Търси

Отец Ми съществува отвъд нещата, но Той е допуснал и ние да бъдем, за да Го Любим (АПОКРИФИ - Христос ♡ ЛЕКЦИЯ на Елеазар Хараш)

Още по темата ...
Елеазар Хараш - Древното зло

Елеазар Хараш: Древното зло е Мистерия, от Древната нощ на Абсолюта (ВИДЕО+ПЪЛЕН ТЕКСТ)

Виж повече
Юда и Христос

Защо Юда и Христос се разделят с целувка?

Виж повече
Възкресение

Елеазар Хараш: Възкресението, това е правото да живееш в Бога, в свободата и да си в единство с Него

Виж повече
Юда

Юда е отнесъл в гроба си, в своята скрита част, една Велика Тайна – Тайната на своята Любов

Виж повече
14.06.2022 г.
3284
Добавена от: Борислав Борисов
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Елеазар Хараш - Неизвестни изречения от Христос (АПОКРИФИ ~ ЛЕКЦИЯ, 12/06/2022)

Здравейте, Елеазар Хараш!
Радвам се, че в това видео днес – ще споделите част от "Неизвестните изречения на Христос".

Да.
Значи първото интервю е Неизвестните изречения на Христос, второто е за Грехопадението. Дълбока работа… Там ще видим, че всъщност няма Змия! Действа Бог. Луцифер не може да има нито Любов, нито гняв, нито да е действащ… просто ще го разгледаме на дълбоко ниво.

Неизвестните изречения на Христос:
Виж Отца Ми в своето търсене, защото Той търси Себе Си.
Ако Отец Ми в тебе не търси Себе Си – ти никога няма да го откриеш.
Отец ме е водил в Себе Си – Аз нямам Учение.
Ако имах Учение, щях да изгубя Отца Ми.
Отец Ми не съществува (бел.ред.: т.е. е Несътворен, т.е. няма ограничение в земна форма, няма его) и поради това ние можем да съществуваме.
Някога сме съществували, но само като погълнати в Него.
Днес, всичко което го има, и което съществува е поради отсъствието на Отца Ми.
Само Отец Ми Съществува, а ние можем да бъдем само в Него.
Когато живееш в Отца – съществува само Отца Ми.
Който е отделно от Отца Ми – той не умее да съществува, защото го няма Единствения Съществуващ.
Ако си прозрял Единствения Съществуващ, ще Му отстъпиш мястото си.
Всичко, което се случва – е Той – как може да се случи нещо друго?
Той е, Който се постига в нас, ние не се достигаме.
Узнаваме Го, когато Той ни даде Себе Си.
Отец Ми – Той е толкова явен, че е скрит. (И Кабала казва подобно нещо)
Когато Той Ме докосна – от Иисус станах Христос. (Тоест – Преизпълнен)

Ако си Любов ще съществуваш в Отца Ми, ако не си Любов ще бъдеш в себе си – това е грехопадението.
Животът в себе си е всякога грехопадение. (Даже и да… живееш праведно, не само грешно – ако живееш в себе си праведно, без Бога – ти си си в греха, но ще го разбереш късно.)
Мъдрост е да знаеш, че само Той съществува.

Ако Отец Ми те е погледнал само за миг – ти вече си нещо повече от себе си, защото само Той е повече от Себе Си.
Има само Една Троица: Отец Ми, Неговото Съществувание и Неговото Отсъствие.
Бисерът в мидата е Негова сълза, Негова капка, а не капка на водата.
Смъртта е заспиване в Него, а Любовта е Събуждане в Него.

Отец Ми съществува отвъд нещата, но Той е допуснал и ние да бъдем, за да Го Любим.
Отец Ми те чува в Своята Тишина, защото Тя е от Него Родена.
Неговата Простота е по-мъдра от цялото човечество и от цялата вселена.
Ако Отец Ми отсъствува от тебе – ще имаш Покоят. (Ако си Нищ – ще имаш Покоят)
Ако Отец Ми присъствува в тебе – ще си Блажен.Без Отца Ми, всичко е в недостиг.
Дори и мъдрото разбиране без Отца Ми, носи смърт и разруха. (Има такъв стих в Библията: „Цялата човешка мъдрост е глупост пред Него.“ – в такава посока…)

Любовта Е сътворила Душата, за да може Душата да създава Любов.
Истинското знание е от друг свят – то слиза само като Милост Божия.
(Тука се сещам – Тот казва: „Бог Е, Който решава, кого да направи Син Божий и кого не.“ – на друго място казва – „Бог образува Учителите, Мъдреците, Божествата, Старците.“ – В Себе Си Ги прави и Ги изпраща в света, тоест изпраща Себе Си – това е Неговият начин.)

И… синовството, за което и вие сте споменавали в предходни интервюта…?
Синовството, единствено е – Този Вътрешен Възход, когато имаш правото да кажеш: „Отца Ми“
Да. Синовство означава – нашето Изначално Естество. Няма нищо чудно, нищо…
Милиони са Синове, не само Суфи, Даоси… просто се наричат с различни имена, но…
Синове, Мъдреци, Отдадени, Изчезнали, Свръхизчезнали – това Са все Тези Отдадени, които дали ще Ги наречем Учители или нещо… Те… Те Са Си…
(Така…)
Людете имат възгледи – Отец Ми има Безпределност.
Не търси себе си, преди да си търсил Отца Ми.
Любящият не търси като разумният – Любящият търси със Сърцето си.
Ако Отец Ми влезе в бавното – то ще изпревари бързото.
Който има Любов – няма грешно действие, защото Любовта е от Отца Ми.
Ако Отец Ми не ме ръководи, и Аз ще се отклоня от Него.
Преди да се родя, само Отец Ми Е Бил, а Аз нищо не съм бил.
Отец Ми знае всички пътища на отклонението и на Възхода (Завръщането), защото Той Е Осъществителят на всичко.
Отец Ми пребъдваше в Мене и затова Аз работих в света.
Кой може да каже, че без Отец Ми – е жив?

Отец Ми твори без усилия, но Той ни Е дарил усилията, за да Е заедно с нас, и за да Го усещаме близко до себе си.
Пътят в нас, към Него Самият – Е Негово дело. (Той решава този Път)
Кой е събудил Любовта в Сърцето ти? – Има само Един Събудител, има само Един Събуждащ.
В Отца Ми имаш всичко, от което се нуждаеш.

(Тука само се сещам, че всяко Същество на Истинската Любов, като цяло света не го обича, защото той вече… Той не може да служи на държавата, не може да е роб, не може да е манипулиран. И от там има едно задръстване, едно неразбиране… но Тези, които са Търсачите – Те ще разберат, че Това Са Съществата.)
Който се е изгубил в Отца Ми, е заживял в себе си по правилния начин, изначалния начин.
Да бъдеш в Отца Ми – това Е твоята Безграничност.
Ако не осъзнаваш Отца Ми, ще превръщаш нещата в бреме.
Тихите часове посветени на Отца Ми – Сам Той ги създава и така ни обръща към Себе Си.
Отец Ми движи събитията в този свят, защото Той ги превъзхожда. (Ето виж, тука няма никакви пророчества – Директна Мъдрост – няма нужда от пророчества)
Отец Ми Е над живота и смъртта.

Всяко качество има цена, когато е в Отца Ми, а не когато е в самото себе си.
(Значи, може да си щедър… Въпросът е – Дали Той Е в тебе? – Щедростта не е на място…
Може да си разумен, въпросът е – Той ли Е в тебе?
Може да пееш красива музика, въпроса е – Той пее, Душата ти пее, или нещо друго?)
Който се е отдал на Отца Ми – ще преодолее света.

Твоите усилия към Него – са Неговите усилия към тебе самия, (това е Жеста…) за да заживее Той в тебе.
Отец Ми подготвя преданите, да Го преживеят.
Търси Отца Ми, за да те намери Той. (Значи, Той като види твоите усилия, които са вродени… защото някои казват: „Има много прераждания…“ – будисти – „…някога ще станем Буда...“ – Прави тези усилия и в… Той може да не влезе веднага в тях, но изведнъж ще влезе и ще почне Единството да...
Да?)

И е важно да кажем, че усилията трябва да са без очакване.
Усилията да са без очаквания, а Той вече знае как да ги направлява правилно към Себе Си.
Защото ако очакваш – леко задължаваш…

Когато търсим Отеца – Неговата Незнайност се увеличава, но Той ни става още по-близък.
Отдадените на Отца Ми са докоснати от Неговата Неизреченост.
Сърцето на предано отдадения – узнава всичко за своя път.
Преданите на Отца Ми търсят Вътрешното Истинолюбие – не показ.
Царството Божие Е нашият Произход.
Царството Божие Е Един Древен и Уреден Свят, защото Тук – Сам Отец Е Уредника.
Път е само това, което те Обожествява.
Божията Любов E нашият дом.

Умението да влезеш в Отца Ми – е умение на Отца Ми. (Умение на Бога)
Неизреченото е Истинно, а Тишината Му е Вътрешната Красота.
Преданоотдадените действат чрез Отца Ми, а не чрез себе си.
Щом Отец Ми те Е призовал – Той ще премахне света от тебе. (Някой път това става постепенно, но вече се е случило)
Ако Отец Ми изрече Себе Си – и мълчанието ще умре. (То не може да Го понесе. Мълчанието е живо същество… същества...)

Ако имате Любов – то е повече от всичко, то е повече от помощ. (Може да помогнеш на някой, но въпроса е – „Имаш ли Любов и Тя остава ли?“, а не самата помощ. Любовта е по-дълбока.)

И тука пак, още веднъж, пък – Безкористието..?
Да, да…
Ако Отец Ми реши да те направи Безгрешен – ти ще бъдеш Безгрешен. (Както е Мелхиседек, Тот, Заратустра…)
Реалността е опасна за света и затова света е нереален.
Никой не може да изрече Дълбините на Отца Ми, защото до Тази Тишина не достига звук.
(И последното:)
В Сърцето си живеем, а не в света.
(Кратки неща…)
Много благодаря за тези споделени слова!

Спомням си, че Учителя в една своя лекция (изнесена точно, между другото на 12ти Юни, преди години) казва, че този свят е нереален, когато е извън Духовния и Божествения свят… сам по себе си той е нереален..?
Да, той може да изчезне във всеки миг. Този град, тази държава, света…
Тогава, каква е тази реалност?
Търсим Реалността в Духа!
Помниш суфите какво са казали по време на корабокрушение – Най-важното е, което можеш да вземеш със себе си – ако имаш Дух, имаш Същността.

И в тази същата лекция, Учителя казва: „Хората днес искат да имат един уреден живот на земята, материални блага…“ – и погледа им е насочен само навън, а всъщност погледа трябва да е насочен навътре.
Да…
Ако си уреден без Бога – ти вече дълбоко си неуреден.
И то, това е част от грехопадението…,
Да, да…
…за което ще говорим в следващото видео.
Всичко, което правиш без Бога – това е грях.
Даже Тот казва: „Едно пиене на глътка вода – без Бога – вече е грях.“
Смятай за…

Благодаря много!

Борислав Борисов
Борислав Борисов
Борислав Борисов е автор на текстови материали, видео репортажи и интервюта в Портал12. Работи в сферата на медиите от 2004-а година. Създател на едни от първите големи новинарски онлайн платформи в България, сега собственост на водещи медийни групи.

Роден в Търговище, завършил престижната Езикова гимназия в Ловеч, учил Аграрна икономика в Свищов, работил в редица страни на запад и у нас, главно в сферата на агробизнеса, медиите и сигурността ( анализатор в B2 Security - продоволствена сигурност, противодействие трафика на хора, регионално развитие и политики на Балканите, антитероризъм), основател на Асоциация на българските села.

Борислав Борисов е последовател на духовните и езотерични учения от 19-и век, като сред любимите му автори са Морис Метерлинк, Рудолф Щайнер, Райнер Мария Рилке и др.  Отдаден на изучаването и въвеждането в потънкостите в Учението на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов), както и на школите на Брат Михаил - Омраам (Михаил Иванов) и Елеазар Хараш.

Изследовател на алтернативните методи в психологията, парапсихологията и квантовата медицина.  За контакти: borislav@portal12.bg 
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш е един от най-емблематичните представители на чистата духовност в нашето съвремие. Около 40 години изнася лекции в сферата на духовното развитие и себепознанието. Словото му се отличава с особена чистота, дълбочина и свобода.

Като лектор и писател изнася квинтесенцията на всички световни учения и значими мъдреци, обединявайки чистата духовност на цивилизациите и техните Учители от древността до днес. В лекциите си поставя мост между всички древни учения и религии, като премахва разделението, омразата, междуособиците и показва тънката връзка в основата на всяко учение. Основните принципи в изнасяните лекции от Елеазар Хараш са: Любовта, Мъдростта, Истината, които съграждат главната посока в развитието на всяка душа.

Важна особеност в дейността на Елеазар Хараш е тази, че по отношение на своите последователи и ученици той не прави формално обединение в организация, структура или каквато и да е външна обществена, социална или религиозна форма. Напротив – налице е свобода и непривързаност. Елеазар Хараш изнася в лекции, книги и видео интервюта, всичко необходимо за персоналното духовно развитие на всеки човек, без да го поставя в условия на каквато и да е зависимост. Многократно казва, че в духовното развитие се върви самостоятелно, чрез воля и по свобода. Всички негови лекции са безплатни, а в ежедневието си работи, потопен в дълбини за всяка нова книга, предстояща лекция или видео интервю.

„Любовта ти дава живот, Мъдростта – светлина, Истината те дарява със свобода. Затова Учението е универсално и това е нашата свещена троица – Любов, Мъдрост, Истина. Отнема недостатъците, слабостите. В това учение не можеш да мразиш, да критикуваш, да завиждаш, да боледуваш. Нямаш проблеми. Имаш задачи. Дава нещо универсално, което не се обяснява, а се чувства. Дава възможност да познаеш онази част от себе си, онази пълнота в живота, която е изгубена още в рая. Изгонени от рая – изгнание означава изгубената пълнота и Учението я връща. Но трябва да се отдадеш много искрено, предано.“

 
 • Главното ударение на това учение – е в чистотата, тя е външна, вътрешна и мистична.
 • Другото ударение е в смирението и всеобхватната мъдрост.
 • Чистотата трябва да бъде явна и тайна, скромна и тиха, а смирението трябва да бъде без показ.
 • В това учение са важни малките постоянни усилия – те са безусловни.
 • Мъдростта е всеобща.
 • Това е учение за чистия път към Бога.

За истинските ученици, Елеазар Хараш казва няколко основни принципи:
 • Който е въвлечен в света, не е ученик. Ученикът ражда хармония от себе си, а не от другите.
 • Човекът се учи, но не се развива. Само ученикът се развива.
 • Ученикът не се бори със ситуациите – той ги преодолява.
 • Ученикът знае, че любовта към Истината го освобождава от борбата за оцеляване.
 • Ученикът всякога съхранява Любовта, защото знае, че само чрез нея възприема Бога правилно.
 • В смирението на ученика е скрит силен огън. Ученикът живее в потока на Бога. Той е сключил свещен съюз с Тишината.
 • Ученикът има свещен говор. Той има чист и динамичен покой.
 • Ученикът всякога съхранява своята чистота, за да може да има висше ръководство.
 • Ученикът е владетел на себе си и затова обстоятелствата не го владеят.
 • Никога не нарушавай своята безкрайност.
 • Ако изгубиш опората на живота си, придобий увереност.
 • Човекът е красив, когато е създал Безкрая в себе си.
 • Поставяме на първо място Бог в живота си, а после себе си.
 • Ученикът всякога избягва злословия и многословия. Ученикът много бди над думите, вършителите на кармата.
 • Ученикът знае, че тайната на живота е в това, че има само Едно Действащо Същество.
 • Ученикът познава намерението като тайна енергия на собствената си същност.
 • Ученикът познава свещеното Слово и свещеното Слово го познава.
 • Ученикът носи в себе си силата, която може да изменя пространството. Разбира се това става насаме, между него и Бога, във взаимно съгласие.

„Аз съм благодарен, че имам такива ученици, които видях, и за които Учителя ми каза, че са определени.
Аз наблюдавам от много време тяхната работа – мога само да кажа, че е нещо изключително да познаваш истински ученици на Учителя – скромни, тихи, могъщи – ежедневно и съзнателно работещи върху себе си – бих казал – те са една светеща тишина. С тях ще образуваме ядрото на България, с тях ще работим и в бъдещето, защото Учителя иска могъщи ученици – надрастнали изкушенията на живота, победили напълно змията в себе си, господари на себе си и на своята съдба...познаващи същността на учението...чиито символ е диамантената воля. Няма време за поздрави и външна култура, няма време за излишни въпроси, няма време за отпускане и отлагане...няма време за баби в окултизма. Сега е огнено време, огнен цикъл, сега е време, в което се изработва могъществото на ученика и неговото изключително смирение, което е висок връх."
 


Биографични данни:
Елеазар Хараш е творчески псевдоним на Петьо Йорданов, роден във Варна на 29-и януари 1954-а година. Израства в уединение сред семейство на глухонеми. От 8 годишна възраст започва да изучава тайните на природата и да общува активно с невидимия свят. Още като дете е привлечен от невидимото и жаждата за Бога.

Елеазар Хараш е продължител на Учението на Всемировия Учител Беинса Дуно (Петър Дънов), като своеобразно поема щафетата в Учението през 1986-а година от прекия ученик на Учителя – Брат Михаил – Омраам (1900 – 1986).
Елеазар Хараш започва да издава редица книги, както по свои лекции, така и по Словото на Учителя, или както го нарича – Първия Старец от йерархията на 24-мата Старци.

„Името Елеазар Хараш ми е дадено от Учителя през 87-а година, да нося с него отговорност. Дадено е след самадхи, с него нося голяма отговорност. Има две значения, ще кажа само едното: Божествен център."
 
Афоризми от Елеазар Хараш:
 • Чистите действия нямат съдба.
 • Само Любовта лекува, защото е Сила Божия.
 • Бог въоръжава с Любов този, когото иска да съхрани.
 • За да бъде човекът висше същество, той трябва да има воля избрала Бога по свобода и любов.
 • Над всяка практика е чистото сърце, то може да променя събитията.
 • Който е познал себе си, става Изгряващо Слънце в себе си.
 • Силата работи в Тишина.
 • Гласът е загадка. Има гласове, които ни пречистват. Изворът показва, че само това, което е постоянно, е реално.
 • Най-здравословният живот е близост с Бога.
 • Знанията са бреме, Мъдростта е лекота.
 • Истинското образование е да научиш детето да търси Бога цял живот. Детето трябва да търси умението на Словото.
 • Дълбинно Чистото е всякога трудно за разбиране.
 • Овладей себе си, ако искаш да получиш Пътя си.
 • В Любовта е Единението. В Истината е Изчезването.
 • Древността действа с Безмълвие и Безупречност. Древността работи и сега. Тя е тук. Тя е Всеобхватът.
 • Словото превъзхожда всяка наука и религия.
 • Словото отключва световете – измеренията. В Словото е скрит Пътят.


Творчество:
След 1989-а година, Елеазар Хараш продължава изнасянето на лекции, като първоначално това са сбирки в апартаменти и малки зали, в градовете София, Варна, Бургас, Русе, Добрич, Плевен, Шумен, Стара Загора и др. Постепенно започва един процес на поставяне на основите и актуализацията на цялостната визия на всички духовни течения през вековете до днес. Паралелно с това Елеазар Хараш издава книги за духовно развитие. Някои от най-дълбоките са за Христос, автентичното християнство, богомилите, както и множество лекции за Египет, Атлантида, Древна Индия, Учението на толтеките, Мъдростта на индианците, Мъдростта на суфизма, Мъдростта на Лао Дзъ, както и Мъдростта на народите по света.

Една от най-разпространените му книги е „Формулите - свещени ключове“, в която се съдържат 1000 тематични формули за работа със Словото. Най-дълбоките книги на Елеазар Хараш са по темата за Мистериозните Старци.
Освен книги със свои лекции, Елеазар Хараш издава книги на редица мъдреци и мистици. Издава книги на белгийския мистик и драматург, носител на Нобелова награда за литература (1911-а година) – Морис Метерлинк. В серията от книги влизат и книги за Кабала, тайната на числата и множество тематични книги из Словото на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно).

Видео интервюта и лекции:
От 2016-а година Елеазар Хараш започва изнасянето на видео интервюта пред специализирания сайт за духовно развитие и себепознание – Портал12. В поредица от теми, чрез интервютата се навлиза плавно в дълбочината на фундаментални истини и принципи, свързани с осъзнаването, будността и развитието на духовните добродетели и способности. Така от началните и базови теми през 2016-а година, зрителите се потапят до изключително дълбоко Слово, предадено същевременно на разбираем език, едва 3 – 4 години по-късно, разглеждайки ретроспекцията на подбраните теми.

Паралелно с това, Елеазар Хараш продължава да изнася лекции във Варна (и по изключение 2 лекции във Велико Търново (2017 и 2018 година).

Спонсори на Портал 12