Търси

12 мисли на Учителя Беинса Дуно за Дева Мария и раждането

24.12.2015 г.
3422
1
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
1. Щом в един дом царува Божията Любов, там се раждат умни деца…Ние имаме такъв пример с Христа. Той се роди от една девица, която беше най-целомъдрената жена по това време. Същият закон се отнася и до мислите – само най-целомъдрената душа може да роди прави, прекрасни, красиви мисли в света. Същият закон се отнася и до постъпките, до действията. Само най-целомъдреният дух може да роди прекрасни, красиви постъпки в света. Целомъдрието може да се тури като основа в живота на всеки едного…


2. В историята на човечеството има само един такъв пример – човек да бъде посетен от ангел. Това е станало с Мария, майката Христова, която живя чист, издържан живот, за което ангел Господен дойде при нея с поздравление.


3. Какво представлява Св. Богородица? Тя представлява жената с нейното сърце: детето е сърцето, което тя възпитава. Човек е дошъл в света да възпита, да възроди своето сърце, да го отгледа като дете.


4. Питате: “Защо жените раждат?” – чрез закона за раждането Бог ви учи как да възпитате своето дете, т.е. как да отглеждате вашето сърце.


5. Вие ще се зачудите. “Дева ще роди.” "Коя е девата?" – Това е човешката душа.


6. Мария е жената, която минава, разваля и чисти всичко. Тя родила едно дете и развалила работата на хората, и туй дете им създаде цяла беля. И знаете ли колко хора умряха заради това дете? Само инквизицията е опърлила 50 милиона такива хора. Ами Нерон, римският император, колко хора уби? Ами сега колко хора отидоха по бойните полета?


7. Този ангел каза на Йосифа: “Стани, вземи детето и майка му и бягай от Йерусалим!” Сиреч бягай от тази, сегашната цивилизация, която е извратила всяка мисъл; която е осъдена – тя е обезличила хората и ги е приравнила.


8. Детето, това е реалността. Туй дете е човешкото Аз. В момента, в който съзнаваш, че си Аз – едно живо разумно същество, туй дете в теб се е родило. Това е новият човек. Ти, ако не съзнаваш в себе си новото, новият човек не е роден.


9. Душата един ден ще бъде майката, тя ще роди едно дете. Няма да остане никой бездетен. Онези, бездетните хора, са осъдени на смърт. 

 
10. При това Мария имаше голямо изпитание. Йосиф искаше да я напусне, усъмни се в нея, но дойде един ангел при него и му каза: “Това, което Мариам е заченала, е от Духа Светаго. Вземи жена си и иди в Египет!” Ако и вие сте верни на Божественото във вас, ангел Господен ще дойде и ще уреди всичките ваши мъчнотии. Вие ще минете през огън, без да падне косъм от главата ви.


11. В раждането на едно дете или в раждането на Аз в нашата душа взимат еднакво участие и сърцето, и умът; туй Аз го наричам Божественото съзнание – туй, което определя нашето битие като човек; в раждането му взимат участие нашият ум и нашето сърце. Те са слугите, които служат на това дете…


12. Ако в твоето съзнание е родено детето, усещаш, че има нещо в теб, което живее, и ти се радваш на живота, не се обезсърчаваш; има нещо, за което ти живееш – чувстваш една неопределена радост в себе си.
 
Коментари 1
  • Анонимен
    15.01.2016 г. 16:37
    Ако в твоето съзнание е родено детето́ ти празнуваш живота, имаш щастие отвътре:S

Коментари:

Спонсори на Портал 12