Търси

Мистерията на Огъня като активна психична енергия. Огънят като Дух и Свобода (за размисъл)

Още по темата ...
Богомилството

Елеазар: Богомилството показва величието на духовността пред падението на умствеността и религиите

Виж повече
свръсъзнание

Елеазар: На хората им трябва свръхсъзнание

Виж повече
Спас Мавров

Спас Мавров: Енергетиката на нашето сърце ще се слее с енергетиката на Слънцето (ИНТЕРВЮ)

Виж повече
Ваклуш Толев

Ваклуш Толев: Агни йога подготвя Менталното поле за Духовната вълна на Мъдростта

Виж повече
Елеазар

Елеазар: Да вярваш в Бога, означава да се превърнеш в Светлина, а не просто да си човек (ВИДЕО)

Виж повече
21.02.2021 г.
3673
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Който е успял да изследва значнието на мистерията на огъня, притежава ключа към всички други мистерии. За такъв човек по принцип вече няма никакви тайни.

Йоан казва: "Аз ви кръщавам с вода, но иде Онзи, Който ще ви кръсти със Светия Дух и с огън." В Откровението на Йоан се казва: "Главата и косата Му бяха като бяла вълна, като сняг, а очите му - като огнен пламък."

Под огън не се разбира нищо друго, освен чистият и неопетнен Дух. Когато Духът се спусне в някой ученик и от това възникне взаимодействие с цялото му същество, се образува съобразно природата му огън, пламък, и едно ново тяло - тялото носител на Огъня. Който може да носи, да издържа това тяло-носител, се определя чрез това през всички времена като "Син на Огъня."

Елеазар Хараш казва, че Свещеният Огън вечно Се утвърждава в чистите качества, а необикновената енергия постига необикновени резултати. Извън Огъня е падналият живот. Злото не може да проникне в огнената сфера, ето защо ние трябва да възстановим огнения си произход, защото нищо нечисто не може да влезе в Огъня. Чистото Слово е най - чистият проводник на Огъня. Когато човек се пречисти, тогава Духът ще му даде подтик да постигне всичко, което обича. Огънят материализира всяко чисто желание. Словото е огнена сила, която прониква навсякъде и се разпространява навсякъде чрез мошна динамика на волята. Чрез проекцията на огненото Слово, Бог узнава всичко. Той е постоянен Огън. 

Хермес казва в 53-и стих от 12-та книга:

Земята не може да понася огъня; дори и само една искрица би могла да я хвърли цялата в пламъци. Затова Земята е заобиколена цялата от вода, която я пази като защитна стена от пламъците на огъня.


В този стих се намеква за чудовищните електрически енергии, концентрирани в Слънчевата система. Извънредно сложната планетарна атмосфера, която винаги се символизира чрез елемента вода, се грижи за това, нашето планетарно творческо поле да бъде и да остане достатъчно изолирано.

Хермес казва още в 55-и стих:

Човешкото мислене създава само това, което е от Земята. Тъй като мисловната способност на човека не притежава Огнена дреха, то не е способно да дава живот на божествените неща и се ограничава чрез своята телестност до това, което представлява човекът.


Елеазар е категоричен:
Кои хора разбират огнената същност? - Тези, които задават малко въпроси, защото Огънят налага мълчание и изисква мощна, вътрешна работа. Огънят изисква търпение, работа, постоянство и постепенно обяснява всичко. Огънят е великия Учител на всички същества. Само Огънят може да преобразява скърбите и кармата.

Волята, като се пречисти в мотивите си, се съединява с огъня, така постига всички свои сили.

Злото изгаря в мълчанието. Изгаря, защото мълчанието е огнена сила. Злото се побеждава с енергия – огън. Огънят прониква във всичко. Огънят е активна психична енергия. Свободата е познаване на огъня. Самото очистване е подготовка за огнена връзка.  Огънят е този, който е знаещият Истината.

Страхът и съмнението показват липсата на Огъня - висшата Любов в човека не е развита. С Бог се общува само чрез Огъня: Бог е огнената Истина. Спокойствието идва от постоянното присъствие на Огъня в Човека.

Физическия огън поглъща, астралния огън изгаря, Божествения огън не те консумира – той дава ключа за великото усещане на щастието. Щастието е само част от Огъня, част от изобилието. То не може да бъде крайна цел. Крайната цел е Огънят. Когато разумните станат щастливи, техните очи се насочват към по- висшите измерения – това е Огънят.
                                 
Когато Огънят слиза в по-нисши нива, той се преобразява във въздух, вода и земя. Отношението към водата е отношение към Огъня на ниско ниво.

Вода, въздух и земя са паднал Огън. Огънят е неизменен, за разлика от падналите елементи. Ученикът трябва да постигне този най-висш елемент, защото той съдържа Божественото в себе си.

Духовните болести не могат да се лекуват с лекарства, но само с Агни (Огън).

В света на великия космичен Огън може да се пристъпи само с чистия стремеж. Страхът и лошите качества отнемат възвисяването. Ето защо трябва да разберете Огъня като главен ключ за победата. Само огънят ще има предимство.

Силата на хаоса е чиста илюзия, защото Свещения Огън в нас е този, Който ви обича. Дайте му място и той много лесно ще ви спаси. Свещения Огън няма противници. От Архангелите нагоре степента на огъня е голяма, а огънят символизира независимост. Законът на чистотата освобождава човека от робството на света, побеждава материята, защото възвръща Огъня - загубения ключ, който целият свят търси - Свещения Огън.

Главното условие е чистият човек да стане Огън - злото не може да се промъкне в огнената сфера. Постоянна медитация означава постоянно сгъстяване на Огъня. Огънят ще ви направи Елохими (Божества). Когато придобиете Огъня с една свръхконцентрация, светът и неговите илюзии ще изчезнат.

С „Прости им“ Христос и Абсолюта станаха едно. Следователно Христос си послужи с чистото Слово и То се превърна в живия Огън и порази мрака. Чистото Слово винаги се превръща в огнено могъщество. 
                                    
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Спонсори на Портал 12