Търси

24 Свещени думи на Учителя за ученикът

Още по темата ...
Сеятелят

Учителя: Сеятелят е тая Божествена майка, която слиза на земята да чисти и да сее възвишени и благородни семена в човешката душа

Виж повече
Мария Монтесори

Мария Монтесори: Не ние възпитаваме децата. Те сами се възпитават чрез вроден потенциал за обучение и себеразвитие

Виж повече
пътя на ученика

Учителя: Като ученици, вие трябва да имате ясна представа за пътя на ученика

Виж повече
15.09.2023 г.
1612
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече

24 Свещени думи на Учителя за ученикът из Свещени думи на Учителя

 
 1. Когато ученикът намери своя Учител, той е близо при Бога

 2. Пътят на ученика е Път на зазоряване. той е Път на вечната Светлина.

 3. Ученикът не допуска никакво съмнение в Божествения промисъл. Той знае, че Пътят, в която е влязъл, е Прав. Той е Път към Бога.

 4. Ученикът минава през изкушението за да се изпитат убежденията му.

 5. Ученикът бива поставян на силни преживявания, за да се кали в издържливост и будност на съзнанието. Живот без интензивни преживявания е живот на спящи души.

 6. Ученикът трябва да издържа всичко, каквото му се случва. Зад това, което става в живота, той вижда дейността на Необятната Любов, която обединява нещата.

 7. Когато е намерил своя Учител, и когато Учителят е говорил веднъж на ученика, ученикът свещено пази своята Чистота.

 8. Съзнанието на ученика трябва да е будно всякога! Защото в битието има доста изостанали души, които устройват всевъзможни уловки, за да го примамят и отклонят, ако е възможно.

 9. Ученикът е строг към себе си. Той спазва думите на Учителя си свещени и изпълнява нарежданията Му в пълнота.

 10. На ученика е необходимо известно време за уединение, за да уякне. Тъй укрепва мисълта му.

 11. Ученикът води естествен живот, без всяка ексцентричност.

 12. Ученикът разрешава най-мъчните въпроси в абсолютна Тишина, когато всички спят, а само Бог е буден.

 13. Когато дървото дава изобилен и добър плод, градинарят с радост го полива. И небето с щедрост го дарява със слънчеви лъчи и благодатен дъжд. Когато ученикът пази и цени туй, що има от Учителя, и у Учителя се явява желание да му даде разкрие още повече.

 14. Ученикът носи с голяма самоотверженост всички поругания, които му се отправят.

 15. За да бъде ученикът винаги в контакт с Учителя, той трябва да развие духовните си тела. Връзката между Учителя и ученика духовна.

 16. Отношението на Учителя към ученика зависи от ученика. Всеки ученик, който учи добре, има разположението на Учителя. Слънчевите лъчи проникват в стаята, когато прозорците ѝ са отворени.

 17. Ученикът трябва да се огражда мислено. Той трябва да пази своята аура непроницаема за влиянията на преходното.

 18. Ученикът трябва да мисли само едно: че трябва да учи. И никога да не мисли, че е нещо повече от другите. Той знаем че науката, която има още да учи е безкрайна. Той съзнава, че е едва в началото на Великия Път.

 19. Ученикът е смирен. Смирението го въвежда в Храма на Мъдростта. Който говори за себе си, не е ученик.

 20. Ученикът трябва да пие Вода само от Извора. Да предпочете да жадува, нежели да пие Чиста Вода.

 21. Когато ученикът се потопи в Бялата Светлина, той познава своя Учител. Учителят му говори от полето на Бялата светлина.

 22. Истинският дом на ученика е вътре в душата му. Той няма дом отвън.

 23. Ученикът ще бъде в света, но светът не бива да бъде в него.

 24. Ученикът, който е получил много от своя Учител, може да Му се отплати само с Любовта си към Бога.

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Спонсори на Портал 12