Търси

Какво ще стане ако се обърнат магнитните полюси на Земята?

Още по темата ...
Квантов преход

Лияна Фероли: Магнитните полюси на земята ще се сменят и ще започне същинският Квантов преход (2025 - 2035)

Виж повече
Шарл Рише

Шарл Рише: Шестото чувство е знак за връзка с вибрациите на етера (част 1)

Виж повече
08.01.2023 г.
30460
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
"Човешкият дух трябва да се пригоди към новите условия на живота. Магнитната вълна, която иде, може да изгори цялата земна кора – повърхността ѝ. Духовните хора ще се приспособят веднага към новите условия, а хората на света не ще се приспособят и ще се лутат, ще бягат по земята, покой за тях не ще има. Тая магнитна духовна вълна ще повдигне земната повърхност над Великия океан, а ще потъне Европа – континентът на бялата раса." Учителя Беинса Дуно ; 29 декември 1920 г.Русе


Какво ще стане ако се обърнат магнитните полюси на Земята? Това е въпрос, на който науката дава само частични и повърхностни отговори, без да включва същинските промени и влияния свързани със слънчевата енергия, финните тела и сили, етера и взаимовръзките с магнитните полета. Затова в тази статия ще направим опит да дадем посоки за размисъл върху основните положения свързани със силовете полета и влиянието на невидимия свят върху видимия свят ( „Каквото горе – това и долу“ | Хермес ).

Магнитните полета сами по себе си са доказателство за съществуването и въздействието на сили, които са невидими. Но когато говорим за влияния, трябва да включим както влиянията между Слънцето и Луната по отношение на Земята, но също така и влиянията между останалите планети в слънчевата система, където има електро-магнитни влияния. Съвсем не случайно е, че единствено Марс няма магнитна решетка и геомагнитни полюси, което е свързано с историята на тази планета и загиналата там цивилизация, но на това ще се спрем по-нататък в статията.

Освен влиянията между Слънцето и планетите, ние трябва да разглеждаме и магнетизмът, който е пряко свързан с влиянието на астралния и етерен свят, откъдето произходжат пък влиянията в енергийният взаимообмен между всички хора, животни, растения, минерали... Затова, когато говорим за промяна в магнитните полюси, това е преди всичко промяна в глобален апсект - промяна, чиито израз е: материален, енергиен, дори духовен, защото фините енергии са свързани с духовния свят.

Кога е имало обръщане на магнитните полюси?
Последното обръщане се е случило преди 772 000 ~ 774 000 години. Оттогава полето почти е било на прага на обръщането цели 15 пъти, с големи спадове на магнетизма, които обаче не са достигнали нужните 90% за да има фактическо обръщане. За да настъпи обръщане на полярността, магнитното поле трябва да спадне с около 90%, като този процес може да отнеме от 100 до 1000 години и през това време липсата на защитен магнитен щит около нашата планета позволява на повече космически лъчи – високоенергийни частици от други места във Вселената – да връхлитат Земята. Когато това се е случвало в миналото, тези космически лъчи са се сблъсквали с все повече и повече атоми в нашата атмосфера, като азот и кислород. Това е произвеждало варианти на елементи, наречени космогенни изотопи, като въглерод-14 и берилий-10, които падат на повърхността. Именно чрез установяването на тяхното наличие във вкаменелости се датират предходните магнитни обръщания. На база текущите изследвания, учените са категорични, че магнитното поле на Земята е спаднало с над 30% за последните 3000 години, но е възможно да се срине рязко, което да доведе до обръщане на магнитните полюси през следващите до 100 години, за което Европейската комисия дори публикува научен доклад в рамките на специалния проект EDIFICE

Специално внимание върху Южноатлантическата аномалия
Това е зона над Атлантическия океан, в която магнитното поле е изключително ниско, но също така се движи и разширява на запад, което според редица изследвания е доказателство за тенденцията за цялостен спад на магнитното поле на Земята, което е в ход. Влиянието на аномалията на височина 400-550 км. от Земята е абсолютно устойчиво. НАСА официално съобщи, че най-модерните компютри са изключвали, когато космически сателити и МКС са преминавали над аномалията. Също така телескопът Хъбъл не може да снима, когато е над аномалията. Преди няколко години пък най-модерният японски сателит за рентгенови изследвания претърпя деактивиране на механизмите за определяне на посоката, карайки сателита да разчита единствено на жироскопи, които също не сработиха правилно, след което се завъртя извън контрол и загуби слънчевите си панели. Примерите са много, но един от най-впечатляващите е, че астронавтите, които прелитат с МКС над зоната на аномалията виждат странни светлинни проблясъци, наричани още "падащи звезди" или фосфени.Намаляването на геомагнитното поле е много по-важно и драматично от обръщането
Защо? Защото при спад на магнитното поле до прагови норми за дълъг период от време ще настъпят първо биологични изменения във всички видове, поради нарастващото йонизиращо лъчение. Именно това се е случило при предходното обръщане на земните полюси, когато на планетата се е случил еволюционният скок от Homo heidelbergensis към HomoSapiens. Влиянието на магнитните полюси е свързано и с кръвната плазма, която съдържа електролити, а и формените кръвни елементи са електрически заредени, което обяснява, че при движението им в ново магнитно поле ще възникнат индукционни токове, които ще са свързани със сериозни биологични изменения, които само хора с повишен интензитет на вибрации и стабилни взаимовръзки с фините тела, ще могат да издържат. 

Геоложките записи също показват категорично, че стотици обръщания на полюсите са се случили през цялата история на Земята. Те се случват, когато петна от железни атоми в течното външно ядро на Земята се обърнат, като малки магнити, ориентирани в обратна посока от тези около тях. Когато обърнатите петна растат до степен, че доминират над останалата част от ядрото, общото магнитно поле на Земята се обръща. Последното обръщане се е случило преди 780 000 години по време на каменната ера и наистина има доказателства, които показват, че сега планетата може да е в ранните етапи на обръщане на геомагнитните си полюси ( не георграфските! Те са константни).

Освен биологичните изменения на база по-силното йонизиращо лъчение, поради отслабения магнетизъм няма да сработва и протичането на електрически ток по познатият досега начин. Тогава навярно ще дойде времето за скритите открития на Никола Тесла...и наличието на съвсем друга електрическа енергия и алтернативна проводимост..

Как сами, без научни данни да разберем дали става обръщане на полюсите?
По птиците. Те имат вграден от Създателя - азимутно-геомагнитен компас, който им помага при миграцията. 

А сега...да навлезем по-надълбоко...

Повишената йонизация при намалено магнитно поле ще изчисти водата на планетата, но не само!
Магнитното поле влияе върху водородните връзки между водните молекули. Под въздействие на магнитното поле става разцепване на енергийните нива на молекулите. Това води до намаление на дължината на водородните връзки, а оттам и до намаление степента на хидратация на йоните. Оказва се така, че един от най-важните резултати при обръщане на магнитните полюси, това е ИЗЧИСТВАНЕТО НА ВОДАТА И НАТРУПАНА В НЕЯ ПАМЕТ, която по изключително метафизичен начин ИЗЛИЗА ОТ СФЕРАТА НА ЗЕМЯТА и се преработва чрез ПОЛЯРНИТЕ СИЯНИЯ (северно и южно - Aurora Borealis и Aurora Australis) благодарение на Слънцето. По този начин тя се препредава към централната паметна Монада, освобождавайки нови ресурси за Ново начало на Земята.Слънцето е индуктор, а планетите са приемници на индукцията. Самата Земя е един огромен магнит
Към земния магнетизъм трябва да се прибави комбинативното действие на Слънцето и Луната. Но не трябва да забравяме, че самата Земя е един огромен магнит сама по себе си. И от тук нататък ние трябва да се замисилим върху връзката между Комоса и човешкия живот, формирането и изменението на тялото (еволюционно трябва да вървим към все по-леки, светлинни и ефирни тела) и в никакъв случай не трябва да се плашим от промените, които са заложени в целия процес на развитие. Защото именно промяната в магнетизма е свързана с промяната на възприятията за свръхсетивния свят и невидимите енергии, а оттам и на съзнанието.

Там, където има магнетизъм - има развитие и топлина
Единствената планета в Слънчевата система, на която няма магнетизъм, това е Марс. Това е пряко свързано с катастрофалната история на черната войнствена раса на Марс, част от която се спасява на Земята в Атлантида при втората подраса - тлаватли, които се съединяват с марсианците и оттук започват големите войни на Земята. После тази раса се усилва още повече от четвъртата и най-опасна раса – пратуранците.

Именно заради това Окултната наука казва, че в желязото е скрита тайната на Марс, в среброто е скрита тайната на Луната, а златото пази тайната на Слънцето. 

С магнетизма са свързани и определени места на Земята, където ако човек попадне, веднага придобива особено мистично познание за високи измерения и светове, а също връзка с богове и висши същества. На такова място веднага започваш да преоткриваш себе си и започваш да се пресътворяваш на по-високо ниво. Такива места в момента има много малко на Земята, но те се пазят и са заключени. 

Какво казва Учителя по темата за магните полюси и течения на енергиите?
От окултно гледище земята има кухина вътре в центъра. Вътре в топката на земята има друга топка, която се движи. Всяка топка си има своя магнитен пояс. Земята в центъра си е най-плътна. Там има машинария, лаборатория, механици, които движат земята. Там е малката мистерия. Който се посвещава, трябва да слезе долу, да види. Малцина могат да слязат. Другите остават по нея отгоре. Всяка година има магнитни течения, по които може да се слезе до центъра. За там се отнася текстът на песента: „В бездната да слезем – хоругва да поставим“ от песента „Напред да ходим смело“. Тя е под 13-та сфера. Който падне, мъчно излиза. Остава за друга еволюция. Духовете, които сега връзват, там ще бъдат вкарани, поставени и земята ще бъде преграда да не излязат. Има само отдушници, там е поставен ангелът с меча на вратата, за да не излязат. Една душа, която излезе оттам на земята, е в рая. Когато някой каже „Черната земя“ – това е именно бездната.

Около нас има друга преграда, магнитна, други хора живеят. Ако тръгнем към слънцето, през тоя пояс не можем да минем. Там е астралният свят. Той е над нас, но граничи с тоя свят, както земята с водата се опират. Тая материя, като отидем там, ще бъде под нас и ще ни се види като ефирна. Водата се крепи върху твърда почва – така е и с астралния свят. Много неща на земята не виждаме. Има места на земята, където човешки крак не е стъпвал. Хората не знаят земята, а само отчасти я знаят и познават. Земята под Тихия океан е скрита. Хората не я знаят. Тя ще излезе със своята девственост над водата. Сега имаме 5 континента, ще излезе и шестият над водата и ще е по-голям от сегашните. От сегашните пък някои ще потънат. Промени ще станат духовни, умствени и физически на земята. Русия има бъдеще заради Северния полюс. Той е светата земя, където никой досега не е ходил и не може да я превземе. Всеки, който е отивал там, си е счупвал краката. Промени ще станат и на небето – на Слънцето, на Луната, както и на Земята. Този живот си отива вече, заминава си, за да отвори място на новия живот. Става сега преустройство на всичката материя на земята. От Слънцето има грамадни магнетически течения, които вдигат континента и го зонират. Тази земя е грешна, има големи нечистотии, трябва да се измие. Ще останат големите гори в Русия, в Америка, където на 4–5 000 километра човешки крак не е стъпвал. Африка е била континент на черната култура (раса), тя е част от друг един грамаден континент, който е потънал. Черната магия е култура на тая черна раса, която заради греховете си е потънала – това са лемурите. Големи територии са били. Атланта е жълтата раса. Сега иде същото и за бялата раса. Нейният континент е Европа. Черната раса са били безчувствени, страдания не са имали. Те са започнали от скоро да се събуждат. Ако удариш желязо о ръката му, болки не е чувствувал. Атлантида е била раса на чувствата. Бялата раса е раса на интелекта. И тя ще потъне. Тук е законът на необходимостта. Ще се потопи цял континент, за да се спаси светът. Ще излезе нов грамаден континент от Великия океан, а сегашният ще бъде един остров Европа.

Най-важното за обръщането на магнитните полюси
При всяко обръщане на полюсите, има 2 константни точки на планетата, около които става обръщането. В тези 2 точки силовите линии на енергиите на магнетизма, няма да имат никакво деструктивно влияние. Опозитно погледнато ще има и 2 точки, в които натрупаната магнетична сила на преобръщането ще е най-висока и там може да се очакват най-силни влияния. Кои са тези точки...за тях в пророчествата се говори ясно.


Вижте още по темата в свързаните видео клипове по-долу:

Спонсори на Портал 12