Търси

Същинското Братство е там, където основата са Божествените Принципи

Още по темата ...
Елеазар Хараш

Елеазар Хараш - 10 важни правила за ученика в Пътя към Истината (ВИДЕО+ПЪЛЕН ТЕКСТ)

Виж повече
Веселин Орешков

Веселин Орешков: Кой ще оцелее и кой няма, туй ще се решава на съвсем Друго Ниво (ВИДЕО)

Виж повече
14.09.2022 г.
2372
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Същинското братство не е с хората, които познаваме в живота си и се срещаме. То не е и в някакви външни общности или сбирки на хора. Истинското братство е между всички онези души, които дори да не се познават физически, то са реално свързани чрез Божествените Принципи.

Елеазар Хараш казва: "Висшите толтеки имали свои абсолютни принципи. Най-важният принцип за тях е бил абсолютно овладяване на съзнанието. За тях това е означавало овладяване на Битието и на сътворението. Другото най-важно нещо за тях е Истината."  и допълва:  "Духовните хора се занимават с закони, а Божествените се занимават с Принципи. Само земните се занимават с факти, с логика, но тези факти не ги спасяват. Принцип означава нещо в което няма изключение. Ако има изключение той се превръща в закон, в правило или в нещо друго. Думата “принцип” е много силна, една от най-силните думи в българския език."

За нарушението на Принципите Елеазар предупреждава:
"Най-съвършения момент в живота на ученика е когато застане пред 24-те лица на Абсолютната Мъдрост. Те са принципи на Мъдростта - съвършена Мъдрост. И ако там някой си позволи и най-малката хитрост, той вече губи за хиляди години своя път, връща се отново в нисши светове."

Учителят казва: "Щом дойде Любовта, веднага ще те поставят на изпит, за да видят дали можеш да поддържаш нейните принципи. Вложете в себе си мисълта: Бог е Любов в Неговото първично проявление. Разберете ли тоя първи принцип, ще разберете всички последващи принципи; не разберете ли първия принцип, нищо друго не можете да разберете.

И Учителя разяснява: 
"Помнете основните принципи, с които трябва да работите. От всинца ви се изисква разумно сърце. Някои от вас ще постъпят с първия закон – любов към Учителя си. Като казвам любов към Учителя си, подразбирам да имате любов един към друг. Искам сега от вас да направите един опит – за две седмици да се отнасяте меко един към друг. Ако кажете някои по-остри, по-силни думи към някого, ще се извините. Съзнателно трябва да приложите мекота към всички.

И тъй, при новото записване се изисква от всички ви да имате любов към Учителя си, любов към Бога и любов към Духа. Запишете ли се по този начин, никой не може да ви отпише. Тия неща ще бъдат за вас свещени и ще запишете в сърцето си: любов към Учителя, любов към Бога и любов към Духа. Тогава, като се обърнете към Духа, Той ще ви даде светлина. Духът и вие, двамата заедно, ще се обърнете към Господа, Който ще ви даде знание. И после, с Господа заедно ще се обърнете към Учителя, да дойде любовта у вас. Придобиете ли тия три неща, тогава ще започнете да работите. Господ ще ви постави пред великото, което ще бъде вашият идеал в живота. И при това положение вие ще имате мъчнотии от различен характер: от материален, от сърдечен, от умствен, но ще можете да ги разрешите по един правилен начин. Те ще бъдат необходимо условие за вашето развитие. По този начин вие ще имате опитността на всички ония, които са живели преди вас.

Аз желая в тази Школа да се образува вътрешна връзка помежду ви, да се интересувате едни други от живота си. Трябва да се стремите да намерите у всеки едного по една добра черта и така да се опознаете. Хората от света често мислят за себе си, че като тях няма други. Трябва ли да мислите и вие така? Ако всеки от вас има добро мнение само за себе си, тогава кой е добър? Не, трябва да знаете, че у всеки човек има нещо добро. У всеки едного се проявява Божественото. Мислете за всеки човек тъй, както за себе си! Господ ви е събрал всички заедно и ви показва, че вие сте реалност, а не отражение. Ако виждате недъзите на някого, вие виждате отражението; ако виждате доброто на някого, вие виждате реалността. Ето защо вие трябва да виждате доброто у хората. Ако искате да видите себе си, ще се видите в огледалото: ще видите, че всичко е приятно. Ако искате да видите Бога, ще Го видите в класа. Сега ще си поставите като задача да се запишете в Школата. Гледайте да не пропуснете срока за записването. Казах ви вече по кой начин да се запишете. Можете ли да се запишете по новия начин, няма никаква опасност да ви отпише някой от Школата.

Всички трябва да знаете, че Братството, което търсите, не е на земята; то е горе, в невидимия свят. И хората на земята могат да бъдат братя дотолкова, доколкото те са носители на идеите, които това Братство проповядва.

В братството и сестринството думите не се доказват.

Спонсори на Портал 12