Търси

Учителя: Безкористието е онази връзка на любовта, която поддържа живота на цялото битие

Още по темата ...
Лили димкова

Елеазар Хараш: Лили Димкова е Тих Слънчев Лъч в света! (ВИДЕО)

Виж повече
Симеон Антипа

Симеон Антипа: Бог е бездна от благост! Гонението на богомилите бе българското разпъване на Христос

Виж повече
бял гълъб

Брат Михаил - Омраам: Само идеята за Братство може да донесе реален мир в Света

Виж повече
28.05.2022 г.
2131
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Съвременните хора не са съединени още с нишките на Любовта. Те са съединени само посредством своите чувства. Днес водата, въздухът, земята сближават хората, а светлината и топлината отчасти само. В бъдеще любовта ще се прояви като съединителна връзка между хората. Когато Мойсей дал заповедта "да възлюбиш Господа Бога твоего", той имал предвид външната страна на любовта. Невъзможно е човек да възлюби някого, без той да му е направил някакво голямо добро, което да привлече вниманието му. Невъзможно е човек да възлюби и Бога, ако Той не му е направил такова добро, което никой друг не може да го направи. Това добро трябва да бъде такова, че да произведе преврат в душата на човека. За да познаем любовта, първо трябва да се събудят всички скрити чувства в нас.

Първият признак за идването на Любовта е страданието. Колкото повече страданията се увеличават, толкова по-близо е Любовта.

От две хиляди години насам страданията на хората се все повече увеличават, понеже самата Земя е влязла в нова фаза. Днес всички хора се намират под сянката на Божията Любов. Когато се казва, че сме под крилата на Бога, това значи, че сме под сянката на Неговата Любов.

Чрез своята Любов Бог иска да освободи хората от техните неестествени желания, които ги държат в робство. По този начин Той ще покаже какво нещо е безкористната Любов, която осмисля живота. Засега хората не са в състояние още да разберат тази Любов. Те не могат да си представят каква е тази Любов, която няма предвид някакъв обект. Когато дойдат до Нея, тогава само те ще разберат, че са готови всичко да пожертват за Бога, за Любовта Му, без да искат нещо от Него. Това значи безкористна Любов. Безкористието е онази връзка на любовта, която поддържа живота на цялото битие. Никое живо същество на земята, от най-малкото до най-голямото, до човека даже, не познава тази връзка. Единствен Бог проявява Любовта си към всички същества, без да очаква нещо от тях.

Съвременните хора са направили един голям бент на Божията Любов, заради което тя не може да се прояви чрез тях. По развитие бялата раса не разполага с възможности да разбере Божията Любов в нейната пълнота. Затова, когато говорим за бялата раса, разбираме начина и степента, до която най-много може да се прояви животът, външно и вътрешно. Бялата раса не изразява още стремежите на душата. Тя не е още раса на любовта. В нея повече преобладава обективния ум, а отчасти само висшия ум. В нея преобладава главно насилието и разрушението.

Много още има да ви се каже, но всяко нещо чака своето време. В приложението се изисква широта, да прилагате методите по дух, по смисъл, а не по буква. Дето е Духът на нещата, там е Любовта.

из лекция на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов)

Препоръчани книги:

Свързани публикации

Епохата на Водолея
20.05.2022 г.
8730

Влад Пашов: Епохата на Водолея носи новото в света. Под кои зодиакални знаци са държавите? (СПИСЪК)

Цялото Битие е проникнато от Единния живот, който пулсира във всички части на Битието. От грамадните небесни тела в пространството, до микроскопичния атом от безкрайно голямото, до безкрайно малкото, всичко е проникнато и трепти, вибрира под пулса на Единния живот
Виж повече
Учителя Беинса Дуно
08.05.2022 г.
3779

Учителя Беинса Дуно: Знанието не е разрешение на въпроса за доброто и злото. Само Любовта разрешава въпроса

Правете всичко в света, само се дръжте за Божествената любов, да чувствувате туй Божественото. Погрешки може да правите, но направиш ли една погрешка, поправи я. Щом поправиш една погрешка, ангелът на поправеното място ще тури едно Божествено семенце. Ти вече си спечелил доброто
Виж повече
Беинса Дуно
25.04.2022 г.
4030

Беинса Дуно: Когато ученикът се потопи в Бялата Светлина, той познава своя Учител

Езерните води затрептяват от най-нежния зефир. Ученикът трябва да стане по-чувствителен, за да възприема нежните вълни, които идат от горе.
Виж повече

Спонсори на Портал 12