Търси

Учителя: Мистикът изучава вътрешната страна на живота, Любовта, Чистотата, Единството

Още по темата ...
Веселин Орешков

Веселин Орешков: Радвайте се, българи, радвайте се на това, което идва! (ВИДЕО обръщение за новата 2024)

Виж повече
Елеазар Хараш

Елеазар Хараш: Първото пожелание за Новата година, е по-голяма жажда за Истината

Виж повече
Слънчев портал в Ирландия

Слънчев портал в Ирландия показва, че предците са свързвали зимното слънцестоене със Сириус и Орион

Виж повече
Николай Райнов

Николай Райнов: България като Огнена Птица ще се възражда из собствената пепел

Виж повече
14.01.2024 г.
2261
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Нито празни, нито пълни бъчви ще оправят света, а изворите! Извор е това, което иде от Божествения свят. Силата е в непреривната връзка с Великото Разумно Начало в света. Колко е красиво човек да има едно светло съзнание, което е в съгласие с Цялото и да няма никакво противоречие в душата си!

Няма какво да се борите със своите желания. Щом си издигнете съзнанието в по-високо поле, те сами по себе си се урегулират. Днешното човешко съзнание е ограничено. То схваща само външната страна на живота. Всемирният живот човек не схваща още.

Каква е разликата между окултист и мистик?
- В мистика има Чистота. Той е минал през окултизма. Окултистът е естественик; той изучава явленията в природата, причините и прочие. А мистикът изучава вътрешната страна на живота, Любовта, Чистотата, Единството. Мистикът започва с жертвата. Окултистът знае, какви са условията на добрия, на здравия живот, а мистикът вече живее новия живот.

Най-прекият път към Новия Живот е този:

Хората да разберат, че са Едно цяло и че трябва да действуват по закона на Любовта.

Ако съвременният свят мисли, че с насилие ще стане подобрение, много се лъже. Вече идва  едно ново разбиране. Само Любовта, законът на служенето ще оправят света. Иде култура, за която съвременният свят не е и сънувал! Целият разумен свят взима участие в нейния градеж. Сега се ражда нова раса! Готовите от днешните раси ще преминат в шестата раса, която ще бъде раса на Братството.

Човекът  на  шестата  раса  ще  бъде  готов  да  се  жертвува  за  всички.  Всичко  е подготвено за нейното идване. Тя ще дойде по естествен начин. Новата раса ще внесе чувство на сдружаване, обединение.

Доброто е задържано за най-после. Окаляните ще минат край реката, ще се измият, ще се вчешат и тогава ще дойдат новите дрехи. Докато не се измият хората, новите дрехи няма да дойдат. В новата култура страданията ще престанат. В царството Божие всеки ще обича всички и всички ще го обичат. Ще дойде време, когато всички, които ви обичат и които вие обичате, с които сте се обичали от хиляди години, ще бъдете заедно и ще бъдете щастливи. Красив свят е този, който иде сега. Днешният свят сега се подготвя за новия, чистия свят, който иде. Нашият свят сега е един болен свят.

Трябва едно ново възпитание. Както са възпитани сега хората, имат неправилно разбиране за живота.
Сегашните хора имат една мъчнотия: те искат най-първо да си наредят материалните работи и тогава да живеят за Великото в света. Това е една от най-големите погрешки. А пък момент след момент трябва да се живее за Великото в света.

Ние свързваме грешките на хората с душите. Грехът е една външна дреха на човека. Тя е временна и ще изчезне. Когато обичаш някой човек, ти събличаш старите му дрехи и го обличаш в нови. Тия същества, които обичаш, да не ги владееш! Хората страдат при любовта, когато искат да я завладеят т.е. да завладеят тия, които обичат. Всяко същество, което иска да завладее любовта, страда.

Любовта трябва да бъде цел на човешкия живот. Истината е Великото, което постоянно трябва да стимулира неговата любов, а Мъдростта ще му даде методи за приложението ù.

Любовта е нещо непобедимо. Който влезе в стълкновение с нейната сила, непременно ще бъде смачкан.
Какво нещо е Любовта? Това, което от начало е силно, а после слабо, то не е любов. Божествена любов е тая, която непрекъснато расте. Любовта започва с най-слабия подтик, но в края разполага с всички сили на природата.
Всички работи, дето любовта не функционира, стават с пари. И слугата работи, като че има любов. Обаче всички работи, които стават с любов, стават без пари.

Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов)
из разговор с Боян Боев

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Спонсори на Портал 12