Търси

12 избрани стиха от Библията

01.05.2016 г.
4115
2
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Портал12 избра Топ 12 морални устои, внесени чрез Христа за повдигане на человеците.Топ 12 избрани стиха от Библията:

В същия ден дойдоха при Него садукеи, които казват, че няма възкресение и попитаха Го, казвайки:
Учителю, Моисей е казал: Ако някой умре бездетен, брат му да се ожени за жена му, и да въздигне потомък на брата си.
А между нас имаше седмина братя; и първият се ожени и умря; и, като нямаше потомък, остави жена си на брата си;
също и вторият и третият, до седмият.
А подир всички умря и жената.
И тъй, във възкресението на кого от седмината ще бъде жена? защото те всички я имаха.
А Исус в отговор им рече: Заблуждавате се, като не знаете писанията нито Божията сила.
Защото във възкресението нито се женят, нито се омъжват, но са като [Божии] ангели на небето.


И тъй, когато правиш милостиня, не тръби пред себе си, както правят лицемерите по синагогите и по улиците, за да бъдат похвалявани от човеците; истина ви казвам: Те са получили вече своята награда.

А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка, и като си затвориш вратата, помоли се на своя Отец, Който е в тайно; и Отец ти, Който вижда в тайно, ще ти въздаде [на яве].

А когато постите, не бивайте унили, като лицемерите; защото те помрачават лицата си, за да ги виждат човеците, че постят; истина ви казвам: Те са получили вече своята награда.

Недейте си събира съкровища на земята, гдето молец и ръжда ги изяжда, и гдето крадци подкопават и крадат.
Но събирайте си съкровища на небето, гдето молец и ръжда не ги изяжда, и гдето крадци не подкопават нито крадат;
защото гдето е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти.


Окото е светило на тялото; и тъй, ако окото ти е здраво цялото ти тяло ще бъде осветено;
но ако окото ти е болнаво, то цялото ти тяло ще бъде помрачено. Прочее, ако светлината в тебе е тъмнина то колко голяма ще е тъмнината!


Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да слугувате на Бога и на мамона.

Затова ви казвам: Не се безпокойте за живота си, какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си, какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната, и тялото от облеклото?

А които ламтят за обогатяване, падат в изкушение, в примка и в много глупави и вредни страсти, които потопяват човеците в разорение и погибел.
Защото сребролюбието е корен на всякакви злини, към което като се стремяха някои, те се отстраниха от вярата, и пронизаха себе си с много скърби,
Но ти, човече Божий, бягай от тия неща; и следвай правдата, благочестието, вярата, любовта, търпението, кротостта.
Подвизавай се в доброто войнствуване на вярата; хвани се за вечния живот, на който си бил призван, като си направил добрата изповед пред мнозина свидетели.


И ще чуете за войни и за военни слухове; но внимавайте да се не смущавате; понеже тия неща трябва да станат; но това още не е свършекът.
Защото ще се повдигне народ против народ, и царство против царство; и на разни места ще има глад и трусове.
Но всичко това ще бъде само начало на страдания.


И тъй, ако сте били възкресени заедно с Христа, търсете това, което е горе, гдето седи Христос отдясно на Бога.
Мислете за горното, а не за земното;
защото умряхте, и животът ви е скрит с Христа в Бога.


И тъй, като Божии избрани, свети и възлюбени, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение.
Претърпявайте си един друг, и един на друг си прощавайте, ако някой има оплакване против някого; както и Господ е простил вам, така прощавайте и вие.
А над всичко това облечете се в любовта, която свързва всичко в съвършенството.
И нека царува в сърцата ви Христовият мир, за който бяхте и призвани в едно тяло; и бъдете благодарни.

Свързани публикации

Тимен Тимев
29.04.2016 г.
6123
13

Тимен Тимев: Христос е върхът на човешкото въжделение! (ВИДЕО)

Когато се чувстваш бурмичка, в матрицата, захвърлен в тази враждебна вселена, когато не си поет и композитор да знаеш, че Вселената е на твоя страна..., когато се чувстваш отчужден в природата или потиснат в обществото, когато се чувстваш малък, дребен, нищожен, незначителен, временен и смъртен в този кръговрат на природата, тогава се явява Христос!
Виж повече
Велики петък - 2016
29.04.2016 г.
1577

Отец Силвестър Янакиев: Велики Петък е...Покланяме се, Христе, на Твоите страдания!

Господ наш Иисус Христос, бидейки безгрешен, не е бил подчинен на смъртта, защото смъртта влиза в света чрез греха. Той умира, претърпявайки смърт за нас, и Самия Себе си принасяйки в жертва на Отца за нас. Защото пред Него, пред Отца, ние сме съгрешили и трябва Той да приеме откуп за нас и по този начин да се освободим от осъждението.
Виж повече
Коментари 2
  • Ваня Благоева
    02.05.2016 г. 10:11
    Те първа ще има трусове и катаклизми! Казано преди 2000 години и случващо се в момента! Всичко е толкова актуално, все едно казано вчера!
  • Васил
    01.05.2016 г. 21:09
    Христос Възкресе! Да си спомним дълбокия смисъл на днешния ден и да се опитаме да прилагаме напред за да се доближим поне мъничко до Възкресението!:N Мир и Светлина!

Коментари:

Спонсори на Портал 12