Търси

Константин Златев: Истинният човек не може да бъде болен, защото е потопен в океана на Божественото (ВИДЕО+ПЪЛЕН ТЕКСТ)

Още по темата ...
Любовта е без условия

Светослав Вълчев: Любовта е без условия! Обичаш Създателя първо, защото това е Висшата Любов (ВИДЕО)

Виж повече
Константин Златев

Константин Златев: Безкраят е навътре, защото там е притаено безсмъртното ядро на човека (ВИДЕО+ПЪЛЕН ТЕКСТ)

Виж повече
Учителя децата

Учителя: Там, дето има обич между родителите, децата са здрави

Виж повече
17.06.2021 г.
4147
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Доц.д-р Константин Златев: Здравословен начин на живот по Учителя
Лекция, проведена по време на Фестивал Здравей Здраве 2021 - Троян


 
Здравейте!
Уважаеми, дами и господа, скъпи приятели, съмишленици, братя и сестри, ще представя на вашето внимание, както беше изтъкнато лекция на тема: Здравословен начин на живот, вдъхновена от Словото на българският духовен Учител, с планетарна мисия - Петър Дънов, известен и с духовното си име Беинса Дуно.

Изказвам възхищението си от предишните двама наши лектори, които демонстрираха ораторско изкуство на най-високо равнище. Аз ще си позволя да прочета темата, която съм подготвил, т.к. тя е структурирана по начин, който предполага кратки пасажи с конкретно съдържание. И ако остане време, след нейното изчитане, да продължим в рамките на една свободна дискусия с въпроси и отговори. 
Благодаря!

Здравословен начин на живот
Първа подтема: Предпоставки за физическо и психическо здраве.

А. Съобразяване с природните закони 
Разрешаването на всички здравни проблеми е в пряка зависимост от съобразяването с природните закони. Това от своя страна означава, че сме длъжни да познаваме законите на природата и да ги спазваме винаги и във всичко.
Това никак не е трудно, защото е свързано с естествения ритъм на живота: всемирния, колективния и индивидуалния.

Б. Профилактика
По-лесно е да се предпазваме от болестите, отколкото да се лекуваме. Профилактика значи: разумен, природосъобразен начин на живот, който сам по себе си изключва причините за възникване на заболявания.

В. Чиста храна и чиста вода
Както виждате, много от подтемите се повтарят с това, което вече чухме, но това е нормално. 
Под чиста храна следва да разбираме преди всичко растителната: плодове и зеленчуци, по възможност в сурово състояние, когато се запазват всички техни ценни хранителни вещества. 
Що се отнася до водата, за нея Учителя беинса Дуно подчертава, че тя е за предпочитане пред всички останали напитки. Той препоръчва на първо място: изворна вода
Дал е и друг особено ценен съвет, който беше изяснен вече: сутрин на гладно да се изпиват поне две чаши гореща преварена вода. Към нея може да бъде добавен прясно изстискан лимонов сок. Тя притежава мощно профилактическо и терапевтическо въздействие. Можем да я пием по всяко време на денонощието, но най-благотворна е именно в ранните часове на деня, преди да поемем някаква храна. 

Г. Слънчевата светлина и топлина
Най-благоприятна за здравето е слънчевата светлина по време на изгрева и залеза на небесното ни светило, особено при изгрева.
По тази причина, всички автентични духовни школи от Древността до нашата съвременност, препоръчват на своите ученици и последователи да посрещат изгрева на Слънцето.
Това е традиция и в живота на Общество бяло Братство у нас и по света.

Д. Чисти мисли и благородни постъпки
Чистата мисъл лежи в основата не само на телесното и психическо здраве, но и въобще на духовното израстване на човека. Чистата мисъл е проекция и проявление на божественото начало у личността. А това означава, че тя е предпоставка за изпълнение на Божия План за този, който я е възприел и я осъществява. Реализацията и я довежда до извършване на благородни постъпки, на съзидателни дела.
Човек, който е изпълнен с чисти мисли и чиито действия са безкористни, насочени към общото благо не може да боледува.
Здравата и хармонична психика на индивида, като правило обуславя и отлично физическо здраве.
Чистите мисли, благородните желания и светлите чувства, които пораждат постъпки на съзидателност и добротворство, извайват облика на съвършено здравия във всяко отношение човек.

Е. Редуване на умствен и физически труд
То предотвратява преждевременната умора и осигурява по-висока ефективност във всички начинания. Произтича от оптималната организация на времето и труда, от разумното разпределение на силите и акцентите в това, което извършваме.
Що се отнася до хората, които прекарват по пет дни в седмицата по 8-9 часа зад бюрото или въобще са ангажирани изключително с интелектуална работа за тях е съвършено наложително да отделят поне един от почивните дни за някакво физическо занимание или за излет сред природата.

З. Правилен режим на сън.
Лягането за сън следва да става или в 20 ч., или в 22 ч., или най-късно в 0 - 24 ч.
Учителят Беинса Дуно казва, че това са три влака, които можем, или трябва да хванем, за да се потопим в пълноценен сън: 20, 22 и 24 ч. Ако изпуснеш първия, хвани втория. Ако изпуснеш и втория хвани третия. За по-нататък не коментирам. Все пак, препоръчително е да не разчитаме на горната граница, а да отиваме в леглото до 22 ч.
Това би ни осигурило възможността да станем рано и да посрещнем слънчевият изгрев.

И. Духовни занимания и практики
Към тях отнасяме вече, известните ни от предходните теми: Молитва, медитация, формули, концентрация, съзерцание и други.
Всяка световна религия и духовно Учение предлагат изобилие от подобни практики. 
Духовните занимания пречистват ума и сърцето и концентрират вниманието на изпълняващият ги върху истинските стойности в живота. Й. Редовни контакти с природата
Провеждане на редовни екскурзии, особено в планините. Нищо не може да замени общуването с естествената природна среда. За онези, които търсят не само здраво тяло, но и извисен дух планините са най-подходящото място. Те предлагат реална възможност за свързване с разумните същества, наблюдаващи и подпомагащи еволюцията на земното човечество.
Разбира се, такава връзка е достъпна навсякъде и по всяко време за търсещите в духа хора. Но, именно в планините тя е най-лесно осъществима. 

К. Ходене бос
Когато е възможно, то осигурява приемане на здравословни енергии от земята. 
Най-полезно и приятно е ходенето бос в късната пролет и лятото, когато то предлага досег и с росата, тревите и цветята в тяхната родна среда. Използването на космическият танц на Паневритмията също е препоръчително да бъде с боси крака, понеже именно така се повишава ефектът от нея.

Л.Ходене пеше
То е най-достъпно от всичко изброено тук. И трябва да го упражняваме при всяка възможност. 
когато човек, по една или друга причина, не се занимава със спорт, или ежедневието не му предлага редовни и здравословни физически натоварвания, придвижването на собствен ход е истински шанс да съхрани организма си в добро състояние.

М. Повече движение
Този фактор е пряко свързан с описаните в подточки: Е, Й, К и Л.
Движението е живот. Всички живи същества се движат. Неподвижността, леността, мързела, липсата на движение, води до застой, деградация и в крайна сметка до смърт.
Не препоръчваме занимания от рода във фитнес салоните. Това е натоварване с изкуствени средства, което може да има временен положителен ефект, но в дългосрочна перспектива не дава нищо.
Претъпкани зали със сложни съоръжения, и с множество хора плувнали в пот, това не е идеалът на здравословен начин на живот.

Н. Чистота на кръвта
Осигуряването на подобна чистота зависи не само и не толкова от физиологическото състояние на организма, а от изрядността на психическият живот на човека.
На първо място: чистите мисли и желания поддържат чистотата на кръвта. Тоест, безупречността на психическият, на вътрешния живот непосредствено се отразява върху степента на пречистеност на живителната течност.

О. Подходящи физически упражнения
Те могат да се правят по всяко време на деня, но все пак най-подходящи са утринните физкултурни занимания. Още древните римляни свидетелстват, че здравият дух населява здраво тяло. Както е известно латинската сентенция гласи: 
“В здраво тяло, здрав дух.”
А, това означава, че духовната същност на човека, която е първична спрямо материалната предопределя здравословното състояние на телесната. Обратното очевидно също е вярно.
Когато поддържаме тялото си в отлично здраве, това е предпоставка и за изрядно психическо здраве. 

П. Външна и вътрешна хигиена
Хигиена и на тялото и на мислите и на чувствата. Тя не е еднократен акт, а постоянна ежедневна и ежечасна необходимост.
Хигиената започва от мисленето и завършва в поведението. Първична и определяща е вътрешната хигиена. Когато човек е вътрешно чист, това неизбежно се проектира и във външния му живот. От друга страна, вътрешният хаос и нечистота също толкова неизбежно създават и външно безредие и замърсяване. 

Р. Освобождаване на организма от всякакви процеси и огнища на разложение
Напълно здрав човек е този, в чиито организъм няма никакви утайки и не протичат процеси на никакво разлагане и гниене. 
За да бъде постигнато е нужен определен режим на хранене. 
Включително прецизен подбор спрямо качеството на храната и начина на приемането ѝ, и нормален метаболизъм - обмяна на веществата.

С. Правилно дишане
Дишането е основен жизнен процес, чрез който бива доставен кислород за окислителните процеси в организма и се поддържа правилното функциониране на телесната система.
То трябва да е дълбоко и по възможност бавно, за по-добро усвояване на праната, тоест на жизнената енергия от въздуха. 
Дълбокото дишане може да помогне на практика при всички болести.
За съжаление огромният процент от съвременните хора не дишат правилно - дълбоко и бавно, а бързо и плитко. При това темпо сърцето има по-учестен ритъм на дейност и съответно се изморява по-бързо. Същевременно възприетите кислород и прана са в недостатъчно количество за оптималното функциониране на организма. по тази причина някои духовни учения са с ярко изразена практическа насоченост, например: хатха-йога - препоръчват задържане на въздуха при вдишването, което ако се превърне в естествена механизъм на дишането осигурява отлично здраве и дълголетие.


Втората подтема:
Специфични фактори за подобряване на телесното и психическото здраве


А. Пеене
Който пее не само, че зло не мисли, но и самият той е здрав и телесно и душевно. Пеенето внася здраве в тялото и извисява душата. то свързва човека с фини области на духовния свят, от които на земята се спускат музикалните идеи облечени в песенна форма. 

Б. Свирене на музикални инструменти
Както и при пеенето налице е връзка между изпълнител и възвишена сфера на Невидимия свят, която въздейства благотворно чрез вибрациите си и на тялото и на психиката. Продължителните занимания с музика пречистват организма и издигат съзнанието до висотата на космическото възприятие за света.
Не случайно музиката присъства неизменно в ритуалността на всички световни религии. 

В. Слушане на музика с високо вибрационно съдържание - най-вече духовна и класическа.
Това са двата жанра на музикалното изкуство, които въздействат най-благотворно на човека. Дори и да не изпълнява такава музика ако той я възприема, ако я чувства , ако я разбира, тя ще допринесе затова да бъде здрав във всяко отношение и духовно извисен.

Г. Занимание с други видове изкуство: Изобразително изкуство, скулптура, балет, драма и прочие.
Всяко изкуство проправя път към Истината чрез красотата. Красотата е отражение на божествената Истина в света на формите. Истинният никога не може да бъде болен, защото е потопен в океана на Божественото.

Д. Поддържане на добро настроение
То изгражда непробиваема стена срещу всякакви телесни и душевни неразположения. Позитивно настроеният човек има естествен имунитет срещу болестите.

Е. Една реплика на Учителя Беинса Дуно: “Да вършим всичко с разположение”
Вътрешната положителна нагласа по отношение на всичко, с което се занимаваме е фактор с огромно значение за поддържане на отлично здраве.
Ако вършим всичко така сякаш е за Бога, Той ще благослови всичките ни усилия и начинания.

Ж. Постигане на съвършена хармония с Бога, с ближния и със себе си
Това е гаранция за безупречно здраве , телесно и душевно. Всъщност хармонията с Бога, с ближния и със самия себе си означава спазване на първостепенни по важност космически закони, формулирани от Христос и други духовни Учители. В основата на постигането на тази хармония лежи Безусловната Любов.

З. Постигане на хармония между мисли, чувства и дела
Тоест, хармонизиране на вътрешния потенциал на човека, който намира съответен израз и в неговата външна изява. В основата на това постижение лежат непрестанната будност на съзнанието, обективното самонаблюдение и съвършеният самоконтрол.

И. Култивиране на Добродетели
Придобиването на добродетели е път към съвършенството, в рамките на който по естествен начин някак неусетно постигаме и безупречно здраве. Добродетелите са диамантите в короната на човешката Душа, които украсяват нашето стремление към Божественото. 
Истински добродетелният човек е недосегаем за всички болести. Те дори не са в състояние да припарят до него, понеже мощната му аура, окъпана в най-чисти, лъчезарни багри му осигурява непробиваема защита от всяко зло.

Й. Разумен живот
Това е живот на умереността във всичко, в който целесъобразността на всичките ни действия произтича от спазването на природните закони и следването на вътрешния Глас, достатъчно ясен и недвусмислен, за да го различаваме от шумотевицата на заблудите.
Да си умен все още не означава, че си разумен. Разумен е само онзи, който използва ума си и въобще целият си жизнен потенциал за целите на Всемирното Добро.

К. Правилно усвояване и употреба на космическите енергии
Те произтичат от оптималната организация на силите на тялото и на мисловната дейност. Първична в случая е мисълта.
Този фактор придобива особено важно значение в съвременната епоха, когато Земята и цялата Слънчева система постепенно излизат от зона с тежки космически вибрации - Умителя Беинса Дуно я нарича: “Тринадесета сфера” - и навлизат в по-ефирна и благоприятна за еволюционното развитие Вселенска Област, назована от него “Дванадесета сфера”. 

Л. Правилно общуване с околните
То включва на първо място правилната обмяна между душите на хората. Общуването със себеподобните е най-отговорното изпитание в земния живот. И от това как се справяме с него до най-висока степен зависи и физическото и психическото ни здраве. 

М. Вътрешното състояние на човека
То бива обусловено преди всичко от степента на индивидуалното-духовно нравствено развитие. Учителят Беинса Дуно изтъква в тази насока: “Здравето е вътрешен процес.”
В случая различаваме трайни тенденции и моментно състояние. Определящи са тенденциите , а моментните прояви варират или се колебаят в повечето ситуации около тях.

Н. Добротворство
Който е подчинил живота си в служба на Всемирното Добро става недостъпен за всички болести. Той изгражда такава могъща аура, че всякакви външни негативни влияния се пречупват автоматично в нея.

О.Положителна настройка към живота и хората
Има пряка връзка с подточка Д и Е. Означава да приемаме всекиго и всичко, което ни се случва като възможност да научим още един важен житейски урок и да придобием по-голяма мъдрост и духовна сила.

П. Облеклото
Необходимо е да носим широки и удобни дрехи. Изискванията на модата следва да отстъпят пред природосъобразността, целесъобразността и естетиката, точно в този ред. на първо място е природосъобразността.

Р. Температурата на тялото
Крайниците ни трябва да бъдат топли, а челото хладно.
Прекарването на повече време на открито и излагането на слънчевите лъчи се отразяват благотворно върху организма и съдействат за поддържането на нормална му температура. 


Трета подтема:
Болестите

Болестите като правило са резултат от духовни причини: от миналото на човека, включително от предишни прераждания или от настоящето му.
Те са следствие от нарушаването на някой космически закон.
Главна задача на болестта е човекът да се пречисти телесно и душевно. Болестта е начин или метод за изхвърляне на непотребното ит човешкия организъм. 
Всяка болест има - външна: неправилно дишане и хранене и вътрешна: неправилни мисли и чувства - причина. Освен това всяка болест има духовен смисъл. Предназначението ѝ не е да накаже човека за грешките му в живота, а да му помогне в усвояването но житейските уроци. Правилното отношение на заболелия към болестта му помага да излезе от нея пречистен, помъдрял и с повече духовна сила.

Учителят Беинса Дуно посочва една от основните причини за заболяванията. Цитирам: “Болестите се дължат на недоимък на енергия.” А това означава, че в организма е настъпило нарушение на енергийния баланс. И болестта идва, за да съдейства за възстановяване на този баланс.
Разбира се, след като болният вземе мерки за оздравяване и не повтаря действията си, които са довели до значителен преразход на енергия в организма му.

Известни са много начини за лекуване на болестите. Духовното познание обръща внимание най-вече на природолечението. В него лечебни фактори са: храната, водата, въздухът и светлината. Слънчевите лъчи според Учителя Беинса Дуно са най-лечебният фактор за тялото. 
При определени случаи, при особено тежки ситуации при заболявания се препоръчват “пост и молитва”, както е препоръчал и самият Христос.

Лечебният процес не трябва да бъде концентриран толкова във външното физико-химико въздействие на определен медикамент, а преди всичко във възможностите да се стимулира болният орган или организмът като цяло към активна, с повишена интензивност дейност, от което да последва естествено възстановяване. Природно-лечебни методи са: водолечение, слънцелечение, лечение с дихателни и гимнастически упражнения, Паневритмия.
Не бива да бъдат пренебрегвани и психотерапевтичните методи, които в конкретни случаи дават положителни резултати.  Най-мощният лечебен фактор за духовното познание е Божествената Любов.
Тя изключва всяка болест и е носителка на изобилния и пълен живот.


Четвърта подтема:
Хранене

В здравословният начин на живот, правилният начин на хранене играе решаваща роля. По отношение на съдържанието на храната, духовното познание препоръчва категорично вегетарианство.

Съвети за здравословно хранене, според Учителя Беинса Дуно:
Безусловно предпочитание на вегетарианската храна пред месната, както вече беше изтъкнато. 
Храната да е чиста и прясна. 
Да не се употребява никаква консервирана храна. 
Водата е за предпочитане пред всякакви напитки.
Да не се смесват безразборно храните. Усвояването на така нареченото разделно хранене. 
Никога да не се преяжда.
Осигуряване на разнообразие на храните.
Предимство за суровите пред готвените храни.
Да не се консумират ферментирали храни и напитки. Списъкът може да бъде продължен.
Храненето следва да бъде възприемано като свещен процес на усвояване на благата, които Бог така щедро ни предоставя. По време на хранене трябва да сме напълно спокойни. Трябва да се храним с пълна концентрация и благоговейно отношение към храната.

Препоръчително е да произнасяме молитва преди и след хранене. Чрез нея благославяме храната и спомагаме за освобождаването ѝ от вредните вещества в нея, включително от продуктите на генномодифицираната промишленост, които могат да доведат до възникването на непредвидими мутации в човешкият организъм.
Молитвата преди хранене благославя и освещава храната за човека, а молитвата след хранене за Бога. 
Напълно сме убедени, че произнасянето на молитва или формула действително освобождава храната от всички нейни вредни съставни части.
Това не е просто ритуал, а дълбоко осмислен духовен и физиологически процес.

Най-благоприятният период за приемане на храна е след изгрев и преди залез слънце. Именно тогава организмът усвоява най-добре хранителните вещества, което спомага за нормалния метаболизъм.
Най-добрата възможна храна според Учителя Беинса Дуно са плодовете. Те пречистват освен тялото, и мислите и чувствата на човека. 
Начинът на хранене на даден човек съответства на равнището на личната му духовна еволюция.
Ако наблюдаваме внимателно как се храни един човек безпогрешно можем да определим духовният му ръст.
В нашата епоха се наблюдава постепенен преход от преобладаваща тестена, млечна и месна храна към плодове, зеленчуци и ядки.
А след много години, векове, а може би и хилядолетия, човек ще престане да се нуждае от материална храна и ще приема непосредствено космическите енрегии, които ще осигуряват напълно безупречното функциониране на жизнената му система.

Благодаря ви за вниманието!
 
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Спонсори на Портал 12