Търси

Мъжът и жената в окултната символика - Идея за размишление от Елеазар Хараш (+ВИДЕО)

Още по темата ...
Сиана близката ферма

Сиана Тончева: Мисията на жената е да повдига Света чрез любовта си (ИНТЕРВЮ)

Виж повече
сродни души

Учителя: Силата и възможностите на сродните души се отнасят към великите мистерии на невидимия свят

Виж повече
Елеазар

Елеазар: Бог е в целостта и Единството на нещата - винаги Тоталност, а не разделение (ВИДЕО+пълен текст)

Виж повече
24.04.2023 г.
3524
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Какво търси мъжът в жената? Мъжът търси в жената фината енергия. Това е енергията (тук говорим за будните, говорим за Окултна гледна точка), която облагородява и възвисява - това е енергията на Любовта. А жената търси в мъжа Силата на Духа, която Сила се намира в Духовната Мъдрост.

И мъжът, и жената търсят всъщност есенцията на енергията. Тази есенция, в края на краищата, е Отец. И тези, които са намерили тази чиста енергия и квинтесенция, те имат свещени отношения.

Когато мъжът обича жената по Божествен начин, неговата енергия се обогатява и разширява в пространството и върви към своя Отец, към своя Първоизточник. Това означава, че стремежът в тази взаимна Любов е да се постигне Отец - Бащата на тази Любов или на тази енергия.

Тука ще ви кажа нещо за влюбените, тъй като този въпрос още не е разбран и осмислен. Когато влюбените се гледат много дълго (тука за нас е важна Окултната гледна точка), това е един Окултен символ, той означава следното: чрез очите те искат да си предадат енергиите и елементите на Небето. Но сегашните влюбени не са съзнателни и затова не могат да осмислят този процес, който е необикновен. В тази връзка ще обясня някои неща. Днес влюбените се гледат хипнотично, защото в тяхната любов участва змията. По друг начин казано: защото техните Души още не са постигнали елементите на Небето. В бъдеще този начин на гледане ще се превърне в един велик и Космически процес, защото тогава Душите ще се сливат и чрез това сливане, ще гледат Аурата на Бога. Тогава Любовта ще влезе в нови Космически измерения, т.е. в Царството Божие.

Жената е сродна с Космическата Душа (в тази връзка пак ще обясним някои неща), а тази Душа е наситена с Любов. А мъжът е сроден с Космическия Дух, защото това е неговия Дълбок и Мистичен произход. Жената е дъщеря на Космическата Душа, т.е. на Космическата Есенция, а мъжът е син на Космическия Дух. И когато те се слеят заедно, те образуват Вечността, става въпрос за принципното положение на Любовта и Мъдростта, и затова именно те се търсят. Тук искам да припомня, че аз не говоря за търсенето на физическото поле, а за търсенето на принципа. Може да се търси, но това не е същественото, защото същественото е в Принципа.

Христос е изобилен на живот, защото е намерил Принципа на Любовта. Това е казано в Библията като всеизвестната Първата заповед: Любов към Бога.

Жената е идея на фината Есенция и субстанция, която носи живота - става въпрос за Любовта. Тази Есенция е вдъхната и оживена от Духа, това е жената, т.е. това е Душата, която е наситена с елементите на Любовта - такава е нейната Първична природа. В бъдеще, когато тази Любов бъде разбрана, тя ще насити цялата Вселена, защото, минавайки през много страдания, тя ще намери своя Отец.

Жената е Окултна и Космическа идея и затова тя не е за преходни и смъртни хора, защото в нея има вложен безсмъртен и Свещен замисъл. На Окултен език да обичаш истински, това означава: да придобиеш Дълбоко Окултно и Мистично виждане на живота. Според Окултната наука Любовта е Тайна наука, докато евангелията са нейна сянка, това се отнася и за всички Свещени книги. И наистина Учението на Учителя и Учението на Христос са отражение на техния живот - това означава, че за нас е важен техния живот, а отражението е второстепенен въпрос. Значи, трябва да наблегнем на същественото, за да можем да го съчетаем и с тяхното Учение. По друг начин казано: начинът на живот разрешава всички проблеми и той е над всички евангелия, над всички проповеди.

Христос показа, че начинът на живот е този, който решава всички проблеми.

Любовта или тази квинтесенция на Бога е основата на Окултната наука и затова Учителя казва: Окултизмът е наука за Любовта и бъдещето е на Окултната наука. Убежището на Любовта е в Абсолютния свят и това е така нареченото Царство Божие.

Според Окултната наука в Древността и сега са давани много Откровения, но Любовта се смята за най-великото Откровение на Отец в цялата Вселена - това е най-първичното и дълбоко Откровение. Любовта, която е енергията на Бога, ще превърне хаоса в Съвършен Космос...

(Между другото в следващата лекция ще говорим за Науката за проблемите и Науката за разрешаване на проблемите. По друг начин казано: Науката за ума и Науката за Духа. Тоест: как идват проблемите и как трябва да се разрешават; как трябва да подхождаме. Тъй като има хора, които успяват малките проблеми да ги направят много големи и някой път това има трагични резултати. А силата е в това: големите проблеми да ги правиш малки, нищожни да ги обезличаваш... Това е вече въпрос на гледна точка. За това ще говорим другия път.)
Значи, както казах: ще превърне хаоса в Съвършен Космос, защото звярът не може да устои в борбата с тази всемогъща и Първична енергия на Любовта, която всъщност е Енергията на Бога.

Любовта - това е скритото Божество, което твори от дълбочините на хаоса, от там ще произлезе новия живот.
В тази връзка искам да завърша с една ценна идея, дадена от Учителя... Ще кажа идеята: Любовта има в себе си едно универсално вътрешно движение, което Учителя е обяснил по един изключителен начин. Ще го обясня с думите на Учителя: Докато Христос се е движел в света, той не е могъл да спаси човечеството. Когато Го заковаха на кръста, чрез това вътрешно движение и действие на Любовта, той спаси света и отвори Вратата. После Учителя казва, че: Злото заковава човека отвън, за да може направи той онова специално усилие, чрез което Любовта заковава злото отвътре. (Това е един много Дълбок и Мистичен въпрос.) Значи, докато Христос се е движел в света, Той не е могъл да го спаси. Но когато е останал неподвижен, той е заковал злото в света. Някой път ще кажа повече неща за Окултната Тайна на неподвижността. Задачата на ученика засега е да закове злото вътре в себе си, в своята вътрешност.

 
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш е един от най-емблематичните представители на чистата духовност в нашето съвремие. Около 40 години изнася лекции в сферата на духовното развитие и себепознанието. Словото му се отличава с особена чистота, дълбочина и свобода.

Като лектор и писател изнася квинтесенцията на всички световни учения и значими мъдреци, обединявайки чистата духовност на цивилизациите и техните Учители от древността до днес. В лекциите си поставя мост между всички древни учения и религии, като премахва разделението, омразата, междуособиците и показва тънката връзка в основата на всяко учение. Основните принципи в изнасяните лекции от Елеазар Хараш са: Любовта, Мъдростта, Истината, които съграждат главната посока в развитието на всяка душа.

Важна особеност в дейността на Елеазар Хараш е тази, че по отношение на своите последователи и ученици той не прави формално обединение в организация, структура или каквато и да е външна обществена, социална или религиозна форма. Напротив – налице е свобода и непривързаност. Елеазар Хараш изнася в лекции, книги и видео интервюта, всичко необходимо за персоналното духовно развитие на всеки човек, без да го поставя в условия на каквато и да е зависимост. Многократно казва, че в духовното развитие се върви самостоятелно, чрез воля и по свобода. Всички негови лекции са безплатни, а в ежедневието си работи, потопен в дълбини за всяка нова книга, предстояща лекция или видео интервю.

„Любовта ти дава живот, Мъдростта – светлина, Истината те дарява със свобода. Затова Учението е универсално и това е нашата свещена троица – Любов, Мъдрост, Истина. Отнема недостатъците, слабостите. В това учение не можеш да мразиш, да критикуваш, да завиждаш, да боледуваш. Нямаш проблеми. Имаш задачи. Дава нещо универсално, което не се обяснява, а се чувства. Дава възможност да познаеш онази част от себе си, онази пълнота в живота, която е изгубена още в рая. Изгонени от рая – изгнание означава изгубената пълнота и Учението я връща. Но трябва да се отдадеш много искрено, предано.“

 
 • Главното ударение на това учение – е в чистотата, тя е външна, вътрешна и мистична.
 • Другото ударение е в смирението и всеобхватната мъдрост.
 • Чистотата трябва да бъде явна и тайна, скромна и тиха, а смирението трябва да бъде без показ.
 • В това учение са важни малките постоянни усилия – те са безусловни.
 • Мъдростта е всеобща.
 • Това е учение за чистия път към Бога.

За истинските ученици, Елеазар Хараш казва няколко основни принципи:
 • Който е въвлечен в света, не е ученик. Ученикът ражда хармония от себе си, а не от другите.
 • Човекът се учи, но не се развива. Само ученикът се развива.
 • Ученикът не се бори със ситуациите – той ги преодолява.
 • Ученикът знае, че любовта към Истината го освобождава от борбата за оцеляване.
 • Ученикът всякога съхранява Любовта, защото знае, че само чрез нея възприема Бога правилно.
 • В смирението на ученика е скрит силен огън. Ученикът живее в потока на Бога. Той е сключил свещен съюз с Тишината.
 • Ученикът има свещен говор. Той има чист и динамичен покой.
 • Ученикът всякога съхранява своята чистота, за да може да има висше ръководство.
 • Ученикът е владетел на себе си и затова обстоятелствата не го владеят.
 • Никога не нарушавай своята безкрайност.
 • Ако изгубиш опората на живота си, придобий увереност.
 • Човекът е красив, когато е създал Безкрая в себе си.
 • Поставяме на първо място Бог в живота си, а после себе си.
 • Ученикът всякога избягва злословия и многословия. Ученикът много бди над думите, вършителите на кармата.
 • Ученикът знае, че тайната на живота е в това, че има само Едно Действащо Същество.
 • Ученикът познава намерението като тайна енергия на собствената си същност.
 • Ученикът познава свещеното Слово и свещеното Слово го познава.
 • Ученикът носи в себе си силата, която може да изменя пространството. Разбира се това става насаме, между него и Бога, във взаимно съгласие.

„Аз съм благодарен, че имам такива ученици, които видях, и за които Учителя ми каза, че са определени.
Аз наблюдавам от много време тяхната работа – мога само да кажа, че е нещо изключително да познаваш истински ученици на Учителя – скромни, тихи, могъщи – ежедневно и съзнателно работещи върху себе си – бих казал – те са една светеща тишина. С тях ще образуваме ядрото на България, с тях ще работим и в бъдещето, защото Учителя иска могъщи ученици – надрастнали изкушенията на живота, победили напълно змията в себе си, господари на себе си и на своята съдба...познаващи същността на учението...чиито символ е диамантената воля. Няма време за поздрави и външна култура, няма време за излишни въпроси, няма време за отпускане и отлагане...няма време за баби в окултизма. Сега е огнено време, огнен цикъл, сега е време, в което се изработва могъществото на ученика и неговото изключително смирение, което е висок връх."
 


Биографични данни:
Елеазар Хараш е творчески псевдоним на Петьо Йорданов, роден във Варна на 29-и януари 1954-а година. Израства в уединение сред семейство на глухонеми. От 8 годишна възраст започва да изучава тайните на природата и да общува активно с невидимия свят. Още като дете е привлечен от невидимото и жаждата за Бога.

Елеазар Хараш е продължител на Учението на Всемировия Учител Беинса Дуно (Петър Дънов), като своеобразно поема щафетата в Учението през 1986-а година от прекия ученик на Учителя – Брат Михаил – Омраам (1900 – 1986).
Елеазар Хараш започва да издава редица книги, както по свои лекции, така и по Словото на Учителя, или както го нарича – Първия Старец от йерархията на 24-мата Старци.

„Името Елеазар Хараш ми е дадено от Учителя през 87-а година, да нося с него отговорност. Дадено е след самадхи, с него нося голяма отговорност. Има две значения, ще кажа само едното: Божествен център."
 
Афоризми от Елеазар Хараш:
 • Чистите действия нямат съдба.
 • Само Любовта лекува, защото е Сила Божия.
 • Бог въоръжава с Любов този, когото иска да съхрани.
 • За да бъде човекът висше същество, той трябва да има воля избрала Бога по свобода и любов.
 • Над всяка практика е чистото сърце, то може да променя събитията.
 • Който е познал себе си, става Изгряващо Слънце в себе си.
 • Силата работи в Тишина.
 • Гласът е загадка. Има гласове, които ни пречистват. Изворът показва, че само това, което е постоянно, е реално.
 • Най-здравословният живот е близост с Бога.
 • Знанията са бреме, Мъдростта е лекота.
 • Истинското образование е да научиш детето да търси Бога цял живот. Детето трябва да търси умението на Словото.
 • Дълбинно Чистото е всякога трудно за разбиране.
 • Овладей себе си, ако искаш да получиш Пътя си.
 • В Любовта е Единението. В Истината е Изчезването.
 • Древността действа с Безмълвие и Безупречност. Древността работи и сега. Тя е тук. Тя е Всеобхватът.
 • Словото превъзхожда всяка наука и религия.
 • Словото отключва световете – измеренията. В Словото е скрит Пътят.


Творчество:
След 1989-а година, Елеазар Хараш продължава изнасянето на лекции, като първоначално това са сбирки в апартаменти и малки зали, в градовете София, Варна, Бургас, Русе, Добрич, Плевен, Шумен, Стара Загора и др. Постепенно започва един процес на поставяне на основите и актуализацията на цялостната визия на всички духовни течения през вековете до днес. Паралелно с това Елеазар Хараш издава книги за духовно развитие. Някои от най-дълбоките са за Христос, автентичното християнство, богомилите, както и множество лекции за Египет, Атлантида, Древна Индия, Учението на толтеките, Мъдростта на индианците, Мъдростта на суфизма, Мъдростта на Лао Дзъ, както и Мъдростта на народите по света.

Една от най-разпространените му книги е „Формулите - свещени ключове“, в която се съдържат 1000 тематични формули за работа със Словото. Най-дълбоките книги на Елеазар Хараш са по темата за Мистериозните Старци.
Освен книги със свои лекции, Елеазар Хараш издава книги на редица мъдреци и мистици. Издава книги на белгийския мистик и драматург, носител на Нобелова награда за литература (1911-а година) – Морис Метерлинк. В серията от книги влизат и книги за Кабала, тайната на числата и множество тематични книги из Словото на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно).

Видео интервюта и лекции:
От 2016-а година Елеазар Хараш започва изнасянето на видео интервюта пред специализирания сайт за духовно развитие и себепознание – Портал12. В поредица от теми, чрез интервютата се навлиза плавно в дълбочината на фундаментални истини и принципи, свързани с осъзнаването, будността и развитието на духовните добродетели и способности. Така от началните и базови теми през 2016-а година, зрителите се потапят до изключително дълбоко Слово, предадено същевременно на разбираем език, едва 3 – 4 години по-късно, разглеждайки ретроспекцията на подбраните теми.

Паралелно с това, Елеазар Хараш продължава да изнася лекции във Варна (и по изключение 2 лекции във Велико Търново (2017 и 2018 година).

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Спонсори на Портал 12