Търси

Учителя: Числото 24 е добро, хармонично. То съответства на обръщането на Земята около оста ѝ

Още по темата ...
Зимно слънцестоене

Зимното слънцестоене - Портал към новото, преломен момент за Промяна

Виж повече
Елеазар Хараш

Елеазар Хараш: Първото пожелание за Новата година, е по-голяма жажда за Истината

Виж повече
30.12.2023 г.
8701
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Числото 24 е добро, хармонично. То съответства на обръщането на Земята около оста й. Числото 24 ще ви постави в хармония със Земята.

Можете да обиколите цялата Земя за 24 часа, ако се движите с бързината на светлината. Числото 24 е образувано от 2+4, равно на 6. Шесторката означава закон на движение; тя означава още: разумната жена, която знае да меси брашното.

Вие считате, че числото 24 е щастливо число. То е създадено от две числа: от 2 и от 4. Числото 2 е нещастно число, а четворката, числото 4, е щастливо число. Като умножите 2×2, получавате 4. Да знаете правилно да умножавате 2×2, това значи: да знаете как да превръщате злото в Добро - това е цяла алхимия.

Колкото и да мислят хората, че злото е силно, в края на краищата не излиза така. Макар и да е стъпил на Земята и мисли, че я владее, Луцифер сам изпада в противоречие - той вижда, че същата Земя, която си въобразява, че владее, го носи из пространството.

Физическият свят е отчасти само реален. Невъзможно е външният, физическият свят, който е свят на промени, да бъде реален. И Духовният свят не представлява още Абсолютна Реалност: той е наполовина реален. Затова именно хората на Земята са разделени на мъже и на жени, на умове и на сърца. Мъжът и жената представляват двете половини на Земята. Когато мъжът е осветен, жената е в тъмнина; когато жената е осветена, мъжът е в тъмнина… И двамата трябва да имат търпение да почакат 24 часа, за да се завърти Земята около оста си и да се освети. „Лошо сърце има този човек“ - не е осветен от Слънцето. „Лош ум има този човек“ - не е осветен от Слънцето. Това са фази, през които човешкото съзнание минава, това са неизбежни положения: като минава през деня и нощта на своето съзнание, човек се учи, придобива знания.

От Божествено гледище 24 часа представляват цяла епоха; следователно пропуснете ли този ден (тези 24 часа), вие сте пропуснали цяла епоха. Всеки ден носи със себе си своето благо, което не трябва да пропущате. Годината е разделена на 365 дни, а в астрологическо отношение - на 360 градуса. Астрологическият ден има отношение както към физическия, така и към Духовния свят; физическият ден обаче има отношение само към физическия свят. Като съберете цифрите на числото 365, получавате 14 - рационално число, което се дели на 2 и на 7. Който разбира дните по физически начин, той има едно отношение към тях; който ги разбира и духовно, той има друго отношение към тях. В астрологическо отношение денят е малко по-голям от физическия, или повече от 24 часа. Числото 24 се дели на 2, на 4, на 6, на 8 и на 12; и то е рационално число. Часът се състои от 60 минути - пак рационално число. Рационалните числа се отнасят към физическия свят. В Духовния свят числата са ирационални, затова именно и в астрологическата година числата са ирационални… Според астролозите животът на човека представлява кръг, който те разделят на 12 дома - всеки дом съдържа в себе си по едно Божие Благословение.

И тъй, ако живее само физически живот, човек няма да среща никакви противоречия; живее ли и физически, и духовно, противоречията ще го следват. Защо? Изчисленията са други. Например каже ли човек, че не знае кое е право или че не може да разреши дадена задача, това показва, че той има понятие за два свята: за физическия и за Духовния. Той едновременно има отношение и към физическия, и към Духовния свят, вследствие на което не знае какво положение да заеме. Щом изпадне в раздвояване, човек трябва да впише един триъгълник в кръга, да спусне перпендикуляр и да започне да решава задачата.

Вие се нуждаете от права линия, от триъгълник и от кръг - това са мощни сили, с които можете да воювате. Ако искаш да оправиш работите си, върви по права линия; ако искаш да растеш, работи и воювай с кръга; ако искаш да имаш завършен резултат, да постигнеш целта си, дръж се за триъгълника.

Вие, като четете 4-тата глава от Откровението, и няколко пъти да я четете, тя ще бъде неразбрана глава. Казва Йоан, че видял Престол, на който седял Бог, описва какви били животните, после имало 24 престола, 24 Старци с венци… Тия 24 Старци - то са 24-те часа; венците - това е животът. Когато женят една мома, турят й пръстен; това е задължение. 24 задължения има човек, всеки час - задължение. Като дойде този венец, като те хване, ще кажеш какво е твоето задължение и ще го изпълниш.

Христос казва: „Работете, докато е Ден“. Иде Нощ, когато никой не може да работи. Щом дойде Нощта, значи: липсват Божествените условия. Не мислете, че Господ всякога може да ви дава условия.


Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Спонсори на Портал 12