Търси

Константин Златев: Упражненията в Паневритмията са проекции за бъдещето и 7-те степени на Посвещение

Още по темата ...

Проф.Константин Златев: Учителя ни призова вече да използваме и Златистите лъчи (ЛЕКЦИЯ)

Виж повече
Константин Златев

Елеазар Хараш към Константин Златев: Приятелю, не вярвам, че отиваш в по-лек свят, а го знам. Учителя те обича❤️

Виж повече
Константин Златев

Проф.Константин Златев: Невинност, кротост, търпение и чистота! (ПОСЛЕДНИЯТ ФАЙЛ, изпратен до Портал12)

Виж повече
05.08.2022 г.
4975
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Когато играем Паневритмия, ние проектираме в бъдещето, стотици години напред, еволюционния път на човека, който представлява Пътя на повдигане на човешката Душа.

Посвещенията в еволюционния Път на човешката Душа са следните:

Първо посвещение – Обръщане към Бога

То не зависи от човека, а е дар от Бога. Свързано е с пречистване и освобождаване на ума и сърцето от всички форми на страх. Кандидатът за посвещение трябва да премине през катарзис:
- Преосмисляне на целият жизнен път.
- Отхвърляне на остарялата ценностна система - инволюционната.
- Възприемане на нова, еволюционна ценностна система.

Човек не може да се обърне към духовния Живот, преди Бог да го е събудил отвътре. Тук се образува правилна връзка между физическото и астралното тяло.
В Паневритмията тази стъпка обхваща упражненията от Първо (Пробуждане) до Пето (Издигане).

Второ посвещение – Покаяние
То зависи от самия човек и е свързано с:
- Почистване на Душата от всичко ненужно;
- Равносметка на целия Живот;
- Формиране на нов начин на мислене и поведение.
Чрез Покаянието кандидатът се връща към своя Божествен произход. Следствие от него е получаване на просветление, което помага на човека да развива истинските добродетели. Има пряка връзка между Покаянието и смирението (да преодолееш гордостта си). То се случва вътре в Душата на човека (не е необходим посредник – църква, учение). То е доброволен процес. След постигането му у човека се ражда по – извисен критерий за всичко в Живота.
В Паневритмията Посвещението Покаяние обхваща Упражненията от Шесто (Отваряне) до десето (Летене).

Трето Посвещение – Спасение
То е от Бога. Свързано е с Покаянието. Човекът получава подкрепата на Невидимия свят и Бог го изпраща на обучение в света. То значи максимално развитие на вътрешните му сили. Това е невъзможно без дълбока и искрена вяра в Бога. Човекът започва разумно да използва условията на настоящия Живот и да се повдигне в развитието си. Получава се правилна връзка между астралното и умственото тяло на човека. Спасеният получава свободен достъп до астралния свят. Абсолютната вяра предполага приемане в себе си на Христа. Плод на това вътрешно единение е окончателното ликвидиране с личната карма. Човекът е на крачка от окончателната победа над злото и смъртта вече няма власт над него.
В Паневритмията тази стъпка обхваща Упражненията от Единайсето (Евера) да Двайсето (Побеждавам).

Четвърто Посвещение – Възраждане
То зависи от човека. Бележи по – интензивно проявление на Божественото начало у човека – засилва се желанието му да служи на Бога. Човекът върши всичко с безкрайна Любов и търпение. Работи последователно, мощно, усърдно, без показ. Работи усърдно в помощ на ближния си. Интензивната духовна работа овладява напълно отрицателните вътрешни импулси и външни въздействия на злото. Приема Словото Божие с пълна и безусловна вяра и го следва безотказно.
В Паневритмията тази стъпка обхваща Упражненията от Двайсет и първо (Радостта на Земята) до Двайсет и осмо (Промисъл).

Пето Посвещение – Новораждане
То е Дар от Бога. Бива предшествано от тежко изпитание с цел ускорена ликвидация на кармата чрез страдания, ако човек посрещне болките и страданията с убеждението, че те са за негово Добро. Той напълно се освобождава от действието на закона на кармата – става господар на своето съществуване. Страданията му са преди всичко вътрешни и дълбоки и те го пречистват. Кандидата се превръща в истински ученик на Христос т.е. на Божието Слово. Придобива власт над низшите духове. Не е подвластен вече на никакви отрицателни външни въздействия. Стои твърдо над условията на средата. Излиза от ограниченията на своето земно тяло, получава ясна и чиста връзка с Невидимия свят. Става жител на двата свята – Видимия и Невидимия. Правилно разчита Акашовите записи. Съзнателен е на всички равнища във Вселената. При Новораждането се образува правилна връзка между умственото и причинното тяло.
В Паневритмията на него отговаря цикъла „Слънчеви лъчи”.

Шесто Посвещение – Посвещение /в тесния смисъл/
Окултния ученик се превръща в служител на Бога и вече се нарича Посветен , като получава достъп до ключови тайни на Природата, до действието на космическите закони. Познава истинската Божествена Любов и постига пълно самопознание. За да стане посветен, минава през още по – тежко изпитание от Новораждането. Започва да общува с напредналите същества. Научава езика на съвършените. Получава знания за силите и законите на Природата и за методите за работа с тях. Посвещението довежда до тотална трансформация на съзнанието. Човекът навлиза в областта на Свръхсъзнанието. Новопосветеният поема част от планетарната карма (след окончателното ликвидиране на личната карма). Действията му стават абсолютно безкористни. Мотивацията му се диктува пряко от Духа. Учи се да се жертва за своите братя по закона на жертвата.

Седмо Посвещение – Възкресение
Това е Дар от Бога. Човек става равноангелен. Съзнанието му придобива космическа всеобхватност. Важно следствие от Възкресението е свързването на долните тела на човека – физическо, етерно, астрално, ментално и причинно с Духа. Бива изградена така наречената Антаркарана – мостът между Висшия и низшия ум. Човекът става жител на Божествения свят и телата му функционират в пълна хармония. Смъртта е победена. Посветеният получава абсолютна будност на съзнанието, което работи без прекъсване на всички полета. Най – тежко изпитание предхожда Възкресението. Човек се чувства изоставен от всички, дори от Бога. Ако преодолее това изпитание се превръща в Свръхчовек. Постига пълна и безусловна Свобода на Духа. Поема изцяло съдбата си в свои ръце и се отдава на безрезервно служене на Бога. Развива нови органи и сетива, чрез които е под прякото ръководство на Бога. Душата се възвръща в своето първоначално Божествено състояние, но вече индивидуализирана, напълно пречистена, с неповторим облик.

В Паневритмията Посвещение и Възкресение са представени с цикъла „Пентаграм”.

брат Константин Златев ᛭ 
 

Препоръчани книги:

Константин Златев
Проф. Константин Златев
Проф. Константин Златев е отдаден последовател и изследовател на делото на Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов. Изнася множество лекции и беседи посветени на пътя в развитието на окултния ученик и неговите отговорности в службата на цялото.

Той е професор на философските науки, богослов, изследовател и писател. Има издадени над 20 книги и стотици публикации с християнско-просветителски, богословски, езотеричен, публицистичен и научно-популярен характер. От 1993 г. изнася лекции на духовна тематика в България и чужбина.

Роден на 11 май 1958 г. в София. През 1983 г. завършва Висшия Икономически институт, специалност “Международни икономически отношения”, а през 1993 г. завършва Богословския факултет към СУ “Климент Охридски”. От 2009 г. е доктор на богословските науки. В книгата си “Сакралните послания в житните кръгове” с Мария Везнева разкрива впечатляващи съвпадения между послания на символите и поученията на Свещеното Писание – Библията.
 

“Молитвите заемат водещо място в духовния живот на човека, търсещ Истината и контакт с напредналите Същества във Вселената и с Бога. Те изграждат незрими мостове, по които ние, хората, се пренасяме в извисени сфери на необятната космическа реалност, докосваме се до Любовта и Мъдростта на техните обитатели и с тяхна помощ продължаваме по-уверено своя вечен път към съвършенството.” 

Свързани публикации

Константин Златев
04.07.2022 г.
15261

Днес проф. Константин Златев приключи своя земен път и пое своето завръщане към Духовния Дом на Всемирното Бяло братство

Днес проф. Константин Златев приключи своя земен път и пое своето завръщане към своя Духовен Дом, този на Всемирното Бяло братство, Учителя и Създателя. 
Виж повече
Константин Златев
10.05.2022 г.
2749

Проф.Константин Златев: Бог чрез Своят Дух Присъства в Завѣта на цвѣтнитѣ ЛѪчи на Свѣтлината (ВИДЕО+ПЪЛЕН ТЕКСТ)

Планетарният Дух, чиято функция поема Христос, означава, че Той помага на планетарният Логос и поема пряка отговорност за еволюцията на човечеството. Той я поема доброволно, с пълното Съзнание за трудността на тази задача. Но Той участва от този момент, чрез Своето Присъствие, чрез действията си на видимо и на невидимо равнище, конкретно в еволюцията на човечеството. И затова, и по едното и по другото основание, можем да го свържем със “Завѣта на цвѣтнитѣ ЛѪчи
Виж повече

Спонсори на Портал 12