Търси

Ученикът трябва да победи четирите елемента: вода, земя, въздух, огън (акценти за Свободата)

Още по темата ...
относителната реалност

Учителя Беинса̀ Дуно: Хората живеят в относителната реалност на нещата, а не в абсолютната

Виж повече
творение на Ефира

Елеазар Хараш: Чистата и истинска Любов е творение на Ефира, на финия свят, на Божествения свят

Виж повече
Шарл Рише

Шарл Рише: Шестото чувство е знак за връзка с вибрациите на етера (част 1)

Виж повече
06.02.2023 г.
2214
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
"Познай себе си!“ е законът на освобождението. Постоянството е законът на освобождението – това е постоянен контакт с Бога. Ти не можеш да постигнеш свободата, ако не станеш господар на злите духове в себе си. Истинската свобода е над всяко човешко знание. Свободата се определя от единството с Бога.

Ученикът трябва да победи четирите елемента: вода, земя, въздух, огън. Свободата изисква да се победят духовете на елементите на земята, водата, въздуха и огъня. Това е законът на диамантената воля, това е символът на Любовта, защото Любовта е огнен принцип. Законът, който ще ви освободи от тези елементи, е един лъч, който е точно проявление на тайната на Бога.

Падането на човешкия дух в материята е привлякло грубите елементи. Във въздуха, в светлината има много прана, храна, скрити елементи, но само будният може да ги улавя. Будността - това е закон на единството, който унищожава злото. Будността е първична същност, която се е загубила след грехопадението. Има ли будност, няма прегради - те са от ума.

Чрез диамантената воля духовете на четирите елемента са пленени. Тези духове са пленили човека, затова волята е метод за възстановяване на Истината. Волята е пряко свързана с Истината. За да имаш силна воля, трябва постоянно да мислиш за Истината. Волята е способност, която управлява, но ние трябва да се учим от мъдреците за нейното управление.


Волята се развива чрез постоянни упражнения. Това е пътят към свободата, а тя ще роди безсмъртието на човека. Ако човек работи ежедневно с волята и Истината, той ще постигне освобождение, защото това, което ние желаем, е всичко това, което утвърждаваме. За да бъдеш свободен от злото, трябва да имаш морална сила, иначе не можеш да господстваш над фаталните токове.

Човек побеждава кармата си, когато се качи в Духа. Тогава Духът му дава окултни методи. В Духа няма карма. Когато ученикът влезе в Духа, той не се направлява от законите на необходимостта, а от Провидението. Тук има избор, а в сферата на кармата свобода няма, няма избор. И всички, които не вървят по пътя на волята, която е свързана с една истинска работа върху себе си, остават в областта на кармата. И затова те са угнетени и уморени, защото тук Високият Идеал се губи, защото кармата работи чрез правдата, т.е. кармата работи чрез неумолими и унищожителни закони.

Будността пази свободата на душата, а концентрацията дава сигурност на вътрешния живот


Пътят на свободата изисква да се заробиш с истинска работа върху себе си. Това е най-хубавото робство. Само чрез него идва свободата. За да постигнеш свободата, трябва да знаеш нейните методи. Основният метод, това е Истината. 

“Истината ще ви направи свободни.” Тя премахва всички ограничения без изключение. Истината е най-могъщата сила, защото в нея е пробудена най-висшата енергия, която е съчетание от Любовта и Мъдростта. Ако Мъдростта може да проникне и влезе в човека, тогава той ще познае тайните на светлината. Затова Учителят казва: „Нещата са скрити само при отсъствие на светлина“.

В истинската Мъдрост няма знания, няма ум, няма умуване, няма предположения. Тук е гностичното съзнание, т.е. чистото съзнание. Тука мъдрият живее в своята свобода. В тази истинска Мъдрост няма знания, а има само пълнота и безкрайност, Велика пълнота и безкрайност, преизпълненост. Когато си близо до един мъдрец, ти си близо до един неизразим свят, защото там, в дълбините му, сияе изначалната Плерома. Той не е знание, той е пълнота: ако направиш връзка с тази пълнота, задължително ще получиш нещо от дълбочината.

Свобода без Любов е началото на безволието и злото. Пътят на Голгота не може да се избегне от никого, защото тук се решава най-важният въпрос за човека – въпросът за волята. Защото който е едно с Истината, той възкръсва. Волята в човека се усилва чрез Любовта и когато тя се усилва, злото се топи.

Според Кабала законът „Люби ближния си като себе си“ е фундаментален закон. Той е подготовка за построяването на Храма, чрез който ти ставаш независим и свободен, а Храмът е условието, за да се спусне Сиянието. Храмът трябва да е построен, защото той е условието за вселяването на Сиянието. Чрез Сиянието ние се връщаме към Твореца. Според Кабала чистият е освободен от материята, от веществото. Тогава можеш да бъдеш в тяло, но си свободен.

Елеазар Хараш


още по темата:


 

Спонсори на Портал 12