Търси

Проф.Константин Златев: Бог чрез Своят Дух Присъства в Завѣта на цвѣтнитѣ ЛѪчи на Свѣтлината (ВИДЕО+ПЪЛЕН ТЕКСТ)

Още по темата ...

Проф.Константин Златев: Учителя ни призова вече да използваме и Златистите лъчи (ЛЕКЦИЯ)

Виж повече
трансформира земната любов в Божествен

Проф.Константин Златев: Задача на пробудения за Истината човек е да трансформира земната любов в Божествена! (ВИДЕО+ПЪЛЕН ТЕКСТ)

Виж повече

Проф.Константин Златев: Самоконтролът означава овладяване на нисшата природа в човека (ВИДЕО)

Виж повече
10.05.2022 г.
2752
Добавена от: Таня Борисова
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече

Константин Златев: Методи за духовно израстване чрез Заветът на цветните лъчи на светлината (ЛЕКЦИЯ)

 

Добър ден на всички!

Добре дошли на тази наша Среща, която се надявам да бъде полезна в редица отношения.

 

Всяка една религиозна или духовна общност има своите Свещени книги - една или повече. Наричаме ги “Свещени Писания” - това е популярното название.

 

Защо използваме това понятие? Какво е Свещеното в тях?

 

Всяко едно от тези Свещени Писания съдържа основните истини на вярата, около които се обединяват хората от тази религиозна или духовна общност. За тях тя е Свещена, защото им посочва Пътя на тяхното духовно израстване - Пътя към Бога; дава им най-важните истини необходими за това как да прекарат своят живот; как да преминат Пътя от видимото към Невидимото; от земното към Небесното; предлага им и основни истини на етиката, на морала, който те трябва да спазват; разкрива им някои от Тайните на Космоса. Именно затова ги наричат “Свещени книги” или “Свещени Писания”.

 

Духовно общество Бяло Братство също има своите Свещени книги. Знаете, че нашият Учител Беинса Дуно е започвал по-голямата част от своите беседи с цитат от Библията. В повечето случаи от Новият Завет, но в редица случаи и от Старият Завет. Тоест имаме всички основания да твърдим, че Библията - Свещеното Писание на всички християни по света, независимо от тяхната църковна принадлежност е свещена книга и за духовно общество Бяло Братство.

 

Аз си позволявам да причисля и “Завета на Цветните Лъчи” към тази поредица, тази съвкупност от Свещени Книги на Общността, наречена от нас Всемирно Бяло Братство.

 

Защо?

Тя както знаете, според нейният автор и съставител Учителя Беинса Дуно, съдържа стихове, които според Него са директно продиктувани от Божият Дух в Библията. Това означава, че Бог чрез Своят Дух Присъства в тази малка книжка наречена “Завѣта на цвѣтнитѣ ЛѪчи на Свѣтлината”. Тя предлага основни истини на вярата, на християните, на хората, които желаят да вървят по този Път, избран от тях доброволно с техните усилия, с тяхното упование.

 

И така, ако приемем, че тази книга е Свещена за духовно общество Бяло Братство, би трябвало да се отнасяме с необходимото внимание към нейното съдържание, към нейните послания.

 

Бих искал да обърна внимание и на заглавието:

 

Защо Учителя я е назовал “Завѣтъ”?

 

Знаете, че в Библията има две основни части. Това са Старият и Новият Завет. Самото понятие “Завѣтъ” произлиза от дума на иврит, от еврейски език - “Берит”, която означава “договор”.

Тоест, заветът представлява един вид договор.

Във всеки договор има две страни, които въз основа на него поемат своите задължения.

 

Заветите - двата в Библията, представляват Договор между Бога и човека, между Бога и земното човечество.

 

Какви задължения поема Бог в този Договор?

Да предостави на земният човек всички необходими знания за това как той да премине в своето земно битие, как да мисли и да действа, какъв да бъде неговият морал, за да може да извърви тази Пътека на Духовното Израстване, която да го отведе обратно в Родината на Неговата Душа, в света на Духовното, на Божието Присъствие.

 
му предлага и знанията и средствата, и методите да извърви достойно този Път.
 

Какви задължения поема човека в този Договор, наречен “Завѣтъ”?

Първо - да познае Истините, които Бог му предлага напълно безвъзмездно, да се запознае с методите и средствата, които да му помогнат да извърви този Път - Единситвеният достоен за едно разумно същество и да изпълни своето Божествено Предназначение, а то е да стане Син Божий. Да стане такъв не само по Благодат, но и по своите заслуги.

 

Учителят Беинса Дуно използва това заглавие “Завѣтъ” за тази малка книжка, която Той е съставил тук в с. Арбанаси само за два месеца през 1912 г. Сега честваме 110 години от това забележимо събитие в историята на духовно общество Бяло Братство.

 

Тоест, по някакъв начин, този текст чрез своето съдържание допълва и обогатява това, което Бог е Дал в Библията чрез Старият и Новият Завет. Предлага истини, които са вечни, предлага методи за духовно израстване, предлага една пътека за самоосъществяването на човека. И това му дава достатъчно основание като автор и съставител да го нарече “Завѣтъ”.

 

Какво е основното предназначение на тази книга, която днес разглеждаме тук във ваше присъствие?

 

Основната ми мотивация, когато работих върху нея беше тя да успее да се превърне в помагало за хората, които работят редовно, ежедневно, съвестно, постоянно, търпеливо със “Завѣтъ”.

 

Учителя Беинса Дуно, когато го е съставил е дал всичко необходимо. Извлякъл е тези най-ценни стихове стихове от Свещеното Писание, наречено Библия. В лявата страна на текста знаете, че има рубрика, в която фигурират понятия, които можем да определим като добродетели и които човек е в състояние да развие, когато работи редовно със “Завѣтъ”. Дава и необходимите указания в съборна беседа. Има и такива, които са извлечени от протоколите на братята Боян Боев и Димитър Голов - тоест всичко необходимо за работа, за пълноценно използване на на този Свещен текст е налице.

 

Само едно нещо би могло да бъде допълнено и това реших да направя. Това са тълкуванията на библейските стихове.

 

Учителя Беинса Дуно е използвал няколко превода на Библията, за да състави “Завѣтъ”. Основният текст е на превода от 1885-та година.

 

Езикът е Един Жив Организъм!

Той се развива. Той се променя.

 

Езикът на който са преведени Свещените Писания - Библията, у онова време е твърде различно от този, който ние използваме днес (и от литературният и от говоримият). Това изисква един допълнителен прочит и вникване в съдържанието на текста, за да бъде разбираем и за днешният читател, за този който иска сериозно да се занимава със “Завѣтъ”.

Затова реших, че си заслужава да бъдат вложени сили и време за извеждане на тълкуванията на съответните библейски стихове. Тук е мястото да подчертаем, че езикът на “Завѣта на цвѣтнитѣ ЛѪчи на Свѣтлината” това не е езика, това не е Словото на Учителя Беинса Дуно. Това е езикът на библейските преводи, които Той е използвал.

Това ни дава достатъчно основание и право да се опитаме да внесем яснота на един съвременен български - разбираем, достъпен на всички език.
 

Разбира се, Учителя Беинса Дуно, участва съвсем пряко, не само като Съставител. Знаете, че има отделни думи, изрази и изречения, които Той е добавил. В основният текст те са набрани с курсив. Това именно е Живото Присъствие на Учителя като допълнение към библейските стихове. Тези допълнения имат пояснителен характер.

 

Как може да използваме тази малка книжка в своята работа със “Завѣта”?

 

Знаете, че за всеки ден има за прочит определен вид Лъчи, които са свързани с този ден и с планетарното влияние на съответният ден.

 

В книжката са дадени библейските стихове и веднага до тях самото тълкувание. Когато четем библейските стихове и се запознаеме с тълкуванието, това може да внесе тази необходима яснота, която да ни помогне да проникнем в дълбочината на текста.

 

Свещеното Писание на християните по цял свят - Библията - има три основни пласта:

 
Първият е исторически (буквален).

Това е разкриване на събития, които са станали факт, които са засвидетелствани в летописи, в устни традиции и в други писания - факти, които притежават исторически характер.

 

Вторият пласт това е алегоричният.

Свещените библейски писатели ни казват едно, като се надяват да разберем какво е вътрешното послание. Тоест, има някакъв контекст, има някаква дълбина, до която трябва да достигнем и с разума и със сърцето.

 

Третият, най-дълбокият пласт, това е духовно-мистичният.

От него са извлечени най-важните, основните истини на вярата, на християнската вярата, на вероучението. От тях са съставени така наречените “догмати”, които представляват неизменните истини на християнската вяра. Това е най-силното, най-въздейственото присъствие на Божия Дух, който в Християнството наричаме Свети Дух - Третото Лице на Света Троица в Свещеният текст на Библията.

 

Учителят Беинса Дуно е използвал най-вече текстове - библейски стихове от вторият и от третият пласт, защото за пресъздаване на исторически събития това е най-лесно за възприемане.

 

И така, ако решим да работим с тази книжка, прочитаме библейските стихове и тълкуванията, за да можем да вникнем в съдържанието на това, което е казал библейският писател, и в смисъла, който Учителя Беинса Дуно е вложил, за да достигне до нас и да ни обогати - да помогне за нашето духовно израстване.

 

Не е без значение да подчертаем, че когато четем “Завѣта на цвѣтнитѣ ЛѪчи” винаги съществува известна опасност, особено за хората, които дълги години работят с него, от механичен прочит.

 

Както знаете, в храмовете свещенослужителите произнасят молитви, песнопения, различни треби и прочие, често пъти механично, без да влагат особено съдържание, защото това е един вид рутина - дейност повтаряна многократно и се превърнала в рутина. Ако не сме достатъчно задълбочени и стигнем до такъв механичен прочит от това няма да има особена полза за нас. Тоест, изискването е да четем много внимателно, с вникване в това, което е искал да каже библейският писател и както споменах - какъв смисъл е вложил Учителя Беинса Дуно, за да приложи имено този стих на това място за съответните Лъчи на Светлината.

Внимателно, търпеливо, с разбиране - съзнателен, задълбочен прочит.

 

В книжката са дадени тълкувания на всички библейски стихове, освен това има допълнения, които се надявам да бъдат полезни за вас.

 

Диамантените Бели Лъчи - за които Учителя Беинса Дуно казва, че човечеството като цяло все още не е дорасло в духовно отношение, не е постигнало необходимата духовна зрялост, за да работи с тях - тук са разгледани съвсем подробно, със съответните тълкувания и изяснения.

 

Знаете че самият текст на “Завѣта” завършва с една формула:

 

Обичай Съвършеният Път на Истината и Живота.Постави Доброто за основа на дома си, Правдата - за мерило, Любовта - за украшение, Мъдростта - за ограда и Истината - за светило. Само тогава ще ме познаеш и Аз ще ти се изявя.”

 

За да постави тази Формула като заключителен акорд на Свещеният текст, Учителя Беинса Дуно, очевидно е имал нещо предвид.

Тя придава завършеност на текста, тя го обогатява, тя разширява хоризонта на нашите духовни търсения.

Позволих си да представя след основният текст и едно обширно тълкувание на тази Формула, която е от изключително значение за окултния ученик.
 

Не на последно място, към приложеният, в книжката ще откриете и текст, с който тя завършва:
 

С какво ни обогатява, с какво ни помагаЗавѣта на цвѣтнитѣ ЛѪчи на Свѣтлината”.
 

Дадени са различни направления на това, което наричаме “помощ”, на това което можем да назовем “Развитие на нашата Духовна Същност”, на това, което ние имаме като потенциал.

 

Основната цел на всички Свещени Писания, на всички велики Духовни Учители, дошли сред нас - своите по-малки братя и сестри - е имено тази: Да ни помогнат да разкрием, да развием, да разгърнем своят вътрешен потенциал - тово Безсмъртно Ядро, тази Божествена Същност, която Творецът е вложил във всекиго от нас и която ни определя като Негови деца, като Разумни Същества, които би трябвало рано или късно да се Завърнат при Него, в Лоното на Неговата Светлина и Любов.

 

И така както има външни Духовни Учители - Същества, които се явяват сред нас в плът и кръв, така всеки от нас притежава и Един Вътрешен Учител - имено това Божествено Ядро! Тази Безсмъртна Същност, която Той е вложил безвъзмездно в нас - Бог, без това по никакъв начин да накърнява Неговата Абсолютна Съвършена Същност.

До един етап в своето духовно развитие човек има нужда от външен Учител. Знаете, че тази традиция е застъпена навред по света, особено в Индия, където всеки който чувства в себе си Призива - вътрешният порив да израства в духовно отношение, търси своят Гуру.

 

Гуру е понятие от Санскрит, което означава “Този, който разпръсква мрака.

Какъв мрак?

Мракът на незнанието, на невежеството, на неразбирането.

 

Духовният Учител, наречен “Гуру”, помага на своите ученици да преодолеят света на илюзията и на относителността, в който ние живеем, наречен от тях “Мая” - също на Санскрит - великата илюзия на материалното битие и да достигнат до Същността, а тя винаги е Невидима.

 

Видимото представлява полигон за обучение, за да достигнем до Невидимото.

Там Истините на Божието Присъствие в света се разкриват в цялата своя Красота и Въздействие.

 

И така, когато окултният ученик извърви Пътя, по който е необходимо да има външен Учител, той открива в себе си Своят Вътрешен Учител - Бог, Който винаги е живял в него и с Безкрайно търпение и Любов е очаквал да се разкрие на това Същество, на тази индивидуалност.

И от там нататък вече Неговото Присъствие да бъде пълноценно, цялостно и да го доведе до завършека, до целта на неговата еволюция.
 

От този Свещен Миг нататък човешкото Същество - Пробудената Душа, окултният ученик, вече не се нуждае от външни Учители, защото Връзката му с Бога е установена, тя е действена, тя е двустранна и по нея протичат Благодатните енергии на Духовното Израстване на това, което в Християнството наричаме Богоуподобяване. Защото както твърди Свещеното Писание и християнското Богословие, човек е съставен по образ и подобие на Бога, на своя Небесен Отец. Образът, това е Дар от Бога. Това е дълбоката Духовна Същност на човека - това Безсмъртно Ядро, за което вече споменахме - Дар от Бога! А подобието, това е програма, която човек трябва да реализира със своите лични усилия - програмата, която трябва да доведе до завършека на процеса на Богоуподобяване - разкриването в пълнота на Божието Присъствие в човека, неговата Божествена Природа.

 

Такива цели си поставя и Учителя Беинса Дуно, когато съставя “Завѣта на цвѣтнитѣ ЛѪчи”. Това е Послание от Божественият свят към всекиго от нас, което има за цел да ни помогне в тази епоха, в индивидуалното ни и в колективното ни Духовно израстване.

 

Ще спомена само една от причините да вложа тази последна част - “С какво ни помага “Завѣта на цвѣтнитѣ ЛѪчи”, а именно активиране на Светлинното тяло на човека.

 

Известно е, че в последните години един посветен от висок ранг, който битува в американско тяло - това е Друнвало Мелхиседек - известен на всички вас предполагам от неговите книги, от неговото присъствие в интернет с лекции, от неговите пътешествия по света, където с групи хора - напреднали Души, той активира Свещени места и енергии, които да подпомогнат еволюционният преход, в който ние се намираме или “Квантовият скок”, както го наричат мнозина.

Друнвало Мелхизедек възкреси една древна традиция - това е медитацията “Мер-Ка-Ба”. Думата пак идва от Санскрит. Фактически, произношението е “Меркабах” (*на иврит : מרכבה ‎) мистицизъм - букв. мистицизъм на колесницата).

 

В еврейският език, в иврит има такъв завършек на някои думи, който е неточно “Х”, но се нарича придихание. “Мер-Ка-Ба” на иврит означава колесница. Такава колесница, която е видял и пророк Езекил (*от иврит: יְחֶזְקֵאל‎ и в буквален превод означава „Господ дава сила“) в неговото видение, с което започва книгата от Старият Завет, свързана с неговото Име. В случая, това е синоним на човешката Душа. И чрез тази медитация се активират духовните сили на човека и Душата се доближава до най-високите Обители на Невидимият свят, на Чистият Дух. Чрез тази медитация се имено активира Светлинното Тяло на човек.

 

Какво да разбираме под това понятие “Светлинно Тяло”?

 

Това е съвкупността от невидимите или фините тела на всеки човек. Знаете че ние притежаваме физическо тяло и още шест други невидими тела, които постепенно стават все по-изтънчени, все по-фини в субстанциално отношение: етерно, астрално, ментално (или умствено), причинно (или каузално), будично (тялото на Душата) и атмично (тялото на Духа - на Духовната воля).

Чрез тази медитация тези тела се активират.

Какво означава това?

От една страна те започват да действат според своето предназначение на съответното поле или свят. От друга страна, човек постепенно започва да придобива съзнателност чрез тях в тези светове или полета.

 

Една от главните цели на нашата еволюция, на нашето Духовно развитие е да придобием съзнателност (или контрол) на всички полета на нашето присъствие чрез тези наши тела. Тоест, да можем не само да присъстваме в тях, но да участваме активно в Живота на съответното поле или свят. Този контрол, тази съзнателност е имено цел на нашата Духовна еволюция. И чрез тази медитация, и чрез много други духовни практики разбира се, тази цел може да бъде постигната.

И тук имаме право да заявим с пълно основание, а бих казал и с известна гордост като последователи на Духовният Учител Беинса Дуно, че “Завѣта на цвѣтнитѣ ЛѪчи на Свѣтлината” ни предлага същото Духовно Развитие, същата възможност да активираме своите Духовни Тела. Това става имено с помощта на Цвѣтнитѣ ЛѪчи на Свѣтлината.

Те са свързани не само със съответна планета, не само със съответен цвят от спектъра и със съответните влияния, които той упражнява, но и с нашите невидими тела.

 

Редовната работа, съзнателната работа със “Завѣта на цвѣтнитѣ ЛѪчи на Свѣтлината” ни помага да активираме своите невидими тела.

 

Аз ще спра до тук, за да ви дам възможност и вие да изкажете своите мнения, впечатления от работат със Завѣта - коментари, да зададете въпроси, за да продължим нашето общуване с една свободна дискусия.

Заповядайте!

 

Защо Учителя избира именно Арбанаси да напише “Завѣта”? Има ли нещо в това място, което го кара Той да го избере? На вторият ми въпрос вие отговорихте - за активиране на Светлинното Тяло на човека, но щом ние го активираме това Светлинно Тяло - ако повече хора работят съзнателно със “Завѣта на цвѣтнитѣ ЛѪчи на Свѣтлината”, активирайки това Светлинно тяло, можем ли да кажем, че в този преходен период в който се намираме в момента, те могат да изградят един Светлинен Щит, така да се каже, който да подпомогне преминаването през всички трусове, (които очакваме) да премине в този преходен период?

Благодаря!

 

На първият въпрос:

Естествено, че Учителя Беинса Дуно, не е избрал случайно село Арбанаси за съставянето на “Завѣта”. Това означава, че Той е подбрал място, където енергийната атмосфера е подходяща, за да може Той да извърши Своята работа и то за толкова кратък срок - само два месеца. Енергиите и вибрациите на това място са достатъчно силни и високи, подходящи и благотворни за духовна работа като цяло и конкретно за съставянето на “Завѣта”. Тоест, можем да споделим, че село Арбанаси е един от пунктовете със Свещено Присъствие, със силно завишено Божие Присъствие по нашите земи, и в планетарен мащаб.

Тоест, изборът не е и не може да бъде случаен.

 

Вторият въпрос е от изключителна важност. И ме подсеща да споделя още един твърде важен момент, който е свързан с нашият Учител.
 

Преди няколко месеца с група Приятели проведохме медитация на едно също специално място на Черни Връх. И в рамките на тази медитация Учителя ни призова и ни препоръча да започнем да работим и със Златистите Лъчи на Светлината. Те не са включени в “Завѣта на цвѣтнитѣ ЛѪчи на Свѣтлината”.
 

Както казах, Той е споменал, че трудно се работи с Виолетовите, с Аметистовите, за Диамантените - да не говорим, а Златистите - въобще не ги е споменал.

 

Защо именно Златистите (лъчи на светлината)?

 

Известно е, че има една Институция, която ръководи, направлява дейността на целият Космос, на цялата Вселена. Тя се нарича на езотеричен език “Всемирна Ложа”. Учителя Беинса Дуно я назовава “Велико Всемирно Братство” и допълва, че:

То се състои от Велики напреднали Същества, които са завършили своята еволюция преди милиони и милиарди години и сега направляват развитието на целият Космос”. (Цитирам точно неговото определение.)

 

Всемирната Ложа е над всичко останало и Тя носи цялата отговорност за всеки един цикъл на проявеното битие, за всяка една “маха манвантара”, както се нарича в индуизма. Тя ръководи и двете подчинени на нея Ложи: бялата и черната. Бялата Ложа, или Бялото Братство, както е известно, си служи с методите на Доброто. Черната Ложа съответно си служи с методите на Злото. А това би означавало, че Всемирната Ложа използва и Двата Метода, но подчинени на Божествената Любов!

Белите Братя ни учат по Пътя на Доброто - по пътя на положителният опит, Черните Братя ни учат с методите на Злото - по пътя на отрицателният опит. В зависимост от Духовната зрялост на човека, той възприема повече от едните или от другите свои Обучители, или Учители.

 

Основният символ на земен план на Всемирната Ложа, това е Златото. От там идват и Златистите Лъчи на Светлината, които са свързани именно с тази Ложа, към която принадлежи и нашият Учител Беинса Дуно - Йерархията на Старците, най-високо еволюиралите Същества във Вселената. Те са членовете и Ръководителите на Всемирната Ложа, над която стои Абсолютният Дух на битието, а непосредствен Ръководител е Христос - Христовият Дух, който ръководи и Бялото Братство.

 

Защо Учителя ни препоръча да работим и със Златистите Лъчи?

 

Съдбоносният характер на епохата, в която живеем е ясен за всички. Преминаваме от едно голямо изпитание към друго, което подлага на проверка нашите физически, морални, умствени и духовни сили, и способности и възможности.

Някои от тези изпитания са от Върхов характер и достигат до крайности. Тоест, те ни подлагат на най-Дълбоката, най-важната възможна проверка!

Както е известно, и даже в поетичните среди: “ В бури се калява Духът.” - Но дали ще издържим? Дали ще се калим или провалим? Това зависи от нас…

 

От особена важност е и при работата със “Завѣта”, и въобще при духовните практики - Изчистването и Просветляването на човешката Аура.

Това действие, тази духовна работа има значение и на индивидуално, и на колективно, и на общочовешко равнище. Когато ние работим в Духа, включително и чрез “Завѣта”, ние внасяме Светлина в своята Аура - помагаме и на себе си и на планетата Земя, защото тази Светлина се разпръсква и е от Полза за всички.

 

Припомнете си Думите на Учителя Беинса Дуно:

“Когато един човек се повдига, заедно с него се повдигат и всички останали хора.” - Защото ние сме скачени Съдове.

Ние сме Едно Цяло чрез Своята Божествена Природа - Едно Цяло в Божият Дух.

 

За жалост, обратното също е вярно, че когато един пропада, повлича и всички останали със себе си.

 

И така, стана дума за Аурата на планетата Земя.

Известно е, че преди години, беше завършена Решетката на Христовото Съзнание, около планетата Земя.

 

Кой е цветът на Христос?

Това са Диамантените-Бели Лъчи!

Тази Решетка е изградена от Христовото Съзнание и има именно такъв диамантено-бял блясък.

 

Нашата задача, когато работим със Златистите Лъчи, а това би трябвало да става след като завършим Лъчите за деня, да добавим и Златистите (ако желаете, след това ще споделя как аз самият го правя.), и да ги съединим с Диамантените и Бели Лъчи на тази Решетка - Христовото Съзнание около Земята, за да бъде тя абсолютно непробиваема за всяко зло, за да пропуска Единствено и само Добро - Божията Любов и Светлина! С това ние помагаме на цялото човечество, на планетата Земя, която също е Жив Разумен Организъм. Помагаме тези процеси, които са съдбоносни по своят характер и които са свързани с толкова изпитания, страдания и мъки, да потичат по-лесно и да можем да преминем Достойно през тях. Смятам, че това е Дълбокият Смисъл, който Учителя Беинса Дуно е вложил в това свое извънредно Послание, давайки си сметка за трудността, за това че далеч не сме подготвени в пълнота да използваме Златистите Лъчи (поради тази неподготвеност Той не ги е включил в “Завѣта”), но Той разчита на нашата Съзнателност, на нашето Отношение - Правилно Отношение към процесите, които протичат на планетарен мащаб, за да можем да добавим още някои Лъч Светлина - Добро и Любов към всичко, което се случва. За да бъдем максимално полезни и на себе си и на всички останали.

 

Защото нашата основна задача като индивидуалности, като разумни същества е да осъзнаем какъв е Божият План за всекиго нас, и за човечеството като Цяло, и да допринесем със собствените си усилия за изпълнението на Този Величествен План.

 

Когато човек идва тук на планетата и притежава определена степен на съзнателност (степента на осъзнаване, това е синоним на неговият духовен ръст), той преминава през няколко етапа, за да може да изпълни своята роля и изпълнението на Божият План:

  • Първият етап е той да осъзнае какви са основните, водещите тенденции на епохата. Както казват “Накъде духа вятъра?” В случая не става дума за вятър, а за това: Какво Бог очаква от нас да осъзнаем като промяна в глобален мащаб?

(Защото всяка една такава тенденция се носи върху крилете на “Великата Промяна”).

  • Вторият етап на пробудената Душа, в нейното вникване в тези процеси е: Да осъзнае кои са тези Учения и теории, които съответстват на тенденциите (водещите тенденции на епохата) и да избере едно от тях.

Ние сме избрали Учението на Всемирното Бяло Братство. То отговаря в най-голяма пълнота, защото е актуализирането Езотерично Християнство на нашата епоха. Тоест, продължение на Христовият Еволюционен Импулс. Учителят Беинса Дуно е Учител от Школата на Христос. И затова в самото начало на “Завѣта на цвѣтнитѣ ЛѪчи на Свѣтлината” фигурира един текст представен като абревиатура, съкращение, който в превод означава: “Винаги ще Съм Предан Раб на Господа Иисуса Христа Син Божий. 15 Август. Търново” (“В . щ . С . П. Р. н. Г. И. Х. С. Б . 15.А.Т.”) - Това е Свидетелството, че Учителя Беинса Дуно е Учител от Школата на Христос.

  • И третият етап: След като си осъзнал какви са водещите тенденции на епохата, накъде отиват те, накъде се движи света, след като си осъзнал кое Учение или теория в най-голяма пълнота съответства на изпълнението, на осъществяването на тези тенденции, твой Свещен Дълг е да се включиш в изпълнението на тях чрез пълноценно участие в това Учение или теория като последовател, като съзнателен участник в тези процеси.

 

Всичко това ние можем да постигнем и с работата със “Завѣта на цвѣтнитѣ ЛѪчи на Свѣтлината”.

 

Заповядайте за други коментари и въпроси! Надявам се, че успях да отговоря?

 

Да. Благодаря!

 

(Въпрос)

Най-напред много ви Благодаря за това, че споделяте този труд с нас!

Благодаря за съпричастието!

 

От спомените на Боян Боев в края на “Завѣта”, нали се казва че “тази книга наистина трябва да е толкова Свещена за нас - Завѣта, че когато си тръгнем от този свят, да си я подарим на някои човек, който ще я пази, който ще оцени значението ѝ.” Може би още тогава Учителя е виждал, че всички не сме готови за това четиво, за този Завѣта, та камо ли, както вие казвате сега за Златните Лъчи, за които в такъв случай текст от къде можем да намерим? Ще ни се спусне ли? Как?

По какъв начин? Това е всъщност…Искам да кажа, че тази книга според мен трябва да се ползва от хора наистина, които със Сърце и Душа желаят да си служат с нея.

Благодаря!

 

Вие ме подсетихте да споделя един важен факт свързан със “Завѣта”.

 

По времето на Учителя, когато Той е бил в плът сред своите последователи, станало така че един брат пострадал (счупил си крака - злощастно събитие). Помолили Учителя за съдействие и Той казал: “А този брат носил ли е в себе си “Завѣта на цвѣтнитѣ ЛѪчи на Свѣтлината”?”

Значи, тази малка книжка има и функциите на Защита, на енергийна и всякакъв друг вид защита и е хубаво да си я носим винаги със себе си.

Второ, когато сме обсъждали книгата при други представяния, на други места в България, беше зададен въпроса, който има и известно косвено отношение и към вашата реплика:

Дали “Завѣта на цвѣтнитѣ ЛѪчи на Свѣтлината” е предназначен за всеки или не? - Защото в самото начало, както е известно, Учителя Беинса Дуно го е предоставял само на определени лица, които Той е избирал, за които е бил сигурен, че са подготвени да го разберат и да го прилагат. Защото както каза нашият Учител:

Единственото Истинско знание - ценно Знание, е това, което е приложено.

Останалото е един диамант, един скъпоценен камък, който ако го държиш в джоба си, кой може да се наслади на неговата Светлина, на неговите багри, на това как пречупва Светлинните Лъчи? - Никой!

По-нататък обаче кръга на хората, които са били способни да разбират съдържанието на “Завѣта на цвѣтнитѣ ЛѪчи на Свѣтлината” и да го използват, постепенно се разширява.

 

Когато Един Велик Духовен Учител идва сред нас - по-малките братя и сестри - Той предлага едно Послание, една актуална редакция на Божественото Учение - това е Учението, което съдържа всички Истини за Бога, за света, за живота и за човека - тази актуална редакция е предназначена за цялото човечество. Тя предлага един много широк път, по който могат да минат всички. Но! Това Послание е предназначено за Пробудените и за Пробуждащите се Души! За останалите то може да бъде красива фраза, някакъв повей на поетично послание или прочие, но те няма да го разберат. Тепърва трябва да израснат в духовно отношение, за да вникнат в съдържанието.

Пробудените и пробуждащите се Души са тези, които трябва да понесат факела на това Послание, да го разнесат навсякъде и то да осветява, да разпръсква мрака на невежеството.

 

Учителя Беинса Дуно е дал този “Завѣтъ” за всички хора. Както и вие казахте, ще го използват тези, които могат да вникнат в съдържанието и за тях той ще принесе определена полза. Но той не е някакво секретно, тайнствено, заключено с 9 ключа четиво, което да бъде предназначено само за шепа избраници. Никой Духовен Учител не си поставя такива цели.

Разбира се, около всекиго от тях е имало един тесен кръг от посветени, от високо напреднали Същества (в Християнството ги наричаме Апостоли). Около Учителя Беинса Дуно е имало също такъв тесен кръг, с който Той е общувал на друго равнище. Но Основното Послание, Истините, които предлага, Космическите Тайни те са предназначени за всички хора. Така е и със “Завѣта”. Той трябва да достигне до всеки човек. И ако той е постигнал определеното равнище на духовна зрялост, ще го използва по предназначение.

Това е което исках да споделя.

 

Заповядайте и за други въпроси и коментари!

 

Не споделихте за Златните Лъчи, как да ги използваме?

А, да. Сега ще споделя аз как използвам Златистите Лъчи, без разбира се това да бъде непременно образец за подражание:

След като свърша със съответните Лъчи за деня, си представям първо - визуализирам. (Тук е мястото да допълня, което е от особено съществено значение, че при работата със “Завѣта на цвѣтнитѣ ЛѪчи на Свѣтлината”, когато завършим с определеният тип Лъчи за деня, е хубаво да направим и визуализация с този вид Лъчи, с която да обгърнем скъпи за Сърцето ни Същества, обекти, изграждайки енергийна защита, влагайки положителна енергия към тях.) Визуализацията засилва положителното действие на “Завѣта” на самият текст. И така, когато завърша със съответните Лъчи за деня, аз визуализирам Поток от Златисти Лъчи, които обгръщат всички скъпи за Сърцето ми Същества, дома, в който живея и си представям как те пречистват и обновяват всичко това, което съм визуализирал - пречистват го от всяко зло и го изпълват със Светлина, с Добро, с положителна енергия.

След това си представям как Златиститѣ ЛѪчи на Свѣтлината пречистват атмосферата на планетата Земя - въздуха, който дишаме (който е достатъчно замърсен и изисква специални усилия - не само физически и механични, но и нашите духовни). След това си представям как Златиститѣ ЛѪчи на Свѣтлината пречистват и Световният Океан - Водите на планетата Земя, които също са подложени на замърсяване. (От нашата индустриална дейност - всяка година ние, човечеството, най-вече високоразвитите промишлени държави, изхвърлят в Световния океан 8 млн. тона отпадъци. Това е цяла една планина от боклук…тъжно).

За това е хубаво да се включим и с пречистване и на Световният Океан.

 

След това си представям как Златиститѣ ЛѪчи на Свѣтлината пречистват мислите, чувствата, словата и действията на всички земни хора и ги правят достойни за тяхното Божествено Предназначение. Това е от особена необходимост сега в тази толкова съдбоносна за човечеството епоха.

След това си представям как тези Лъчи пречистват Аурата на планетата Земя.

 

За окото на ясновидеца там цари пълен хаос. Всички наши отрицателн имисли и чувства се вплитат в Аурата на планетата, замърсяват я, възпрепятстват проникването на Диамантените Бели Лъчи от Решетката на Христовото Съзнание, и въобще спъват еволюционният ход на човечеството като цяло. Затова пречистването на Аурата, не само на индивидуалната, но и на планетарната е от изключително значение.

И накрая, както вече споменах преди, в друг контекст, си представям как тези Златисти Лъчи се съединяват с Диамантените Бели Лъчи и правят тая Решетка на Христовото Съзнание Абсолютно непробиваема за всякакво зло, за да пропуска единствено Добро - Божията Любов и Светлина.

По този начин работя със Златиститѣ ЛѪчи.

 

Ако не може да си представите, да визуализирате с пълна точност златистият цвят, това не бива да ви притеснява. Просто си представяте, че Този Поток извършва определената дейност, според вашият Съзнателен Импулс.

 

Много Благодаря за лекцията!

Хора без въображение, как могат да бъдат духовно спасени? Срещам ги всеки ден, затова питам.

Смятате че има пряка връзка между едното и другото, така ли?

 

Би трябвало?

Въображението е преди всичко плод на дейността на менталното (умственото) тяло. Както е известно, умственият свят - ние разполагаме с две невидими тела: нисшият (конкретен) ум - наречен умствено или ментално тяло и висшият (Абстрактен ум) - каузално или причинно тяло. Аз свързвам въображението най-вече с нисшето (менталното, умственото) тяло, защото то е, което е източника на мисълта.

Съвременната материалистична наука твърди, че мислите се раждат в мозъка. Нищо подобно! Те се раждат именно в менталното тяло, а мозъка е техен проводник. Като казва Учителя Беинса Дуно, цялото пространство - Невидимото Пространство има Той предвид, е буквално изпълнено с мисли от всякакъв характер, които ние излъчваме.

 

Защото човек е съвършен приемател и предавател.

 

Въображението предполага възможността да създаваме образи, впечатления на мисловно равнище и да ги обличаме в някаква форма. Това е свързано съответно и с някакво равнище на развитие на умственото тяло.

 

Духовността представлява Събуждане на този Вътрешен Потенциал, за който говорихме и изпълнение на една от най-важни задачи в земният живот - Одухотворяването на материята. В случая - да одухотворим тялото (физическият носител, инструмента на Духа) до такава степен, че то да вибрира на Чистотата, която е близка до нашата Духовна Същност.

 

Въображението може да бъде от полза за този процес, може да бъде и във вреда, защото човек със силно развито въображение, ако не си служи редовно с енергийна Защита, може да стане приемател на нежелани образи - мисловни атаки от това огромно Невидимо Пространство пълно с всякакви такива излъчвания.

Тук е мястото да подчертаем Необходимостта да изграждаме такава енергийна Защита още сутрин след ставане и да я подновяваме по няколко пъти през деня.

 

Защо?

Защото тя е свързана с определен енергиен заряд. Колкото и да е силен той рано или късно се изчерпва. Подновяването означава, че ние го засилваме и ние го актуализираме.

И така, има връзка между духовността и въображението и тя може да бъде в двете посоки. Зависи как ще ги използваме със свободната си воля.

 

Благодаря ви!

 

Понеже във вашето изложение вие казахте за значението на Думите, за вибрацията на думите, пък и Учителя в много беседи, който ги чете - там отгоре за думата, за словото, за буквите, значението - В такъв случай как ще разпространим и Учението, ако щем, и Завѣта? В превод ли на други езици, където ще се промени тази вибрация? Защото и Учителя казва, че българският език не е случаен. Не случайно и Той е тук. Вие какво бихте казали по този въпрос? Аз съм чела - Учителя е казал “Да не се превежда. Който иска да учи български.

Да. Засегнахте един особено важен елемент, особено важен проблем, свързан със Словото. Словото с главна буква “С” е творчески елемент в Космоса. Бог твори чрез Словото.

И каза “Да бъде Светлина! И Биде Светлина!” - Значи, Словото представлява материализирана мисъл.

Първична е мисълта, Словото е вторично - то материализира тази мисъл, въплътява я, извежда я като форма в пространството.

Целият свят, цялата вселена, която ние само отчасти познаваме, представлява една Материализирана Мисъл или Материализирана Идея на Бога - Творец! Но тя се материализира именно чрез Неговото Слово.

 

Това показва колко огромна и важна е ролята на на нашата Словесност!

(Това, което излиза от нас като материализация на нашите мисли.)

 

Обърнете внимание сега в публичното пространство, в средствата за масова информация, пък и в говоримият език, фигурира на всяка крачка една дума - аз ще я произнеса, макар че ми е крайно неприятна. Това е думата “Страхотно” - Само като я чуя и изтръпвам. Тя е носител на ясно изразени разрушителни вибрации. А на всяка крачка се използва за щяло и за нещяло. Има толкова много заместители: прекрасно, чудесно, възхитително, удивително, великолепно, невероятно, превъзходно, поразително, зашеметяващо, грандиозно…и т.н. Има десетки заместители, които са с положителна вибрация. Защо хората…изпадат в такава слабос, да го наречем?

Защото е много лесно да се изплъзне от устата и да внесе мрак в светлината.

 

И така, чрез Словото, и Бог и човека, който притежава Творческа Природа, която е заложена в него, в неговата Божия, Божествена Същност - да гради чрез Словото.

 

По отношение на текста на “Завѣта” и на преводите.

 

Учителя споменава, че българският народ и нашият език е бил подготвян в продължение на 5400 години, за да му се даде чрез Учителя Беинса Дуно Словото на Бога в тази епоха. Забележете колко продължителен процес, колко усилия са вложени от Невидимият Свят! С какво очакване, с какъв трепет хората да израснат в духовно отношение, за да могат да възприемат това, което им Дава Бог чрез съответния Велик Духовен Учител и да го прилагат в живота си, за да променят облика на епохата. Това показва колко огромна е нашата отговорност и към Словото, и към тези Свещени Текстове.

 

Естествено, както е споменал Учителя, и когото вие цитирахте напълно основателно, най-добре да се чете и да се използва в оригинал - тоест, на нашият език, който е Свещен.

Както Учителя отбелязва, че българският народ е най-старият народ на Земята, и че най-древната история на човечеството ще стане достъпна за всички, когато бъде разгадана най-старата история на българите, така и нашият език е Свещен и не случайно Иван Вазов му е посветил цяло стихотворение.

Би било чудесно, който желае да работи със Завѣта да научи български език.

Но, все пак за да проявим толерантност, за да има някаква постъпателност, той може да бъде преведен според мен на чужди езици, като бъдат използвани съответни текстове от Библията на този език, на когото превеждаме. И ако желаят да прибавят и тълкувания. Като това да бъде стъпка към засилване интереса на съответният човек към оригиналният текст и да го стимулира да започне да изучава български език. Аз познавам доста хора от други страни, които и по тази причина и най-вече заради това да четат Словото на Учителя в оригинал, започнаха да изучават български език. И някои от тях се справиха много добре. Разбира се тази вибрация, която Учителя е Дал, е неповторима. Колкото и точно да е превода, той не може да я възпроизведе в нейната пълнота.

 

Когато бях на обучение в Духовната Академия, впоследствие “Богословски факултет” към Софийският Университет, нашите преподаватели ни учеха че всеки превод представлява вид тълкувание. Тоест, всеки преводач влага някакъв собствен смисъл и разбиране, в зависимост от това до каква степен познава езика - собственият си и този, на който превежда и до каква степен може да възпроизведе - с каква точност, с каква пълнота, с каква дълбочина смисъла и съдържанието на текста.

 

Това, което Дава Учителя, това което е извлякъл като Директно Послание от Божият Дух в Завѣта, е най-добре наистина да бъде четено в оригинал.

Библията е претърпяла много преводи на над 2 хиляди езика, откакто тя съществува като Свещен Текст. И както вече споменахме, всеки превод дава някакъв определен нюанс на съдържанието.

Освен това, тя не само е била превеждана, тя е била редактирана. Основната редакция е извършена в Новозаветната епоха от отците на църквата. Като от текста са извадени такива пасажи, които са свързани с кармата и прераждането, защото са решили тези отци, че не бива да достигат до хората тези истини. Но колкото и да са били опитни редакторите, съществуват още ясно изразени пасажи, които говорят и за кармата и за прераждането. Сега няма да се спираме на този въпрос. Но е факт, че тя е редактирана и е достигнала в някакъв видоизменен вид до нас.

 

Както казахме, Учителя Беинса Дуно започва повечето от бедседите си с цитат от Библията. Тоест, Той признава, че дори в този видоизменен вид, тя все още притежава онази Сила, онази пълнота на Божието Послание, което да бъде полезна за хората. И Той извлича най-ценното от нея, за да го предложи, да го тълкува.

И така облича своите беседи в една великолепна форма - външна и със съответното вътрешно съдържание.

Тоест, ние можем да се доверим на Библията, но с внимателен, с критичен прочит, с едно прецизно тълкуване на текстовете.

 

Тъй като се коментира колко е важна вибрацията на думата и всичко това…А, езиковата реформа, която променя начина на изписване, не променя ли точно това?

Езиковата реформа, проведена след 9-ти септември 1944-та година е нанесла сериозна вреда на българският език. И най-вече чрез премахването на ятовата гласна (е-двойно “Ят”- ѣ), която е символ на българите от хилядолетия. Този писмен знак съдържа в себе си едно изключително важно Послание, свързано с духовността на българина и с неговият път през вековете. Освен ятовата гласна е премахната голямата носовка (Ѫ, ѫ или Голям юс), слагането на Ъ - на думите, които завършват на съгласна и т.н.

 

Това е все пак много силна вибрация - “он”.

(Пример с “Бог и Богъ”) - Едното е беззвучна съгласна, другото е звучна.

Тоест, тази реформа, с желанието си да опрости езика, да го направи по-достъпен за масова употреба ни е ощетило.

Така или иначе трябва да уважаваме това, което е дадено в първичният си вид.

 

Говорихме за езика - колко е важен…Тоест, връзката между български - ватански - санскритски?

Аз много съм се интересувал и съм намерил материали, които ме карат да си мисля, че имат определено връзка. Вашето мнение какво е?

Има такава връзка, това е факт. Езотеричен факт, бих го нарекъл, защото филологическата наука все още не е достигнала до нея.

Ватанският език, или Ватан, както каза Учителя Беинса Дуно, това е Езикът на Първата Слънчева Раса.

Както хората се прераждат и преминават през различни въплъщения, така се прераждат и планетите, преминавайки през трансформации.

 

Земята се намира в момента в своята четвърта трансформация.

Преди нея са били старите - Сатурн, Слънце и Луна. Сега е Земя - като планета. Става дума не за тези планети, които познаваме, а съответните трансформации в развитието на Слънчевата Система на духовен план.

И тук този Земен период има два подпериода:

Марс и Меркурий.

Ние се намираме на границата между двата подпериода. След това Земята ще претърпи още три трансформации: Юпитер, Венера и Вулкан.

 

Вулкан не е известен на астрономите, но Учителя Беинса Дуно го споменава, и други велики Посветени - също.

Астрономите не могат да го открият, а той съществува като планета, защото е най-близо до Слънцето. Не Меркурий, а именно Вулкан.

И затова голяма част от астролозите, когато свързват някои качества на човека със Слънцето, всъщност те имат предвид Вулкан.

И така, всяка една от трансформациите на планетите има като времетраене, като периодизация 7 раси на човешкото присъствие. Човек се развива постъпателно, започвайки от старите: Сатурн, Слънце и Луна и т.н., като на всяка трансформация на планетата има такива 7 основни раси. Всяка основна или коренна раса има 7 подраси и т.н.

Учителя, както споменах, казва че това е Езика на Първата Слънчева Раса. Значи, той се е проявил тогава, когато човек още е бил в духовно естество - не е притежавал още физическо тяло.

Физическото тяло се появява в нашата земна инкарнация на планетата, преди около 18,5 милиона години в рамките на Лемурийската епоха. А преди това е имало първо активиране не умственото тяло, след това на астралното, и на етерното - на Луната, когато се говори за лунни човеци.

Този език, за да достигне до нас е трябвало да претърпи също някакви трансформации. Най-близо до него действително е Санскрит в нашата епоха, за който и вие споменахте, който е родоначалника на индоевропейската група езици. А Българският, по всяка вероятност е по-древен и от Санскрит. Защото за да каже Учителя, че се подготвя 5400 години, значи той е съществувал далеч преди това.

 

Според някои исторически източници, които аз лично възприемам като достоверни, първата Българска Държава е създадена преди около 30 хиляди години от обединението на седем племена, на седем племенни общности.

За да се обединят, те трябва да имат общо помежду си. Трябва да имат фактори, които ги обединяват. Езикът е един от тях. Значи този език се е развивал хилядолетия наред.

И след като е бил подготвен за Посрещането на Божието Послание дълъг период от време, значи той е достигнал необходимото съвършенство да предаде Божието Слово - Посланието на Създателя във възможно най-съвършен вид!

Така че можем да се гордеем с това, че нашият език - Свещеният Език на нашите Деди, чрез Учителя Беинса Дуно е Предал на цялото човечество това Послание на Бога към хората в тази съдбоносна епоха.

Има такава връзка, безспорно!

 

Благодаря!

Моля…

 

Аз ще си позволя един последен въпрос…

А, добре. Краят увенчава Делото! :-)

 

В една лекция Учителя казва, че в “Завѣта на цвѣтнитѣ ЛѪчи” на Арбанаси, всъщност пряко участва и Христос. Това е идея на Учителя, да покаже че…

Каква е Идеята на Учителя според вас, за да каже, че “Христос пряко участва в написването на “Завѣта на цвѣтнитѣ ЛѪчи” ?

Има най-малко две сериозни основания за това твърдение.

Първото е: Христос, това е въплътеното второ Лице на Светата Троица. Това е “Бог-Слово” или “Логоса”. Той участва в сътворението на цялата Вселена, във влагането на Принципи и Закони, които Бог Отец е Дал. А Той е Изпълнителят на Плана - Христос Изпълнява Божият План - и като въплътен и като Невидима Същност. Той като въплътено Слово, като творчески елемент в Космоса, съдейства за това, което Бог е заложил като План да бъде изпълнено, да бъде осъществено.

Значи, тези условия които създава Творецът чрез Своята творческа дейност, Христос ги превръща в Реалност. Той участва пряко в Целият Този Процес.

Това е едното основание - като Част от Света Троица, един от Същностите по Лица - тоест троичен по функциите в битието. Вече изяснихме в общи линии функцията на Христос.

 

От друга страна, конкретно за планетата Земя.

Когато Христос завършва своята Мисия - известно е, че следва неговото Възкресение и Възнесение.

 

Казват, свещените писатели, в Библията е засвидетелствано: “Той се възнесе и седна отдясно на Отца.” - Да седнеш отдясно на Отца, това означава, че ти си най-близо до Него, че Той ти е възложил най-голяма отговорност.

Това е най-Великата Чест - да си отдясно на Бог Отец!

 

Но освен това, Христос, доброволно поема една функция, конкретно свързана с планетата Земя и нашето човечество - функцията на планетарен Дух.

Какво означава това?

Всяка планета и всяка звезда бива ръководено от едно Велико Същество с много Посвещения, които наричаме “планетарни” или “звездни Логоси”.

Планетат Земя също има своят планетарен Логос.

В индуистката религиозно-философска мисъл, той наси Името Санат Кумара. Носител е на 9 велики Посвещения: от човешката скала с двете допълнителни, стават 11.

Има още 6 Кумари, които му помагат - те са с 8 велики Посвещения.

 

Планетарният Дух, чиято функция поема Христос, означава, че Той помага на планетарният Логос и поема пряка отговорност за еволюцията на човечеството. Той я поема доброволно, с пълното Съзнание за трудността на тази задача. Но Той участва от този момент, чрез Своето Присъствие, чрез действията си на видимо и на невидимо равнище, конкретно в еволюцията на човечеството. И затова, и по едното и по другото основание, можем да го свържем със “Завѣта на цвѣтнитѣ ЛѪчи”, който ни идва като незаменим помощник имено в това време на решителни промени.
***

 

Таня: Да Благодарим на Константин Златев за тази, смея да кажа, много силна и дълбока лекция!

Може да си вземете от книжката.

К.Златев: Напълно доброволно и безвъзмездно я предлагаме!

 

Таня: Да. Благодаря ви още веднъж!

През май месец отново ще се видим. Къде и коя ще е залата и лектора, ще ви пишем допълнително.

Благодаря ви!

 

Препоръчани книги:

Таня Борисова
Таня Борисова
Таня Борисова е създател на сайта Портал12. Има дългогодишна практика като журналист и мениджър на медийна група в периода 2007-2016. Работи активно по утвърждаването на Портал12 като алтернативна медия с изконни принципи, ценности и цели за себепознание и чисто духовно развитие.

За запитвания и предложения за заснемане на интервюта с личности, отразяване на семинари, лекции и събития в сферата на себепоизнанието, здравето и духовното развитие, можете да пишете на: tanya@bgmedia.bg 
Константин Златев
Проф. Константин Златев
Проф. Константин Златев е отдаден последовател и изследовател на делото на Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов. Изнася множество лекции и беседи посветени на пътя в развитието на окултния ученик и неговите отговорности в службата на цялото.

Той е професор на философските науки, богослов, изследовател и писател. Има издадени над 20 книги и стотици публикации с християнско-просветителски, богословски, езотеричен, публицистичен и научно-популярен характер. От 1993 г. изнася лекции на духовна тематика в България и чужбина.

Роден на 11 май 1958 г. в София. През 1983 г. завършва Висшия Икономически институт, специалност “Международни икономически отношения”, а през 1993 г. завършва Богословския факултет към СУ “Климент Охридски”. От 2009 г. е доктор на богословските науки. В книгата си “Сакралните послания в житните кръгове” с Мария Везнева разкрива впечатляващи съвпадения между послания на символите и поученията на Свещеното Писание – Библията.
 

“Молитвите заемат водещо място в духовния живот на човека, търсещ Истината и контакт с напредналите Същества във Вселената и с Бога. Те изграждат незрими мостове, по които ние, хората, се пренасяме в извисени сфери на необятната космическа реалност, докосваме се до Любовта и Мъдростта на техните обитатели и с тяхна помощ продължаваме по-уверено своя вечен път към съвършенството.” 

Спонсори на Портал 12