Търси

Чрез много ритуали и обичаи хората се привързват все повече към земното и се отдалечават от Същността

Още по темата ...
аяхуаска

Истината за Аяхуаска - Опасният капан към нисшия астрален свят

Виж повече
мечти

В астралния план чрез съня, менталния човек превръща духовните неща в мечти и халюцинации

Виж повече
Бялото Братство

Елеазар Хараш: Черното Братство работи с ума и въображението. Бялото Братство работи с волята и Духа (ЛЕКЦИЯ)

Виж повече
22.08.2023 г.
12206
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
"Привързването към астралният свят е едно от най-опасните неща. Там, душата е в капана на безброй илюзии, защото не е нито в земния, нито в духовния свят, а в света на сенките..."
Анелия Билковска 


Сатана има космическо право да бъде княз на света, но върху чистите той губи своята власт. Падналите духове не са издържали на висотата на живота, земното е взело връх над Божественото, в своята свобода те са допуснали нисшето. Чрез Сатана те се изкупват и си възвръщат отново свободата. Той е преградата, която трябва да бъде победена. Който пада в Словото, пада в живота, защото животът се намира в Словото. Животът е красив навсякъде, но трябва да си в Духа. Главният ключ за въздействие на тъмните сили върху човека е мисълта (внушението). Често мисловните образи са служители на Черното Братство.

Чрез много обичаи и ритуали хората се привързват все повече към земята, защото Черните Братя знаят, че най-силното е мисъл-формата. Обичаите са годни за множеството и се разпространяват чрез него. Честото оглеждане в огледалото е метод на Черното Братство. Огледалото е свързано с нисшата природа, личността и привързването. Гледайки своя външен образ, човек забравя вътрешния образ - Същността. Без едно високо развитие на волята човек не може да се освободи от тъмните сили. Сатана знае, че чрез пречистването човек получава просветления и че чрез тях получава нови фини енергии, които са спасителни. Ето защо Сатана пречи на идеята за пречистването - той знае, че става все по-слаб в чистия живот, защото в чистия живот се групират силите на светлината. Така светлите сили преграждат тъмните, за да не ви унищожат.

Когато Словото се отдели от човека, значи Бог се е отделил. Празници и ритуали стават безжизнени и външни, защото Духът не позволява на Словото да влезе и живее в тях. При нечистия живот излизаш от Духа и от Словото.

Исаак Лурия казва: 

Чистото действие образува Храма в човека.

Той набляга на истинския Храм, не еврейските храмове, не традиции и ритуали, а чистото действие, на което набляга и Учителят. Учителят казва: "Моята църква, това са моите мисли, чувства и постъпки" – едно от нещата, за които църквата го отлъчи. Отлъчени са и Якоб Бьоме, и Майстер Екхарт, и Сведенборг – това са все отлъчени хора от църквата, защото са се отдали изцяло на Истината.

Василид казва:

Всеки трябва да осъществи лична среща с Първото същество.  Кръщението в Истината обезсмисля всички ритуали. 


Боян Мага казва:

Бог е Дух и Истина, а не църква, религия, ритуали и свещеници.

Всеки трябва да разбули собствената си тайна, дълбочината си, себе си, докато стане спасител на самия себе си. Значи няма спасение отвън, а човек трябва да се спаси отвътре, но трябва да разбули себе си, тъй като Бог е отвътре Спасителят. Царството Божие наистина е отвътре. Истинният Бог е неизречена Дълбина и Мълчание — казва Боян. Тази Дълбина не обладава никакво име, нито качества. Тя е Абсолют Незнаен. Чистото търсене на Бога е винаги изпреварване на времето. После Боян казва нещо важно: Доста трябва да търсиш, преди да намериш верния път на търсенето. Боян е познавал тайната Мъдрост на Индия, Египет, Сирия и прабългарската и тракийската мистика. Сам той е върховен жрец и на траките, върховен ръководител и на прабългарските жреци, и по-късно на богомилските магове и жреци. Сам Боян посвети много богомили в тайните на старите български и тракийски жреци. Той казва:

Човек става господар на себе си само след посвещение.

Поп Богомил казва:

Никакви ритуали не могат да заменят Любовта към Бога.

Богомилите осъзнали, че с чиста духовна Любов те преминават от смърт в живот, и затова те приели смъртта с охота, с радост, и минавайки правилно през тази Врата, смъртта, те образували новото човечество. Те не минали от смърт в живот, а минали от смърт в Бога.

Богомилството е идея на Всемирното Бяло Братство. То показва величието на духовността пред падението на умствеността и религиите — това е превъзходството на чистата духовност. Богомилството, това е разпространената сила на духовния свят, на духовното, реалното човечество.

Ако не си Истинен, цял живот ще живееш със своите ритуали, докато твоите ритуали бъдат разрушени. Истината не се нуждае от ритуали заблуждения. Истината се нуждае от Свобода, а Волята - от Единение.

В Божествения свят има Тайна: Там съществата са се родили отвътре, от себе си. Чрез много усилия те са строили Истината в себе си. И когато накрая са я построили, тя им е явила другото си лице – свободата. Тук няма храмове и ритуали. Тук всяко висше същество само по себе си е жив храм. А истинският ритуал е скритото и благородно действие на това същество.

Елеазар Хараш
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Спонсори на Портал 12