Търси

Пентаграмът с картини, имената на добродетелите и с изреченията, Учителя ги получи от Горе през 1898г. (ДЕТАЙЛНО ОБЯСНЕНИЕ НА ПЕНТАГРАМА)

Още по темата ...
Пентаграм

Пентаграма - знакът на Бялата магия. Как да работим с него?

Виж повече
портал12

Как се осъществява връзката на Духовния Учител с учениците по време на сън?

Виж повече
слънчев двойник

Д-р Светла Балтова: Всеки има слънчев двойник. Каква е връзката с Vesica Piscis? (ПЪЛЕН ТЕКСТ+ВИДЕО)

Виж повече
10.08.2022 г.
11999
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
ПЕНТАГРАМЪТ като фигура, източник - съществува от дълбока древност в окултната школа на Бялото Братство. Обаче, такъв Пентаграм, какъвто ние имаме, с тези картини, с тия изречения и имената на добродетелите - такъв Пентаграм е даден за първи път от Учителя. Пентаграмът е даден от Учителя за отпечатване към 1912-1913 г. и в 1914 г. започва да се раздава. 

Пентаграма с картини, с имената на добродетелите и с изреченията, Учителя ги получи от Горе. Още 1898 г. този пентаграм му е даден. Напечатан е по-късно. Освен този пентаграм, който се раздава, и другият - цветният, Учителя е приготвил един голям пентаграм, колкото половин стена. Този пентаграм е рисуван от чешкия художник Франц Шамблора по указание на Учителя. Художникът е живял във Велико Търново и е работил като ретушьор в ателието на фотографа Серафимов (1907). Около 1922 г. рисува цветния Пентаграм.

Пентаграмът, ако го разгледаме, ще видим, че до известна степен отговаря на човешкото тяло. Ако се разкрачим и разтворим ръцете настрани, се получава пентаграм.

В пентаграма са вложени петте Думи: 
Истина, Правда, Любов, Мъдрост и Добродетел.
Тези пет добродетели са добродетелите, които човек трябва да изработи, за да стане съвършен. Любов, Мъдрост и Истина се разбират, но що е Правда? Под думата Правда или Справедливост, се разбира нещо по-дълбоко от това, което разбира днешната юристпрюденция. Човек опазва правдата ако има уважение и почитание към всичко живо в света: към вола, овцата, паяка, мушицата. Към всичко живо да има уважение човек и почитание, понеже в тях живее Бог. Ако човек обиди едно животно, с това нарушава законът на Правдата. От друга страна, под думата Правда се разбира още едно нещо: в едно общество се спазва закона на Правдата, ако всички блага, които дава Бог, се разпределят равномерно помежду всички същества. Благата, които Бог дава, те са за всички същества и всички същества трябва да се ползуват от тези блага. Третото нещо, което се разбира под думата Правда, е следното: всеки човек, който се ражда, се ражда с известен кредит, с известен бюджет. Което и да е същество, то се кредитира от невидимия свят. Обществото трябва да му даде всички условия за развитие. Ако това се приложи, тогава се спазва закона за Правдата.

Какво значи: Добродетел, Любов, Мъдрост, Истина, Правда? Това са добродетели. Тогава, какво се разбира под думата Добродетел? Тази дума се употребява в широк и тесен смисъл. В широк смисъл на думата, се разбират всички добродетели, а в тесен смисъл, добродетел значи: добри дела, добротворство, правене на добро. А в още по-тесен смисъл на думата, се разбира - служене на Бога. Той е добродетелен, Той има добродетел в себе си.

В Пентаграма виждате три букви: В, У, Ж - тези букви означават: Велико Училище на Живота. С други думи, пентаграма излага картинно, нагледно училището на живота. В него ние сме поставени.

Виждате числата: 1,2,3,4 и 5. Това са числата на добродетелите. Най-първо ще изложа Пентаграма като Път за еволюция на човешката душа, а след това начини, по които можем да си служим с пентаграма.Човек, когато е още млада душа, който тепърва добива опитности в живота, той извървява външният път на пентаграма. 

Във външният кръг се намират: сабя, чаша, книга, свещ и жезъл.
Тези пет неща са вън от кръга. Човек, в началото на своето развитие почва с насилието, служи си със силата - правилно или неправилно. Като си служи с насилието, с неправдата, тогава по закона на кармата, той минава през страданията - тоест, ще почне да пие от горчивата чаша на страданието. Затова след сабята, иде чашата. Тя е последствие на сабята. Той, като мине през тези страдания, се учи. Страданията го учат. Дохожда до книгата. Започва да чете законите на живота и добива поука от тях, чете от тази книга. Той като се учи, посвещава се, добива светлина в себе си и става по-разумен. След книгата идва свещта. Тази свещ е в него, той се учи. Като добие тази светлина, той тогава идва до жезъла. Жезълът означава, че добива известна власт в себе си - известна власт върху известни сили и закони. Той е господар вече на себе си. С тези пет фази на външният кръг, той се завършва. Свършва се външното учение на човека в живота. Всичко това става несъзнателно. След това, той дохожда до една вътрешна криза. Той се чувства човек незадоволен. След тази неудовлетвореност, след тази криза, той търси по-дълбок смисъл. Той влиза в пътя на ученика, който е минал през сабята, чашата, книгата, свещта и жезъла - външният, светският живот - навлиза в пътя на ученика.

На Пентаграма има врата и това е вратата на влизане в Школата на ученика. В него почва да проблесва истината - не пълната истина, защото пълната Истина ще проблесне, когато стане съвършен. Христовият Дух започва да работи върху него и тогава минава през Правдата. Като изучи закона на Правдата, в този смисъл, за който говорих преди, тогава иде до това място, което има каменист път, виждаме тясна врата - врата, през която минава ученикът. Тази врата е по-тясна от първата, която е широка. Той минава по тесният път, за който говори Христос. Тази врата означава отказване, отричане до известна степен на светски неща, които до тогава са го съблазнявали. Затова е нарисуван пътя стръмен и каменист и вратата тясна.

Когато мине по този път на самоотричането, дори от интересите на своята личност, тогава той върви в пътя на Любовта. Когато се развие в него Божествената Любов до известна степен, нали казва Учителя: Любовта носи светлина, мъдрост, тогава работи Мъдростта. Щом той добие Любовта, Мъдростта, тогава иде дървото на Живота - неговият живот дава плодове - иде добродетелта. Добродетел в мистичният смисъл на думата. Той разбира, че Смисълът на живота е Служене на Бога.

Добродетел значи: да правиш добро. Какво значи да правиш добро? Ти можеш да нахраниш един човек, можеш да помогнеш на един болен - това е добро, но всичко, което правиш да бъде Служене на Бога. Тогава иде до този Идеал, че Смисълът, радостта на неговият живот е само в Служен(и)ето на Бога. Той дохожда до осмисляне на своя живот.
С това се завършва вторият кръг в развитието на ученика. След вторият кръг иде третата фаза на неговото развитие. Тази трета фаза е Центъра. Тук има две змии, кръг, кръст, и пак кръст.

Двете змии показва, че той се бори със своята природа. Побеждава нисшата природа - злото в себе си и минава през кръста. Под кръст се разбира: пълно самоотричане. Той не гледа своите лични интереси, но гледа да работи за Бога. Слива се с Божественото и с това той завършва своята еволюция като човек. Като постигне пълно самоотричане и пълно единение с Бога, той завършва напълно своето развитие.

Затова казваме, че пентаграмът показва пътя на развитието на човешката душа. То е велико училище, което трябва да мине човек, за да добие съвършенство.

Ако човек осъзнава каква сила има Пентаграма, каква светлина излиза, тогава Пентаграма може да му служи като мощно оръжие. Всяко място, гдето има Пентаграм, това е място оградено, силни вибрации излизат и това място се огражда от лоши влияния, и нисши същества не могат да присъстват там. 

Правилно поставен Пентаграма е с върха нагоре. Пентаграмът никога не трябва да се обръща с върха надолу.
Един наш брат от Казанлък, направи в двора си каменни стъпала с перила и на перилата направи Пентаграм от цимент с върха надолу. Този брат напусна Братството, къща и всичко загуби.

Около Пентаграма виждаме едно изречение: “В изпълнението Волята на Бога е силата на човешката Душа.” - написано в една окръжност. А окръжността в окултната наука значи Божествените условия. Човек, за да може да се развива правилно, той е поставен в благоприятни условия. Значи, кръгът е Божественото, в което човек живее. Благодарение на това, има благоприятни условия да се развива, докато дойде до съвършенство. Потопен в Бога, това е кръгът.

Който има Пентаграм, той трябва да го тури със стъкло и не в коя и да е стая, но където идват рядко чужди хора и където той се моли. В тази стая не трябва да се говорят лоши неща, понеже излизат сили от Пентаграма - ако той среща противодействие, обратна сила, става катастрофа.

Ако в тази стая, където има Пентаграм, се говори лошо, мисли лошо и се вършат лоши работи, тогава Пентаграма действува разрушително, защото се смесват два вида енергии, влияния - положително и отрицателно.

Когато човек се намира пред Пентаграма и се моли, ако иска може да си представи три изречения. Най-вътрешното изречение е това:
“В изпълнение Волята на Бога е силата на човешката Душа.”
Той трябва да си представи, че около този кръг пише така:
“Бог толкова възлюби света, че даде своя син Единороднаго, за да не почине всеки, който върви с Него, но да има живот вечен.”
И в третият - най-външен кръг, да си представи следното изречение:
“Търсете първом царството Божие и неговата Правда и всичко друго ще ви се приложи.”

Като се моли човек, да си представи тия три изречения и тогава Пентаграма има голяма сила. Тези изречения са дадени от Учителя. Те са част от Пентаграма, но са невидими.

Учителя в частен разговор ми каза така:
“Човек може, в случай на нужда, в случай на опасност, да си представи следното нещо: с ръка да образува Пентаграм около своето тяло. Отначало ще го направи мислено, после с ръка, и после тия три изречения около Пентаграма. Много препятствия, които има ще се пръснат. Това е друг начин за служене с Пентаграма. Пентаграмът е мощно оръжие да бъде запазен човек от външни пречки и препятствия и от вътрешни борби и сили. Щом човек притежава Пентаграма, трябва да работи за Славата Божия. Ако човек го използува правилно, тогава Пентаграма ще бъде източник на богатство и Благословение.

Ако иска човек правилно да се ползува от Пентаграма, безвъзвратно да реши в себе си, че ще служи на Бога и да няма връщане назад. 

В началото, когато се давал Пентаграма на братята, първо се давали пояснения върху Пентаграма от брат Пеню Киров, който казвал на брата, който получавал Пентаграма: Ти съгласен ли си да служиш на Бога? - Съгласен съм.” - Ако няма това съзнание у себе си, този Пентаграм ще му повреди.

Метод за служене на Пентаграма: когато е в опасност, човек да си представи, че държи върха на Пентаграма пред себе си, като с дясната ръка хваща Правдата, с лявата - Истината, и насочва върха напред към обекта и казва:

“В Името на Господа Исуса Христа нашего, молим Господа Велики и Силни, да стори Благородното пред Неговите Очи.”

ПОЯСНЕНИЯ НА ПЕНТАГРАМА
/Дадени от брат Боян Боев на братя ръководители на събора през 1951 г., според разговорите му с Учителя/
22 Февруари 1959 г.
Бургас


ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ НА СЪБОРА В 1911 г. - гр. В.ТЪРНОВО
/Извадки от протокола, съставен от брат П. Епитропов/

Тази година ще ви се раздаде картината на Пентаграма, за да се занимавате с нея и я проучвате, защото у вас искаме да образуваме огнище, Олтар за Господа. Господ се проявява в един народ, само когато има Огнище в него. Когато Господ пребъдва в един народ, само тогава се той благославя.

Не се страхувайте от греха и никога не се опитвайте да се биете с дявола. Него само Господ може да бие. Ако речете вие сами да се биете с дявола, помнете: горчиво рискувате и захващате борба не по вашите сили. Борете се с него само, когато Господ е с вас и около вас.

Виждате от картината (Пентаграма), че главата на дявола - мистически е вътре във нас. А при подвига, трябва да се започне с ножа, който представлява силата, след което иде чашата, която символизира страданието и оттам към Правдата. Като се завърши този кръг, слиза се вече в ъгъла на добродетелта - чисто Божественият кръг, гдето става повдигането. Жезълът означава закона на Правдата. 

Книгата е разума, а светилникът представлява човекът, който разсъждава. Но в Истината като влезете ще срещнете Христа: ще минете тогава през втората врата - Божественото Око, Божественият Дух, който ще ви научи как да разберете Божествената Истина. Подир Мъдростта, вие ще дойдете до Дървото на Живота, и след като свършите ще слезете към змиите, където е най-големият противник. Но за вас сега е потребен външният кръг, а за вторият кръг не сте всички подготвени.

Трите инициала на картината са: “В” - Ръководител, “У” - Учител, Спасител, “Ж” - Царствующ. 
А който иска да слугува на Бога, първото правило написано в картината е: 
“В изпълнение Волята на Бога е силата на човешката душа.”
“Търсете първом Царството Божие и Неговата Правда и всичко друго ще ви се приложи.”

Тия думи на Христа дават смисъла и израз на човешкият живот на земята. Царството Божие на земята, това е целокупният живот на земята и обема всички отрасли и стремежи на човешката душа. С тия Думи, Христос е подразумявал въдворяването на реда и порядъка в човешката душа, ум, сърце и дух.

По отношение своята душа, спрямо Царството Божие, ние трябва да сме пасивни, също както е пасивна земята, тоест да възприемаме само светлината, както земята е възприела от слънцето.

Царството Божие в човешката душа, значи разрушаване всичко, което е зло и да бъдем активни.
Вселяване Царството Божие в човешката душа и сърце, може да се каже, че прилича на житница - съкровище на душата и сърцето.

И когато душата изгуби сърцето, прилича както господарката изгуби своята слугиня, та няма на кого да заповядва.
Умът, това е хранилище на човешката душа. По отношение на света, ние трябва да бъдем активни, като го не оставяме да ни завладява, а напротив, ние трябва да го владеем.

Всеки един век си има своите мисли и желания, и ние трябва да бъдем внимателни, да не възприемаме тези, които ще покварят душата ни. 

Външният кръг в картината представлява светът, опитност, земното училище и всички негови занятия. 
Ножа обаче показва силата. Значи, силата ви трябва да бъде във вашите мускули, или във вашият ум, или във вашето сърце. Без тази сила нищо не можете да направите. След като имате тази сила, като живеете и работите с хората, ще направите и погрешки. За тия погрешки ще ви сполетят и нещастия, та ще трябва да се научите да носите с търпение страданията, а тия страдания са чашата, която, понеже прилича на цвят, защото, както виждате показва форма на лале, че страданията чрез търпението, тоест чрез претърпяването на страданията, животът ни ще се разцъфти, а цъфтежа ще се оплодотвори и ще стане добър плод.

От книгата пък, която виждате разтворена, по нататък ще се научим, защо страдаме. Тогава ще отидем при светлината, та чрез неговата светлина ще можем да узнаем, за какво именно можем да бъдем полезни. Тук ще започнем да разсъждаваме и да учим хората, а тогава вече ще отидем при закона на Правдата, при скиптъра, когато не бива да отстъпваме. Минем ли скиптъра, връщаме се пак при ножа, тоест при своята сила, която сега ще влезе в твоето сърце и ще отидем при добродетелта. Ще застанем пред вратата, гдето ще започнем да молим Господа, да се изповядваме и да казваме, че не сме могли да живеем добре, та ще искаме да влезем в новият път, за да заживеем и живеем вече добре.
Тогава ще ви се отвори вратата, която виждате и ще започнете да вървите и отидете и отивате в пътя на Истината, гдето ще започнете да разсъждавате за дълбоките Божии наредби - за кармата, например - и изобщо за вътрешната страна на живота.

После ще отидете при самоотричането, когато бъдете вече справедливи.
Първият кръг беше, когато вие бяхте в света, а тук сега, понеже отношенията ви са към Бога и желаете да работите не което вие искате, но което Господ иска, затова казвате, че това, което светът прави не е в ред, а туряте пред себе си Божествената Правда и казвате, че като сте дали дума някому, трябва да я изпълните. Тогава ще минете през втората врата, която е вратата на Любовта, когато ще потърсите страдащи хора, за да им помагате. После настъпва полето на Мъдростта, Сиянието на Окото, гдето ще размишлявате върху дълбоките наредби, защо именно Господ е наредил така света и там ще разберете.

Най-после идвате при “Дървото на Живота”, което е добродетелта, гдето е вашата опитност. Ще живеете на Небето и ще се радвате на благата, които Господ е дал.

След всичко изложено дотук, иде вътрешният кръг, когато ще имате вече желанието да се Слеете с Господа. Но това ще бъде последна работа на вашата еволюция.

Колкото за буквите в картината, те са три инициала, с които Господ е известен в небето. Първата буква е “В”, която значи - Ръководител в Небето. С втората буква - “У” е известен като Учител-Спасител, а с третата “Ж”, е известен за царстващ Господ, който казва, че Му се даде всичката власт на небето и на земята. Тези са буквите на Христа, който е ръководител на веригата.

Духът Елохим, който е Бог помазаник, е ръководител на българите. Той е ангелът, който е поставен от Господа да води българският народ и цялото славянство. Той е “О” - ангела на Завета, Господ, на когото тази политическа свобода на българите се дължи. Да, българите дължат много работи на Елохима и той ще се яви между славяните, но те няма да го разпънат както евреите.

Но най-първо и ясно казано, Господ е с много имена. В еврейският език, например, е с  34 - 35 имена. А пък, когато призоваваме Христа като Исус, то значи, че ще трябва да се научим на търпение - Исус е символ на търпението. 
А под сегашното си име Христос - той е син Божий. 


23 Февруари, 1959 г., гр.Бургас
Преписана е от тетрадката на Иван Бойчев на 2 Октомври 1959 г. На брат Крали от Бургас, брат Б. Боев е дал обясненията за пентаграма. Вижте още: 37 лекция ООК, 10 септември 1924 г. Вижте още: “Нова Мисъл”, беседа “Разумните сили”.

Препоръчани книги:

Спонсори на Портал 12