Търси

Учителят Мелхиседек пренася в Египет два любовни дара от Венера: пчелния мед и Житното зърно

Още по темата ...
Зимното слънцестоене

Галя Маджарова: Зимното слънцестоене е Сърцето на Христовите тайнства

Виж повече
Галя Маджарова: Духът на амазонките е тук по българските земи

Галя Маджарова: Духът на амазонките е тук по българските земи

Виж повече

Акд.Христо Маджаров: Силата и символите на Цветните Лъчи на Светлината

Виж повече
12.05.2024 г.
1497
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Науката - за Житното зърно
(лекция от проф.Христо Маджаров)

 
Какво е особеното на житото?
Целият Космос е проникнат от една първична сила. Тя се явява носител на живота в материята, организира я и причинява нейното растене и развитие. Тази жизнена сила е регистрирана от учени в различни времена и народи, които са й давали различни имена: в древен Египет- Га-Лама; в Индия - Прана, Кундалини; в Тибет-Тумо; в Китай и Япония - Чи, Ки; Парацелз я именува Архея, Месмер-Животен магнетизъм, Райхенбах-Одични лъчи; Гурвич - Митогенетични лъчи...

Наричат я още аура, биоенергия, жизнен еликсир, който поддържа живота... Д-р Лозанов, основател на Сугестологията през 70-те години на 20 век, говори за резервология... Името не е най-важно. Набавя се чрез храната, водата, въздуха и светлината. Главният транслатор на тази енергия за Слънчевата система е Слънцето. Затова колкото една храна е повече облъчвана от него, толкова тя е по-богата на жизнената енергия. 

Школата на швейцарския диетолог д-р Бирхер Бенер показа, че суровата растителна храна е непосредствен акумулатор на слънчева енергия. Само растенията са способни да превръщат водата и въглеродния двуокис от въздуха и неорганичните вещества от почвата в сложни органични съединения. Поглъщането на Слънчевата енергия е съпроводено с увеличаване на обиколките на отрицателните електрони около ядрото. Това се отнася не само до азота, въглерода и водорода, които образуват хранителни вещества, но също и до минералните вещества, които влизат в състава на живата субстанция. А минералните вещества са разпределени твърде неравномерно в телата на растенията.

В Житното зърно те се намират най-много в обвивките (триците), а в брашнодайната част са твърде малко. По този начин зародишът се намира в един резервоар от жизнена енергия, необходима му като бъдеща храна.

Медицината определя витамините като хранителни елементи. Това е така, защото те са носители на разни видове жизнени енергии. Съдържат се най-много в обвивките на зърното (и в корите на плодовете). Следователно, растенията са енергийни акумулатори на светлината и носители на живота.

С оглед на това, Житното зърно трябва да се приема като една енергийна хранителна цялост. Всяко физично, химично или термично нарушаване на тази интегрална цялост сваля неговите енергийни и хранителни стойности. Затова енергийната стълба на храните като акумулатори на жизнена енергия започва със житните растения, следвани от маслодайни, бобови, зеленчуци, подправки и завършва с тези, които са с животински произход. При това живите клетки излъчват ултра­виолетови лъчи според свежестта им. Повехнали и топлинно обработени клетки не излъчват - жизнената им енергия е изчезнала. Затова в САЩ облъчват зърната с ултравиолетови лъчи - за увеличаване на добива. Попареното зърно вече не пониква. Ензимите се разпадат при 54° С и лишен от тези жизнени елементи, организмът страда и лесно заболява. Всички обработки на живата субстанция, като готвене (варене), печене, гниене, ферментация, стерилизиране, консервиране..., деградират и умъртвяват енергийната й компонента. Въглехидратите и белтъците са от главните нужди на организма. Първите осигуряват топлина, а вторите служат главно за градивен материал и за образуване на топлина при изгаряне.

Най-силните и най-чисти белтъци (протеини) с кондензирана енергия са в растителното царство. В зърнените храни те са около 7%, в боба и лещата - до 25%, в соята - 35%, а в зреещите млечни зърна - 60%.34

Зрелите житни зърна съдържат:
  • целулозна и вътрешна обвивка, с желязо и витамини;
  • алейронов пласт - белтъци, мазнини, въглехидрати;
  • ядро с външен пласт - глутен с непълни белтъци и вътрешна част, даваща бялото брашно - скорбяла;
  • зародиш-соли, витамини, фосфати.

В езотеричните школи се пазят предания от времена, до които научните изследвания не са достигнали. Там се говори, че житото не е продукт на нашата планета. По астрологични понятия, то е слънчев плод, минал през Венера. Но овесът и други житни култури са резултат от кръстоска на житото с други земни треви. Тези експерименти за търсене на нови хранителни растения са правени в аграрните училища на потъналия континент Ат­лантида, който е табу за уче­ните. Успехите на експери­ментите показват висши поз­нания, разпространени после на Изток и на Запад, по цялата земя.

В мистерийните школи Житният клас е символ на победа над смъртта чрез жертва и трансформация на личната форма според основния закон на Бялото Братство: жертва на личността заради същността.

Там се говори, че при потъването на Атлантида под вълните (нарушаване на нравствените закони), Учителят Мелхиседек пренася в Египет два любовни дара от Венера: пчелния мед и Житното зърно. Оттогава се чества Празник на Житото.

Легендата говори, че Житото от дълги еони е било храна на ангелите в Духовния свят. Когато хората на земята стигнали до падение, те му възложили мисия да спаси човечеството от израждане. Оттогава житото вирее навсякъде, където живее човекът и му придава необходимите за живота и евлюцията му вещества. Сигурно затова то е наричано Малка Божия Любов, която всичко оправя. Колкото повече жито отглежда една страна, толкова повече природно интелигентни са нейните граждани.

Легендата твърди съ­що, че отначало зърната на житото са били вкусни и големи като ябълка. То има всички елементи за правилно развитие на човека. Но той не знае как да ги извлича -търгува житото, мели го и го държи в хамбари -спира Божието благословение. Затова то е станало толкова малко.

Съвети на Учителя:
"Сегашните хора, които минават за културни, ги уподобявам на сегашното жито, което е доста издребняло и подивяло, в сравнение със своя прадядо."

"Мислите ли, че като са ви дали жито и правите хляб, сте решили въпроса за житното зърно? Решаването му подразбира посаждаме на житното зърно w земята. "

"Посял си житно зърно - не бързай да видиш веднага плода му. Дай му условия да израсте и повече не мисли. Времето ще даде своя резултат. Време е нужно за растенето и узряването. И Любовта се нуждае от Време за растене, за връзване и за узряване на нейния плод. Щом узрее плодът, вече може да се яде."

"Когато посееш някое житно зърно в земята, не мисли как ще израсне. То само ще извърши своята работа. Ако седнеш при него и мислиш дали ще израсне или не и почнеш да го разравяш и заравяш, ти ще го развалиш, ще го спънеш, ще попречиш на развитието му."  Така някои хора приемат една Божествена мисъл, но започват да разсъждават дали тя е Божествена или не. Оставете тази мисъл да израсне във вашето съзнание!

" Земята не търпи желязо. То съдържа груба енергия, която се предава на хляба... Докато копаем земята с мотика ..., не можем да очакваме възвишена култура. Новата култура ще освободи хората от желязото."

Древните българи смятали за светотатство да се удря земята с остър предмет след сеитба. Това бе потвърдено от акад. Михаил Юхма от Чувашия (Волжка България), който ни разказа свой детски спомен:
"Беше през пролетта на 1940 г. Баща ми поседна да си почине от сеченето на дърва. Аз взех секирата и реших да я забия в земята, но той мигновено ме спря: - Не бива! Току-що сме приключили сеитбата. Нашите деди ни учат, че земята е жива. Затова е закон: две седмици след сеитба земята не трябва да се удря със желязо. Тя е бременна и не бива да се повреди. Това е важен обичай, синко, и не трябва да се забравя и нарушава..."

Има земеделци, съзнанието на които влияе добре върху житото и то се развива добре. Има и такива, съзнанието на които не благоприятства и житото не го бива. Всяка дума и мисъл влиза в житото и влияе върху онзи, който го яде.
Ако орачът, земеделецът, който вършее и който жъне житото, по цял ден се карат и се нагрубяват с лоши мисли и чувства, това жито няма да се благослови. Ако воденичарят, който мели житото, и домакинята, която меси хляба, не хранят добри мисли и чувства към ближните си, и този хляб няма да бъде благословен.

Учителя:
"Виждайте навсякъде хармония и Любов, за да извличате от житото необходимите елементи.
Който не вярва, нека направи опит... Вземете един декар земя и го обработвайте така: докато орете, сеете и жънете, поддържайте в себе си най-хубави мисли и чувства; пейте и се радвайте, без да се оплаквате, и ще видите какво жито ще изкарате... "

"Житото може само да расте и да се развива, защото само се опложда... Житото днес е издребняло. Това показва, че човешкият живот е издребнял. "

"Какво отличава пясъчното от житното зърно? В житното зърно има сила, която го увеличава отвътре-навън. Но като се посее, израсне и вър­же, новото зърно ще бъде по-голямо от посято­то. Ако вземете най-хубавото житно зърно и го поставите в прекрасна почва, то ще израсте и ще даде по-едър, по-голям плод от посятото. На следната жетва ще се увеличи още и т. н."

ВИЖТЕ ОЩЕ ПО ТЕМАТА:


 

Препоръчани книги:

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Спонсори на Портал 12