Търси

Как да се свързваме с етера - въздухът на висшите духовни същества?

Още по темата ...
Рудолф Щайнер - висшите светове

Рудолф Щайнер: Чистите символни представи са път към самопосвещение

Виж повече
Здравето

Д-р Светла Балтова: Здравето е въпрос на координиране на силите вътре в човека (ЛЕКЦИЯ)

Виж повече
Константин Златев

Константин Златев: Истинният човек не може да бъде болен, защото е потопен в океана на Божественото (ВИДЕО+ПЪЛЕН ТЕКСТ)

Виж повече
18.10.2021 г.
17779
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Още от древността е било известно, че целият всемир е изпълнен с една много фина субстанция, която оживотворява всичко, което ние виждаме като материя. Още Нютон е говорил за нея, убеден в съществуването й. Менделеевата таблица, истинската, започва с този изначален елемент, наречен етер, който в последствие бива премахнат от нея,     тъй като е объркал много от възприетите научни теории и цълковни догми.
В източната традиция етерът е равностоен на праната – жизнената сила, върху която почиват и много от духовните източни практики.

Физическото тяло на човека би било мъртва конструкция, ако не го оживотворяваше етерът. При умиране заедно с останалите, по-тънки тела, и етерното тяло се отделя от физическото. Така, че когато става въпрос за етерно или енергийно тяло, разбираме животът, който тече у нас.

Духовната наука разграничава четири вида етер, всеки от които има определени функции и е свързана с четирите стихии на земно ниво.

“Душата създава етерна обвивка на тялото”, казва Учителя .

Етерното тяло на човека е пространството, в което “външния” и ”вътрешния” свят преминават един в друг и обменят енергия. То е ключът за преминаване на силите от висшите планове към физическото тяло и обратно.

То е пространството, където действат силите на душата. Учителят го нарича” магнетичната дреха на любовта”. То е пряко свързано със Слънцето.

Етерът е в непрекъснато движение в определен ритъм, като описва красиви заоблени форми. Всеки орган в човешкото тяло има своята етерна обвивка и когато тя има правилна енергетика и ритъм, съответният орган е здрав. 

Ето защо балансът между електричните течения, свързани с дейността на мозъка и централната нервна система и  магнетичните, отговарящи за дейността на вегетативната нервна система и нейния център – слънчевия възел, следва да са баланс. Той обаче се нарушава от неестествения живот на съвременното човечество - 
засилената, трескава активност на ума, преобладаване на отрицателните чувства като страх, гняв, омраза. Това води до разкъсване на етерната обвивка, което става предпоставка за развитие на  болести и неразположения.

В миналото, етерното тяло се е намирало извън човешкото тяло, като по този начин човешкото тяло е било “захранвано” от постояни енергийни потоци. Така човек е имал съзнателна връзка с висшите светове. 

Рудолф Щайнер,  казва по темата за етерното тяло и възприятия:

...когато се яви Христос, човекът не долавяше вече нищо от тях, ако не беше посветен до висока степен, това се обяснява с обстоятелството, че етерното тяло се бе прибрало все повече и повече във физическото тяло, беше станало едно с него и все повече се научи да си служи с физическите органи.

Поради това, че етерното тяло се прибра във физическото тяло, то изгуби способността да възприема висшите светове със своите етерни органи...

Обаче по-късно тази мъдрост не можеше вече да бъде възприемана направо, защото колкото повече етерното тяло се прибираше във физическото тяло, толкова повече човекът имаше възможност да си служи само с физическите органи, със своите физически сетива и със своя физически ум, а ясновиждащата сила бе парализирана. Тогава възможността за виждане в духовния свят съществуваше само у посветения, който се издигаше до свръхсетивните светове чрез системно обучение.

Щайнер говори, че е в днешните времена е започнал бавно обратния процес - етерното тяло - отново да излиза от физическото тяло, на на едно ново ниво. Но той обръща специално внимание и казва:

“Но не трябва да мислите, че то от само себе си ще получи всичко, което беше получило в миналото като наследство.” 

Щайнер е  категоричен, че е много важно човек да осъзнае, че днес той може по съзнателен начин да се свързва и да черпи от силите на космическия етер в неговата целост.

Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов говори за етера, който е “въздухът” във висшите духовни сфери:

Казвате: Де е онзи свят? - Горе е. Не е много далеч. Няколко километри нагоре е. Къде е рибият свят? Рибата пита: Де са хората? Тя не ги вижда. - Вън от вас са те. Те живеят в една среда по-рядка от водата. - Ами дишат ли и те като нас? Следователно има същества, които седят и по-високо от хората. 

Те не дишат въздух, но дишат етер. Рибите дишат с хриле, хората дишат с дробове, а има същества по-високостоящи от хората, които дишат с особени органи, т. е. те дишат чрез своите чувства или чрез своята симпатична нервна система. 

Те не дишат с дробове, но със своя слънчев възел. Та когато казваме, че човек трябва да живее правилно, ние имаме пред вид, че той трябва да започне още сега да се учи да диша със своята симпатична нервна система. Защото като мине през физическия свят, той ще навлезе в полуфизическия свят, в свят, дето ще престане да диша с дробовете си. Той ще диша чрез чувствата си. Та когато обичате, вие развивате своите бъдещи дихателни органи. Както едно време са били зачатъчно състояние, нашите дробове, така сега нашата симпатична нервна система е зачатък на бъдещите дихателни органи. За в бъдеще дробовете ще се изменят и ние ще дишаме по друг начин...

Има много системи за дишането, много правилни и неправилни. Всички методи за дишането са хубави, но в тях липсва един съществен елемент. Има наука за дишане на индусите, но и в нея липсва нещо. В него липсва волевото дишане. Този метод на индусите е придружен с големи противоречия: Големи печалби има, но и големи загуби. В този начин на дишане стават големи кризи. Тези методи са упражнявани от индусите с хиляди години, вследствие на което те имат големи постижения. Каквито и колкото да са добри тези методи, те не са добри за европейците. Те дават големи жертви. Европейците нямат преживяванията на индусите. 

Един метод за дишането е следният: 

След като приемете в дробовете си чистия въздух, и го задържите 15-20-30 секунди, трябва да кажете в себе си положителните думи: 

“Господи, заради голямото благо, което си ми дал, аз съм готов да изпълня Твоята Воля.” 


Тези трептения, които излизат чрез въздуха, отиват в пространството и се хроникират. И това, което си приел от въздуха, образува се една реакция. И тогава приетата сила от въздуха се нагажда в организъма. И съществата от другия свят като ви слушат и те ще възприемат тази формула, която за тях е едно благо. Тъй щото едновременно с вас и те ще приемат благото от въздуха. Не само един път трябва да казваш тези думи, но колкото пъти дишаш през деня, все трябва да си служиш с някоя формула. 

Та казвам: Като дишате вие ще гледате да се свържете с онзи възвишен свят, ще мислите за съществата от този свят, които дишат не чрез дробовете, както хората, не чрез хрилете, както рибите, но чрез нови органи, които възприемат етера от въздуха. Вие се нуждаете от етер. Етерът е най-чистата материя, която човек може да изсмуче от въздуха. Този етер представя жизнения елексир. Но ако вие не можете да се свържете с тия същества, които възприемат етера от въздуха, дишането не е правилно...

Напредналите същества не си служат вече с въздуха. За тях въздухът е такова нещо, каквото за нас представя водата, като среда за живеене. Днес и въздухът за нас е вреден. Та тия същества живеят пак на земята, но ако се отворят очите ви, ще видите, че земята е най-малко десет пъти по-голяма, отколкото ние я виждаме. Разумните същества не живеят само във въздуха. Средата, в която живеят, те я наричат етер. 

***
Методи и формули за връзка с етера:

Формула във връзка с Етера, която да се казва  с дълбоко дишане и
многократно мислено насищане(повторение):

"Господи, научи ме да дишам Етер" - формула дадена от Учителя на Елеазар Хараш - замества източното учение за дишането

Формула от Учителя за правилно мислене, закона на терцата/тройката,
разрешаването на въпросите:


  "АНЗОХЕР" - превод: 1."Мисли правилно".
https://slovoto.info/музикален-път/

"АНЗОХЕР" да се произнася многократно мислено - примерно на серии по 100
пъти, както и с дълбоко дишане по време на задърржане на въздуха

Други тълкувания на думата:
2. Завърни се
3. Стани същностен (Праизточника)
4. Завръщане в Дълбинния Център

С древни свещени думи са свързани висши същества, които дишат Етер, и
когато ние работим с тези свещени думи, дишаме Етер заедно с тях.

Метод от Учителя: Мисъл и свързване със същества, които дишат етер по време на задържане на въздуха при дълбоко дишане:

" Като дишате вие ще гледате да се свържете с онзи възвишен свят, ще
мислите за съществата от този свят, които дишат не чрез дробовете, както
хората, не чрез хрилете, както рибите, но чрез нови органи, които
възприемат етера от въздуха."


Формула от Учителя:

Аз мисля както бог мисли и върша неговата воля

Препоръчани книги:

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Спонсори на Портал 12