Търси

По какво се познава идването на Шестата раса на Земята? – По особеното лазурно сияние

Още по темата ...

Елеазар Хараш: Покоят е Древно състояние, чист Дух - Сияние, което никога не губи себе си (ИНТЕРВЮ)

Виж повече
Балканския полуостров

Балканския полуостров е в магнетическата верига, която издига народите

Виж повече
хаос

Целта на хаоса е да те тласне до крайния предел на неразбирането. Точно в този краен предел ти трябва да се родиш в Духа

Виж повече
02.09.2022 г.
11752
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
По какво се познава идването на Шестата раса на Земята? – По особеното лазурно сияние, което се забелязва на небето по целия Балкански полуостров.

Това сияние е резултат на особени психически влияния, които действуват в пространството и променят даже атмосферата. Това показва, че целият разумен свят, всички разумни същества усилено работят и пречистват, както физическата, така и духовната атмосфера на земята. Те създават добри условия за растене, за развитие и за работа на хората. Както лозето се чисти от изсъхнали и гнили листа, от паразити, така и невидимият свят подготвя онези хора, които искат да служат на Бога. Той им дава добри условия да растат и да се развиват, като им казва: Не се страхувайте, още малко, и всичко ще се нареди, ще тръгне по нов път.

Сега питате: Новата култура има ли отношение към старата? – Има, разбира се. Новата култура ще се ползува от придобивките на старата култура и ще създаде нова наука за ума, сърцето и волята. Старото ще мине, новото ще дойде. Нова светлина иде! Тя ще преобрази възгледите на хората за материалния свят. Тя ще ни покаже, че има и други начини за изучаване на природата. Който иска да влезе в новата култура, трябва да учи, да работи съзнателно, да се готви за новите условия. Питате: Вярно ли е това, което говоря? – Вярно е. Обаче, според вас, не всичко е вярно. Не е така. За да познаете, кои неща са верни, и кои не са верни, трябва да правите опити, да проверите тяхната истинност.

Най-първо в нас трябва да се зароди желание да възстановим права­та на душата и на Духа. То е стремежът. И второто положение, да възприемем духа и душата, понеже чрез тях иде мощното в света. То е желание, понеже душата и Божественият дух искат да възстановят своите пра­ва. И на туй последното няма никоя сила в света, която може да се застави, защото Господ е дълготърпелив, но Божественото търпение има край. Божественото тър­пение е дошло до края.

На земята ще има такова сияние..., може някои от решетото да паднат, може ня­кои под решетото да паднат - всичко ще се изчисти. Онези, които се очистят, ще се посеят на нивата. Оне­зи, които паднат, ще ги дадат на кокошките.

Онези пък, които са будни в съзнанието, в самосъзнанието, в подсъзнанието и в свръхсъзнанието си, те са новите хора, които идат сега. Следователно, ако искате да продължите живота си, да бъдете носители на новата култура, да бъдете хора на шестата раса, вие трябва да започнете съзнателна работа още днес

Ще имате нова зора, нов изгрев, нов зенит. Дръжте в ума си мисълта, да имате правилни, хармонични отношения към Първата Причина, към Разумното начало в живота.

"Вярвайте в Бога, и в мене вярвайте! Ако думите ми, т.е. думите на Духа, пребъдват във вас, вие ще бъдете мои ученици." Ако думите на Христа пребъдват във вашите сърца, и ако вие, чрез вашата любов, разумност и воля пребъдвате в мене, Отец ми, Който е неизменен, и аз, който се проявявам чрез Него, ще дойдем и ще направим жилище във вас и ще ви се изявим. Това значи, ще ви научим на своите пътища.

Иде новата култура! Иде шестата раса! Иде Божественото в света!

Учителя

Спонсори на Портал 12