Търси

Пророчества и принципи: Защо годините от 2021 до 2040 са толкова важни в духовен план? (СПИСЪК)

Още по темата ...
дядо Влайчо

12 точни пророчества за България, Европа, Русия и Света, дадени от Дядо Влайчо (+ВИДЕО)

Виж повече
Орион с Конска Глава

Ще има ли Пробуждане след всички призиви за Промяна? Каква е връзката между 2000, 2012 и 2024г.?

Виж повече

Пророчествата за България 2022-2030 и единението около българския Дух (ИНТЕРВЮ)

Виж повече
05.05.2022 г.
18777
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Учителя Беинса Дуно:

Човешкият дух трябва да се пригоди към новите условия на живота. Магнитната вълна, която иде, може да изгори цялата земна кора – повърхността ѝ. Духовните хора ще се приспособят веднага към новите условия, а хората на света не ще се приспособят и ще се лутат, ще бягат по земята, покой за тях не ще има. Тая магнитна духовна вълна ще повдигне земната повърхност над Великия океан, а ще потъне Европа – континентът на бялата раса.

Има места на земята, където човешки крак не е стъпвал. Хората не знаят земята, а само отчасти я знаят и познават. Земята под Тихия океан е скрита. Хората не я знаят. Тя ще излезе със своята девственост над водата. Сега имаме 5 континента, ще излезе и шестият над водата и ще е по-голям от сегашните. От сегашните пък някои ще потънат. Промени ще станат духовни, умствени и физически на земята. Русия има бъдеще заради Северния полюс.

Този живот си отива вече, заминава си, за да отвори място на новия живот. Става сега преустройство на всичката материя на земята. От Слънцето има грамадни магнетически течения, които вдигат континента и го зонират. Тази земя е грешна, има големи нечистотии, трябва да се измие. Ще останат големите гори в Русия, в Америка, където на 4–5 000 километра човешки крак не е стъпвал. Африка е била континент на черната култура (раса), тя е част от друг един грамаден континент, който е потънал. Черната магия е култура на тая черна раса, която заради греховете си е потънала – това са лемурите. Големи територии са били. Атланта е жълтата раса. Сега иде същото и за бялата раса. Нейният континент е Европа. Черната раса са били безчувствени, страдания не са имали. Те са започнали от скоро да се събуждат. Ако удариш желязо о ръката му, болки не е чувствувал. Атлантида е била раса на чувствата.

Пророчествата на Слава Севрюкова за 2022-2037 (Точни цитати)

Бялата раса е раса на интелекта. И тя ще потъне. Тук е законът на необходимостта. Ще се потопи цял континент, за да се спаси светът. Ще излезе нов грамаден континент от Великия океан, а сегашният ще бъде един остров Европа. Ще остане един голям остров на белите. Част от Азия, Франция, Белгия, Париж потъват вече. След прокопаването на Нил в Египет се създава египетска култура и черната култура в Африка се изолирва. Има проект Сахара да се наводни – ще бъде море и тогава около него ще бъдат създадени културни места. Сахара е по-ниска от морския уровен. Климатическите условия ще се изменят.

...Устойчивост
2021

Да имаш твърди убеждения, каквото и да ти
се случи, да не се разколебаеш. Да си тъй
високо повдигнат, че нищо да не те
разколебава. Ще дойдат моменти на
обезсърчение и страдание - трябва да
издържиш, да бъдеш смел във всичко и от
нищо да не се боиш. Кажи: „Ще страдам и
каквото и да ми се случи, ще го изнеса. Тогава
може да бъда и всред хората, но ще бъда като
запалена свещ."

Атеизмът.
2022

Някои казват: „Няма Бог", „Не трябва Бог."
Може ли без светлината? Растенията могат ли
да растат без светлината? Плодовете могат ли
да зреят без светлината? - Не могат.

Опитайте Бога.
2023

Като уповавате на Бога ще видите какво ще
извърши Той за вас. Стимулът е този: „Ще
работя само от любов към Бога. От Него и за
Него."

Възлюбленият.
2024

Ще държите в ума си мисълта: „Този живот
е на моя Възлюблен, Тоя, Който ме обича."

Безкористие.
2025

Зад всяка мисъл да има само едно нещо:
безкористие, или - самата Любов.

Мисълта.
2026

Докато човек не започне да мисли, той е
нещастен. Започне ли да мисли, става щастлив
- невъзможните неща стават възможни.

Високият идеал.
2027

Целият свят около нас - това са все задачи,
които Господ е предоставил на нас да
разрешим. В каквото и положение да се
намираме, трябва да имаме за идеал Господа.

Служението.
2028

Ще започнете служението с най-малките
работи. - Плаче детенце, ще се спреш, ще го
утешиш. Някой старец не може да завърже
обувката си, ще му помогнеш. Някой е болен
- ще му помогнеш. Някой ученик не може да
реши задачата си - ще му помогнеш да я реши.

Обяснение към
Пентаграма.*
2029

Най-лесният път е от Добродетелта към
Истината и Правдата. Тогава ще започнеш с
Любовта и Мъдростта и ще приложиш всичко
с Добродетелта. Това е външната обиколка, а
има и вътрешна. Има две врати - отляво и
отдясно. Петте върха са петте места, през
които може да се влезе в Пътя. „Ж" показва
физическия свят; след това иде една малка
чаша - страданията, през които има да мине
човек. После следва книгата, тя показва, че
след страданията човек ще разбере защо
нещата са така. Свещта означава, че знанието
ще му даде светлина. Тоягата, жезълът
показват , че човек не разбира закона на
Правдата. Пътят към Истината е строг.
Страданията показват, че човек е сгрешил.
Страданието всякога показва отклонение от
Божествения закон. Те трябва да се изнасят.
Човек трябва да си плати.

Страданието.
2030

Като направиш някоя погрешка, ти не
трябва да бягаш, но ще се спреш и ще я
поправиш. Всъщност страданията не са нещо
реално. Огледаш се в огледалото - образът
реален ли е? Можеш ли да го хванеш? Той е
отражение. Реалният човек ще намериш като
издигнеш перпендикуляр от образа.

Душата и духът.
2031

Душата и духът се намират извън тялото. То
им служи само да се проявят. След това го
оставят. Душата и духът живеят извън тялото.
Някой път духът може да проникне тялото -
тогава то оживява, инак то е мъртво.
Временните форми духът не трябва да ги
прониква, защото ще страда. Има вечни
форми, които той прониква. Животът в тия
форми е както,  когато човек се намира в
хубава градина с цветя и плодове. Дръвчетата
в тази градина са съзнателни и щом се прояви
у теб желание да си откъснеш някоя круша,
най-хубавият клон сам се навежда и ти
предлага. Там човек е напълно задоволен и
няма какво да желае. Растенията са
съзнателни, у тях има съзнание.

Човек да намери
себе си.
2032

Човек е извън тялото. В тялото има само
една частица от него, останалото е отвън.
Всеки от вас е предмет на изучаване от някой
ученик горе. Нито една ваша мисъл, нито едно
ваше чувство и постъпка, нищо не минава
незабелязано. И когато някой цъфне, всички
се зарадват и казват: „Колко хубаво цвете!
Чакай да поокопаем наоколо и да го полеем."

Къщата.
2033

Човек живее в чужда къща, защото това
тяло, което имаш, ще ти го вземат. Ти сега ще
си градиш къщата. Имаш изобилие на чувства
- трябва да ги трансформираш. Да урегулираш
чувствата си - това е цяла наука.

Важен урок.
2034

Физическите допирания не са опасни.
Важно е вътрешното побуждение на човека.

Половата енергия
2035

Половата енергия - това са динамически,
творчески енергии в човека. Това е място на
добро и зло, на разрушенията. През това
място всичко минава и се разтопява. Трябва
най-напред да настане едно пречистване в
мислите. Силите, които са по-нагоре, вършат
само добро.

Чистотата.
2036

Чистотата трябва да бъде идеал. Всички
сили в тялото трябва да се подчинят на този
идеал.
Каквото човек мисли, става.

Молитвата.
2037

Ще се молиш всякога, независимо от това,
разположен ли си или не. Който се моли е
силен човек. Където и да ходи той все се моли,
усърдно се моли и работите му се устройват.

Работата.
2038

На ученика предстои сериозна работа.
Приятна е, не е мъчна. Тя е - да хармонизира
себе си с живота на Цялото. Това е приятна
работа и е по силите му.

Страхът.
2039

Страхът показва, че има същества в тебе,
които ги е страх. Страхът естествено възниква,
той показва, че минаваш през област, дето има
опасности. Страхът е предпазно средство.

Приятелството.
2040

Любовта е вън от времето и пространството.
Ще си избираш приятели, които стоят по-
високо от тебе. Ще се пазиш да приемаш от
хора, които стоят на по-ниска степен на
развитие.

( из  Класа на Добродетелите, записани от Мария Тодорова ТОМ 14 )


Откровение на Йоан - 21-а глава (съответваща на 21-и век)
1 И видях Ново небе и Нова земя; защото първото небе и първата земя преминаха; и море нямаше вече.
2 Видях и светия град, новия Ерусалим, да слиза из небето от Бога, приготвен като невеста украсена за мъжа си.
3 И чух силен глас от престола, който казваше: Ето, скинията на Бога е с човеците; Той ще обитава с тях; те ще бъдат Негови люде; и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях.
4 Той ще обърше всяка сълза от очите им, и смърт не ще има вече; нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка; първото премина.
5 И Седящият на престола рече: Ето, подновявам всичко. И каза: Напиши, защото тия думи са верни и истинни.
6 И рече ми: Сбъднаха се. Аз съм Алфа и Омега, началото и краят. На жадния ще дам даром от извора на водата на живота.
7 Който побеждава, ще наследи тия неща; Аз ще му бъда Бог, и той ще Ми бъде син.
8 А колкото за страхливите, невярващите, мръсните, убийците, блудниците, чародейците, идолопоклонниците и всичките лъжци, тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел. Това е втората смърт.
9 Тогава дойде един от седемте ангела, които бяха натоварени със седемте последни язви и държаха седемте чаши и ми проговори, казвайки: Дойди, ще ти покажа невестата, жената на Агнето.
10 И отведе ме чрез Духа на една голяма и висока планина, и показа ми светия град, Ерусалим, който слизаше от небето от Бога,
11 и имаше божествена слава като светеше, както свети някой много скъпоценен камък, като яспис, прозрачен като кристал.
12 Градът имаше голяма и висока стена, с дванадесет порти, и на портите дванадесет ангела, и надписани над портите имена, които са имената на дванадесетте племена на израилтяните:
13 откъм изток три порти, откъм север три порти, откъм юг три порти, и откъм запад три порти.  
14 И градската стена имаше дванадесет основни камъка с дванадесет имена на тях, имената на дванадесетте апостоли на Агнето.
15 И тоя, който говореше с мене, имаше за мярка златна тръст, за да измери града, портите и стената му.
16 Градът беше четвъртит, с дължина равна на широчината му; и като измери града с тръста, излезе дванадесет хиляди стадии. Дължината, широчината и височината му са еднакви.
17 Измери и стената му, която излезе сто и четиридесет и четири лакти; а това беше човешка мярка, употребена от ангела.
18 Стената му беше съградена от яспис, а самият град от чисто злато, подобно на чисто стъкло.
19 Основните камъни на градските стени бяха украсени с всякакви скъпоценни камъни: първият основен камък беше яспис, вторият сапфир, третият халкидон, четвъртият смарагд,
20 петият сардоникс, шестият сард, седмият хрисолит, осмият вирил, деветият топаз, десетият хрисопрас, единадесетият яцинт, дванадесетият аметист.
21 И дванадесетте порти бяха дванадесет бисера; всяка порта бе от един бисер; и улицата на града беше от чисто злато, прозрачно като стъкло.
22 И храм не видях в него, защото неговият храм е Господ Бог Всемогъщият и Агнето.
23 И градът нямаше нужда от слънце, нито от луна да го осветява, защото Божията слава го осветяваше, и неговото светило е Агнето.
24 И народите ще ходят по неговата светлина: земните царе ще донасят в него своите славни неща.
25 Портите му не ще се затварят денем, (а нощ не ще има там);
26 па и народите ще донасят в него славните си и ценни неща.
27 И в него никак няма да влезе нещо нечисто, нито оня, който върши мерзост и който лъже, а само записаните в книгата на живота на Агнето.

Спонсори на Портал 12