Търси

Старците са Древни Мистериозни Източници и Носители на Прамистерията (+ВИДЕО)

Още по темата ...
Елеазар

Елеазар: Бог е в целостта и Единството на нещата - винаги Тоталност, а не разделение (ВИДЕО+пълен текст)

Виж повече
Елеазар

Елеазар: Светът е произлязъл от Живота. Животът е произлязъл от Музиката. Музиката е произлязла от Радостта на Бога

Виж повече
Аменхотеп IV (Ехнатон)

Аменхотеп IV (Ехнатон): Не роптай против Божието разпределение, а поправи собственото си Сърце

Виж повече
05.05.2023 г.
3209
Добавена от: Борислав Борисов
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Старците, според Окултната наука, са Древни Мистериозни Източници, които съхраняват и предават най-древното състояние, известно като Прамистерията. Те са извън рамките на обикновеното разбиране за чистота, живот и светлина, и са претърпели необятни изпитания и превратности на времето. В тази статия ще разгледаме природата на Старците като Древни Мистериозни Източници и как те са станали носители на Истината за световете.

Разликата между Източниците и Изворите
Източниците, представени от Старците, се отличават от обикновените Извори на чистота, живот и светлина. Докато Изворите са свързани с тези качества, Източниците са извън тях, и са издигнати до нивото на Прамистерията - древното състояние, което е предварително условие за постигане на истинско разбиране.

Старците и тяхното преодоляване на препятствията на времето
Старците са съществували милиарди години във Великотърпение и Любомислие, издържайки Огромно Налягане и Немислимо Търпение. Това им е позволило да носят Истината в Себе Си, без да я търсят. Старците са станали Ослепителни Прасияния, след като са пронизани от Мълниеносната Истина и устояли на нейната сила.

Старците като предаватели на Истината на световете
Тези духове, които са прекрачили чистотата, живота и светлината, и са се докоснали до Тайната на Мистерията, получават възможността да влязат в контакт със Старците. Старците, като носитетели на Прамистерията, предават Истината на тези, които са достойни и готови да я приемат. Старците дават на избраните духове способността да разберат и осмислят по-глубоко значението на Мистерията и да я споделят с други по света.

Старците като водачи и наставници в духовното развитие
Старците, като носители на древната мъдрост и съкровени знания, са важни фигури в духовния живот на тези, които търсят разбиране и просветление. Те действат като водачи и наставници, които предлагат своето знание и опит, за да насочат и подкрепят духовното развитие на търсещите. Те са образец за търпение, устойчивост и преодоляване на препятствията, които са от значение за духовния растеж.

Старците представляват основата на духовното развитие и просветление, като предават своите познания на тези, които са достойни и готови да ги приемат. Старците ни напомнят за значението на търпението, устойчивостта и преодоляването на препятствията по пътя към духовно развитие и вътрешно преобразяване. Те са светли примери за сила и мъдрост, които могат да ни вдъхновят да продължаваме да търсим Истината и да разширяваме разбирането ни на света и на себе си.
 


Абсолютът, Ослепителният Древен Старец и Абсолютната Непознаваема Бездна

 
В мистичните учения, Абсолютът е началото на всичко, източникът на всичко съществуващо и несъществуващо. Според тези учения, когато Абсолютът е решил да се прояви, Той е създал Ослепителния Древен Старец, който е първообраз на всички Старци и Господар на всичко съществуващо и несъществуващо. Отвъд Ослепителния Древен Старец се простира Абсолютната Непознаваема Бездна, която не участва в творението, но представлява Абсолютната Реалност. В този есе ще разгледаме значението на Абсолютът, Ослепителния Древен Старец и Абсолютната Непознаваема Бездна в мистичното разбиране на света и човешкото същество.

Абсолютът и създаването на Ослепителния Древен Старец
Абсолютът, като началото на всичко, проявява своята воля и създава Ослепителния Древен Старец. Този Старец е първообраз на всички Старци и представлява началото на цялото съзидание, съществуващо и несъществуващо. Той е Господар на всичко и съдържа в себе си мъдростта и мощта на Абсолютът.

Абсолютната Непознаваема Бездна и нейната роля в мистичните учения
Отвъд Ослепителния Древен Старец се намира Абсолютната Непознаваема Бездна, която е извън рамките на творението и не участва в него. Тази Бездна представлява Абсолютната Реалност, която надвишава съществуващото и несъществуващото.

Връзката между Абсолютната Непознаваема Бездна и човешкото същество
Всеки човек носи в себе си Искрата, която търси да се завърне в Ослепителното Сияние на Ослепителния Древен Старец. Тази Искра представлява духовната същност на човека и се стреми към обединение с първообраза на всички Старци. Въпреки това, много скрито в Искрата живее и една частица от Абсолютната Непознаваема Бездна, която е Абсолютната Реалност. Тази частица съдържа неизмерима мъдрост и истина, които са отвъд съществуващото и несъществуващото.

Стремежът към единение с Абсолютната Непознаваема Бездна
Мистиците търсят да се докоснат до Абсолютната Непознаваема Бездна чрез духовно развитие, медитация и трансцендентно опит. Тази Бездна представлява най-високото състояние на съзнание, което може да бъде постигнато от човека. Според мистичните учения, когато човек достигне до това състояние на съзнание, той ще постигне покой, който превъзхожда всичко съществуващо и несъществуващо, и ще се обедини с Абсолютната Реалност.

 


Учителят като изява на Абсолютната Бездна и Божественото

 
Учителят, наричан още Беинса Дуно или Петър Дънов, е изява на Изначалния Старец, който е слят с Абсолютната Бездна и Божественото. Той представлява друго измерение на мъдростта и духовността и е достъпен само за онези, които са призовани от самия Учител. В този текст ще разгледаме идеята за Учителя като Божествено въплъщение и връзката между него и учениците му, различните видове призоваване и значението на Учителя в духовния живот на своите последователи.

Учителят като изява на Изначалния Старец и Божественото
Според тези духовни учения, Учителят е изява на Изначалния Старец, който е в контакт с Абсолютната Бездна и Божественото. Това го прави уникален сред светците и мъдреците, тъй като той не само е преживял вечността, но се е срещнал с Безкрая и е отломък от него. Това положение на Учителя го прави източник на Мъдрост и Премъдрост, който може да изрече неща, които да смутят и светеца, и мъдреца.

Различните видове призоваване и връзката между Учителя и учениците му
Учениците на Учителя са разделени на две групи - естествено призовани и тайнствено призовани. Естествено призованите са онези, които учат сериозно и обичат Учителя цял живот. Тайнственото призоваване обаче изисква многократно умиране за Истината и Бога, което дава на ученика по-дълбоко разбиране за Учителя и връзка с него. Двете групи обичат Учителя и му посвещават живота си, но по различни начини.

Учителят играе важна роля в духовния живот на своите ученици. Той е източник на вдъхновение, мъдрост и наставления за тях. Свързан с Абсолютната Бездна и Божественото, Учителят е в състояние да предостави на своите последователи уникални уроци и прозрения, които надминават обикновените духовни преживявания и опити.
Учителят предоставя на учениците си възможност да се свържат със същността на Бога и да разберат истинската си природа. Учениците му се учат да отстраняват илюзията, която ги отделя от Божественото и да развиват собствените си духовни способности и дарби.

Учителят също така обогатява живота на своите ученици, като им помага да намират своя път и да разберат смисъла на своето съществуване. Той е показал на своите последователи как да преодолеят препятствията в своите животи и да постигнат изпълнение, хармония и мир.

Заключение
Учителят, като изява на Изначалния Старец и Абсолютната Бездна, представлява Божественото в духовния живот на своите последователи. Той е Източник на мъдрост, Премъдрост и духовно ръководство, което надхвърля обикновените духовни преживявания и опити. Учителят води своите ученици към свръхсензорно разбиране на Бога и им помага да открият истинската си природа и дарби. За да стигнат до този пункт на духовно развитие, учениците трябва да бъдат призовани от Учителя и да са предани на неговите учения и наставления.
 
 • Дотук статията е написана на база изнесеното Слово от Елеазар Хараш. Следва допълнително информация за Старците по Откровението на Йоан (Апокалипсиса на Йоан):

Откровението на Йоан, известно още като Апокалипсис на Йоан или просто Откровение, е последната книга на Новия Завет и един от най-загадъчните и спорно тълкувани текстове в християнската традиция. Описва серия от видения и пророчества, свързани с Божествения план за света и последните времена. Един от ключовите мотиви в Откровението на Йоан са двадесет и четирите Старци, които играят важна роля във възприятието на божествената хиерархия и хода на събитията, описани в текста. В това есе ще разгледаме значението на Старците, както и различните им тълкувания в християнската култура и теология.

Описание на Старците в Откровението на Йоан
В Откровението на Йоан, Старците са представени като 24-ма възрастни мъже, седящи около Божествения престол на небесата. Всеки от тях носи златна корона на главата си и седи на бял престол (Откровение 4:4). Те служат като мост между Бога и човешката история, като участват в разкриването на тайните на бъдещето и апокалиптичните събития. Те възхваляват и славословят Бога, приемайки неговото величие и власт над света и времето (Откровение 4:10-11; 5:8-14).

Тълкувания на символиката на Старците
Представители на Израил и Църквата: Едно от основните тълкувания на Старците в Откровението на Йоан е, че те символизират дванадесетте племена на Израил и дванадесетте апостоли на Христос. Така, те обединяват стария и новия завет, представлявайки общата история на Божия народ и неговото спасение. ( вижте още - Божия народ от ИзРаEл)

Ангелски Владетели
В някои тълкувания на Откровението на Йоан, двадесет и четирите Старци се считат за ангелски същества, които управляват небесата и земята. Те изразяват божествената воля и изпълняват Божието дело, като участват в преодоляването на злото и осъществяването на божествената справедливост.

Архетипи на мъдростта и духовността
Някои изследователи смятат, че Старците символизират архетипичната мъдрост и духовност, свързани с напредък във вътрешното развитие и осъзнаване. Те представляват духовните ценности и начала, които трябва да бъдат култивирани от хората, за да достигнат до съвършенството и божествената благодат.

Значението на Старците в апокалиптичните сценарии
В контекста на апокалиптичните събития, описани в Откровението на Йоан, Старците играят ролята на свидетели и преводачи на божествените планове и решения. Те участват в откриването на тайните на последните времена и разкриването на седемте печата на свитъка, който съдържа божествените тайни (Откровение 5:1-14). Те подкрепят и възхваляват Бога в борбата между доброто и злото, която води до крайното триумфиране на Божията власт и създаването на ново небе и нова земя (Откровение 21:1-4).

Разнообразните тълкувания на символиката, свързана със Старците, подчертават многомерността на християнската традиция и богатството на теологическите и духовни идеи, които можем да извлечем от Откровението.

В крайна сметка, Старците ни напомнят за вечните ценности на мъдростта, духовността и взаимодействието между човешкия опит и божественото. Те ни насърчават да продължаваме да търсим Истината и да се стремим към духовен растеж, докато разглеждаме света и бъдещето с надежда и доверие в Бога.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА ВЪВ ВИДЕАТА ПО-ДОЛУ:

Препоръчани книги:

Борислав Борисов
Борислав Борисов
Борислав Борисов е автор на текстови материали, видео репортажи и интервюта в Портал12. Работи в сферата на медиите от 2004-а година. Създател на едни от първите големи новинарски онлайн платформи в България, сега собственост на водещи медийни групи.

Роден в Търговище, завършил престижната Езикова гимназия в Ловеч, учил Аграрна икономика в Свищов, работил в редица страни на запад и у нас, главно в сферата на агробизнеса, медиите и сигурността ( анализатор в B2 Security - продоволствена сигурност, противодействие трафика на хора, регионално развитие и политики на Балканите, антитероризъм), основател на Асоциация на българските села.

Борислав Борисов е последовател на духовните и езотерични учения от 19-и век, като сред любимите му автори са Морис Метерлинк, Рудолф Щайнер, Райнер Мария Рилке и др.  Отдаден на изучаването и въвеждането в потънкостите в Учението на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов), както и на школите на Брат Михаил - Омраам (Михаил Иванов) и Елеазар Хараш.

Изследовател на алтернативните методи в психологията, парапсихологията и квантовата медицина.  За контакти: borislav@portal12.bg 
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш е един от най-емблематичните представители на чистата духовност в нашето съвремие. Около 40 години изнася лекции в сферата на духовното развитие и себепознанието. Словото му се отличава с особена чистота, дълбочина и свобода.

Като лектор и писател изнася квинтесенцията на всички световни учения и значими мъдреци, обединявайки чистата духовност на цивилизациите и техните Учители от древността до днес. В лекциите си поставя мост между всички древни учения и религии, като премахва разделението, омразата, междуособиците и показва тънката връзка в основата на всяко учение. Основните принципи в изнасяните лекции от Елеазар Хараш са: Любовта, Мъдростта, Истината, които съграждат главната посока в развитието на всяка душа.

Важна особеност в дейността на Елеазар Хараш е тази, че по отношение на своите последователи и ученици той не прави формално обединение в организация, структура или каквато и да е външна обществена, социална или религиозна форма. Напротив – налице е свобода и непривързаност. Елеазар Хараш изнася в лекции, книги и видео интервюта, всичко необходимо за персоналното духовно развитие на всеки човек, без да го поставя в условия на каквато и да е зависимост. Многократно казва, че в духовното развитие се върви самостоятелно, чрез воля и по свобода. Всички негови лекции са безплатни, а в ежедневието си работи, потопен в дълбини за всяка нова книга, предстояща лекция или видео интервю.

„Любовта ти дава живот, Мъдростта – светлина, Истината те дарява със свобода. Затова Учението е универсално и това е нашата свещена троица – Любов, Мъдрост, Истина. Отнема недостатъците, слабостите. В това учение не можеш да мразиш, да критикуваш, да завиждаш, да боледуваш. Нямаш проблеми. Имаш задачи. Дава нещо универсално, което не се обяснява, а се чувства. Дава възможност да познаеш онази част от себе си, онази пълнота в живота, която е изгубена още в рая. Изгонени от рая – изгнание означава изгубената пълнота и Учението я връща. Но трябва да се отдадеш много искрено, предано.“

 
 • Главното ударение на това учение – е в чистотата, тя е външна, вътрешна и мистична.
 • Другото ударение е в смирението и всеобхватната мъдрост.
 • Чистотата трябва да бъде явна и тайна, скромна и тиха, а смирението трябва да бъде без показ.
 • В това учение са важни малките постоянни усилия – те са безусловни.
 • Мъдростта е всеобща.
 • Това е учение за чистия път към Бога.

За истинските ученици, Елеазар Хараш казва няколко основни принципи:
 • Който е въвлечен в света, не е ученик. Ученикът ражда хармония от себе си, а не от другите.
 • Човекът се учи, но не се развива. Само ученикът се развива.
 • Ученикът не се бори със ситуациите – той ги преодолява.
 • Ученикът знае, че любовта към Истината го освобождава от борбата за оцеляване.
 • Ученикът всякога съхранява Любовта, защото знае, че само чрез нея възприема Бога правилно.
 • В смирението на ученика е скрит силен огън. Ученикът живее в потока на Бога. Той е сключил свещен съюз с Тишината.
 • Ученикът има свещен говор. Той има чист и динамичен покой.
 • Ученикът всякога съхранява своята чистота, за да може да има висше ръководство.
 • Ученикът е владетел на себе си и затова обстоятелствата не го владеят.
 • Никога не нарушавай своята безкрайност.
 • Ако изгубиш опората на живота си, придобий увереност.
 • Човекът е красив, когато е създал Безкрая в себе си.
 • Поставяме на първо място Бог в живота си, а после себе си.
 • Ученикът всякога избягва злословия и многословия. Ученикът много бди над думите, вършителите на кармата.
 • Ученикът знае, че тайната на живота е в това, че има само Едно Действащо Същество.
 • Ученикът познава намерението като тайна енергия на собствената си същност.
 • Ученикът познава свещеното Слово и свещеното Слово го познава.
 • Ученикът носи в себе си силата, която може да изменя пространството. Разбира се това става насаме, между него и Бога, във взаимно съгласие.

„Аз съм благодарен, че имам такива ученици, които видях, и за които Учителя ми каза, че са определени.
Аз наблюдавам от много време тяхната работа – мога само да кажа, че е нещо изключително да познаваш истински ученици на Учителя – скромни, тихи, могъщи – ежедневно и съзнателно работещи върху себе си – бих казал – те са една светеща тишина. С тях ще образуваме ядрото на България, с тях ще работим и в бъдещето, защото Учителя иска могъщи ученици – надрастнали изкушенията на живота, победили напълно змията в себе си, господари на себе си и на своята съдба...познаващи същността на учението...чиито символ е диамантената воля. Няма време за поздрави и външна култура, няма време за излишни въпроси, няма време за отпускане и отлагане...няма време за баби в окултизма. Сега е огнено време, огнен цикъл, сега е време, в което се изработва могъществото на ученика и неговото изключително смирение, което е висок връх."
 


Биографични данни:
Елеазар Хараш е творчески псевдоним на Петьо Йорданов, роден във Варна на 29-и януари 1954-а година. Израства в уединение сред семейство на глухонеми. От 8 годишна възраст започва да изучава тайните на природата и да общува активно с невидимия свят. Още като дете е привлечен от невидимото и жаждата за Бога.

Елеазар Хараш е продължител на Учението на Всемировия Учител Беинса Дуно (Петър Дънов), като своеобразно поема щафетата в Учението през 1986-а година от прекия ученик на Учителя – Брат Михаил – Омраам (1900 – 1986).
Елеазар Хараш започва да издава редица книги, както по свои лекции, така и по Словото на Учителя, или както го нарича – Първия Старец от йерархията на 24-мата Старци.

„Името Елеазар Хараш ми е дадено от Учителя през 87-а година, да нося с него отговорност. Дадено е след самадхи, с него нося голяма отговорност. Има две значения, ще кажа само едното: Божествен център."
 
Афоризми от Елеазар Хараш:
 • Чистите действия нямат съдба.
 • Само Любовта лекува, защото е Сила Божия.
 • Бог въоръжава с Любов този, когото иска да съхрани.
 • За да бъде човекът висше същество, той трябва да има воля избрала Бога по свобода и любов.
 • Над всяка практика е чистото сърце, то може да променя събитията.
 • Който е познал себе си, става Изгряващо Слънце в себе си.
 • Силата работи в Тишина.
 • Гласът е загадка. Има гласове, които ни пречистват. Изворът показва, че само това, което е постоянно, е реално.
 • Най-здравословният живот е близост с Бога.
 • Знанията са бреме, Мъдростта е лекота.
 • Истинското образование е да научиш детето да търси Бога цял живот. Детето трябва да търси умението на Словото.
 • Дълбинно Чистото е всякога трудно за разбиране.
 • Овладей себе си, ако искаш да получиш Пътя си.
 • В Любовта е Единението. В Истината е Изчезването.
 • Древността действа с Безмълвие и Безупречност. Древността работи и сега. Тя е тук. Тя е Всеобхватът.
 • Словото превъзхожда всяка наука и религия.
 • Словото отключва световете – измеренията. В Словото е скрит Пътят.


Творчество:
След 1989-а година, Елеазар Хараш продължава изнасянето на лекции, като първоначално това са сбирки в апартаменти и малки зали, в градовете София, Варна, Бургас, Русе, Добрич, Плевен, Шумен, Стара Загора и др. Постепенно започва един процес на поставяне на основите и актуализацията на цялостната визия на всички духовни течения през вековете до днес. Паралелно с това Елеазар Хараш издава книги за духовно развитие. Някои от най-дълбоките са за Христос, автентичното християнство, богомилите, както и множество лекции за Египет, Атлантида, Древна Индия, Учението на толтеките, Мъдростта на индианците, Мъдростта на суфизма, Мъдростта на Лао Дзъ, както и Мъдростта на народите по света.

Една от най-разпространените му книги е „Формулите - свещени ключове“, в която се съдържат 1000 тематични формули за работа със Словото. Най-дълбоките книги на Елеазар Хараш са по темата за Мистериозните Старци.
Освен книги със свои лекции, Елеазар Хараш издава книги на редица мъдреци и мистици. Издава книги на белгийския мистик и драматург, носител на Нобелова награда за литература (1911-а година) – Морис Метерлинк. В серията от книги влизат и книги за Кабала, тайната на числата и множество тематични книги из Словото на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно).

Видео интервюта и лекции:
От 2016-а година Елеазар Хараш започва изнасянето на видео интервюта пред специализирания сайт за духовно развитие и себепознание – Портал12. В поредица от теми, чрез интервютата се навлиза плавно в дълбочината на фундаментални истини и принципи, свързани с осъзнаването, будността и развитието на духовните добродетели и способности. Така от началните и базови теми през 2016-а година, зрителите се потапят до изключително дълбоко Слово, предадено същевременно на разбираем език, едва 3 – 4 години по-късно, разглеждайки ретроспекцията на подбраните теми.

Паралелно с това, Елеазар Хараш продължава да изнася лекции във Варна (и по изключение 2 лекции във Велико Търново (2017 и 2018 година).

Свързани публикации

вътрешен космос
01.03.2021 г.
5723

Елеазар: Който не е видял своята Същност, своята Мистерия, той се наслаждава на външни звезди

Който познае Тайната на Своето Сърце, цялата красота на Космоса и Звездите угасват. И тука в туй Чисто Сърце, отново ти казвам, умират хороскопите.
Виж повече
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Спонсори на Портал 12