Търси

Със страха работи Черното братство, чрез Любовта и подкрепата работи Бялото братство

Още по темата ...
Всяка мисъл се материализира

Брат Михаил - Омраам: Всяка мисъл се материализира - отвън или вътре в човека

Виж повече
Елеазар Хараш: Всички 7 свята имат по 7 степени

Елеазар Хараш: Всички 7 свята имат по 7 степени, които завършват накрая с - Да бъде светлина!

Виж повече
друидите

Елеазар: Според друидите, Учението избира ученика, а не ученикът Учението (ЛЕКЦИЯ+ВИДЕО)

Виж повече
27.10.2023 г.
5481
Добавена от: Борислав Борисов
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Важна тема за различаване на методите и целите на Черното братство и Бялото братство :

Умът и въображението са свързани с Черното братство
. Това братство работи чрез страха и методите на лъжевнушенията, чрез които черпи сили за нуждите си. Представителите на Черното братство може да са облечени дори в бели дрехи, но реално нямат нищо общо с Истината, дори да говорят за нея. Тяхна отличителна черта е, че обичат да внушават страх, да говорят за злото, а по този начин го усилват (изпълняват дълга си като членове на Черното братство) и показват, че самите те не са господари на злото вътре в тях самите.

Една от основните цели на Черното братство е да увеличава съмнението в хората, а любим техен метод е разделението и изваждането. Типична черта на служителите на Черното братство е състоянието на предрешеност, спешност, бързането и други мисловни капани. Черното братство живее в низшите сфери на астралния свят, където се пораждат всички страхове, неразумни желания, страсти, борби, разделение и нещастия. Там царува борбата на лидерство, надмощието на егото и жаждата за нови и нови придобивки за сметка на другите около теб. Типично качество в Черното братство е неумението да се прощава и липсата на воля за промяна. Там успехът е цел, поставена по-високо от Истината.

При Бялото братство методите са съвсем различни: Тук основна цел е воденето и подкрепата на душите от нереалното към реалното. Основни методи на Бялото братство са любовта, милосърдието, смирението, безкористието, а на по-високи степени и саможертвата в името на Висок идеал.

Служителите на Бялото братство живеят в чистотата на Словото. Бялото братство работи чрез методите на събирането и умножението. Бялото братство работи за силна воля в душите и концентрацията на божествените прояви, които отключват Пътя за проявлението на Духа. 

И докато подтискането и ограничението под каквато и да е форма е метод на Черното братство, то реципрочният метод на Бялото братство - това е Свободата като Принцип.

Елеазар Хараш казва:
„Око за око, зъб за зъб“ - това е метод на Черното Братство. За хората той е работил хиляди години, за някои той важи и сега. С него Черното Братство е обвързало много хора в своята мрежа. Методът на Бялото Братство е „Любете враговете си“. Любовта - явна или скрита е най-богоугодното дело на Земята. Според мене е по-хубаво да е скрита, да не е показ, но…някой път може леко тя да се издава, но скритата е....

Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов) казва за Черното Братство:
"Черното Братство употребява магията по два начина, то се разделя на две категории: един играе роля на истината, дигизира се, облича се в светли дрехи, в хубава премяна и казва, че е служител на Господа и иска да те тури в известен път; други дойде да ви плаши и в края на краищата, ще ви изиграе. Те ще ви похвалят, че напредвате, но един ден, като се вдигнат, вас ще ви пуснат. Трябва да разбирате, когато дойде Духът, или някой Учител – Ръководител, да не е от Черното Братство и да ви изиграе. Когато се молите, и те се молят, но насред пътя ще ви оберат. "

И Учителя допълва за Черното Братство:
"Черните братя, когато искат да поставят някого в грях, да изопачат нещо, веднага цитират някой стих, който им е угоден. Черните братя, когато искат да поставят някого в грях, биват с него много любезни, учтиви. Онези, които не ги разбират, ги считат за големи кавалери. Те са въплътени. Затова ще изпитвате духовете. Тези хора са винаги много добре облечени. Ние няма защо да им се сърдим – те са много учтиви. Това е борба – те са съвършени в обноските си, много са умни. Не мислете, че можете тъй лесно да се борите и да се разминете с тях. Те са от Черното братство, но са много умни – в тях има знания и могат да ви измамят, да ви спънат във вашия път. Туй сега не ви казвам, за да се плашите и да мислите, че когото срещнете и когото видите, е от Черното братство. Бъдете спокойни – няма защо да се плашите, те не са страшилища. Те са хора, поставени в тяхната еволюция и изпълняват мисията си, но ние трябва да знаем тяхното предназначение и нашата задача. Всеки да стои на мястото си и като срещнем такъв брат, да му кажем: „Твоето движение е едно, нашето движение е друго, посоката, в която ние отиваме, е права, и посоката, в която вие отивате, е също права."

"Даже учениците на черното братство са много по-смели в своите твърдения. Те идват и употребяват положителните методи на Бялото Братство. Един ученик на черното братство не казва „не“. Той казва: „Аз ще направя добро“, но като получи силата, употребява я за зло. Затуй, много от Бялото Братство се дегизират и отиват в черното братство за изучават методите им, и много от черното братство пък отиват в Бялото Братство да изучават техните методи. И двете тия школи трябва да се проучват.“


Какво казва Елеазар Хараш за Черното Братство?
"И Бялото Братство и Черното Братство работят чрез методите на концентрацията, но резултатите са различни. Черното Братство работи с ума и въображението. Черният брат не може да обича Божествено. Така той разрушава своите висши сили и възможности. Когато човек мрази, той разрушава много от своите сили и възможности. Омразата отнема дарби и сили.

По законите на свободата Черните братя са паднали в злоба, завист и омраза. По свободна воля те са станали зли същества. Там, където има слабости, привързаност, емоции, егоизъм, е затворена вратата на Посвещението, а то е спасението. Великото учение е недостъпно за нисши сетива. Неразбирането и недоверието са погубващи духове и главно – недоверието в себе си.

Чрез нечисто слово духовете се превръщат в зли същества. Те се познават по словото, но трябва различаване.
Духовете на Черното Братство следят внимателно живота на хората и дебнат на всяка крачка човека, за да внушат своите лоши мисли и постъпки. Те обичат да ровят и в интимните мисли на човека. Черните ангели също еволюират, но по пътя на отрицателния опит – натрупване на грешки. В техния план влиза дори неприемливата жестокост – това им осигурява много материални съществувания и много влачения в еволюцията. Но те доброволно са се отклонили от Бога и са нарушили дълга си да се покоряват напълно на Него.

Едно от най – силните оръжия на Черното Братство, това са удоволствията. Тук те наблягат много, защото удоволствията водят до духовна смърт. Чрез удоволствията хората се обвързват със злото и за следващите прераждания. Така Черното Братство приковава хората на земята. Главния Черен адепт в космоса, това е астралният свят. Изходът от него е Чистотата – това е изход от материята, от веществото, защото тук /в чистотата/ Бог обича Себе Си. В чистотата Бог се ражда като Огън, а в удоволствията човек губи себе си все повече и повече. „Око за око, зъб за зъб” – това е метод на Черното Братство. За хората той е работил хиляди години, за някой той важи и сега. С него Черното Братство е обвързало много хора в своята мрежа. Има йерархии на Черното Братство, към тях са включени много зли духове работят с техните методи /методи на падналите адепти/.

Окултната наука казва, че сега нашият свят е пристанище на Черната Ложа. Армията от паднали същества – това са войни на Звяра, които се управляват от неговата воля. Една от древните истории в света е преданието за Луцифер – великият Ангел, въстанал срещу Вечната Воля. Всички паднали ангели се обединяват и се опитват да се борят срещу Бога. Така се поставило началото на Черното Братство. В Библията е казано: ”Изхвърлен беше великият Дракон, старовременната Змия, на Земята, заедно със своето обкръжение”. И така, след падането на Луцифер, той станал Сатана, а съществата около него станали демони. Така се оформил Адът – и след като великият Ангел и неговите демони паднали на Земята /т.е.Тринадесетата сфера/, те си намерили ново призвание: станали съблазнители и изкусители, т.е. търсачи на жертви. Демоните са една огромна и мощна сила със своя армия и парламент, с много учени и прости демонични служители.

В демоничния Ад има йерархия, има демони господари и демони слуги. Тъй като главния е Сатана, ще започна с него. Сатана е известен като Великият император на преизподнята. Бивш Княз на Светлината и сега Дух на Мрака властва над своята армия от паднали демони. Понеже тази армия е голяма, наложило се да има помагачи, на които да се довери. Най – силното му качество е не гордостта, а омразата. Тази йерархия на Ада са пътят към смъртта – обратното на Дървото на Живота, обратните Сефироти.

Един от първите в тази демонична йерархия е Велзевул. Сатана обобщава целокупното зло и целокупната омраза, а Велзевул е специалист в областта на специфичната, скрита, демонична гордост. Велзевул също е полетял от Небето с главата надолу към желаната Бездна. Гордостта е неговата област и затова в някой предания е бил наричан Повелителят на мухите. И гордостта и фанатизма са много силна духовна връзка с Черното Братство. Друг „велик” ангел, който е рухнал от небето заедно със Сатана, е Левиатан. Той е опустошителят демон на моретата и отговаря за морските злини и бедствия. Той е много свиреп господар и ако някоя хищна морска сила не изпълнява неговите повеления, Левиатан изяжда нейната жизнена сила. Той избягва бреговете, защото има страх от силата на човешкия глас. Друг силен демон, един от най – работещите в Ада и за славата на Ада, се казва Асмодей. Той е демонът на разврата и удоволствията. Негова главна цел е да разруши семейните връзки, защото от там обществото лесно се разрушава. За него най – изгодните са тези, които са се отдали на своя смъртен живот. Асмодей е един от най – големите майстори на фините демонични любовни излияния, техники и похвати – и чрез тези похвати той е изродил много от своите жертви за славата на Ада. Друг силен демон и пазител на адските хранилища е Астарот. Той пази съкровищата, той /заедно със своите агенти/ е големият магьосник на голямата суета и голямата загуба на време, голямото разтакаване.

Астарот участва в тези приятелства, които ви губят времето, енергията и някой път успяват да ви отклонят от Пътя. Астарот е съветникът на мързеливите, този демон пробужда тихия мързел в човека. Има един паднал демон, специалист и ръководител на всички пирове и угощения – защото това се оказало много доходно. Един от другите силни и почитани на Земята демони – това е демонът на грубата и фината вражда, Велиар. Той е майсторът на тънките конфликти, сеятеля на враждата и на изкусните лъжи, които целят вражда. Така той е отстранявал много приятелски съвети, които са се насочвали към хората. Има един демон на име Марбас, който се вселява в лъва и реве – ревът на лъва не е негов. Има демони, които могат да нанасят незаздравяващи рани. Демоните познават Библията по – дълбоко от всеки богослов. Те знаят също защо точно кучето лае, защо кравата мучи и защо птичките пеят. Който избере тъмнината, постепенно обезумява. Погледът на Дявола е много силен – носи главно смърт и обезумяване. Погледа на Дявола е силен, но погледът на Бога е универсален." 
Борислав Борисов
Борислав Борисов
Борислав Борисов е автор на текстови материали, видео репортажи и интервюта в Портал12. Работи в сферата на медиите от 2004-а година. Създател на едни от първите големи новинарски онлайн платформи в България, сега собственост на водещи медийни групи.

Роден в Търговище, завършил престижната Езикова гимназия в Ловеч, учил Аграрна икономика в Свищов, работил в редица страни на запад и у нас, главно в сферата на агробизнеса, медиите и сигурността ( анализатор в B2 Security - продоволствена сигурност, противодействие трафика на хора, регионално развитие и политики на Балканите, антитероризъм), основател на Асоциация на българските села.

Борислав Борисов е последовател на духовните и езотерични учения от 19-и век, като сред любимите му автори са Морис Метерлинк, Рудолф Щайнер, Райнер Мария Рилке и др.  Отдаден на изучаването и въвеждането в потънкостите в Учението на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов), както и на школите на Брат Михаил - Омраам (Михаил Иванов) и Елеазар Хараш.

Изследовател на алтернативните методи в психологията, парапсихологията и квантовата медицина.  За контакти: borislav@portal12.bg 
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Спонсори на Портал 12