Търси

Страхът от Бога е изкуство - Този мъдър страх произлиза от Любовта и разбирането на великата отговорност пред Бога

Още по темата ...

Елеазар Хараш - Откровения за Пустинята и за Древния Прасияещ човек

Виж повече
словото огън

Елеазар Хараш: Осъзнатото слово в нас е действащият Бог

Виж повече
Елеазар

Елеазар: Думата Път означава Дълбини, а очистването е позволение след време да влезнеш в тези Дълбини (ВИДЕО+пълен текст)

Виж повече
25.09.2022 г.
3127
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Да умееш как да се страхуваш, това е изкуство. Това е велико умение и се изисква голямо и дълбоко разбиране. Става въпрос да умееш как да се страхуваш от Бога. Това означава да постигнеш неговите качества. Това е първата заповед в Тора. В Тора има 614 заповеди. 

Свойството страх, е съблюдаване на единството с Бога - постоянно съблюдаване на единството с Бога. Това означава да разбереш какво означава думата страх. Свойството страх е ­ постоянно съблюдаване на единството с Бога. То няма нищо общо със страхуването и с оня страх, който носи тъмнина. Защото този страх произлиза от Любовта, от разбирането на великата отговорност пред Бога. И затова той е наречен „мъдрият страх”. Докато другите видове страх разболяват. Значи, който разбере този страх, ще си донесе здраве, енергия и нещо повече, едно по-дълбоко разбиране, докато другите страхове са болни.

Който не се страхува от Бога, според една много древна ватанска поговорка, именно това е тя: „Който не се страхува от Бога, той ще се страхува от себе си”. Това е закон, хем е поговорка, хем е закон. И този страх ще бъде началото на неговото отчаяние, става въпрос за този, който не се страхува от Бога, от съвършеното Лице на Любовта. Значи, започва се със страх, но това води към съвсем други пътища на мрака. Но началото е неразбирането на страха.

Има три вида страх. Първият страх за който ви казах нещо има истински корен. Вторият и третият страх нямат основа. Първият страх, или истинският, е страх пред величието и отговорността пред Всемогъщото Начало, пред най-съкровените изисквания на Любовта. Ето защо хората, които са нарушили съкровените закони на Любовта, страдат все повече, отчайват се, самоубиват се. Всичко това е защото са направили посегателство по някакъв начин, или външен, или вътрешен, на съкровената област на Любовта. И всеки, който посегне на тази област той тръгва назад в развитието си.

Първият страх, както казах, това е истинският. Вторият страх, това е неразумният страх. Кой е той? ­ Това е страхът от болести, от страдания, от неуспехи в живота, от това, че няма да си намериш място в колектива, в света, т. н., страх, че нямаш жилище. Всичко това е неоснователен страх. Изглежда логичен, но той няма основа понеже е неразумен. Защото, ако човек основаваше на първия страх, ако спазва закона на Любовта, той може да е беден, окъсан, без жилище, ще живее временно щастливо в някой кашони или в постройка развалена и после Бог ще се погрижи за него. Но този, който нарушава свещените закони на Любовта, може да живее във всички удобства, той постепенно ще ги изгуби и накрая, например, как ще си купи нервната система, ако да кажем, е милионер. Не случайно има милионери, които се самоубиват, които имат всички блага, басейни, големи къщи и вили, но се самоубиват. Не са разбрали от какво да се страхуват и как да се страхуват. Не владеят това умение и не познават какво иска Любовта. Страхът от всички неуспехи в света, по светска линия, са свързани с втория страх. Този страх, казва еврейската Кабала, той не е основа за познаването на Бога, той е отклонение.

Третият страх, той е също неразумен. Това е страхът от ада и наказанията в бъдещето. При този страх, ти гледаш да изпълняваш заповедите на Бога, защото искаш Той да ти запази децата, искаш да запази къщата ти и с тази цел ти правиш някакъв бизнес с Бога, което е невъзможно. Искаш да Му служиш по някакъв начин, Той да запази здравето на децата ти, да мисли за децата ти, но това е неразумен страх. Тъй като щом подхождаш така, това означава, че нямаш първичната, чистата Любов към Бога. Тогава този страх ще се превърне в болест, постоянно безпокойство какво ще стане с децата ни, макар, че уж служиш на Бога, но това напрежение няма да се отървеш от него през целия си живот.
Хората от трите вида страх могат да изпълняват заповедите на Бога, но с различни вътрешни скрити намерения. Това означава, че има хора, които постоянно се стараят и изпълняват заповедите на Бога, десетте заповеди, но не растат духовно. Много изпълняват, но не растат. Няма как да растат. Да постигнеш тайната на истинския страх е въпрос на ­ във ватански език се казва „Алхот ацара” ­ вътрешното сияещо виждане. Само то може да постигне тайната на истинския страх. Можем да го наречем вътрешното виждане. Думата будност е близко до тази идея и ако тя се изтълкува правилно, ще бъде също подобна. Тези, които изпълняват заповедите на Бога заради егоистичните си желания, ще разберат следното, че егоистичното желание само си причинява смърт. Това е дадено и обяснено много добре в еврейската Кабала. Тези желания сами си причиняват смърт, защото ­ в Кабала се казва ­ забранено е на егоистичното желание да се дава светлина. Затова това желание е пусто и изоставено от светлината.

Всичко това означава, че човек трябва да се стреми само към този страх, който ще го направи мъдър. Това е същността на първата заповед на Тора, която автоматично води до втората заповед. Както виждате, те са тясно свързани, но все пак тази е първата заповед. А втората заповед на Тора е: Съвършена Любов към Твореца. Не просто любов, а съвършена Любов към Твореца.

И още нещо: грехопадението се е случило, защото Адам и Ева, т.е. тези съзнания имали страх от Нищото, те изпитвали страх от тайната на Бога, която е Нищото. Те имали страх от Бездната от Безкрайност. Нещо им е липсвало, не можели да понесат Безкрайността. Тука само ще загатна: в Нищото има тайна непоносима, защото Нищото и неговата Безкрайност са прекалено голяма дълбочина за съществата, става въпрос духовни и ментални, не божествени, а става въпрос за духовни и ментални, мисловни същества, разбира се астрални. И затова те видели утеха в грехопадението, във външен свят, който няма такава Безкрайност и дълбочина, няма такава Бездна, няма такава опасност за тях. Това даже за тях било някаква опора, някакъв начин на оцеляване, полуоцеляване, но все пак някакво оцеляване. И понеже Адам и Ева не можели да понесат, тези видове съзнания не можели да понесат Нищото, тази скрита тайна на Бога и тази прекалено голяма свобода, те избрали ограничената свобода, наречена грехопадението. А това било и допуснато от Бога, за да ги учи постепенно на разширение на съзнанието.

Ако трябва да кажа кой е най-големият грях, казвам: липсата на Любов е най-големия грях на човека. Ако ти просто би имал Любов, неизменна Любов, грехът няма условия да съществува, няма никакъв шанс. Ако ти имаш трайна, неизменна, истинска Любов към Бога, грехът се разпада. Тогава ще можеш да понесеш и вечността, и Безкрайността. Преди ви казах: душата не може да понесе Безкрайността, тя може да понесе вечността. Но, тя върви по пътя към духа, тъй като духът е Мъдростта. Когато се съедини с него, вече може да понесе и Безкрайността. Засега само боговете, Старците и определени учители, посветени, адепти и т.н., могат да понесат Безкрайността.

И така, ако човек има неизменна Любов, грехът не би съществувал. И в един апокриф Христос казва на Петър, буквално: Няма грях. Вие сте, които правите греха да съществува, вие го допускате. Той го няма, но една твоя постъпка може да направи той да съществува, иначе няма грях. Ето вижте как разсъждава чистотата, Божествената Любов: Вие правите греха да съществува, когато действате според навиците на развалената си природа.

Само дълбоката окултна наука разкрива и разкъсва завесата, защото тя е едновременно окултен гносис. Тайният смисъл на скрития език е голяма заплаха на видимия свят, сътворения свят. Например, змията е скритият действащ Бог, скритият древен действащ Бог. От тази змия ще дойде истинският, просветлен покой. Чрез нея Бог ръководи съществата към Себе Си: от там идват изпитанията, а от Бог идва израстването.

Дали имаш страх от Бога, според Тайната Библия, окултната, това означава, че това е процес древен и благословен, защото страх от Бога в древността е означавало оздравяване, а това означава освобождение от сътвореността.

Бог и чистото Слово са неразделен Огън и злите духове имат страх от чистото Слово. Този огън, това чисто Слово е всякога успяващо, ако бъде натрупано както трябва. Защо? – Защото е благословено, благословено от Бога-Сътворител.
Осъзнатото слово в нас е действащият Бог. Чрез постоянство в чистото слово, Бог твори Себе Си в нас – един дълъг, постепенен процес и чист. И не само твори, но постепенно започва да Се заражда. Бог се сгъстява само в чистотата и затова чистите хора в определен момент могат да стават стихии.

Паразитите имат древен страх от Безупречността. В Атлантида тази Безупречност се е наричала „Мечът на Истината“ – това е друго понятие на Безупречността. Зад този меч е действал, т.н. според толтеките „Орелът“ или „Царят на Силата“, което ние наричаме „Бог“.

Елеазар Хараш
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш е един от най-емблематичните представители на чистата духовност в нашето съвремие. Около 40 години изнася лекции в сферата на духовното развитие и себепознанието. Словото му се отличава с особена чистота, дълбочина и свобода.

Като лектор и писател изнася квинтесенцията на всички световни учения и значими мъдреци, обединявайки чистата духовност на цивилизациите и техните Учители от древността до днес. В лекциите си поставя мост между всички древни учения и религии, като премахва разделението, омразата, междуособиците и показва тънката връзка в основата на всяко учение. Основните принципи в изнасяните лекции от Елеазар Хараш са: Любовта, Мъдростта, Истината, които съграждат главната посока в развитието на всяка душа.

Важна особеност в дейността на Елеазар Хараш е тази, че по отношение на своите последователи и ученици той не прави формално обединение в организация, структура или каквато и да е външна обществена, социална или религиозна форма. Напротив – налице е свобода и непривързаност. Елеазар Хараш изнася в лекции, книги и видео интервюта, всичко необходимо за персоналното духовно развитие на всеки човек, без да го поставя в условия на каквато и да е зависимост. Многократно казва, че в духовното развитие се върви самостоятелно, чрез воля и по свобода. Всички негови лекции са безплатни, а в ежедневието си работи, потопен в дълбини за всяка нова книга, предстояща лекция или видео интервю.

„Любовта ти дава живот, Мъдростта – светлина, Истината те дарява със свобода. Затова Учението е универсално и това е нашата свещена троица – Любов, Мъдрост, Истина. Отнема недостатъците, слабостите. В това учение не можеш да мразиш, да критикуваш, да завиждаш, да боледуваш. Нямаш проблеми. Имаш задачи. Дава нещо универсално, което не се обяснява, а се чувства. Дава възможност да познаеш онази част от себе си, онази пълнота в живота, която е изгубена още в рая. Изгонени от рая – изгнание означава изгубената пълнота и Учението я връща. Но трябва да се отдадеш много искрено, предано.“

 
 • Главното ударение на това учение – е в чистотата, тя е външна, вътрешна и мистична.
 • Другото ударение е в смирението и всеобхватната мъдрост.
 • Чистотата трябва да бъде явна и тайна, скромна и тиха, а смирението трябва да бъде без показ.
 • В това учение са важни малките постоянни усилия – те са безусловни.
 • Мъдростта е всеобща.
 • Това е учение за чистия път към Бога.

За истинските ученици, Елеазар Хараш казва няколко основни принципи:
 • Който е въвлечен в света, не е ученик. Ученикът ражда хармония от себе си, а не от другите.
 • Човекът се учи, но не се развива. Само ученикът се развива.
 • Ученикът не се бори със ситуациите – той ги преодолява.
 • Ученикът знае, че любовта към Истината го освобождава от борбата за оцеляване.
 • Ученикът всякога съхранява Любовта, защото знае, че само чрез нея възприема Бога правилно.
 • В смирението на ученика е скрит силен огън. Ученикът живее в потока на Бога. Той е сключил свещен съюз с Тишината.
 • Ученикът има свещен говор. Той има чист и динамичен покой.
 • Ученикът всякога съхранява своята чистота, за да може да има висше ръководство.
 • Ученикът е владетел на себе си и затова обстоятелствата не го владеят.
 • Никога не нарушавай своята безкрайност.
 • Ако изгубиш опората на живота си, придобий увереност.
 • Човекът е красив, когато е създал Безкрая в себе си.
 • Поставяме на първо място Бог в живота си, а после себе си.
 • Ученикът всякога избягва злословия и многословия. Ученикът много бди над думите, вършителите на кармата.
 • Ученикът знае, че тайната на живота е в това, че има само Едно Действащо Същество.
 • Ученикът познава намерението като тайна енергия на собствената си същност.
 • Ученикът познава свещеното Слово и свещеното Слово го познава.
 • Ученикът носи в себе си силата, която може да изменя пространството. Разбира се това става насаме, между него и Бога, във взаимно съгласие.

„Аз съм благодарен, че имам такива ученици, които видях, и за които Учителя ми каза, че са определени.
Аз наблюдавам от много време тяхната работа – мога само да кажа, че е нещо изключително да познаваш истински ученици на Учителя – скромни, тихи, могъщи – ежедневно и съзнателно работещи върху себе си – бих казал – те са една светеща тишина. С тях ще образуваме ядрото на България, с тях ще работим и в бъдещето, защото Учителя иска могъщи ученици – надрастнали изкушенията на живота, победили напълно змията в себе си, господари на себе си и на своята съдба...познаващи същността на учението...чиито символ е диамантената воля. Няма време за поздрави и външна култура, няма време за излишни въпроси, няма време за отпускане и отлагане...няма време за баби в окултизма. Сега е огнено време, огнен цикъл, сега е време, в което се изработва могъществото на ученика и неговото изключително смирение, което е висок връх."
 


Биографични данни:
Елеазар Хараш е творчески псевдоним на Петьо Йорданов, роден във Варна на 29-и януари 1954-а година. Израства в уединение сред семейство на глухонеми. От 8 годишна възраст започва да изучава тайните на природата и да общува активно с невидимия свят. Още като дете е привлечен от невидимото и жаждата за Бога.

Елеазар Хараш е продължител на Учението на Всемировия Учител Беинса Дуно (Петър Дънов), като своеобразно поема щафетата в Учението през 1986-а година от прекия ученик на Учителя – Брат Михаил – Омраам (1900 – 1986).
Елеазар Хараш започва да издава редица книги, както по свои лекции, така и по Словото на Учителя, или както го нарича – Първия Старец от йерархията на 24-мата Старци.

„Името Елеазар Хараш ми е дадено от Учителя през 87-а година, да нося с него отговорност. Дадено е след самадхи, с него нося голяма отговорност. Има две значения, ще кажа само едното: Божествен център."
 
Афоризми от Елеазар Хараш:
 • Чистите действия нямат съдба.
 • Само Любовта лекува, защото е Сила Божия.
 • Бог въоръжава с Любов този, когото иска да съхрани.
 • За да бъде човекът висше същество, той трябва да има воля избрала Бога по свобода и любов.
 • Над всяка практика е чистото сърце, то може да променя събитията.
 • Който е познал себе си, става Изгряващо Слънце в себе си.
 • Силата работи в Тишина.
 • Гласът е загадка. Има гласове, които ни пречистват. Изворът показва, че само това, което е постоянно, е реално.
 • Най-здравословният живот е близост с Бога.
 • Знанията са бреме, Мъдростта е лекота.
 • Истинското образование е да научиш детето да търси Бога цял живот. Детето трябва да търси умението на Словото.
 • Дълбинно Чистото е всякога трудно за разбиране.
 • Овладей себе си, ако искаш да получиш Пътя си.
 • В Любовта е Единението. В Истината е Изчезването.
 • Древността действа с Безмълвие и Безупречност. Древността работи и сега. Тя е тук. Тя е Всеобхватът.
 • Словото превъзхожда всяка наука и религия.
 • Словото отключва световете – измеренията. В Словото е скрит Пътят.


Творчество:
След 1989-а година, Елеазар Хараш продължава изнасянето на лекции, като първоначално това са сбирки в апартаменти и малки зали, в градовете София, Варна, Бургас, Русе, Добрич, Плевен, Шумен, Стара Загора и др. Постепенно започва един процес на поставяне на основите и актуализацията на цялостната визия на всички духовни течения през вековете до днес. Паралелно с това Елеазар Хараш издава книги за духовно развитие. Някои от най-дълбоките са за Христос, автентичното християнство, богомилите, както и множество лекции за Египет, Атлантида, Древна Индия, Учението на толтеките, Мъдростта на индианците, Мъдростта на суфизма, Мъдростта на Лао Дзъ, както и Мъдростта на народите по света.

Една от най-разпространените му книги е „Формулите - свещени ключове“, в която се съдържат 1000 тематични формули за работа със Словото. Най-дълбоките книги на Елеазар Хараш са по темата за Мистериозните Старци.
Освен книги със свои лекции, Елеазар Хараш издава книги на редица мъдреци и мистици. Издава книги на белгийския мистик и драматург, носител на Нобелова награда за литература (1911-а година) – Морис Метерлинк. В серията от книги влизат и книги за Кабала, тайната на числата и множество тематични книги из Словото на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно).

Видео интервюта и лекции:
От 2016-а година Елеазар Хараш започва изнасянето на видео интервюта пред специализирания сайт за духовно развитие и себепознание – Портал12. В поредица от теми, чрез интервютата се навлиза плавно в дълбочината на фундаментални истини и принципи, свързани с осъзнаването, будността и развитието на духовните добродетели и способности. Така от началните и базови теми през 2016-а година, зрителите се потапят до изключително дълбоко Слово, предадено същевременно на разбираем език, едва 3 – 4 години по-късно, разглеждайки ретроспекцията на подбраните теми.

Паралелно с това, Елеазар Хараш продължава да изнася лекции във Варна (и по изключение 2 лекции във Велико Търново (2017 и 2018 година).

Спонсори на Портал 12