Търси

Паневритмията развива добродетелите и пробужда вродените дарби у човека

Още по темата ...

Връзката между паневритмията и нивата на допамин в мозъка (ЛЕКЦИЯ на д-р Светла Балтова)

Виж повече
изгрев - Рила планина

На 22 март отбелязваме началото на Духовната Нова година

Виж повече
Жена

Учителя: Новата култура изисква светещи жени със светли умове, широки сърца и диамантена воля

Виж повече
Планината може да ни трансформира ако подходим към нея с чистота

Планината може да ни трансформира ако подходим към нея с Чистота

Виж повече
01.04.2021 г.
3795
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече

“Един ден вие ще разберете Живата геометрия, живите линии в Природата, които се кръстосват и образуват триъгълници, правоъгълници, правоъгълници, допирателни”.


Едни от тези линии произлизат от ума, други - от сърцето,  а трети - от волята.

Паневритмията регулира физическите, духовните, умствените и волевите процеси в човека. 

Тя възстановява физически човека, като подобрява дишането и кръвообращението, стимулира функциите на организма; влияе върху облагородяването на мислите и чувствата; влияе върху облагородяването на мислите и чувствата; уравновесява психическите сили и засилва волята.

Паневритмията е наука за хармоничните и разумни движения, основани на законите на Живата Природа.
Тези закони се основават на задълбочено познаване на силите, които действат в цялото Творение и в човешкия организъм.

Движението на колелото на Паневритмията е повторение на вечното движение на Всемирния живот, чрез което протичат силите на Макрокосмичния живот. То крие в себе си идеята за божественото пробуждане на човека, идея за радостта от даването, за освобождаването от мрака, за творческия устрем на човека и за всички душевни състояния, през които минава човек в своя живот; крие в себе си четирите годишни времена, приливите и отливите на морето.

Чрез Паневритмията от една страна човек осъзнава енергийните течения в Природата, а от друга - тя го учи да приема в себе си и да ги ползва за физическо, психическо и духовно обновление.


Паневритмията и Херметическите закони на Хермес ТрисмегистПаневритмията е създадена в съответствие със седемте универсални принципа на херметизма, дадени от великия посветен Хермес Трисмегист:

Принцип на разумността  - Това е Всемирната сила, която вечно съществува и прониква във всички живи същества, направлявайки живота им.

Принцип на съответствието - между всички неща има подобие и съответствие (тон и форма, движение и цвят, число и идея)

Принцип на трептенията и движенията - Всичко е трептене, нищо не е статично в материята, енергията, светлината, мисълта на Духа.

Принцип на полярността - Това е основен закон във Вселената - мъжкият и женският принцип, електричеството и магнетизъма, Духът и материята.

Принцип на ритъма - Основен и всеобщ закон в Прородата. Ритъмът е последователната смяна на силните и слабите времена на трептенията излъчвани от едно живо същество или друг елемент. Всяко същество притежава свой собствен ритъм, който е основа на неговото равновесие. Цялото творение се крепи върху ритъма.

Принцип на причините и последствията - Всяка причина има свое последствие и всяко последствие - своята причина. Всичко в живота следва посоката съобразно този закон.

Принцип на Рода - на единството и сродството. Всички неща, които съществуват в Природата са сродствени, родствени, защото в основата им лежи единството.

Изградена върху седемте херметически закона, чрез паневритмията човешкото съзнание влиза в контакт с творческите и съграждащи сили на Вселената. Този резултат е постижим обаче, само ако човешкият организъм е пробудил в себе си  енергийните центрове, чрез които може да се свърже със силите на Живата природа, т.е. когато външната природа и вътрешният духовен свят вибрират в унисон.

Пробуждане на висшите летентни силиКато изпълнявате съзнателни и хармонични движения с тялото и крайниците, човек въздейства върху съответния център на мозъка, който се привежда в активност и започва да излъчва вълни, предавани на свой ред чрец специфичната мрежа на съответното място в Невидимия свят.

В замяна човек получава енергиите и подкрепата от Висшите сили, които се насочват и влизат в съответните центрове и съдействат за тяхното развитие. Чрез движенията на тялото, които съответстват на определен мозъчен център се работи и за активизиране зародишите на добродетелите и тяхното развитие.

Всички енергии трябва да бъдат будни, защото характерът на енергиите, които изпращаме и приемаме, зависи от степента на будност на съзнанието и идеите, които ни занимават при изпълнението движенията от Паневритмията. Само тогава човек може да стане истински център, който приема, обработва и предава енергиите.

Всяко упражнение от Паневритмията е свързано с един процес на съзнанието. И затова всяко упражнение има въздействие върху определени сили в човешкия дух. На всяка идея, на всяко душевно качество съответства движение. Има движения на доброто, на милосърдието, на справедливостта, на любовта, на красотата. Всички добродетели имат своите графични линии на движение, своите изразни средства.

Всеки орган на тялото има своя духовна страна и всички органи са свързани с душевните и духовните процеси у човека. Като се усъвършенства изпълнението на движенията, се улеснява приемането, обработването и предаването на енергиите.

Съвършеното изпълнение на едно движение като форма зависи не само от ритмичното повторение, но и от точно разбиране на смисъла, както и от дълбочината на чувството, което ще разкрие съдържанието на упражнението.
Музиката на паневритмията е създадена специално за нея. Тя съдържа потенциала на идеята, на съдържанието и на формата, която изразява. Тази музика е в съгласие с дълбоките закони на “хармонията на сферите” в Невидимия свят и пряко въздейства на най-възвишеното у човека.

Паневритмията - метод за молитва, медитация, съзерцание и себеовладяванеПри изпълнението на Паневритмията се използват формули, подобни на мантрите и на мандалите.
Във връзка с това той казва: 

“С всяко движение се излъчват определени енергийни течения и става обмяна между човека и Природата. Чрез движението той едновременно дава и получава. Когато движенията съответстват на тоновете, думите и идеята, те стават сила. 
Чувството трябва да е свързано с движението и това чувство трябва да се развива в образи.  Това развитие е разумен, съзнателен процес. 
Чрез мисълта човек трябва да проектира жив образ.
Чрез този метод човек ще развие интуицията си. А интуицията ще му разкрие все още неизвестни за него методи, с които Природата си служи, за да твори и гради”


из книгата Паневритмия - Човешката душа в единство с Всемирната Хармония, Въведение в упражненията представени от Ярмила Менцлова

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Спонсори на Портал 12