Търси

Проф.Константин Златев: Принципите са ядро, но и цел на Всемирното развитие

Още по темата ...
Принципи

Същинското Братство е там, където основата са Божествените Принципи

Виж повече
Веселин Орешков пробуждане

Веселин Орешков: Днес светът има спешна нужда от пробуждане на съзнанието (ЛЕКЦИЯ - пълен текст)

Виж повече
Елеазар

Елеазар: Бог е в целостта и Единството на нещата - винаги Тоталност, а не разделение (ВИДЕО+пълен текст)

Виж повече
09.01.2023 г.
2231
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
„... И, ето, на небето стоеше престол, и на престола седеше Някой; Който седеше, наглед приличаше на камък яспис и сардис, а около престола имаше и дъга, която наглед приличаше на смарагд. Около престола пък имаше двайсет и четири престола; а на престолите видях седнали двайсет и четирима старци, облечени с бели дрехи, и на главите си имаха златни венци. И от престола излизаха светкавици, гръмотевици и гласове; а пред престола горяха седем огнени светила, които са седемте Божии духове; и пред престола имаше стъклено море, подобно на кристал; а сред престола и около престола – четири животни, отпред и отзад пълни с очи... (Откр. 4:2-6).

В този откъс от „Откровение”-то на ап. Йоан Богослов, което му е разкрито и продиктувано от Христовия Дух, на Божия престол е отделено специално внимание. Онзи, Който седи на престола, е самият Бог – Небесният Отец на Христос и на всички хора. Дъгата около престола е с цвят на смарагд, т.е. наситено зелен. Дъгата и нейната зелена окраска символизират творческата дейност на Бога като Създател и, в частност, възникването, поддържането и развитието на Всемирния живот (в Завета на цветните лъчи, съставен от Мировия Учител Беинса Дуно, Вечният Дух – проявлението на Божия Дух, Което именно отговаря за съществуването на живота в материалния свят, е ръководител на зелените лъчи).

Двадесет и четиримата Старци са най-високо еволюиралите Същества от приключилите три досегашни превъплъщения или трансформации на планетата Земя (като древните Сатурн, Слънце и Луна), всяка от които се състои от седем епохи, както и от първите три периода/епохи на настоящата ѝ трансформация (т.нар. Марсова половина на Земния еон). 7 х 3 + 3 = 24. При завършването на сегашната епоха от еволюцията на Земята ще бъде излъчен 25-ият Старец. Това са Старци на равнището на Слънчевата система.

Светкавиците, гръмотевиците и гласовете са символ на духовните енергии, разпръсквани от Божия престол във всички посоки и конкретно към Земята и човечеството. Тези енергии лежат в основата на възникването, поддържането и разгръщането на Всемирния живот и, в частност, на Слънчевата система с всички проявления на живота в нея – на видимо и невидимо равнище. Седемте Божии духове, представени като огнени светила, са символичните образи на седемте Чохани – великите духовни Учители от земната Йерархия на Всемирното Бяло братство, които ръководят седемте Лъча, по които протичат също благотворни енергии от Космоса към Земята и човечеството. По трите основни и четирите спомагателни лъча енергиите са диференцирани според спецификата на своето съдържание и насоченост. А четирите животни, сходни на лъв, бик (телец), човек и орел, бележат различни черти и етапи от духовното израстване на земния човек. Те са избрани от отците на християнската Църква като символи на четиримата евангелисти – Матей, Марк, Лука и Йоан. Стъкленото море пред престола би могло да бъде възприето като обозначение на границата между Божествения свят и по-нисшестоящите, по-груби в субстанциално отношение сфери на космическата необятност.

След всичко изтъкнато във връзка с престола на Бога – какво всъщност представлява той, как да разбираме същността му и символиката, вложена в това понятие? Ето какво е нашето виждане по въпроса: По наше мнение Престолът на Бога = системата от принципи и закони, които Той е вложил в Проявеното Битие. Да седиш на един престол, от който да управляваш царство, държава или целия Космос, означава да имаш съвършено здрава опора, въз основа на която да осъществяваш това управление. Именно системата от принципи и закони, които Бог в качеството Си на Творец е вложил в сътворения от Него свят, изпълнява функциите на таква опора, на такъв законодателен фундамент.

Принципите стоят над законите. Принципът е елемент от най-дълбоката същност на Бога-Създател, фундамент на Неговата творческа дейност. Принципите са жалони на Всемирното развитие, живи творчески сили.

Целият Космос е сътворен от Бога върху основата на вечни, неизменни и всеобхватни Божествени принципи. Всеки от тях има универсално действие, т.е. проявява се в цялото Битие, на всички равнища от структурата на Вселената.

Съвкупността от всички Божествени принципи съставлява ядрото, центъра, от който израства и се развива всичко съществуващо, целият необятен Космос.

Всеки закон в Космоса е следствие от същността и действието на някой от Божествените принципи. Например: всемирният закон за прераждането (превъплъщението) е следствие или произтича от V херметически принцип – този за ритъма; всемирният закон за кармата е следствие от VІ херметически принцип – за причинността.

Законите могат да имат ограничено (в определена сфера на Космоса) или неограничено, универсално (в целия Космос) действие. Философската дефиниция за закон гласи: законът е вътрешна, съществена и устойчива връзка на явленията, обуславяща тяхното подредено изменение. Познаването на същността и действието на законите ни позволява да предвидим достоверно протичането на даден процес и неговите крайни резултати.

Принципът изразява същността, а законът изразява механизма на проявлението на същността. Принципът и законът не подлежат на промяна (на изменение), но механизмът на действието им може да се изменя в зависимост от равнището на проявление.

Принципите са ядро, но и цел на Всемирното развитие.
От своя страна законите дават представа за механизма на това Развитие. Законите са господстващи в духовния свят, а принципите господстват в Божествения свят. Следователно в този смисъл Престолът на Бога представлява невидима структура от принципи и закони, чието действие обхваща еволюционното развитие на Вселената като цяло и на всички нейни съставни части, включително живите същества.

проф.Константин Златев
из Езотеричен речник

Портал12 подготвя издаването му, очаквайте

Препоръчани книги:

Константин Златев
Проф. Константин Златев
Проф. Константин Златев е отдаден последовател и изследовател на делото на Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов. Изнася множество лекции и беседи посветени на пътя в развитието на окултния ученик и неговите отговорности в службата на цялото.

Той е професор на философските науки, богослов, изследовател и писател. Има издадени над 20 книги и стотици публикации с християнско-просветителски, богословски, езотеричен, публицистичен и научно-популярен характер. От 1993 г. изнася лекции на духовна тематика в България и чужбина.

Роден на 11 май 1958 г. в София. През 1983 г. завършва Висшия Икономически институт, специалност “Международни икономически отношения”, а през 1993 г. завършва Богословския факултет към СУ “Климент Охридски”. От 2009 г. е доктор на богословските науки. В книгата си “Сакралните послания в житните кръгове” с Мария Везнева разкрива впечатляващи съвпадения между послания на символите и поученията на Свещеното Писание – Библията.
 

“Молитвите заемат водещо място в духовния живот на човека, търсещ Истината и контакт с напредналите Същества във Вселената и с Бога. Те изграждат незрими мостове, по които ние, хората, се пренасяме в извисени сфери на необятната космическа реалност, докосваме се до Любовта и Мъдростта на техните обитатели и с тяхна помощ продължаваме по-уверено своя вечен път към съвършенството.” 
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Спонсори на Портал 12