Търси

Учителя: Страшни са последствията на лъжата. Пожар, бури, земетресения - Бог иска да ни събуди от един дълбок сън

Още по темата ...
Френски псевдо-културен институт

Учителя: На съвременната европейска цивилизация й трябва сол, защото навсякъде царува разврат (ПРОРОЧЕСТВОТО)

Виж повече
Мир

Днес мирът в обществото е само привиден. Мирът не е между човек и човек. Мирът е между човека и Бога.

Виж повече
Елеазар Хараш - Народите, войните

Елеазар Хараш - Народите, войните, разделението и милостта на Бог (ИНТЕРВЮ)

Виж повече
21.07.2022 г.
17280
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
* на снимката - пожарите в Европа през последните 48 часа
* на снимката най-долу под статията - дни преди големите пожари в Англия - съвместен празник (по време на война, а иначе уж били съпричастни) в Лондон на пожарникари и представители на 6 цветната дъга с червеното най-отгоре (т.е. подменената истинска 7 цветна дъга, от която е премахнат - аметистовият цвят - духовния цвят)


Страшни са последствията на лъжата. Ние я наричаме дреха, която покрива всички престъпления. Ето защо, не питайте кога ще изчезнат престъпленията, но питайте кога ще изчезне лъжата. Когато лъжата изчезне и престъпленията ще изчезнат. Колкото повече минава времето, последствията идват едно след друго и от малката лъжа се произвежда голям пожар.

Дойдат пожар, бури, глад, земетресения. Езикът на природата, това е езикът на Бога. Бог иска да ни събуди от един дълбок сън, да ни върне от един хлъзгав път, по който сме тръгнали. Забогатееш много – дойде някоя болест. Затлъстееш – дойде някоя болест. Направиш зло – дойде някое наказание. Мислиш ли, че това е зло? Не, това е Божията Любов. Всичко, което идва, това е Божията Любов, която ще тури ред и порядък между хората.

Най-големият пожар в Америка (бел.ред: Чикаго изграя през 1871г.) бил причинен от една свещ! Този огън, при известни условия, дава най-големия пожар. 
 


Знаете ли колко струва една дума? Тя може да предизвика цял пожар в света. И затова, когато станем господари, трябва да се пазим от злото, да се пазим от тези фалшиви монети, които развалят света. Това са паразити, които храним в себе си. Ако храним едно малко змийче в утробата си, когато стане голяма змия, то ще прояде корема ни и ще излезе.

Сегашният строй е поставен на фалшива основа. Вярванията на сегашните хора в основата си са една голяма лъжа. Всичко това причинява страдания. Ако днес дойде Христос на земята, ще се чуди на изопачените човешки умове, които са турили в устата на хората думи, които Той никога не е казал. Всички проповедници, свещеници и учители трябва да застанат на страната на Христа и да кажат: Няма да воюваме! Така е казал нашият велик Учител. Свещениците излязоха с кръст в ръка да се молят за благословение на оръжието и казаха: Трябва да се бием! Един Учител имате. Как ще се оправдаете, че не Го послушахте? С нищо не можете да се оправдаете. Това са християнски народи! Сега от небето изпращат комисия, да проучи положението.

Христос казва: „Който не се отрече от себе си, да може да бъде мой ученик.” Отричането от себе си подразбира отричане от стария ред на нещата. Върху стария ред са писани хиляди томове. В тях е застъпено човешкото, а не Божественото. 

Ако запалим ние един човек с човешки огън, той ще изгори, но ако го запалите с Божествения огън, няма да изгори. И казвам: разликата между човешкия огън и Божествения огън е следната: на човешкия огън агне може да опечеш и плодове може да опечеш, но плода не може да го накараш да узрее. На Божествения огън едно агне не може да опечеш, но всички плодове узряват, а агнетата растат. По това се отличава Божественият огън – кара плодовете да узреят, агнетата да растат; човешкият огън изгаря и опича. Следователно, ако вие сте запалени с човешки огън, ще изгорите и ще се опечете; ако ви запалим с Божествен огън, вие ще израстете, ще узреете, ще заскачате и ще запеете.

Примиране ще има. Светът ще се пречисти с огън, изгаряне ще има. И сега аз ви казвам: Туй ще стане, ще го проверите и тогава ще си кажете дали е вярно или не. Сега не си правете бързи заключения, въздържайте се! Не казвам, че това е вярно или не, не казвам, че туй ще стане или не, но си го запишете и като дойдат тия времена, проверявайте. Ще видите, че туй действително е вярно.

Имайте Любов и не се плашете! Има Един, Който се застъпва за вас. Той е силен. Светът ще се поправи, но с революция. Цяла Европа ще се разтърси от тази революция, от това земетресение. Няма да остане нито едно здраво здание на земята, тъй казват учените хора. Високо здание няма да остане в Европа. Всички тези монументи, всичко туй ще бъде смъкнато, нищо няма да остане. Туй е една революция, за да ни освободи Господ от всички тия заблуждения. Тогава Господ ще каже: „Гледайте нагоре!“ И ние ще мязаме на онази какавида, която излиза от своя пашкул, и на онзи човек, който излиза от своя гроб. 

„Който ме люби, ще опази моето Слово.“

Да работим за славата Божия на земята!

Да работим в Негово име и да прилагаме Неговата любов!

из лекции на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов)Спонсори на Портал 12