Търси

Чистотата унищожава смъртта със своята динамика

07.11.2020 г.
2615
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Има хора, които са убедени в задгробния живот и не се нуждаят от никакви доказателства. Защо? Защото те са убедени от минали прераждания и носят това убеждение в себе си - вътрешно. Когато дойде края на чистия, на разумния човек, той се преселва, а не умира...той се преселва от един в друг свят.

Умирането е смърт, а преселването е живот.

Човек умира, защото не е използвал разумно капитала си - енергията си отива в другия свят, където има много запаси. Той отива да обмисли всичко в своята душа. А знаете ли как говори умрелия?

Учителя казва: “И умрелият говори, но по друг начин - той влиза във вас и от там говори, но трябва будност и изтънчено съзнание”

Казвам: Чистотата унищожава смъртта със своята динамика. Тази изключителна сила е същевременно и метод.


Без победа над смъртта няма ясен поглед върху живота. Победата над смъртта дава просветление, а това е най-важното в живота на ученика.

Смъртта показва, че в човек няма условия за вселяване на живота, че живота изтича...живота изтича, чрез недостатъците - това ми каза Учителя. Ето защо човек трябва да познае себе си.

Казвам: Ние всички трябва да възкръснем в духа.


Когато човек си сменя дрехата, не значи че е умрял..физическото тяло е външна дреха, това е едно тежко облекло, което понякога се влачи като дрипа...Астралното тяло е друга дрипа само, че по-лека, по ефирна, защото астралното тяло е свързано с външния свят.

Някои мислят, че гледат с очите си, но когато отидете в другия свят и очите стават на прах - такава е тяхната съдба. Тогава с какво се гледа в другия свят…

Казвам: Другият свят се гледа със съзнанието, с висшето съзнание.

Злото е паднало съзнание, низше съзнание, то не може да вижда и затова злото е път към смъртта. Злото се е появило, когато човек е излязъл от своя център. Тогава се е появил втория център. Така съзнанието е смърт.

Има нещо красиво в смъртта, защото животът се доказва чрез смъртта. Красотата е в това, че докато си свързан с Бога, всякога ще живееш и на този, и на онзи свят. Прекъсне ли се връзката, влизаш в илюзорния живот - животът на заблужденията. Може ли заблужденията да носят живот?

Това е невъзможно. Смъртта е един особен процес. Тя не е процес на тялото, тя е процес на човешката мисъл. Човек умира, чрез мисълта си, чрез убеждението си, а кой го е убедил в това умиране.Това е грехът, това означава, че смъртта е едно лично творение, лична заблуда.

Човек първо умира в себе си, в своята мисъл, това става, когато излезе извън Бога, извън Любовта.

Учителя казва: Смъртта служи на живота, а не живота на смъртта - злото е слуга, а не обратното. 

Човек трябва да се освободи от своите грешки, защото докато има грешки и недостатъци, винаги ще умира. Човек минава през смъртта със съзнанието си, като неговото съзнание оцелява, защото не се разпръсква - така то остава единно.

Само чистото съзнание носи в себе си вечният живот, вечната идея на духа.

Душите са изпратени на земята, за да узреят за духовния свят. Тук човек развива волята си и се освобождава от нисшите си тела. Когато ти си изпълнен с любовта, ти минаваш през смъртта и я пронизваш.

Eлеазар Хараш, из предговор на книгата: Умрелите са живи

Препоръчани книги:

Елеазар Хараш
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш е един от най-дълбоките духовни напътственици на нашето съвремие. Писател и издател на множество книги в областта на духовното развитие, себепознанието, езотериката и Пътят към Истината.

Елеазар Хараш е получил своето духовно име от Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов), а светското му име е Петьо Йорданов. Живее във Варна, а от 90-те години до днес изнася лекции и семинари сред обществеността, с основен акцент - търсенето на Бог, Истината, Мъдростта. За Елеазар Хараш Бог е по-дълбок от реалността, а щастието е наказание и погрешна цел.

Елеазар Хараш издава на български език книгите по именития белгийски драматург и мистик от 19-и век - Морис Метерлинк. Изследовател на Египетската цивилизация, изследовател на древните народи на Атлантида, както и на животът и историята на инидианските племена. Най-много книги обаче издава по словото на Учителя Петър Дънов.
Коментари 0

Коментари:

Спонсори на Портал 12