Търси

Учителя: Вие трябва да започнете живота си изново

Още по темата ...
душа

Раждането на Исус трябва да бъде приемано символично като раждането на Христос във всяка душа

Виж повече
Христос

На мнозина Христос предложи нов път, нова култура, покани ги към нов живот, но всички се отказаха

Виж повече
Христос

Елеазар: Христос символизира правилния свободен избор

Виж повече
Учителя: Верен, истинен, чист и благ всякога бъди

Учителя: Верен, истинен, чист и благ всякога бъди

Виж повече
30.12.2021 г.
6977
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече

Истина, истина ви казвам: Ако се не роди някой изново, не може да влезе в Царството Божие."
(Йоан 3:3)


„Изново." Вие трябва да започнете живота си изново. Под думата „изново," разбирам онова чисто, възвишено, благородно, Божествено начало в човека, което осмисля всичко.

Новото седи в Божественото. То изисква, между хората да се създадат искрени отношения, които да почиват на истината, а не на лъжата.

Под думата „изново," Христос разбира вечен процес – процес на вечно обновяване. Всеки ден трябва да имате по едно ново разбиране за живота. Тогава радостта, веселието, мирът, любовта ще се вселят в душата ви в своята пълнота. Само при това положение, човек може да бъде доволен. Една наука съществува в света. Тази наука седи в това: да виждате хубавото във всяка душа!

Договорът с новото се състои в приемане на Духа, като основа на живота, а Божията Мъдрост, със своята светлина, да служи на хората, както слънчевите лъчи на всички живи същества. Тогава ще дойдат истинските писатели в света, които ще служат на Истината. Светът се нуждае от истински учени, музиканти, художници, които да разбират Истината и да я прилагат.

В истината всякога трябва да има едно вътрешно изобилие, да се познае, че вършим всичко заради Божията любов. Съзнанието ни всякога трябва да бъде будно и да поставим като вътрешно начало на своите постъпки мисълта, че вършим всичко заради Бога. С това да бъде заето винаги нашето съзнание.

И ако Христос е дошъл да избави света, всички вие трябва да обичате истината, защото тази истина е свързана с вътрешната свобода на душата. Най-голямото благо е да бъдем всички свободни и да имаме Божията Любов в себе си.

Думата “истина” в български език е съставена от шест букви. Първата буква “И” означава начало на нещата, начало на някаква работа. За да започне човек една работа, това показва, че в ума му се е родила някаква мисъл. Буквата “С”, знак на луната, означава промени. Буквата “Т” означава препятствия, мъчнотии в живота. След буквата “Т” иде пак буквата “И”, която отваря път за ново начало, за нова работа. Човек не може да излезе от мъчнотиите и препятствията в живота си, докато не постави Божественото начало – второто начало в живота си – над човешкото. Сричката “ти” в думата “истина” означава второто лице на човека. Следователно, щом второто лице дойде във вашия живот, работите ви веднага се нареждат. Най-силната сричка в думата “истина” е сричката “ти”. Ние казваме често: Ти работиш за някого. За кого работи човек? За своя жив идеал. Без този идеал животът му няма смисъл.

Началото на нещата е Божията Любов, краят е човешката любов. Казано е в Писанието: „Аз съм алфа и омега, т. е. начало и край на нещата". След всеки край иде ново начало. Божията любов подразбира начало на нещата, т. е. условие за проява. Когато ние се проявяваме, в Бога се заражда ново начало. С други думи казано: Нашият край е ново начало на Божиите прояви. Ето защо, когато човек започне да мисли, че няма какво да прави, иде новото начало.

Четете двата псалома, 91 и 23, и не се страхувайте. Ще видите, че каквото и да ви се случи, всичко ще се превърне на добро.

Учителя Беинса Дуно / Петър Дънов


ПСАЛОМ 91
Който живее под покрива на Всевишнаго, ще пребивае подъ сянката на Всемогущаго.
Ще казвамъ за Господа: Той е прибежище мое и крепостъ моя. Бог мой, на Него ще се надея.
Защото Той ще те избавя от сетьта на ловеца и отъ губителен моръ.
С перата Си ще те покрива и под крилата Му ще имашъ прибежище: Неговата Истина е щитъ и всеоръжие.
Няма да се боишъ отъ нощенъ страхъ, от стрелата, която лети дене,
от моръ, който ходи въ тъмнината, от погибелъ, която запустява всредъ пладнина.
Тисяща ще падатъ отъ страната ти и десетъ тисящи отъ дясно ти; но при тебе няма да се приближи.
Само съ очите си ще гледаш и ще видишъ въздаянието на нечестивите.
Понеже ти си направилъ Господа моего упование, вишнаго свое прибежище,
няма да ти се случи никакво зло и язва няма да се приближи при жилището ти.
Защото ще заповяда на ангелите Си за тебе да те пазятъ във всите твои пътища:
на ръце ще те подигат да не би да препънеш о камикъ ногата си.
Ще настъпиш лъвъ и аспидъ: ще стъпчеш младъ лъвъ и ламя.
Понеже положи въ Мене любовьта си, за то ще го избавя: ще го туря въ безопасностъ, защото позна Името Ми.
Ще ме призове, и ще го послушамъ: Съ него ще съм, когато е в скръбъ: ще го избавя и ще го прославя.
Ще го наситя съ дългоденствие и ще му покажа спасението Си.ПСАЛОМ 23
Господ е Учител мой, кой ще ме заблуди.
На зелени пасища ме упокоява, при тихи води ме води.
Възвръща душата ми. Води ме през пътеки на правда заради името Си.
И даже в дола на смъртната сянка ако ходя, не ще се уплаша от зло, защото Ти Си с мене. Твоят жезъл и Твоята тояга те ме утешават.
Приготвяш пред мене трапеза срещу враговете ми, помазал Си с елей главата ми, чашата ми се прелива.
Наистина благодат и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми и ще уча в Божието училище дълги дни.

Амин

Препоръчани книги:

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Спонсори на Портал 12