Търси

След Христос - Храмът е вътре. В душата се отваря вратата на невидимия Храм и Учителя идва

Още по темата ...
Елеазар

Елеазар: Сгъстеното Слово - идва един Момент, точен Час и Миг - става Стихия (ВИДЕО)

Виж повече
5 задължителни неща за ученика

Кои са първите 5 задължителни неща за ученика тръгнал в Пътя на себепознанието?

Виж повече
вътрешен мир

Човек, който е познал себе си, е погребал тотално войната и злото. В него има мир и любов

Виж повече
01.07.2022 г.
5294
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
След идването на Божествения Дух на Земята, който се въплоти като Христос, окултният ученик се приема в Храма на Мъдростта по практически по-различен начин от времето на Древен Египет и Индия. Преди, посвещенията са се случвали чрез строги окултни изпити...в недрата на пирамидите, в подземията на храмовете, в пещери и други мистични места.

Днес, този Храм вече не е толкова земен, колкото на едно ново - съзнателно ниво. Вече е гласувано повече доверие, чрез свободата и потенциалът на волята. Сега е нужно посяването на духовни идеи и дълбоко окултно познание, отговорността за които не е по-малка в сравнение с мистерийните церемонии в Древен Египет.

Всеки човек днес - вътрешно отговаря пред Бога и пред Невидимия свят за това как е употребил придобитото познание. В душата се отваря Вратата на Невидимия Храм и Учителят идва.

Христос произнесе съкрушителните думи за демоните: "Отвори се Вечната Врата за човека!" ...пътя за човека, шанса за човека...

Заедно с това се явява в сила Законът на Духовния свят, който изразява, че никой не може да проникне със сила във Вратата, на чиито Праг стои Драконът, който пази Окултната Истина от невежите. Човек трябва да има особени качества и придобито от Учителя право, за да влезе в Храма на Мъдростта.

Какво е това право и какви са тия качества? Това е преди всичко стремежът към възвишения идеал, душевна и физическа чистота. Така например, човек, който казва, че е окултист, а продължава да яде месото на нещастните убити животни, не може да прекрачи прага на Мъдростта. Напускането на месната храна е първата основа, която му дава възможност да приеме правилно Истината и да развие у себе си психичните сили.

Другата основа е, че кандидатът за окултен ученик трябва да бъде почтен спрямо другите хора, точен и изправен в своите обещания и морални задължения, безпристрастен и пълен с доброта, разбиране и добри желания спрямо всички.

Днес трябва да осъзнаем, че светът навлиза в нова фаза - от интелектуално развитие, той преминава в областта на духовното развитие (естествено чрез страдания) и като първа стъпка на това е развитието на духовното сърдце и на висшите морални качества на индивидуалността.

Според това, днес се променя и работата и задачата на окултните общества. Сега е времето на синтеза - синтетичното разбиране на нещата, време на зазоряващото се братство, обединение и мир. Всички онези, които не са очистили, пробудили и усъвършенствали своята душа, не са в състояние да разберат това. Те живеят в старите разбирания - във времето на разединението, анализите, сектантството, съперничеството и омразата. Всичко това бе потребно някога вече в миналото, но сега животът вече излезе от тези форми на мислене и за тях не остава вече място и следователно не ги очаква никакво развитие.

Невидимият свят даде доста време на хората да се пробудят и да осъзнаят Принципите и Законите на творението. Сега почти време няма вече. Часовете отбелязват Новата епоха на еволюцията и в кръв и хаос гние старият свят. Остава само малко време още. Трябва сериозно да се вгледаме, дълбинно да осмислим и да тръгнем по Новия Път.

© Портал12

Спонсори на Портал 12