Търси

Майстер Екхарт: Самопознанието е извисяване над човешкото Аз

05.09.2022 г.
2888
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Майстер Екхарт e немски теолог, един от най-големите християнски мистици, монах от Доминиканския орден. Елеазар казва в своя лекция за него: "Живял е около XII-и век, загадъчен мистик, подобен на Якоб Бьоме, подобен на Дионисий. Голям служител на църквата, голям авторитет. Поради тази причина му дават правото да изнася лекции във Франция, Германия, библейски лекции. След време разбират, че той става опасен, защото прекалено дълбоко разбира нещата, прекалено говори за Бездната и за тайните, и вече имал работа с инквизицията – нещо, което е съвсем нормално. Един велик посветен, отлъчен от църквата; ако не беше отлъчен, нещо нямаше да е наред. Той казва: Който е пристигнал в Бога, се преобразява. Всеки, който се е посветил на Бога, получава най-доброто за своя път."

Майстеер Екхарт:
 1. Съкровената дълбочина в нас е ключът за Бога.
 2. Любовта, която те изгаря, за да те слее с Бога, е единствената Велика Любов
 3. Който има Истинска Любов към Бога, ще има и истинско преживяване с Него, но това не е най-високото проявление. В Любовта Бог люби Себе Си, Самия Себе Си, Своята Същност
 4. Мъдростта е бездънна. И тази Мъдрост е изрекла: Нищите са блажени.
 5. Искаш ли да получиш ядката, трябва да разбиеш черупката.
 6. Дълбоката задача на човека е Отречеността, а това означава човекът да утвърди в себе си Божието Битие повече отколкото своето собствено. Божието Битие е Велика, Свещена Разумност.
 7. Този, който има Битие в Бога, ще има и Битие в Нищото, и затова е казано: Блажени мъртвите, които умират в Бога... – така Чистият и Свят живот се скрива в Бога.
 8. Само Отречеността може да разбере Съкровеността на Божествената Тайна, а Любовта е само Път към тази Тайна.
 9. Има Същества, които до толкова са се отрекли от всичко, дори от Бога – те не служат на Бога, те са потопени в Бога. Тези Тайни Старци са отвъд Блаженството, те са в Бездната.
 10. Мистериозните Старци са Велико Отречени и от своята воля, и от Волята на Бога. Те живеят в Бездната като особено Тайнство за бъдещите култури. Те са надминали Бога. Те са Го преодолели в себе си. Това е Велика Отреченост, това е най-дълбинната Нищета. Те са отишли отвъд ограниченията на Блаженството. Те са избрали това, което е преди Блаженството.
 11. В Истинското Познание Бог се втича в Самия Себе Си.
 12. Бог е бликащ, Той споделя Себе Си с всички неща.
 13. Бог е Неизменен и затова е опора на нещата.
 14. Най-доброто и най-благородното до което можеш да стигнеш в този живот, е да замълчиш и да оставиш Бог да говори и да действува.
 15. Бог действува без посредник и образ.
 16. Колкото повече човек се слива с Бога, толкова по-малко той е творение.
 17. Дори и Бог не е крайната цел на творението. Той не обладава Свръхвеликата и Абсолютна Пълнота на сътворението. И затова Христос е казал: Много имам да ви кажа още, но не може да понесете.
 18. Когато Искрата заживее пълнокръвно в нас, тя е Бог в нас. Но когато изостави всичко, тя се превръща в своята Бездънна Мистерия – мястото, откъдето е слязла.
 19. Великият Отец изрича Слово Вечно. Словото е скрито в Душата, тъй че то нито се знае, нито чува преди в Дълбините да има слух за него.

Спонсори на Портал 12