Търси

Кои са деветте закона на Вселената, които действат в живота ни? (Първа Част)

Още по темата ...
Зор Алеф - интервю

Зор Алеф: Практикувай осъзнатост, сдържана настойчивост и непоколебимо постоянство (ВИДЕО)

Виж повече
медитация

Зор Алеф: Благодарността съединява сърцето ни със сърцето на Създателя

Виж повече
Зор Алеф - Как да разговаряме с душите си и да заобиколим егото (ИНТЕРВЮ)

Зор Алеф - Как да разговаряме с душите си и да заобиколим егото (ИНТЕРВЮ)

Виж повече

Зор Алеф - Духовно развитие и връзки с невидимия свят (ИНТЕРВЮ)

Виж повече
31.08.2021 г.
14889
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Съвременният Човек приема безусловно известната юридическа формула: незнанието на законите, не освобождава от отговорност.  Подразбира се ,че е по-добре да знаеш законите на обществото, в което живееш, за да не се сблъскваш с излишни трудности. Но неизвестно защо, когато ни мине мисълта, че е възможно да съществуват и други закони освен юридическите , математическите и физичните, ние сме склонни да ги отнасяме в раздела "отпадащи от реалния живот"

Какво е нужно на Човека, за да "не катастрофира" по пътищата на живота? Нужно е да знае неговите закони и да ги спазва. 


При своето раждане, живот и смърт Човек следва същите закони, които действат във Вселената. Окултната теология оперира с деветте най-важни метафизични закона, чието разбиране дава ясна картина за взаимодействието между Човека и Създателя. Дори да бъдат възприети само на интелектуално ниво, тези закони дават възможност да заключим: единствената реалност на този Свят е Божествената реалност и действително "реално" или "съществуващо" е само това, което излиза от тази Първоначална реалност или се стреми към нея.

Тези закони не трябва да се бъркат с изброените "седем принципа на Херметизма"

В деветте закона последователно и логически неоспоримо се проследява аналогията между човешкото и Божественото битие:

Закон 1 Разширение

Вселената се разширява непрекъснато и при това разширение в периферията й възникват нови светове - звезни системи и галактики.Човекът се разширява подобно на Вселената  - от една страна растеж, обновяване и разширение на клетките до към трийсетата година на живота и интелектуално разширение, синхронизирано с духовното, енергийното и нравствено разширение. Мнозина се удивяват като научат, че на енергийно ниво Човек е съвършено кълбо! Колкото по-плътни, материални са нашите мисли и цели, толкова повече се свиват енергийните тела и обратно когато съзнателно или интуитивно приемаме Законите на Вселената и изхождаме от  формулата "Аз не съм тяло, Аз съм дух" всичко се преобразява и всичко оживява. Проявяват неведоми до този момент душевни свойства, светът става цветист, сетивата се изострят, старите тежки ситуации просто отпадат като износена дреха.

“Разширение на съзнанието” е прието да се нарича синхронизацията на духовно-нравственото и енергийно разширение на личността, при което се реализира пълният потенциал на душата.


Закон 2 Творчеството

Законът за Разширение на Вселената ражда втория закон  - Творчеството, тъй като в процеса на разширение непрестанно възникват нови светове. Човекът е надарен с творчески способности, които проявява различно в различните жизнени ситуации. 

Независимо от обмена на неговото творчество и произведения от него резонанс в околния свят, съществува общ закон: Творчеството е истинско, доколкото е изпълнено с любов.

От тук идва и единственото определение за творчеството: 
Всичко, извършено с любов, е творчество.


Подобно на Божественото животворчество, истинското творчество на Човека винаги е състрадателно мотивирано - то служи за ускоряване развитието на други живи същества. Творчеството, което се проявява посредством произведения, ситуации и състояния, трансформиращи хармонично околната среда, е тясно свързано с разширението на съзнанието и енергийното разширение на личността на творящия.

Закон 3. Хармонията

Взаимосвързаността, подредеността, целесъобразността и творческата продуктивност на процесите, протичащи в дадена система се наричат хармония.

Хармонията е относително, а не абсолютно понятие. Тази теза е изразена в краткото изречение:

“ Човекът, надарен с хармония, е източник на хармония и проводник на хармония”. Само хармонията може да служи за източник и проводник на хармонията. Човек не може да служи за проявлението на нещо хармонично, без сам да притежава това качество.


Закон 4. Ментализъм

От разбирането и приемането на този закон започва проникването в Божественото битие.
Всичко, в което действат законите на Разширението, Творчеството и Хармонията, е осъзнато, следователно Вселената е осъзната и преизпълнена със смисъл. Ако съществува разширение, трябва ли да има център, от който то се осъществява. Ако съществуват Мисъл, Воля, План и Предназначение, което се доказва от самото съществуване на Разширението, Творчеството и Хармонията, как да наречем Онзи, който мисли, който дава Закона, Онзи, който Твори, Онзи, който се намира в Центъра?

Името му е Скритият, защото човек, който се е приближил до него и е могъл да разкаже за Него или съобщи как изглежда. Той е съществуващият Творец.Как да наречем Творящия, Този, Който се намира в Центъра на Разширението и Самият той е Център? От многото имена и атрибути и качества, ще изберем едно: Бог.


А същността на на принципа на Ментализма е:

Аз не съм тяло, аз съм Дух.

следва продължение….

из книгата на "Да бъдеш", Зор Алеф
 

Препоръчани книги:

Зор Алеф
Зор Алеф
Зор Алеф (мистично име на Анатолий Александрович Руденко–Зор) е роден през 1976 г. в Москва в семейството на руския поет Александър Руденко и известната българска целителка Иванка.
Ранното си детство прекарва в старопланинското село Раковица в дома на прабаба си Мара, знахарка и лечителка.

От 14-годишна възраст се занимава с целителска и духовна практика. На 16 години издава на руски и на български езици своята първа книга "Кръстът на посветения", подписана с името Зор Алеф. За кратко време става известен като духовен учител, автор на мистични научно-популярни трудове и целител.

През 2000 г. Зор Алеф създава Школата на Единното учение (на основата на eзотерична школа "Зор", съществуваща от 1992 г.). Под негово ръководство работят отделения на Школата в Русия, България, Башкирия, Казахстан, Беларус, Кипър и Финландия.
 

По определение на Зор Алеф "целта на Единното учение е възсъединение на човечеството в Истината, братската любов и закона на земното битие".


Школата представлява стройна система за обучение и развитие на личността, даваща:
*ясна представа за картината на света,
*ключове за овладяване на силите на своята душа,
*инструменти за състрадателна помощ на ближния.
Школата допуска различни форми и степени на проникване на устремилия се към Духовното Знание, представляващо само по себе си духовно-философски синтез на множество автентични мистични традиции.Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Спонсори на Портал 12