Търси

Мария Монтесори: Не ние възпитаваме децата. Те сами се възпитават чрез вроден потенциал за обучение и себеразвитие

Още по темата ...
Райнер Мария Рилке

Райнер Мария Рилке: Въпросът е в това - всичко да изживеем, чрез собствена опитност

Виж повече
Марина Цветаева

Марина Цветаева към Рилке: Ако някой сънува и двама ни - в неговия сън ще се срещнем

Виж повече

Любов Миронова: Основи на будното възпитание и рисковете от паркиране на децата в ясли, градини, молове...(ИНТЕРВЮ)

Виж повече
31.08.2023 г.
23903
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Днес се нвършват 153 години от рождението на Мария Монтесори, която придобива световна популярност не просто като педагог, а символ на иновационния подход към образованието и развитието на децата. Чрез своите идеи и методи тя преобразува много училища по света и въвежда нов подход към обученето. В сърцевината на нейния подход е убеждението, че всяко дете има вроден потенциал и любознателност, която може да бъде развита в подходяща среда.

Монтесори акцентира върху важността на свободата и самостоятелността на децата, като подчертава, че свободното действие и развитие са ключови за стимулиране на любознателността и мотивацията за учене. Мария Монтесори променя парадигмата на традиционното образование. Тя показва, че децата имат вроден потенциал за обучение и себеразвитие, и нашата роля е да им предоставим подходящата среда, инструменти и стимули.

Съществен принцип в Монтесори метода е да даваш на детето свободата да опита, да греши и да се научи на самостоятелност. "Да помогнем на детето да действа, да работи, да се развива. Нека бъде активно чрез своята собствена инициатива.", казва Мария Монтесори, подчертавайки важността за активната роля на детето в учебния процес. Вместо пасивно да получава информация, Монтесори призовава детето да бъде активен участник, изследовател и творец на своите знания.

Прочетете основните принципи на метода Монтесори:

Учебна среда, организирана с мисъл за децата:

Училищата и класните стаи са специално организирани така, че да отговорят на нуждите и интересите на децата. Това създава благоприятна среда за самостоятелно учене и развитие. Преобладават играчки и предмети от естествени материали, оцветени в топли цветове. Учениците са подредени в кръг или по начин, по който да се създава идеята за общност и равенство в процеса на учене.Ролята на учителя:
В монтесори среда, учителят не е традиционен диктор на знания. Вместо това, той е наблюдател и помощник, който предоставя на децата възможност за самостоятелно учене и изследване.

Самостоятелност:
Монтесори подчертава важността на самостоятелността и автономията на детето. Децата са поощрявани да работят по задачи самостоятелно и да правят собствени избори.

Материалите:
Монтесори материалите са специално създадени, за да стимулират ученето чрез чувства. Те са практични, интерактивни и създадени така, че да отговарят на конкретни учебни нужди.Смесени възрастови групи:
В монтесори класовете често се състоят от деца с различни възрасти. Това позволява на по-малките деца да учат от по-големите и създава общество на взаимопомощ.

Следване на детето:
Вместо да се прилага строг учебен план, учителят следва интересите и нуждите на всяко дете. Това позволява на учебния процес да бъде индивидуализиран и да отговоря на уникалните потребности на всеки ученик.

Обучение чрез действие:
Монтесори вярва, че децата учат най-добре, когато са активно ангажирани с материала. Те са поощрявани да изследват, експериментират и откриват знание чрез практическа дейност.

Космическо образование:
Това е широк и холистичен подход към учене, който свързва различни предмети и науки в една обединена картина на света.

Възпитание на цялостната личност:
Освен интелектуалното развитие, методът на Монтесори също така се фокусира върху социалното, емоционалното и физическото развитие на детето.

Препоръчани книги:

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Спонсори на Портал 12