Търси

12 Откровения за Кармата от Рудолф

12.03.2017 г.
1350
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
В духа на атропософската наука Рудолф Щайнер разгръща въпросът за Кармата в единадесет лекции, събрани в книгата "Откровенията на Кармата". Цикъл от 11 лекции изнесени в Хамбург
от 16. 5. до 28. 5. 1910 г.
Анотация на книгата вижте тук


Откровенията на Кармата | Топ 12


Едва в хода на Земното развитие, предшествувано от епохите на Сатурновото, Слънчевото и Лунното развитие, стана възможно Азът да се въплъти в човешкия организъм. За тази цел, много от процесите на нашата Земя трябваше да протекат по точно определен начин.


През епохите които бих нарекъл епохи на помрачение белязани от печата на материалистичното мислене, хората нямаха дори и предчувствие за тези кармични зависимости. Хората поглеждаха единствено към разположените в пространството предмети, същества и явления, без да се замислят, че всички те имат общ произход и че са разделени само от различните степени на своята еволюция. Естествено, хората не усещаха и връзката си със животните. И във всички области на Земята, където съзнанието за духовната връзка между човека и животинския свят беше малко или много помрачено, и се задоволяваше само с външните пространствени измерения, човекът изплащаше по един твърде странен начин своя дълг към животните: той просто ги изяждаше!


Поради обстоятелството, че астралното тяло на животните е сродно с човешкото астрално тяло, те могат да изпитват и болката. Но те са лишени от възможността да се издигат все по-високо и по-високо чрез болката, чрез страданието и неговото преодоляване. Те са лишени от индивидуалност. Ето защо тъкмо животните, а не хората са за оплакване. Ние сме длъжни да понасяме болките; обаче за нас всяка болка е средство за усъвършенствуване. Преодолявайки болката и страданието, ние се издигаме в нашето развитие.


Когато човек премине през Портата на смъртта, възниква друг вид съзнание, което зависи не от мозъка, а от съвършено нови условия. Ние знаем, че благодарение на този друг вид съзнание, човек хвърля, така да се каже, един ретроспективен поглед върху всичко, което е  изживял и извършил в живота си между раждането и смъртта. В живота си между раждането и смъртта, човек търси преди всичко онези грешки и несправедливости, които са извършени спрямо него, както и начините за тяхното кармично уравновесяване. След смъртта, човек насочва своето внимание главно върху грешките и несправедливостите, извършени от самия него. Наред с това, той вижда и всички последици от своите действия.


Няколко дни след смъртта, основната част на етерното тяло се отхвърля като един вид втори труп; и все пак остава един екстракт от етерното тяло, който човек взема със себе си и запазва за идващите времена. Този екстракт на етерното тяло съдържа в концентриран вид всички въздействия от един безпътен живот, всичко, което е проникнало в човека като последици от доброто или злото, от правилното или погрешно мислене, от съответните чувства, действия и т.н. Да, всичко това се съдържа в етерното тяло и човекът го носи със себе си до мига на следващата инкарнация.


Когато душата се инкарнира в новото тяло, десетки и стотици тенденции, десетки и стотици мисли, очакващи кармично възмездие, са вече вътре в него; тези все възможни тенденции и мисли се преливат и кръстосват, придаващи по този начин определена конфигурация на човешкото физическо и етерно тяло.


Онези сили, които човек едновременно извлича от лечебния процес, но и влага в него, ще го укрепят само до известна степен, но не и до там, че да напредва в условията на физическия свят. И тогава, след като тези натрупани сили са останали неизразходвани в условията на физическия свят, той ще ги употреби едва след като мине през Портата на смъртта; да, тогава той ще се опита да ги включи след като не е успял да ги включи в процесите на физическия свят не другаде, а в подготовката на следващото си физическо тяло, когато новата инкарнация отново ще го свали в земния живот.


Болката, като съзнание на абнормно будното астрално тяло, е същевременно и нещо, което може да ни отклони от опасността, отново да попаднем под властта на Луцифер, където вече сме се оказали негови пленници. Ето как болката се превръща в наш възпитател, що се отнася до изкушенията на Луцифер.


Ако в една инкарнация надмощие има вътрешната същност на човека, ако е изложен предимно на своите вътрешни импулси, тогава той е застрашен по-скоро от Луцифер, от високомерие, гордост и т.н. В друга инкарнация, неговата цялостна Карма го предпазва от вътрешните му импулси и той е много по-податлив към заблудите и изкушенията на Ариман. В нашето ежедневие ние попадаме ту в примките на Луцифер, ту в тези на Ариман. Ние непрекъснато се люшкаме между Луцифер и Ариман, като в единия случай сме склонни към самолюбие и гордост, а в другия към заблуди и илюзии относно видимия свят.


В определени епохи хората не бяха в състояние да вземат известни мерки срещу епидемиите, защото според мъдрото ръководство на света, епидемиите трябваше да помогнат на човешките души, които тъкмо в условията на епидемии, можеха да отстранят от себе си последиците от известни ариманически и луциферически влияния. Днешните коренно различни условия също са подчинени на великите закони на Кармата.


Доколкото в една от инкарнациите си човекът има мъжки или женски опитности, това определя и неговото поведение в една или друга посока през следващата инкарнация, понеже женските опитности пораждат стремежа към изграждане на мъжки организъм, и обратно: мъжките опитности пораждат стремежа към изграждане на женски организъм. Само в редки случаи сме свидетели как инкарнацията в един и същ пол може да се повтори; това може да се получи най-много седем пъти.


Така човечеството е застанало пред една епоха, когато то ще започне да разбира Кармата не само според описанията на Духовната Наука, а ще започне, бавно и постепенно, да вижда Кармата. Докато досега Кармата беше за хората наистина една тъмна сила, един глух и сляп порив, и можеше да дава резултати едва през следващата инкарнация, след като в живота между смъртта и новото раждане тя биваше трансформирана в едно или друго решение, отсега нататък хората постепенно ще развият способността да възприемат и то в ясно съзнание както делата на Луцифер, така и техните последици. Впрочем етерното ясновидство ще бъде достояние само на онези, които показват твърд стремеж към познанието и себепознанието. Да, все повече и повече хора ще имат пред себе си и то в напълно нормални, а не в екстатични състояния, кармическите образи на своите действия. А това ще тласне хората неимоверно много в тяхното развитие, понеже сега те безпогрешно ще знаят своите кармически задължения към света. Книгата с кармическите равносметки може да бъде отворена за всеки.

Свързани публикации

Рудолф Щайнер за духовния свят между смъртта и новото раждане
02.07.2016 г.
9447
5

12 мисли на Рудолф Щайнер за духовния свят между смъртта и новото раждане

В най-важната част на пътя между смъртта и поредното си ново раждане човек притежава едно много по-могъщо съзнание от това, което има тук по време на своя физически земен живот. Между смъртта и новото раждане ние притежаваме едно космическо съзнание.

Виж повече
12 закона на кармата
03.08.2016 г.
2693
1

За да разбере логиката на кармата, човек трябва да се потапя в другите около себе си

Основната разлика между "закона за кармата" и закона на Нютон за динамиката, е по отношение на посоката на действие (противодействие), тъй като голяма част от нещата, които ни се случват всъщност имат много по-дълбоки причини от нашето конвенционално разбиране за света
Виж повече
Росица Божкова - Михайлова (Ука) | © 2016 Портал12
04.09.2016 г.
7237
2

Семейна душа, регресии, минали животи - лекция на Росица Божкова (ВИДЕО)

Пред присъстващите тя обяснява защо е важно да изследваме миналите си животи и т.нар. "семейна душа", какви са дълбоките взаимовръзки в актуалния ни живот с миналите ни прераждания, а също и обвързаността с нашите роднини
Виж повече
Любовта и проектирането на съдбата
07.01.2021 г.
6241

Истинската любов е извън пространстовото, времето и кармата

За всяка любов идва времето, съществува момент, в която се появява правилния човек и във всеки друг момент, ако се появи такъв, не е предопределения. Човек рядко цени момента, защото понякога узрява по-късно за него.
Виж повече
Елеазар Хараш © 2017 Portal12.bg
20.02.2017 г.
5509
3

Елеазар Хараш: Тайната на живота е да създадеш Дао в себе си (ВИДЕО + ПЪЛЕН ТЕКСТ)

Мъдрецът е строг, но е сърдечен. Който практикува Дао, единствената практика в света, защото всичко друго е някакви умствени игри, практикува безкрая, практикува безупречността, а догоните го наричат древният мироглед. Практикуваш истиността и тогава всички други практики са на място, дали ще ги практикуваш или не, те са второстепенни, щом практикуваш това. Лао Дзъ казва, че практикуваш ли Дао, Бог, Истината, ти разбираш и знаеш, че всички други практики са излишни, защото това е върховната практика, ти си в системата на Дао
Виж повече
Коментари 0

Коментари:

Спонсори на Портал 12