Търси

100 вида лекарства според Лао Дзъ (+ВИДЕО за Дао)

Още по темата ...
Елеазар

Елеазар: Бог е в целостта и Единството на нещата - винаги Тоталност, а не разделение (ВИДЕО+пълен текст)

Виж повече
Етерното сърце

Елеазар: Етерното сърце внася светлината на Христос в човешкото съзнание

Виж повече
Елеазар Хараш - Народите, войните

Елеазар Хараш - Народите, войните, разделението и милостта на Бог (ИНТЕРВЮ)

Виж повече
16.10.2023 г.
5049
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече

*на снимката: Статуя на Лао Дзъ близо до храма Лугуантай близо до Сиан. Мястото, където традицията казва, че Лао Дзъ е съставил Дао Те Дзин.


Елеазар Хараш казва: Според окултната наука чистотата е най-големият помощник в еволюцията на човека, защото чистотата е основа по пътя навътре. Само тази основа може да унищожи съмнението и страха, защото в нея работят висшите сили на Духа. 

Лао Дзъ казва: „Злото изтъква степента на доброто и тъмнината изяснява светлината. Можеш да се излекуваш от една мрачна болест, но ако невежеството остане, ти пак си болен. Целта на болестта е да изясни Светлината, но при условието на истински стремеж."

Учителят казва: „Невежеството - то е най-трудно излечимо“. Невежеството се побеждава с Мъдрост и тъмнината изяснява Светлината. Много важно: Невежеството се побеждава с истинска нравственост.

Лао Дзъ казва: „Истинската нравственост е насочена към отдръпването от този преходен свят на противоположностите. Чрез тях човек трябва да се върне във Вечното Дао, във Висшия Разум“. Противоположностите имат своя цел - да те върнат в Реалността.

100 вида лекарства според Лао Дзъ:

1.

Да спазваш ритуала в движението и покоя – това е лекарство.

2.

Податливост на тялото и доброта в сърцето – това е лекарство.

3.

Широта на поведението и доброта в сърцето – това е лекарство.

4.

Да спазваш мярка във всичко – това е лекарство.

5.

Да откажеш изгодата, заради чувство за дълг – това е лекарство.

6.

Да не взимаш повече, отколкото ти се полага – това е лекарство.

7.

Да се стремиш към морална сила, отхвърляйки плътските съблазни – това е лекарство.

8.

Да избавиш от желания сърцето си – това е лекарство.

9.

Въпреки неприязънта да проявяваш любов – това е лекарство.

10.

Да се стремиш към разумно използване на всичко – това е лекарство.

11.

Да желаеш щастие за хората – това е лекарство.

12.

Да спасяваш в беда и да помагаш в трудности – това е лекарство.

13.

Да превъзпитаваш глупавите и наивните – това е лекарство.

14.

Да призоваваш за промяна склонните към смут – това е лекарство.

15.

Да предпазваш и увещаваш младите и незрелите – това е лекарство.

16.

Да наставляваш и просвещаваш заблудените и грешните – това е лекарство.

17.

Да помагаш на старите и немощните – това е лекарство.

18.

Да използваш силата си, за да помагаш на хората – това е лекарство.

19.

Да съчувстваш на изоставените и да съжаляваш самотните – това е лекарство.

20.

Да бъдеш милостив към бедните и да помагаш на просещите подаяние – това е лекарство.

21.

Заемайки високо положение да служиш на плебеите – това е лекарство.

22.

Да бъдеш скромен и отстъпчив в словата си – това е лекарство.

23.

Към по-младшите по ранг да се отнасяш с почит и уважение – това е лекарство.

24.

Да не изискваш връщане на стари дългове – това е лекарство.

25.

Да бъдеш способен на истинско съчувствие – това е лекарство.

26.

Да бъдеш правдив в словата си и да запазваш искреността и доверието си – това е лекарство.

27.

Да се стремиш към прямота и да избягваш шикалкавенето – това е лекарство.

28.

Да не спориш, кой е прав и кой виновен – това е лекарство.

29.

Да не реагираш грубо, сблъсквайки се с агресия – това е лекарство.

30.

Да не таиш злоба, претърпявайки обида – това е лекарство.

31.

Да избягваш злото и да се стремиш към доброто – това е лекарство.

32.

Да се откажеш от най-доброто и да вземеш най-лошото – това е лекарство.

33.

Да се откажеш от най-голямото и да вземеш май-малкото – това е лекарство.

34.

Да погледнеш критично на себе си, при среща с мъдрец – това е лекарство.

35.

Да не се изтъкваш, поставяйки се на показ – това е лекарство.

36.

Да избираш за себе си най-трудното, отказвайки се от заслуги – това е лекарство.

37.

Да не самоизтъкваш добродетелите си – това е лекарство.

38.

Да не премълчаваш заслугите на другите – това е лекарство.

39.

Да не се оплакваш от трудности – това е лекарство.

40.

Да прикриеш тайното зло – това е лекарство.

41.

Да бъдеш богат и да даваш на бедните – това е лекарство.

42.

Да напредваш и да се възвисяваш, контролирайки себе си – това е лекарство.

43.

Да си беден и да не досаждаш на другите – това е лекарство.

44.

Да не преувеличаваш ролята си – това е лекарство.

45.

Да се отнасяш добре към чуждите успехи – това е лекарство.

46.

Да не таиш корист – това е лекарство.

47.

Да съзерцаваш себе си и при получаване, и при загуба – това е лекарство.

48.

Да твориш милосърдие с тайна добродетел – това е лекарство.

49.

Да не ругаеш и да не обиждаш никое живо същество – това е лекарство.

50.

Да не обсъждаш другите хора – това е лекарство.

51.

Благите слова и добрите речи – това е лекарство.

52.

Да обвиняваш себе си за своите беди и болести – това е лекарство.

53.

Да не се отклоняваш от трудностите – това е лекарство.

54.

Да не се надяваш на награда, правейки добро – това е лекарство.

55.

Да не ругаеш домашните животни – това е лекарство.

56.

Да пожелаваш на хората изпълнение на желанията им – това е лекарство.

57.

Да успокояваш сърцето си, стремейки се към манастир – това е лекарство.

58.

Да успокояваш ума си и да постигаш спокойствие в сърцето си – това е лекарство.

59.

Да не помниш старите злини – това е лекарство.

60.

Да се избавиш от злото и да изправиш заблужденията си – това е лекарство.

61.

Да се стремиш към промяна, вслушвайки се в съветите – това е лекарство.

62.

Да не се намесваш в чужди дела – това е лекарство.

63.

Да бъдеш сдържан при гняв и раздразнение – това е лекарство.

64.

Да разсейваш мислите си – това е лекарство.

65.

Да почиташ старците – това е лекарство.

66.

Да се самонаблюдаваш критично, дори и зад затворена врата – това е лекарство.

67.

Да възпитаваш в себе си синовна почтителност – това е лекарство.

68.

Да изкореняваш злото и да поощряваш доброто – това е лекарство.

69.

Да бъдеш доволен от съдбата, спазвайки душевна чистота и честност – това е лекарство.

70.

Да съхраняваш верността си, помагайки на хората – това е лекарство.

71.

Да помагаш по време на стихийни бедствия – това е лекарство.

72.

Да се бориш с подозрителността си – това е лекарство.

73.

Да бъдеш добър и приветлив към хората, бидейки в безметежност и покой – това е лекарство.

74.

Да почиташ и уважаваш писанията на мъдреците – това е лекарство.

75.

Да мислиш за Божественото и да помниш Пътя – това е лекарство.

76.

Да разпространяваш мъдрост – това е лекарство.

77.

Да не обръщаш внимание на умората, вършейки важно дело – това е лекарство.

78.

Да почиташ Небето и да уважаваш Земята – това е лекарство.

79.

Да оказваш почит на трите светила – това е лекарство.

80.

В отсъствие на стремежи да съхраняваш безметежността на покоя – това е лекарство.

81.

Да бъдеш доброжелателен и сговорчив – това е лекарство.

82.

Да не се стремиш да натрупаш богатство – това е лекарство.

83.

Да не нарушаваш заповедите и забраните – това е лекарство.

84.

Да притежаваш честност и безкористност – това е лекарство.

85.

Да не жадуваш за богатства – това е лекарство.

86.

Да ти е празна каруцата, и да помогнеш на този, който е с багаж – това е лекарство.

87.

Да критикуваш прямо, съхранявайки верността – това е лекарство.

88.

Да се радваш на това, че друг човек притежава сила – това е лекарство.

89.

Да споделиш от своето с несретниците – това е лекарство.

90.

Да пренеса тежестта на старика – това е лекарство.

91.

Да се избавиш от емоциите – това е лекарство.

92.

Да бъдеш добър в сърцето си – това е лекарство.

93.

Да се стремиш да подбуждаш хората към доброта – това е лекарство.

94.

Да бъдеш милосърден, имайки богатство – това е лекарство.

95.

Ползвайки се от високото си положение, да правиш добри дела – това е лекарство.

96.

Да се откажеш от привързаност – това е лекарство.

97.

Да бъдеш отзивчив в мислите си – това е лекарство.

98.

Да притежаваш вяра и доверчивост – това е лекарство.

99.

Да бъдеш скромен и отстъпчив – това е лекарство.

100.

Да се избавиш от съмненията си – това е лекарство.

Препоръчани книги:

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Спонсори на Портал 12