Търси

Науката на Числата е първото Посвещение, давано като Ключ още в Древен Египет

Още по темата ...
Ехантон

Учителя: Всеки глас, който иде от центъра на Слънцето носи светлина. Да обичаш, значи да влезеш във връзка със Слънцето

Виж повече
Елеазар

Елеазар: Числата имат очи. Те се срещат и събират по Божия Повеля

Виж повече
Числото 4

Числото 4 означава, че трябва да намерите процеса на пречистването на вашия живот

Виж повече
25.08.2023 г.
3791
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Наука за Числата била известна под най-различни названия в храмовете на Древен Египет и Азия. Бидейки Ключът към едно цяло Учение, тя била грижливо скривана от обикновените умове. Цифрите, буквите, геометричните фигури и човешките изображения, които служели за знаци в тази алгебра на окултния свят, били понятни само на Посветените: те разкривали смисъла им на учениците едва след като получели от тях тържествен обет за мълчание. 

Питагор изложил тази Наука в една книга, написана от собствената му ръка и наречена Йерос Логос – „Свещеното Слово“. Тази книга не е достигнала чак до нас; ала написаните по-късно трудове на Питагорейците Филолай, Архит и Хераклид Понтийски, диалозите на Платон, както и трактатите на Аристотел, Порфирий и Ямблих, ни запознават с нейните Принципи. И ако те са останали като неразгадано писмо за съвременните философи, това е, защото смисълът и значението им могат да бъдат разбрани единствено чрез сравнение на всички източни езотерични доктрини.

Питагор наричал своите ученици математици, защото висшите му наставления започвали с Учението за Числата. Тази Свещена Математика, или Наука за Принципите, била същевременно в по-голяма степен трансцендентална и жива от светската, невежа математика, позната днес на нашите учени и философи. В Питагоровата Наука, Числото не е било считано за абстрактна величина, а за дълбоко присъща и активна Добродетел на Върховното ЕДНО, на Бога – Първоизточника на Всемирната Хармония. Науката за Числата била наука за Живите Сили, за Божествените качества и способности, действащи в световете и в човека, в Макрокосмоса и Микрокосмоса.

Науката за Числата имала за цел да предостави Ключа на Битието, на Познанието и на Живота. Ученикът, под ръководството на Учителя, трябвало да започне със съзерцание на Принципите в собственото си съзнание, преди да проследи многобройните им приложения в концентричната необятност на сферите на развитието.В тази връзка Едуар Шуре дава следния пример: "Един съвременен поет, схващайки интуитивно тази Истина, е описал как Фауст слиза при Майките, за да възвърне живота на призрака на Елена. Фауст улавя Магическия Ключ, Земята изчезва под неговите крака, съзнанието му се зашеметява и той се потапя в празнотата на пространствата. Най-накрая се озовава при Майките, бдящи над изначалните форми на Великото Цяло и пораждащи съществата по образец на тези Архетипи. Тия Майки са Числата на Питагор, Божествените Сили на света. Поетът ни е предал свещения трепет на собствената си мисъл при това потапяне в бездните на Неизмеримото. За древния Посветен, у когото прякото виждане чрез Разума постепенно се пробуждало като ново сетиво, това вътрешно Откровение изглеждало по-скоро като възлизане към огненото Велико Слънце на Истината, откъдето той, в пълнотата на Светлината, съзерцавал съществата и формите, запратени във водовъртежа на животите чрез едно главозамайващо мощно излъчване."

Посветеният съвсем не успявал за един ден да постигне вътрешно тази Истина, при която човек осъществява Всемирния Живот чрез съсредоточаване на силите и способностите си. Цели години упражнения били нужни за това, изисквало се толкова трудното съгласуване на ума и волята. Преди да започне да борави с Творящото Слово – а малцина стигат дотам! – той трябвало да учи началата на Свещеното Слово – буква по буква, сричка по сричка.

За всяко от числата Питагор е определял един Принцип, един закон, една сила, действащи във Всемира. Той заявявал, че най-същностните Принципи се съдържат в първите 4 числа, защото, като ги събираме или умножаваме, намираме всички останали числа. По същия начин, и безкрайното многообразие от същества, съставляващи Вселената, е породено от съчетанията на три първични сили: материя, Душа и Дух, под въздействието на творческия импулс на Божественото Единство, което ги смесва и диференцира, съсредоточава и движи. Също като всички главни Учители на Езотеричната Наука, и Питагор отдавал голямо значение на числата 7 и 10. Числото 7, бидейки сбор от 3 и 4, означава единението на човека и Божеството. Това е шифърът на Адептите, на Великите Посветени – и понеже изразява цялостното осъществяване във всяко нещо на седем степени, това число символизира Закона на Развитието. Числото 10, получено от сбора на първите четири числа и съдържащо в себе си предходните, е съвършено в най-висока степен, защото представлява всички Принципи на Божественото, еволюирали и слели се в ново Единение. Трябва обаче да се каже, че в окултните школи на древността, Науката за Числата била само предисловие към Великото Посвещение. 

Науката на Числата е първото Посвещение, което отстранява дебелите, плътни черупки на материята, покриващи очите на ученика и неговия Дух. Материалната и духовната еволюция на света са две противоположни движения, но паралелни и съгласувани помежду си по цялата йерархична стълба на съществата. Едната се обяснява единствено чрез другата – и разглеждани като едно цяло, заедно те обясняват света. Материалната еволюция представлява проявлението на Бога в материята, чрез Душата на Всемира, която работи върху тази материя. Духовната еволюция пък представлява извайването на съзнанието в индивидуалните монади и техните старания да се слеят, през цикъла на преражданията, с Божествения Дух, от Когото са излъчени. Да виждаш Вселената от физическа или от Духовна гледна точка не означава да наблюдаваш някакъв друг, отделен обект, а да разглеждаш света от двата му противоположни края. От земна гледна точка, рационалното обяснение на света следва да започне от материалната еволюция, защото именно от тази страна се появява той пред нас; но давайки ни възможност да виждаме работата на Всемирния Дух в материята, както и да следим развитието на индивидуалните монади, тази еволюция неусетно ни води към Духовната гледна точка и ни подтиква да минем от външната към вътрешната страна на нещата, от „опаката“ към „лицевата“ страна на Всемира.

„Познай себе си – и ще познаеш Всемира на Боговете.“

Ето Тайната на Мъдреците Посветени – но за да минем през тази тясна врата и да навлезем в Безкрая на невидимата Вселена, трябва да пробудим в себе си пряко проявяващия се Живот на пречистената Душа и да се въоръжим със Светилника на Разума, с Науката за Принципите и за Свещените Числа.

Препоръчани книги:

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Спонсори на Портал 12