отдаден на изучаването и въвеждането в потънкостите в Учението на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов), както и на школите на Брат Михаил - Омраам (Михаил Иванов) и Елеазар Хараш.

Изследовател на алтернативните методи в психологията, парапсихологията и квантовата медицина.  За контакти: borislav@portal12.bg 
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш е един от най-емблематичните представители на чистата духовност в нашето съвремие. Около 40 години изнася лекции в сферата на духовното развитие и себепознанието. Словото му се отличава с особена чистота, дълбочина и свобода.

Като лектор и писател изнася квинтесенцията на всички световни учения и значими мъдреци, обединявайки чистата духовност на цивилизациите и техните Учители от древността до днес. В лекциите си поставя мост между всички древни учения и религии, като премахва разделението, омразата, междуособиците и показва тънката връзка в основата на всяко учение. Основните принципи в изнасяните лекции от Елеазар Хараш са: Любовта, Мъдростта, Истината, които съграждат главната посока в развитието на всяка душа.

Важна особеност в дейността на Елеазар Хараш е тази, че по отношение на своите последователи и ученици той не прави формално обединение в организация, структура или каквато и да е външна обществена, социална или религиозна форма. Напротив – налице е свобода и непривързаност. Елеазар Хараш изнася в лекции, книги и видео интервюта, всичко необходимо за персоналното духовно развитие на всеки човек, без да го поставя в условия на каквато и да е зависимост. Многократно казва, че в духовното развитие се върви самостоятелно, чрез воля и по свобода. Всички негови лекции са безплатни, а в ежедневието си работи, потопен в дълбини за всяка нова книга, предстояща лекция или видео интервю.

„Любовта ти дава живот, Мъдростта – светлина, Истината те дарява със свобода. Затова Учението е универсално и това е нашата свещена троица – Любов, Мъдрост, Истина. Отнема недостатъците, слабостите. В това учение не можеш да мразиш, да критикуваш, да завиждаш, да боледуваш. Нямаш проблеми. Имаш задачи. Дава нещо универсално, което не се обяснява, а се чувства. Дава възможност да познаеш онази част от себе си, онази пълнота в живота, която е изгубена още в рая. Изгонени от рая – изгнание означава изгубената пълнота и Учението я връща. Но трябва да се отдадеш много искрено, предано.“

 
 • Главното ударение на това учение – е в чистотата, тя е външна, вътрешна и мистична.
 • Другото ударение е в смирението и всеобхватната мъдрост.
 • Чистотата трябва да бъде явна и тайна, скромна и тиха, а смирението трябва да бъде без показ.
 • В това учение са важни малките постоянни усилия – те са безусловни.
 • Мъдростта е всеобща.
 • Това е учение за чистия път към Бога.

За истинските ученици, Елеазар Хараш казва няколко основни принципи:
 • Който е въвлечен в света, не е ученик. Ученикът ражда хармония от себе си, а не от другите.
 • Човекът се учи, но не се развива. Само ученикът се развива.
 • Ученикът не се бори със ситуациите – той ги преодолява.
 • Ученикът знае, че любовта към Истината го освобождава от борбата за оцеляване.
 • Ученикът всякога съхранява Любовта, защото знае, че само чрез нея възприема Бога правилно.
 • В смирението на ученика е скрит силен огън. Ученикът живее в потока на Бога. Той е сключил свещен съюз с Тишината.
 • Ученикът има свещен говор. Той има чист и динамичен покой.
 • Ученикът всякога съхранява своята чистота, за да може да има висше ръководство.
 • Ученикът е владетел на себе си и затова обстоятелствата не го владеят.
 • Никога не нарушавай своята безкрайност.
 • Ако изгубиш опората на живота си, придобий увереност.
 • Човекът е красив, когато е създал Безкрая в себе си.
 • Поставяме на първо място Бог в живота си, а после себе си.
 • Ученикът всякога избягва злословия и многословия. Ученикът много бди над думите, вършителите на кармата.
 • Ученикът знае, че тайната на живота е в това, че има само Едно Действащо Същество.
 • Ученикът познава намерението като тайна енергия на собствената си същност.
 • Ученикът познава свещеното Слово и свещеното Слово го познава.
 • Ученикът носи в себе си силата, която може да изменя пространството. Разбира се това става насаме, между него и Бога, във взаимно съгласие.

„Аз съм благодарен, че имам такива ученици, които видях, и за които Учителя ми каза, че са определени.
Аз наблюдавам от много време тяхната работа – мога само да кажа, че е нещо изключително да познаваш истински ученици на Учителя – скромни, тихи, могъщи – ежедневно и съзнателно работещи върху себе си – бих казал – те са една светеща тишина. С тях ще образуваме ядрото на България, с тях ще работим и в бъдещето, защото Учителя иска могъщи ученици – надрастнали изкушенията на живота, победили напълно змията в себе си, господари на себе си и на своята съдба...познаващи същността на учението...чиито символ е диамантената воля. Няма време за поздрави и външна култура, няма време за излишни въпроси, няма време за отпускане и отлагане...няма време за баби в окултизма. Сега е огнено време, огнен цикъл, сега е време, в което се изработва могъществото на ученика и неговото изключително смирение, което е висок връх."
 


Биографични данни:
Елеазар Хараш е творчески псевдоним на Петьо Йорданов, роден във Варна на 29-и януари 1954-а година. Израства в уединение сред семейство на глухонеми. От 8 годишна възраст започва да изучава тайните на природата и да общува активно с невидимия свят. Още като дете е привлечен от невидимото и жаждата за Бога.

Елеазар Хараш е продължител на Учението на Всемировия Учител Беинса Дуно (Петър Дънов), като своеобразно поема щафетата в Учението през 1986-а година от прекия ученик на Учителя – Брат Михаил – Омраам (1900 – 1986).
Елеазар Хараш започва да издава редица книги, както по свои лекции, така и по Словото на Учителя, или както го нарича – Първия Старец от йерархията на 24-мата Старци.

„Името Елеазар Хараш ми е дадено от Учителя през 87-а година, да нося с него отговорност. Дадено е след самадхи, с него нося голяма отговорност. Има две значения, ще кажа само едното: Божествен център."
 
Афоризми от Елеазар Хараш:
 • Чистите действия нямат съдба.
 • Само Любовта лекува, защото е Сила Божия.
 • Бог въоръжава с Любов този, когото иска да съхрани.
 • За да бъде човекът висше същество, той трябва да има воля избрала Бога по свобода и любов.
 • Над всяка практика е чистото сърце, то може да променя събитията.
 • Който е познал себе си, става Изгряващо Слънце в себе си.
 • Силата работи в Тишина.
 • Гласът е загадка. Има гласове, които ни пречистват. Изворът показва, че само това, което е постоянно, е реално.
 • Най-здравословният живот е близост с Бога.
 • Знанията са бреме, Мъдростта е лекота.
 • Истинското образование е да научиш детето да търси Бога цял живот. Детето трябва да търси умението на Словото.
 • Дълбинно Чистото е всякога трудно за разбиране.
 • Овладей себе си, ако искаш да получиш Пътя си.
 • В Любовта е Единението. В Истината е Изчезването.
 • Древността действа с Безмълвие и Безупречност. Древността работи и сега. Тя е тук. Тя е Всеобхватът.
 • Словото превъзхожда всяка наука и религия.
 • Словото отключва световете – измеренията. В Словото е скрит Пътят.


Творчество:
След 1989-а година, Елеазар Хараш продължава изнасянето на лекции, като първоначално това са сбирки в апартаменти и малки зали, в градовете София, Варна, Бургас, Русе, Добрич, Плевен, Шумен, Стара Загора и др. Постепенно започва един процес на поставяне на основите и актуализацията на цялостната визия на всички духовни течения през вековете до днес. Паралелно с това Елеазар Хараш издава книги за духовно развитие. Някои от най-дълбоките са за Христос, автентичното християнство, богомилите, както и множество лекции за Египет, Атлантида, Древна Индия, Учението на толтеките, Мъдростта на индианците, Мъдростта на суфизма, Мъдростта на Лао Дзъ, както и Мъдростта на народите по света.

Една от най-разпространените му книги е „Формулите - свещени ключове“, в която се съдържат 1000 тематични формули за работа със Словото. Най-дълбоките книги на Елеазар Хараш са по темата за Мистериозните Старци.
Освен книги със свои лекции, Елеазар Хараш издава книги на редица мъдреци и мистици. Издава книги на белгийския мистик и драматург, носител на Нобелова награда за литература (1911-а година) – Морис Метерлинк. В серията от книги влизат и книги за Кабала, тайната на числата и множество тематични книги из Словото на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно).

Видео интервюта и лекции:
От 2016-а година Елеазар Хараш започва изнасянето на видео интервюта пред специализирания сайт за духовно развитие и себепознание – Портал12. В поредица от теми, чрез интервютата се навлиза плавно в дълбочината на фундаментални истини и принципи, свързани с осъзнаването, будността и развитието на духовните добродетели и способности. Така от началните и базови теми през 2016-а година, зрителите се потапят до изключително дълбоко Слово, предадено същевременно на разбираем език, едва 3 – 4 години по-късно, разглеждайки ретроспекцията на подбраните теми.

Паралелно с това, Елеазар Хараш продължава да изнася лекции във Варна (и по изключение 2 лекции във Велико Търново (2017 и 2018 година).

Коментари 0

Коментари:

Спонсори на Портал 12