Търси

Учението е преди всичко учение на волята. Тя изхожда от Любовта и има сношение с всички светове без изключение

Още по темата ...
Брат Михаил-Омраам

Брат Михаил-Омраам: ​​​​​​​Истинската власт вече съществува в света: върховната власт в света е Бог

Виж повече
Николай Райнов

Николай Райнов: Мистиката означава да откриеш Тайния път към самия себе си

Виж повече
Бога

Бог е навсякъде, но само в Абсолютно разумния свят. В неразумния - присъства само със Силата Си

Виж повече
01.08.2021 г.
3905
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Изразът на Христос, че "камък върху камък няма да остане" (Матей 24:2) , означава, че нищо няма да остане от стария свят и стария начин на живот, защото това е животът на застоя. Черното Братство много обича застоялия живот, старите съзнания не се променят. Всичко ще бъде унищожено от новия космически импулс. Това не трябва да се разбира като разрушение, а като ново творчество, защото новия импулс е творчески, а не разрушителен - става въпрос за новия импулс, който е даден от Христос.

За този, който иска свобода, има само един път - това е Пътят на Истината. Истината - това значи да виждаш духовно. Който е започнал да мисли по законите на Истината, той вече не може да бъде пленник, но свободата не дава безопасност. Тя налага най-голямата отговорност. В нея са скрити най-големите изисквания на живота. Тя изисква диамантена воля. 

Истината е най-взискателният свят. Ето защо хората бягат и предпочитат в крайна сметка робството, но тогава те са пленени от илюзията. Истината не е за хората, тя е за ученика. Тя е пътят на ученика, тя е тесният път. Тя е пътят на духовната воля. Философията на човека със слаба воля е нула. Пътят на ученика е път на развитие и постижение на волята.

Волята е ключът за придобиване на силата на живота, защото тя се развива и получава своите вътрешни сили от Истината. За да разберем християнството, трябва да го разберем като наука за Истината, Любовта и Мъдростта. То трябва да влезе в ума, сърцето и волята на човека. То трябва да влезе в тримата свидетели и да ги завладее, това са трите аспекта на Божествената Троица. Това са трите аспекта на висшата природа в човека, а животът като едно велико космическо учение е проявление на тези три велики принципа - Любовта, Мъдростта и Истината. Според окултната наука животът е една пълнота на духовност, т.е. там, където има Дух, има и живот. Това е една наситеност на Духа, това е тайната на живота, на Извора.

Учителят казва: “Животът е едно велико космическо течение, което излиза от Бога, прониква и оживява цялата Вселена и трите нейни свята - физически, духовен и Божествен. Когато този живот, или това течение мине през умствения свят, той събужда човешките мисли. Когато мине през духовния свят, той събужда човешките чувства. Когато мине през физическия свят, той събужда волята." Тогава волята прониква цялото тяло.

В Божествената Любов най-пълно е изразена Волята на Бога и тази Любов е първичния етер, който трябва да залее цялата Вселена. Тъмните сили пораждат страсти и желания. Ученикът не трябва да се поддава на внушенията на тези сили, защото те ще завладеят вътрешния живот и ще парализират волята му. 

Изкушенията не идват за да ограничат ученика, а да работят за освобождението му. Ако ученикът се поддава на изкушенията, той не може да дойде до познание за Божествените сили в своето естество. Когато волята превъзмогне и победи тъмните сили в своята вътрешна област, тогава тази воля може да се срещне с Божествените сили, които работят в самия ученик.

Учението е преди всичко учение на волята. Тя изхожда от Любовта и има сношение с всички светове без изключение. Волята е скрит символ на една друга дума и нейният външен израз е “воля”. 

Волята е най-активната сила на природата, защото тя е съчетание на Любовта и Мъдростта. Това е най-деятелната и освободителна енергия. Това е освобождаващият Дух. И силата, чрез която човек се съединява с Бога е наречена външно “воля”. Истинското познаване на Бога се определя от волята като принцип. Докато човек не е развил волята, познанието му за Бога е илюзорно. Ученикът се цени по искрения стремеж.

В Любовта е скрита най-великата сила на Духа. В Любовта е скрита потенциалната сила на Вселената. От нея, от Любовта, всеки атом и същество черпи своя живот и сила. Волята също черпи своята колосална сила от Любовта. Волята черпи своето могъщество от съчетанието с Любовта. Ето защо Любовта стои в дълбочината на всеки живот. И когато съществата се уединяват, то е защото искат да се доближат до Любовта и нейните вътрешни тайни и ключа към нея, който в Кабала се нарича Всемогъщество.из Книга за волята - Елеазар Хараш

 

Препоръчани книги:

Спонсори на Портал 12