Търси

Учителя: На съвременната европейска цивилизация й трябва сол, защото навсякъде царува разврат (ПРОРОЧЕСТВОТО)

Още по темата ...
 майчинство

Нова псевдо-ценност срещу майчинството и децата, произведе Запада. Бдете! Злото се разгръща! (ВИДЕО)

Виж повече
Йордан Камджалов

Йордан Камджалов: Тук сме за да събудим копнежа си към Божественото (ИНТЕРВЮ + ПЪЛЕН ТЕКСТ)

Виж повече
вътрешен мир

Човек, който е познал себе си, е погребал тотално войната и злото. В него има мир и любов

Виж повече
числото 19

Тайната на числото 19 ни показва, че идва време за Новото

Виж повече
24.06.2022 г.
4981
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече

Посвещаваме този материал на чистия символ на Дъгата, която реално има 7 основни (а не 6 цвята, като показаните на знамето на френския културен институт в София тази седмица). Числото 7 е число на силата, число на смирението, число на съвършенството...а числото 6, е число на илюзиите (виж лекция Живите числа / Живи числа, МОК , София, 15.4.1932г.), число на заблужденията (виж. лекция Самоотричане, УС , София, 9.7.1939г.). Дъгата е символ на чистотата, на децата, на извисяването, подобно на гълъба, който е символ на Чистотата. Все символи - обект на атаки и опетняване от страна на днешната Западна(ла) "култура" - културата на разрухата и подмяната.


Всичко това, което вие виждате сега, ще се срути издъно в 10 години, няма да остане нищо от тези закони. Такъв ще бъде свършекът на този свят с неговата сегашна извратеност. Ще настане нова култура, когато хората ще слушат своето сърце и своя ум и ще живеят братски, според дълбокото разбиране на онзи закон, който казва – а и във вашия закон е писано, – че свидетелството на двамата е вярно. Не ви казвам да станете песимисти, но бъдете герои, работете между всички и казвайте на всички, че е дошло вече време да живеем човешки живот на земята. „Ама други не желаят.“ Ще ги убедите, защото правото е на наша страна.

Същевременно трябва да знаете, че злото е един принцип, една сила в природата, с която са свързани ред същества от низши култури, с един извратен ум, с едно извратено понятие за живота. Те считат, че каквото и да направят, всичко е право.

Народ, който няма любов, той ще се смалява, такъв е законът. Къде е най-богатото растително царство? Там, където има светлина и топлина. Където има извори, там има дървета. Където няма тези условия, там няма тази растителност. Коя е причината, че в Сахара, където има толкова топлина и светлина, няма живот? Вода няма там. Било е време, когато в Сахара е царувала култура! Един ден, когато европейците започнат да изкопават Сахара, ще видят че там са заровени цели градове. Там е имало култура! Как е пропаднала тази култура?....

На съвременната европейска цивилизация й трябва сол, защото навсякъде царува разврат. Със света ние не бива да вървим, не бива да искаме да изменим неговото течение, а само трябва да се държим далече от силното течение, та да не може то да ни засяга.

От чувството на удоволствие се ражда всичкият разврат в хората. Има много жени, които са мъже, има много мъже, които са жени. Казвам: Със своите постъпки хората опозориха Божието име, Божията Любов и братството на земята. Това е разврат, проказа в света. Това е гибел, която носи органически болести. След всичко това ще се "проповядва" за Христа, ще се казва „Христос възкресе!". От тази година ще помнят българите, че за тях няма да има „Христос възкресе"...

И следователно онзи, който иска да бъде ученик на Христа, трябва да се освободи от всички заблуждения на тази стара култура, която е внесла всичкия разврат, която е покварила всичките отношения между братя и сестри, която е развратила и бащи, и майки. И съвременният свят се е сплул. Разврат навсякъде – и в църквата, и в училището, и в управлението. И тия хора искат да живеят! Не!

Едно велико наказание иде от невидимия свят и всички ще познаят, че праведните ще просветнат в Царството на Отца си. Ние няма да ги изпъдим тези хора, а ще напуснем земята, ще си вдигнем багажа, а египтяните нека си правят кирпичите. Ние ще напуснем тази земя на неправдите. Тъй сме решили и ще го свършим! А тия, които останат, да му мислят!

Дъгата, цветовете, това е Божието благословение, Божието изобилие, вратата, през която идват всички блага от невидимия свят. Сега, някои хора от съвременния свят взели  от краските на дъгата и с това име се кръщават, така се назовават! Всички съвременни хора, които се мислят "толкова добри", са дошли до положението да изопачат Божията Истина, и в името Божие лъжат, без да ги е срам. Обаче, и за лъжата има закон: който лъжесвидетелства, се наказва. Питам: Онзи Божествен кармически закон няма ли да подведе под отговорност всички ония, които лъжат? – Ще ги подведе. Земята и небето ще прииде, но една резка от Божия закон няма да се измени, докато не се изпълни всичко що е писано. Не мислете, че едно престъпление, в какъвто малък вид и да е, може да мине незабелязано. 

Вратата се затвори вече. Който си е неправеден, нека си е неправеден. А който е праведен, ще остане праведен. И сегашният свят ще мине през едно стъргало такова, каквото никога човечеството не е виждало. Скоро ще бъде това, скоро, скоро! Ще бъде ново небе и нова земя! Всичко това, което е сега, ще си отиде.

Като говоря за живота на чувствата, аз не ги отричам, но казвам, че този живот е подложен на постоянни промени. Човек ако не мисли правилно и не е привикнал да мисли, кръвта нахлува в малкия мозък, където са страстите и обикновените чувства. В него се събужда половата дейност и той се поддава на неестествени чувства. Вместо възвишената любов, вместо чувство към Бога, той преживява особени чувства, които нарича Божествени. Така той сам се заблуждава. За да не изпада в низшата област на чувствата, човек трябва да мисли. Низшите чувства нищо не допринасят. Това е духовно пиянство.

Любовниците са тези които захранват призраците и елементалите, които разкъсват човечеството и го поглъщат. От друга страна, духовната любов не само изгонва злите същности, но храни Ангелите и Архангелите, които искат единствено да съхранят човечеството. Но едва ли можете да си представите какви същности се разпореждат в бордеите и нощните клубове, навсякъде където хората се отдават на разврат, не само елементали, но и духове на дегенерирали, скверни личности участват във всичко което става там и се хранят от тези енергии. Да, тези които не са успели да издигнат похотите си приживе, живеят в подобни места и се хранят от еманациите на отдаващите се на страстите си хора. Християните или страдат от подтискане и се нуждаят от помощта на психиатрите, или се впускат в другата крайност и се отдават на пълен разврат. Очевидно, никое от двете не е правилният подход. Живеещите в разврат и страст създават в невидимия свят чудовищни същества и когато умрат са принудени да ги срещат отново, няма как това да се избегне.

Колко брилянтни цивилизации са изчезнали разядени отвътре от морална и физическа деградация причинени от разврат и сексуални култове! Сегашното поколение на свой ред иска да се освободи от всички стари табута и правила. Този импулс сега се е усилил до такава степен, че вече нищо не може да го спре. Само светлината на Учението на Посветените може да накара хората да се спрат преди да достигнат ръба на пропастта.

Вратата е затворена за вас!

Блажени нищите духом, блажени децата....

Да дойде знанието, което бащата носи. Да дойде онази любов, онази мекота, която майката носи. Да дойде онази сила, която децата носят. В децата няма изкуственост!
 
  1. Ясното небе е служител на слънчевата светлина.
  2. Силата над Черното Братство е Особена Врата на Абсолюта
  3. Тихото време е служител на слънчевата топлина.
  4. Чрез Любовта може да се открие Вечното. Чрез Мъдростта може да се открие Тайното. Чрез Истината може да се види Безкрайното.
  5. Росните капки са служители на нежната трева.
  6. Истината - е покорна на Смирените, но знаещите биват покосени от нея. Името на истината е Проникване.
  7. Божията Любов е служителка на човешките сърца.

УЧИТЕЛЯ  БЕИНСА ДУНО
***

"Ислямът казва, че Страшният съд ще наближи, когато 90 % от човечеството гласуват за гей браковете. Това ще бъде белегът за... друга мярка за края на света." Елеазар Хараш, из лекция Афоризми за Злото, изнесена на 7-и Май 2019г.


***
ОЩЕ ПО ТЕМАТА ВИЖТЕ ВЪВ ВИДЕОТО:

Спонсори на Портал 12