Търси

Кои са степените в духовното развитие на човек? Кое зависи от човека и кое от Бога? (СПИСЪК със 7-те нива)

Още по темата ...
 Елеазар Хараш Истината

Елеазар Хараш: Словото слезе на земята, за да спаси човека от външните чувства (ВИДЕО)

Виж повече
Елеазар

Елеазар: Да оздравее човек – това значи в него да потече чиста, небесна енергия на Любовта (ВИДЕО)

Виж повече
 от егоистична на отдаваща

В Зохар е казано: Да променим нашата природа от егоистична на отдаваща, защото нашият Източник е Абсолютната безкористност

Виж повече
25.04.2023 г.
11828
1
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Седемте степени за развитите на ученика по Учителя и според Окултната наука.

Първата степен, от която започват нещата, се нарича Обръщането към Бога.
(Както ще видите, че има степени, които зависят от Бога, има степени и усилия, които зависят от човека, за да не чакате от Бога нещата, които вие трябва да свършите и обратно. Така стават големите аномалии и ученикът изостава в своя Път.)

Първата степен се нарича Обръщането към Бога - тази степен не зависи от човека, това е процес на Бога в човека, процес на Словото. Ако Той не е решил, вие може да искате да обръщате хората, но накрая няма да обърнете и себе си. Този процес не зависи от човека. Обръщането е Тайно проявление на Словото, т.е. той е свързан с Тайното проявление на Словото. Словото говори на Душата по един особен начин и Душата тръгва в Пътя от Първата степен нататък. Обръщането изисква способността за възприемане. Тази нагласа е свързана с определено силово поле на Духа. (За първите степени ще говоря по-малко, за следващите, за последните три ще говоря повече, защото те са по-важни за ученика.)

Втората степен - Покаянието, то е ликвидация на старите сметки и обръщане към Бога за нов кредит, за нови възможности, тука се дава нова енергия. Покаянието е от самия човек, то е лично - тука нито Ангели се намесват, нито дяволи. Тук човек има избор, дали да го направи, или не - много личен въпрос. Значи, няма Бог да дойде и да ви каже: Направете това! - нито Ангелите имат право, нито демоните. То е от самия човек, то е лично, тук и Бог няма намеса. То е подготовка за Третата степен, т.е. то въвежда ученика в Третата степен. Без тази степен ученикът не може да тръгне към

Третата степен.
Ако някой иска да си прави Покаяние или изповед, това трябва да се прави на заключена врата. Казвам това, понеже преди време някои идваха при мене от църквата и искаха аз да ги изповядвам. Аз им казах, че с такива неща не се занимавам и ги попитах защо идват при мене. Единият от тях каза, че ходил в някаква църква и искал от свещеника да го покае, а свещеникът му казал: „Откажи се от таз работа...“ - едни вид: и с покаяние, и без покаяние... и той затова така малко разочарован... Казвам ви това, защото ако отидете при свещеник, ще трябва двамата заедно да се покайвате и става много дълга историята.

Третата степен - това е Спасението. Спасението е от Бога. Ако човекът е изпълнил втората степен, вече може да премине към третата степен, т.е. тук вече ще действа Бог. Тук умът и сърцето се хармонизират и човек започва да учи.
Ще обясня какво значи учене, защото някои още не знаят за какво става въпрос. Някои мислят, че като учат няколко години или едно прераждане и мислят, че въпросът е решен. Тук става въпрос за нагласата да учиш вечно - това е идеята. Значи, в третата степен става въпрос за нагласата да учиш Вечно.
Учителя казва: И за най-великите Учители животът е тайнство. Значи: щом те имат да учат по този въпрос, нали, смятам, че е ясно за учениците каква е мярката. За да разбере ученикът Учението на Учителя, има само едно условие: Ученикът да направи Учението свой Път. Ще обясня, пак накратко. Това е Път на голямо Търпение, а в Окултната наука Търпението се смята за Вратата, през която ще дойде Светлината.

Четвъртата степен - е Възраждането. След усърдната и търпелива работа, идват плодовете на Духа. Тук се явява Вдъхновението и ученикът се възражда за нов живот и за нови измерения в Божественото поле, т.е. в Духа.
Четвъртата степен, Възраждането е от човека.

Петата степен - е Новораждането. (За тези степени, следващи, ще говорим повече.) Тук ученикът става господар на своя живот и се освобождава напълно от кармичния закон. (Значи, това става в Петата степен.) Както виждате, преди това трябва дълго да е работил върху себе си, върху контрола на своите намерения, мисли и т.н. и чак след това може да влезе в тази степен. Тук никой не може да владее над неговия живот, защото тук се намира Науката за контрола в едно по-високо поле. В тази степен съмнението вече не съществува, в предните степени има до някъде фини съмнения, заблуждения... Освен това, според Окултната наука контролът решава най-важния въпрос в живота на ученика, това се отнася до магическото равновесие във вътрешността. Ето защо на контрола и себеовладяването се дава голяма власт.

Между другото, дълго време Христос не е давал на своите ученици власт, но когато са стигнали до петата степен, тогава им е дадена власт над духовете, над болестите и над много неща. Значи, от петата степен нататък им се дава власт да управляват духовете, защото тогава вече не могат да злоупотребяват. Новораждането е от Бога. Учителя казва, че тук се образува правилната връзка между менталното и причинното тяло на ученика и Душата тръгва в един много силен Път на своето развитие. В тази степен към ученика се насочват най-големите психически бури. (За тях сме говорили и тука ще кажем нещо.) Може да се каже, че става вихрушка в него. Точно тези големи психически бури предшестват Новораждането - това са белезите, че Новораждането приближава. Когато се новородиш, умъртвяваш всичко нечисто в себе си: всяка тревога и всяко безпокойство, за което ще говорим следващия път - става въпрос за проблемите. Според Учителя тука вече ученикът не може да се безпокои за проблема: къща, прехрана, деца, семейство, пенсия и т.н., или смешния курс на долара. Дори курсът на долара да стане едно към хиляда... Духът е толкова извисен, че всички тези неща са нищожни. Но това става в Петата степен.

Наистина е много смешно, един човек, който върви по Божествен Път, да мисли за пенсия. Аз дадох аналогията, как изглежда въпросът: Христос и пенсия - както виждате, напълно несъвместимо, няма никаква връзка. В Божествения свят тез неща са изолирани, те не съществуват. Те съществуват само в едно паднало съзнание, за което Учителя казва, че от осем хиляди години се осигурява и гробищата са пълни с осигурени хора.

Тук, в Петата степен човешкият Дух е толкова извисен, че всички проблеми стават малки и се обезличават. Искам да кажа: че в Петата степен връзката с Бога никога не се губи. Защо? Защото Новораждането определя Абсолютната Вяра, а това означава да имаш всичко необходимо. Когато имаш абсолютна Вяра, ти имаш всичко необходимо, защото тук ученикът се е простил с вярата в обикновения смисъл на думата. Това означава, че Вярата е над всички условия, това е нейната сила. Само загатвам като идея, как трябва да се действа в такива случаи, моята идея е следната: че при най-тежките положения, дори и човек няма нищо какво да яде, най-лошото положение - най-малкото, което се иска от него е постоянна радост, това е минимумът. От там нататък трябва да върви към щастие, Блаженство и ако има много силен Дух в него, трябва да мине и отвъд Блаженството. Както виждате, започва се от постоянната радост, навлиза се в щастието, където човек става съвсем независим и после вече в много по-висши полета. Това на практика някой път се оказва трудно, все пак психиката ви трябва да е подготвена за най-тежките положения.

Понеже Учителя е дошъл и Христос е дошъл, Учението е изнесено, ние чакаме изпитания, чрез които ще израснем и ще влезем в Новия живот.

Тука в Петата степен ученикът се освобождава от ума. Тук, в Петата степен при най-големите и силни психически бури и страдания, ученикът свършва всичките си кармични задължения от Древността. Всичко, което е писал, точно тук в голямата психическа буря, се скъсва. Всички стари отношения и с живи, и с умрели, точно тук се скъсват и затова страданието му е голямо, защото всички длъжници са около него в тежкия кармичен час, всеки иска своето. И ако ученикът издържи, той вече се свързва с Висшите светове - това става в Петата степен. Тук не говоря за изпитанието на Голгота, говоря за други големи страдания. А Голгота е свързана със Седмата степен.

Шестата степен - това е Посвещението. В тази степен се навлиза в Окултното развитие на волята. Преди това умът и сърцето трябва да са постигнали висша хармония, а тук, в Шестата степен, се навлиза в Окултно развитие на волята, т.е. дават се тайни методи, по вътрешен път, при които се развива волята. И когато волята се развие, тя може да скове и парализира всяка опасност и всяка фаталност. В тази степен се осъществява истинската медитация. Защо? Защото истинската медитация произлиза от дълбокия и духовен начин на живот - другото са разни упражнения за размишление. Това може да се каже и така: медитацията трябва да стане начин на живот.

Ще обясня. Тук се осъществява истинското вглъбяване в Словото, а на езика на Посвещението това означава, че вглъбяването в Словото е вглъбяване в Тайните на Живота и Битието. В тази степен (ще кажа нещо, което не съм казвал преди), тука ученикът може да изненада и самата изненада, защото тука ученикът е Посветен и той е в постоянна и Мистична връзка със Словото.

Посвещението е от човека, той сам си го изработва, то не зависи от Бога. Тука, в тази степен се навлиза в Тайната на Словото и Словото се изявява като чисто битие, а това е образът на прачовека. В тази степен ученикът се посвещава да служи на Бога и от ученик той се превръща в Служител, както виждате: дотук той е бил ученик.

Ще обясня някои неща за понятието Служител. Служител на Бога може да бъде само този, който има методи, не който търси методи, правила, а който ги е намерил. Тука методите на Истината не се търсят, а са вече намерени. Но в сегашното време те се проявяват много Мистично. Според Окултната наука тука, в Шестата степен се разкриват ключови тайни на природата и ученикът става Посветен. В Шестата степен става изключителна трансформация на съзнанието (става въпрос на по-низшето съзнание) и се влиза в друга, специфична област на съзнанието. Тук няма карма за изплащане, а ученикът носи кармата на човечеството и затова трябва да мине през Голгота, за да дойде до Седмата степен. В тази връзка искам да ви кажа следното, което е идея на Окултната наука: в тази степен за будния ученик не съществува такова страдание, което той да не може да превърне в Радост и Светлина, това става в Шестата степен.

В Шестата степен има много видове дарби, но първо трябва да ви обясня нещо във връзка с дарбите, не така както се разбира в църквите. Учениците на Христос са действали по един начин, а учениците на Учителя действуват по един друг, много по-дълбок начин (аз ще се спра по-нататък по тоз въпрос). Макар, че това е една хармонична разлика, но по степени на Дълбочина, учениците действат с други методи, които дават плодове толкоз дълбоко, че бих казал, че засягат осмата раса (за което ще стане въпрос по-нататък).

В Шестата степен, както казах, има много видове дарби и в тази връзка ще обясня някои неща.
Първо: всяка дарба е свързана със специфичен род енергии и Същества от Вселената. Значи, тя не е лично притежание, тя идва от друго място. Дарбите са специфични енергии, чрез които Космическият Принцип излива една част от себе си в определеното човешко същество, за да може то да помогне на хората да се включат те в Духовното развитие на човечеството и Вселената. Окултната наука отива още по-напред, тя казва следното: Освен явните има и тайни дарби, те имат по-дълбока Окултна мисия. Тука ще загатна някои неща във връзка с тези дарби. Задачата на тези дарби е да организират един по-вътрешен и Духовен Космос, а самите те работят в по-вътрешни светове и измерения. По друг начин казано: тайните дарби работят в невидимите полета на живота и на Духа, за да могат да създадат след време една универсална култура, културата на Осмата раса.

За Осмата степен няма да говорим, тя е много специална, става въпрос за Възнесението. Накратко само ще загатна, загатвал съм преди и пак казвам, напомням, че Възнесението означава тотално сливане с Космическия Дух и то вече води към съвсем дълбоки светове, това е въпрос на бъдещето.

Седмата степен е Възкресението - това е последната степен на Земята, тук се завършва човешката еволюция.
Възкресението е от Бога, то не зависи от усилията на човека, защото той вече трябва да е направил това, което се иска от него. В тази степен Бог въвежда ученика в Космическото Съзнание - както виждате, това е подготовка за Осмата степен. Той се подготвя с това да стане съработник на Бога и на Земята, и отвъд - и то в най-висшия смисъл на думата. При Възкресението долните тела, физическото, етерното, астралното, менталното и причинното се свързват с Божественото тяло в много силен синтез.

Това са седемте степени, които показват колко е Велик Пътят на Ученика, докато дойде той до свещеното числото седем - това е Тайната на числото седем. Това е високият връх, в който ученикът ще извоюва своята Свобода, т.е. той ще бъде зависим само от Бога. Това означава, че Възкресението е връщане към Божествения свят. (Някои пояснения и с тях ще завърша.)

Йоан се смята, че е любимият ученик на Христос. Според Окултната наука е представител на специалните, на тайните дарби. За другите ученици не може да се каже такова нещо, затова ви давам един пример, за да разберете каква е разликата. Той е бил обучаван само от Христос - това се знае от Окултната наука. И други от неговите ученици са били обучавани, но в много по-низша степен. Чрез тайните дарби Библията се изучава от съвсем друг ъгъл, от ъгъла на Окултната наука, което е достояние само на Невидимия свят, не на астралния, а само на Невидимия свят. Истинската Окултна наука днес черпи своите методи от най-дълбоките области на Космическото и Свещено пространство, не от книгите. Може да обясним това и по друг начин. Окултната наука казва, че и апостол Петър, и апостол Павел имат своя църква, и свети Йоан има своя църква - ще ви обясня разликата. Всички ученици на Христос са много изостанали по отношение на Йоан и затова само Йоан можеше да напише Великото Откровение, никой друг не можеше да има такива специални преживявания, за които ще говорим друг път. Другите ученици на Христос не само че не могат да напишат такова нещо, но те не могат и да го разберат - то е свързано с това, което ви казах за тайните дарби. (След време аз ще се спирам повече по тез въпроси.) Това означава, че Йоан е Посветен от съвсем друга област на Вселената и някои от вас може би са чували легендата за неговия живот. Докато учениците на Христос умират мъченически, Йоан умира по съвсем друг начин. И две различни легенди потвърждават едно и също нещо. Едната легенда разправя за дълбокия негов живот на старини, и на стари години е бил потопен в котел с врящо мляко, където всички, които са били вкарани, умират, но той е излязъл спокойно и е живял до старини. Друга легенда (която няма да разказвам тук) разказва просто, че той е умрял на стари години.

В Откровението на Йоан са отразени знанията на Древни и могъщи Окултни Школи - това е неговата сила. Това са Школите, които винаги са работили Тайно, те и сега работят така. Разликата е тази, че Окултните Школи в миналото и сега произвеждат Синове и Дъщери на Бога, докато в църквите тези неща не се произвеждат. Там се говори за вяра, но Мъдростта е още далеч и не е дадена, макар, че се стараят... Както виждате, Окултната наука работи Тайно и произвежда Синове и Дъщери на Бога, които ще образуват Ядрото на Новата култура, която ще помага на вярващите, не само от църквите, а и на много други вярващи, които ще се нуждаят от помощ.

Елеазар Хараш

Препоръчани книги:

Елеазар Хараш
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш е един от най-емблематичните представители на чистата духовност в нашето съвремие. Около 40 години изнася лекции в сферата на духовното развитие и себепознанието. Словото му се отличава с особена чистота, дълбочина и свобода.

Като лектор и писател изнася квинтесенцията на всички световни учения и значими мъдреци, обединявайки чистата духовност на цивилизациите и техните Учители от древността до днес. В лекциите си поставя мост между всички древни учения и религии, като премахва разделението, омразата, междуособиците и показва тънката връзка в основата на всяко учение. Основните принципи в изнасяните лекции от Елеазар Хараш са: Любовта, Мъдростта, Истината, които съграждат главната посока в развитието на всяка душа.

Важна особеност в дейността на Елеазар Хараш е тази, че по отношение на своите последователи и ученици той не прави формално обединение в организация, структура или каквато и да е външна обществена, социална или религиозна форма. Напротив – налице е свобода и непривързаност. Елеазар Хараш изнася в лекции, книги и видео интервюта, всичко необходимо за персоналното духовно развитие на всеки човек, без да го поставя в условия на каквато и да е зависимост. Многократно казва, че в духовното развитие се върви самостоятелно, чрез воля и по свобода. Всички негови лекции са безплатни, а в ежедневието си работи, потопен в дълбини за всяка нова книга, предстояща лекция или видео интервю.

„Любовта ти дава живот, Мъдростта – светлина, Истината те дарява със свобода. Затова Учението е универсално и това е нашата свещена троица – Любов, Мъдрост, Истина. Отнема недостатъците, слабостите. В това учение не можеш да мразиш, да критикуваш, да завиждаш, да боледуваш. Нямаш проблеми. Имаш задачи. Дава нещо универсално, което не се обяснява, а се чувства. Дава възможност да познаеш онази част от себе си, онази пълнота в живота, която е изгубена още в рая. Изгонени от рая – изгнание означава изгубената пълнота и Учението я връща. Но трябва да се отдадеш много искрено, предано.“

 
 • Главното ударение на това учение – е в чистотата, тя е външна, вътрешна и мистична.
 • Другото ударение е в смирението и всеобхватната мъдрост.
 • Чистотата трябва да бъде явна и тайна, скромна и тиха, а смирението трябва да бъде без показ.
 • В това учение са важни малките постоянни усилия – те са безусловни.
 • Мъдростта е всеобща.
 • Това е учение за чистия път към Бога.

За истинските ученици, Елеазар Хараш казва няколко основни принципи:
 • Който е въвлечен в света, не е ученик. Ученикът ражда хармония от себе си, а не от другите.
 • Човекът се учи, но не се развива. Само ученикът се развива.
 • Ученикът не се бори със ситуациите – той ги преодолява.
 • Ученикът знае, че любовта към Истината го освобождава от борбата за оцеляване.
 • Ученикът всякога съхранява Любовта, защото знае, че само чрез нея възприема Бога правилно.
 • В смирението на ученика е скрит силен огън. Ученикът живее в потока на Бога. Той е сключил свещен съюз с Тишината.
 • Ученикът има свещен говор. Той има чист и динамичен покой.
 • Ученикът всякога съхранява своята чистота, за да може да има висше ръководство.
 • Ученикът е владетел на себе си и затова обстоятелствата не го владеят.
 • Никога не нарушавай своята безкрайност.
 • Ако изгубиш опората на живота си, придобий увереност.
 • Човекът е красив, когато е създал Безкрая в себе си.
 • Поставяме на първо място Бог в живота си, а после себе си.
 • Ученикът всякога избягва злословия и многословия. Ученикът много бди над думите, вършителите на кармата.
 • Ученикът знае, че тайната на живота е в това, че има само Едно Действащо Същество.
 • Ученикът познава намерението като тайна енергия на собствената си същност.
 • Ученикът познава свещеното Слово и свещеното Слово го познава.
 • Ученикът носи в себе си силата, която може да изменя пространството. Разбира се това става насаме, между него и Бога, във взаимно съгласие.

„Аз съм благодарен, че имам такива ученици, които видях, и за които Учителя ми каза, че са определени.
Аз наблюдавам от много време тяхната работа – мога само да кажа, че е нещо изключително да познаваш истински ученици на Учителя – скромни, тихи, могъщи – ежедневно и съзнателно работещи върху себе си – бих казал – те са една светеща тишина. С тях ще образуваме ядрото на България, с тях ще работим и в бъдещето, защото Учителя иска могъщи ученици – надрастнали изкушенията на живота, победили напълно змията в себе си, господари на себе си и на своята съдба...познаващи същността на учението...чиито символ е диамантената воля. Няма време за поздрави и външна култура, няма време за излишни въпроси, няма време за отпускане и отлагане...няма време за баби в окултизма. Сега е огнено време, огнен цикъл, сега е време, в което се изработва могъществото на ученика и неговото изключително смирение, което е висок връх."
 


Биографични данни:
Елеазар Хараш е творчески псевдоним на Петьо Йорданов, роден във Варна на 29-и януари 1954-а година. Израства в уединение сред семейство на глухонеми. От 8 годишна възраст започва да изучава тайните на природата и да общува активно с невидимия свят. Още като дете е привлечен от невидимото и жаждата за Бога.

Елеазар Хараш е продължител на Учението на Всемировия Учител Беинса Дуно (Петър Дънов), като своеобразно поема щафетата в Учението през 1986-а година от прекия ученик на Учителя – Брат Михаил – Омраам (1900 – 1986).
Елеазар Хараш започва да издава редица книги, както по свои лекции, така и по Словото на Учителя, или както го нарича – Първия Старец от йерархията на 24-мата Старци.

„Името Елеазар Хараш ми е дадено от Учителя през 87-а година, да нося с него отговорност. Дадено е след самадхи, с него нося голяма отговорност. Има две значения, ще кажа само едното: Божествен център."
 
Афоризми от Елеазар Хараш:
 • Чистите действия нямат съдба.
 • Само Любовта лекува, защото е Сила Божия.
 • Бог въоръжава с Любов този, когото иска да съхрани.
 • За да бъде човекът висше същество, той трябва да има воля избрала Бога по свобода и любов.
 • Над всяка практика е чистото сърце, то може да променя събитията.
 • Който е познал себе си, става Изгряващо Слънце в себе си.
 • Силата работи в Тишина.
 • Гласът е загадка. Има гласове, които ни пречистват. Изворът показва, че само това, което е постоянно, е реално.
 • Най-здравословният живот е близост с Бога.
 • Знанията са бреме, Мъдростта е лекота.
 • Истинското образование е да научиш детето да търси Бога цял живот. Детето трябва да търси умението на Словото.
 • Дълбинно Чистото е всякога трудно за разбиране.
 • Овладей себе си, ако искаш да получиш Пътя си.
 • В Любовта е Единението. В Истината е Изчезването.
 • Древността действа с Безмълвие и Безупречност. Древността работи и сега. Тя е тук. Тя е Всеобхватът.
 • Словото превъзхожда всяка наука и религия.
 • Словото отключва световете – измеренията. В Словото е скрит Пътят.


Творчество:
След 1989-а година, Елеазар Хараш продължава изнасянето на лекции, като първоначално това са сбирки в апартаменти и малки зали, в градовете София, Варна, Бургас, Русе, Добрич, Плевен, Шумен, Стара Загора и др. Постепенно започва един процес на поставяне на основите и актуализацията на цялостната визия на всички духовни течения през вековете до днес. Паралелно с това Елеазар Хараш издава книги за духовно развитие. Някои от най-дълбоките са за Христос, автентичното християнство, богомилите, както и множество лекции за Египет, Атлантида, Древна Индия, Учението на толтеките, Мъдростта на индианците, Мъдростта на суфизма, Мъдростта на Лао Дзъ, както и Мъдростта на народите по света.

Една от най-разпространените му книги е „Формулите - свещени ключове“, в която се съдържат 1000 тематични формули за работа със Словото. Най-дълбоките книги на Елеазар Хараш са по темата за Мистериозните Старци.
Освен книги със свои лекции, Елеазар Хараш издава книги на редица мъдреци и мистици. Издава книги на белгийския мистик и драматург, носител на Нобелова награда за литература (1911-а година) – Морис Метерлинк. В серията от книги влизат и книги за Кабала, тайната на числата и множество тематични книги из Словото на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно).

Видео интервюта и лекции:
От 2016-а година Елеазар Хараш започва изнасянето на видео интервюта пред специализирания сайт за духовно развитие и себепознание – Портал12. В поредица от теми, чрез интервютата се навлиза плавно в дълбочината на фундаментални истини и принципи, свързани с осъзнаването, будността и развитието на духовните добродетели и способности. Така от началните и базови теми през 2016-а година, зрителите се потапят до изключително дълбоко Слово, предадено същевременно на разбираем език, едва 3 – 4 години по-късно, разглеждайки ретроспекцията на подбраните теми.

Паралелно с това, Елеазар Хараш продължава да изнася лекции във Варна (и по изключение 2 лекции във Велико Търново (2017 и 2018 година).

Свързани публикации

Мъжът и жената в окултната символика
24.04.2023 г.
3524

Мъжът и жената в окултната символика - Идея за размишление от Елеазар Хараш (+ВИДЕО)

Какво търси мъжът в жената? Мъжът търси в жената фината енергия. Това е енергията (тук говорим за будните, говорим за Окултна гледна точка), която облагородява и възвисява - това е енергията на Любовта. А жената търси в мъжа Силата на Духа, която Сила се намира в Духовната Мъдрост.
Виж повече
Заратустра
22.04.2023 г.
3075

Заратустра: Благи мисли, благи думи и благи дела – това е пътят на спасението

Ще говорим за Заратустра, за неговата книга Зенд Авеста, т.е. зороастрийската библия. Тя е много по-голяма от нашата библия, тя е енциклопедична. Състои се от 21 книги, но някои книги са много големи.
 
Виж повече
очите са свързани с материята на светлината
04.04.2023 г.
5296

Елеазар: Клетките на очите са свързани с материята на светлината. Тази материя я няма в този свят

В човешкото око и лице са съхранени информации за бъдещи събития. Силата на погледа е сила на Духа. Научи са да разбираш погледа - вътре в него говорят духове и дават своите знаци. Празнотата в очите е свързана със злото в човека. Ако светлината в очите е по-голяма, това означава, че доброто има надмощие над злото
Виж повече
Коментари 1
 • 26.04.2023 г. 12:58
  Благодаря на Бог че ме напъства към лекциите и словото на Елеазар Хараш и на целият ви екип!

За да коментирате, е нужно да влезете

Спонсори на Портал 12