Търси

Константин Златев: Най-важно в духовната работа е да бъде постигната напълно безкористна взаимопомощ (ВИДЕО)

Още по темата ...

Проф.Константин Златев: Уроците на земната женитба са незаменими (ЛЕКЦИЯ+ВЪПРОСИ)

Виж повече
сънища

Каква е ролята на сънищата и как да се защитаваме по време на сън? (ВИДЕО)

Виж повече

Константин Златев: Всички напреднали души са част от колективния Христов Дух

Виж повече
10.11.2021 г.
2974
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
 

В следващите минути ще ви запозная с начина, по който бива организирана работата в една Духовна Школа, според Словото на Мировия, Световният Учител Петър Дънов - Беинса Дуно.

 

По времето на своята земна мисия, Мировият Учител Беинса Дуно, създава Окултна Школа, чиито основни задачи са две:

  1. Подпомагане духовно-нравственото израстване на членовете ѝ.

  2. И предаване Словото на Бога в настоящата епоха, въз основа на което да бъде изградена новата планетарна култура на Шестата подраса на Петата коренна раса - Културата на Божествената Любов
     

Окултната Школа притежава своя материална база - Братското селище в квартал “Изгрев” в София. То е създадено с цел да бъде проведен експеримент за установяване на отношения на истински братски живот между заселниците му.
 

Това селище е център на дейността на Учителя Беинса Дуно от откриването му през 1928-ма година, до Заминаването Му от този свят на 27-ми декември 1944-та година.

 

Но тази дейност се разпростира далеч и зад пределите на “Изгрева”, обхващайки цялата страна, както и редица други райони на планетата, където Словото на Истината прониква и разпраща своите Благодатни Лъчи на Духовно Изцеление и повдигане.

 

Окултната Школа функционира въз основа на строги правила въведени от Нейният създател, Учителя Беинса Дуно. За да може тя да изпълни предназначението си е нужна строга Организация и водещи Принципи, залегнали във фундамента ѝ. Това са Божествените Принципи на Любовта, Мъдростта, Истината, Правдата и Добродетелта, изпълващи Ядрото на Божественото Учение, чиято съвременна релация предава този Велик Духовен Учител.
 

Когато тези Принципи би трябвало да бъдат въведени в действие на физическото поле, тогава на тяхната основа се раждат закони, практики и дейности, които изразяват съдържанието им и повеждат следващите ги разумни същества - хората към осъществяването на тяхната главна задача в рамките на съответното земно въплъщение.

 

Учителя Беинса Дуно и в Словото Си, и в общуването си с последователи и странични слушатели е извел редица такива закони. Въвел е в живота на Духовно Общество Бяло Братство множество Духовни практики и дейности, преследващи реализирането на целите на основаната от Него Школа.
 

На 21-ви август 1921-ва година, при произнасянето на съборна беседа на Братски Събор във Велико Търново, Учителят на Новата Планетарна Култура, заявява следното (цитирам Словото на Учителя Беинса Дуно):
 

“Ще ви дам някои внушения за работа през цялата година на тези, които присъствате тук. Ще си изберете ония, които повече си хармонирате, понеже така не само, че се намирате на едно и също поле на развитие, но и връзките ви от миналото са по-силни.
 

Ще развивате три вида работа:

1-во: работа на физическото поле; 2-ро: работа в умственият свят; 3-то: работа в Духовният свят.

Сега искам всеки от вас да се ангажира с нещо, да роди по нещо. Поставете в действие всички занаяти, които владеете.”

 

И Учителят Беинса Дуно предлага да бъдат създадени 4-ри Съвета, които да фокусират усилията и способностите на Братята и Сестрите за изпълнение целите на Школата.
 

1-во: Съвет на физическият труд;

2-ро: Съвет на Духовният живот;

3-то: Съвет на Просветата;

4-то: Съвет на Помирителите

 

Във връзка с изграждането на Съвета за физически труд (първият по ред), Той наставлява своите последователи:

(Отново цитирам Словото Му)

“Законът на сегашното ви развитие изисква да се започне от физическият съвет - да се започне с материалното, а не с духовното. Първото ви задължение е да се постараете да оправите работите си на физическото поле. Ще създадете работа за всички. Нека излезе от вас самите един практически, а не само теоретически метод за работа, който да даде резултат. Да се съберат 2-ма, 3-ма или 5-ма Души, които да си разменят чрез писма мисии - как да работят на физическото поле.”

 

Учителят Беинса Дуно подчертава, че трябва да започнем с материалното, за да стигнем до Духовното.

“Ако не сме уредили материалните си работи: прехрана, облекло, жилище и т.н., не можем да се посветим на Духовното. Необходимо е да намерим подходяща работа и да я извършваме така сякаш е за Бога - по-най-добрият начин!

Наш свещен Дълг е да вършим всичко от Любов и с Любов. Да работим съзнателно и да осмисляме всичките си усилия. Само тогава ще получим желаните резултати.”

И Учителят на Бялото Братство добавя, че:

“Избраните в този съвет трябва да имат здрави мускули и диамантена воля.”

 

Вдъхновени от напътствията на своя Учител, редица Братя и Сестри в различни точки на България, създават Братски комуни за физически труд. В повечето случаи той е свързан с работа в селското стопанство. Целта е участниците в комуната да хармонизират отношенията помежду си и да получат реални резултати от положените усилия.
 

Комуните като правило са на самоиздръжка. Работата в тях е тежка, изморителна, далеч не винаги организирана по най-подходящият начин. В някои случаи комунарите попадат при стопани, които са загрижени повече от поддържане на личното си стопанство и от прибирането на реколтата, от колкото да създадат нормални условия за живот на своите помагачи, които доброволно са се отказали от заплащане. Затова и като цяло, експериментът с Братските комуни не може да бъде оценен като успешен.
 

В сила е една формула, която до голяма степен обяснява краха на тази иначе твърде благородна и перспективна инициатива. Формулата гласи:

“Ентусиазъм плюс некомпетентност равно на посредственост.”
 

Ентусиазмът на комунарите е извън всякакво съмнение, обаче подготовката на повечето от тях за изморителният селскостопански труд е далеч от най-елементарните изисквания. Колкото да се стараят да компенсират тази липса със сериозност, отговорно отношение и всеотдайност, те не успяват да постигнат желаното. Не са редки и случаите, когато възникват конфликти между участниците в тях. Причините са различни: несъвместимост на характерите, неправилна предварителна преценка на работата, с която се заемат, различно отношение към селскостопанският труд и към живота на село, различия във физическата подготовка и възможности и така нататък. Не са редки случаите на заболели комунари, което затруднява значително всекидневието на другарите им, които са длъжни да компенсират липсата на болните, както и да полагат грижи за тях. В комуните са регистрирани дори и няколко смъртни случая.

 

Учителят Беинса Дуно е наблюдавал внимателно организирането на Братските комуни, както и тяхната дейност. Не се е месил, нито в начина на провеждането им, нито в междубратските отношения, породили се в резултат от съвместната инициатива.
 

Той е давал Принципни препоръки, но е уважавал свободната воля на участниците в комуните като свещена и неприкосновена.

Знаел е, че те по този път трупат безценен опит за бъдещето на Истинският Братски Живот в хармония, взаимоподпомагане и безкористна Любов.

 

Когато комунарите са се обръщали непосредствено към Него за съвет, Той неизменно е откликвал на молбите им.
 

Във всички останали случаи оставал настрани и е бил Безпристрастен Наблюдател на процеса на обучение в комуните.

 

Относно Съвета за Духовен живот, Той прогласява, че на първо място е нужно да се избавим от страха - от всички видове страх.

 

От езотерична гледна точка, именно страхът е най-голямото препятствие по Духовният път. Съветва своите последователи да се събират на групи от по 5, 10, 15, 20 до 100 Братя или Сестри и да се молят за някой Брат или Сестра, който е в нужда. Тези групи Той назовава “Съветници на Божествените Молитви”.
 

Изтъква, че трябва да работим за себе си по Бога, според Неговата Свята Воля и План за нас самите и за света като Цяло.
 

Това може да бъде осъществено само ако имаме искреност спрямо Бога, ближния и себе си.
 

Най-важно в духовната работа е да бъде постигната пълноценна взаимопомощ напълно безкористна, иначе не би била действена.

 

От особено значение са личният пример и личната отговорност.

В духовната дейност може да се включи само онзи, който притежава развито сърдце - сиреч, чиито чувства и желания са напълно овладени.

 

Развивайки темата за Съвета на Просветата, Учителят Беинса Дуно напътства своите слушатели да разменят мисли относно книгите, които са прочели, и които биха препоръчали за четене.
 

Той задава и 10 теми от различни области на Знанието за тези Братя и Сестри, които биха опитали силите си в това направление.

Темите са от сферата на: химията, физиката, астрономията, минералогията, зоологията, ботаниката, теософията, математиката и окултизма.

Темите по окултизъм са две на брой:

 

Водещата цел на този съвет е Пробуждане на Човешкото Съзнание!

 

Той следва да работи и върху разпространението на Словото Божие. Членовете на този съвет би трябвало да обладават силно развит ум.

 

Що се отнася до четвъртият Съвет, този на Помирителите, Мировият Учител, препоръчва той да разглежда всички недоразумения и конфликти в Братството, възникнали в групите по места.

 

Той дава и специална формула за Помирение (цитирам Словото Му):

“В Името на Божията Любов, в Името на Божията Мъдрост и със Силата на Неговото Слово, да изчезнат всички дяволски работи.”

 

След произнасянето на тази формула трябва да духнем, като символ за прогонването на злите сили.

 

Членовете на този съвет би трябвало да притежават познание в областта на правото и самите те да са примирени.

Тоест, да са постигнали: смирение, вътрешен мир и милосърдие!

 

За което, Учителят казва:

“Примирителите трябва да примирят първо себе си и чак тогава да започнат да примиряват другите.”

 

За по-ефективното функциониране на тези Братски структури, Учителят Беинса Дуно в заключение въвежда някои общи за Четирите Съвета изисквания.

  • Съветите трябва да бъдат смесени;

  • в тях да се включват поравно мъже и жени;

  • участието в тях е доброволно без заплащане;

  • всички съвети да се състоят от по 100 човека.

 

Тези Четири Съвета са за Цялото Духовно Общество Бяло Братство в България.
 

Но всяка Братска група по места може да създаде свои собствени четири съвета. (Разбира се в по-малък мащаб.)

В Съветите могат да участват и млади хора, но от 21 годишна възраст нагоре.

Начело ще застанат по-възрастните, но младите следва да бъдат готови да ги заместят.
 

От всеки съвет трябва да бъдат избрани 10 Души, наречени “постоянно присъствие” или “изпълнителен комитет”.
 

Те са непрекъснатото действащо ръководство на съответният съвет в периодите между събиранията на Пълният му Състав от 100 Души.

 

Учителят Беинса Дуно определя каква трябва да бъде най-малката задача на всеки един от Съветите за една година (Един по-дълъг цитат предлагам на вашето внимание.):
 

“За онези от вас, които влизат в тъй наречената Физическа група, най-малката задача през годината ще бъде: Да убедят трима Души да посадят дръвчета в градините си.(Това е най-малкото, което те могат да направят);
 

За онези от вас, които са в Духовният Съвет, най-малкото, което могат да направят е следното: Да намерят трима Души и да ги убедят да изправят по три грешки в живота си; За онези от Просветният Съвет, най-малката задача ще бъде: Да намерят по трима Души и да ги убедят да прочетат три от най-хубавите книги;

А за онези, които влизат в Примирителният Съвет: Да намерят по трима Души и да ги примирят с по трима техни неприятеля.”

 

Тези задачи изглеждат съвсем елементарни за изпълнени, ала само на пръв поглед. Тяхното реализиране изисква сериозна и задълбочена работа на избраните в съветите.
 

„Ще се наложи, те внимателно да премислят:

Към кои трима свои познати или непознати да се насочат?

Как да подходят към тях?

Как да ги убедят да извършат това, което е поръчал наставникът на Окултната Школа на Бялото Братство?

И не на последно място: Да проследят за точното изпълнение на задачите.

След това, те са длъжни да се отчетат пред своите Съвети, а и пред Братската общност като Цяло.

 

Учителя на Всемирното Бяло Братство предупреждава своите последователи за най-съществените опасности, които могат да възникнат при осъществяването дейността на Четирите Съвета:

(Още един дълъг, но важен цитат.)
 

“Пазете Следната Идея(казва Учителя Беинса Дуно):

Като започнете тези опити, ако мислите да се осигурява материално с тях, хич не се залавяйте. Тия малки опити не са места за осигуряване. Ако у вас има Духовен стремеж, а целта ви е материална, ще има подхлъзване. Ако някои има свободно време, да се заеме с тези опити.

Сега трябва да се постараем да създадем между нас една благоприятна атмосфера за всички прояви, но не и амбиции.

У вас може да се зароди желание, кой да бъде пръв. Трябва да избягвате тази погрешка!

Щом в една работа се внесат дребнавости, тя се разваля. А, това може да се направи от всеки, бил той мъж или жена, щом си служи с дребнавостите.

Сега, има и друга опасност, ония наши духовни Братя, които се занимават с физическа работа, не трябва да ги оставяме да се погълне всичката им енергия само от физическото, а да заговори в тях и Духовното. Един човек на физическият труд, който не е изразходвал своята физическа енергия и влиза в Духовният свят, тъй неподготвен, той ще произведе цяла анархия. Вие ще проучвате този въпрос.

Бих желал през цялата година да не разваляте Хармонията!”

 

В заключение:

По своята Същност и цели, Четирите Съвета представляват практическа реализация на Новото Учение, предадено на българският народ и земното човечество от Мировият Учител Беинса Дуно!

 

Дейността на Съветите изисква, от техните членове, конкретизация на техните усилия за постигане съответстващите им цели.

Съвместната работа поставя на преден план вътрешната хармонизация във всеки един съвет, а от там и хармонизацията на Духовно Общество Бяло Братство като Цяло.

 

Ако, в каквато и да е общност, не бъде осъществена Вътрешна Хармонизация между членовете му, то дейността му е обречена на неуспех.

Освен всичко останало, работата в Съветите, както и привличането на нови съмишленици за изпълнението на техните задачи, осмисля по свой неповторим начин живота на Братята и Сестрите, придава нови насоки в техните Духовни търсения.

Създаването на подходяща мотивация - Дейността за Общото Благо - допринася за еволюционното издигане на последователите на Бялото Братство. Пречиства и обновява не само тяхната индивидуална аура, но и тази на планетата Земя.

 

В Епоха на Грандиозен Преход, който обхваща не само Слънчевата система, но и цялата Вселена, тези благотворни процеси са от огромно значение за осъществяване на Божият Промисъл за всички разумни творения навред в космическата Необятност.

 

Идеите на Новото Учение, прогласяването и възраждането на петте Божествени Принципа на Любовта, Мъдростта, Истината, Правдата и Добродетелта, намират своето въплъщение и удовлетворяване в работата на разглежданите Четири Съвета.

 

Освен всичко останало, успехът на дейността на тези Съвети, се явява гаранция за успеха на Бялото Братство, като Духовно движение, за обновление на планетарното човечество, за възтържествуване на Божият План за планетата Земя в Една съдбоносна във всяко едно отношение епоха.

 

Учителят Беинса Дуно неведнъж е изтъквал, че вътрешните отношения в Общността на Бялото Братство у нас, както и резултатите от работата му във всички направления, рефлектират пряко в общественият живот и на България, и на целият Човешки Род.

Казано с други думи, ако Бялото Братство в нашата Родина изпълни с чест своите задачи и предназначението си във времената на Глобален Преход към Нова планетарна култура, то това ще бъде победа и за всички хора по Цялото Земно Кълбо.

От това следва, че ако и Четирите Съвета, създадени по наставлението на Мировият Учител Беинса Дуно, осъществят в Пълнота своето предназначение, то това би било огромна крачка напред към Цялостният триумф на Делото на Този Велик Духовен Учител и на изградената от Него Духовна Общност!

 

Благодаря за вниманието!

Константин Златев
Проф. Константин Златев
Проф. Константин Златев е отдаден последовател и изследовател на делото на Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов. Изнася множество лекции и беседи посветени на пътя в развитието на окултния ученик и неговите отговорности в службата на цялото.

Той е професор на философските науки, богослов, изследовател и писател. Има издадени над 20 книги и стотици публикации с християнско-просветителски, богословски, езотеричен, публицистичен и научно-популярен характер. От 1993 г. изнася лекции на духовна тематика в България и чужбина.

Роден на 11 май 1958 г. в София. През 1983 г. завършва Висшия Икономически институт, специалност “Международни икономически отношения”, а през 1993 г. завършва Богословския факултет към СУ “Климент Охридски”. От 2009 г. е доктор на богословските науки. В книгата си “Сакралните послания в житните кръгове” с Мария Везнева разкрива впечатляващи съвпадения между послания на символите и поученията на Свещеното Писание – Библията.
 

“Молитвите заемат водещо място в духовния живот на човека, търсещ Истината и контакт с напредналите Същества във Вселената и с Бога. Те изграждат незрими мостове, по които ние, хората, се пренасяме в извисени сфери на необятната космическа реалност, докосваме се до Любовта и Мъдростта на техните обитатели и с тяхна помощ продължаваме по-уверено своя вечен път към съвършенството.” 
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Спонсори на Портал 12