Търси

Каква тайна е скрита в 11 степенният възел на вратата на гробницата на Тутанкамон?

Още по темата ...
Космосът

Кристиан Жак: Космосът е построен върху основата на едно Централно Единство

Виж повече
Ехантон

Учителя: Всеки глас, който иде от центъра на Слънцето носи светлина. Да обичаш, значи да влезеш във връзка със Слънцето

Виж повече
Науката на Числата

Науката на Числата е първото Посвещение, давано като Ключ още в Древен Египет

Виж повече
19.11.2023 г.
13049
Добавена от: Борислав Борисов
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
* на снимката: възел завързан през 1323 г. пр.н.е., запечатващ вратите на гробницата на Тутанкамон, която е открита през 1922 г. ;

Любовта е възелът на Единството
Елеазар Хараш

"Този англичанин, който изкопа Тутанкамон, той пострада, зарази се и умря. Защо? Знания са имали тия хора и са ги скрили. Ти ще разровиш техните гробници, но ще платиш с живота си. Знания трябват днес на хората. Има места свещени, които са чисти, но ако нашите крака не са чисти, може да ни сполети нещо лошо."
Учителя Беинса Дуно из беседа изнесена на  3 Ноември 1929г., (Неделя)

Възела от гробницата на Тутанкамон, който има 11 възли, не само показва, че гробницата не е отваряна в периода от 1323 г. пр.н.е. до 1922-а година, а има и дълбоко окултно значение и символизъм. Всеки възел от 11 - те е вързан така, че да не може да бъде развързан, освен ако не бъде срязан. Самият възел на входа на гробницата е с формата на дясна ръка свита в юмрук. ( 4 пръста + палец отгоре)

Магията на числата е неотделима от тази за възлите. Числото се счита за идеен възел. Египетският маг прекарва голяма част от времето си, връзвайки възли. Магическият възел е събирателно място на силите, които обединяват Божествения и човешкия свят. Когато две единици са на едно място, те показват великия, светлия път. 

Учителят казва: "Сборът от единиците в числото 11 представлява борба между Доброто и злото. Аз съм избрал числото 11 - то е нещастното число в света. Аз, единадесетият, …аз съм избрал числото 11, защото кара хората да мислят. А това става, когато човек мине най-големи изпитания. Числото 1 се повтаря 11 пъти от 10 до 20; числото 2 се повтаря също 11 пъти в числата от 20 до 30. А числото 1 от 20 до 30 колко гласа има? „Само 1 глас, при числото 21.“ Число, което 11 пъти се повтаря, каква роля играе? Трябва да разберете закона: Ако сте в една своя собствена гама, вие сте господар във вашия живот. Собствената гама аз я разбирам така: при условията, в които сте господар, вие имате 11 гласа. Числото 11 в дадения случай показва, че сте свободен… Числото 11 е гама на свободата.

Само законът на Любовта дава 11 гласа на човека. Само Любовта може да ти даде 11 гласа, а всички други, където и да се намират, ти дават по 1 глас, един път ти дават право. Щом си в една чужда гама, ти имаш само 1 глас. Щом си в своята гама, имаш 11 гласа… Някой път, за да влезеш в своята собствена гама, трябва да я разбираш - това е законът на разбирането. Отношенията, които съществуват, трябва да се разберат."

За египтянина животът и смъртта не са отделени от непреодолима бариера. Духовете на онези, които наричаме „мъртви“, пътуват. Те не са отделени от живите и понякога са добре настроени към тях, а друг път – не. Ние общуваме с тези същества от другия свят по различни начини и особено, писмено. Писмата до мъртвите биват най-често изписвани върху купи. Ако надписът е прекалено дълъг, се използва папирус или плат. Първоначално купите били култови предмети, в които се полагали хляб или вино. Египтяните вярвали, че чрез добре аргументирано писмо мъртвите могат да се намесят в съдбата на живите – за добро или зло. Онзи, който предизвиква умрял обаче, рискува наказание от Божествения съд. Онзи, който влезе в гробница, без да се е пречистил преди това, ще бъде сполетян от най-различни злини. ( както става с Хауърд Картър)

По-дълбоко в темата:
На годишната среща на Веригата от 1910 г. присъстват 28 души.
На 16 август Учителя дава една книжка, върху която всички, включително и той, написват по една дума, и така стават 29 думи, които са следните:

Господ, правда, смирение, послушание, любов, милост, послушание, смирение, възвишение, чудо, дълготърпение, надежда, вяра, мъдрост, помощ, смирение, милосърдие, правда, смирение, любов, слава, милост, любов, сърце, живот, свят, търпение, съзнание, изпълнение („изпълнение“ е думата написана от Учителя). Срещу всяка дума се поставя поредно число: Господ - число 1, правда - число 2, смирение - число 3 и т.н., като свършва с думата „изпълнение“ - число 29.

Учителя казва: Върху отношението на написаното ще бъде текстът на Словото. Това са Духовете, които работят чрез вас:

(Първата дума е Господ, число 1)
Първото число е Господ. Господ - това е първото Същество, Което излиза от Бога, от Безпределния, Незнайния Бог. То е първото Същество, Което е създало света. С това число се е появило и второто лице - Правдата, която има отношение към всичките същества, които са влезли в света, за да се изявят. И то е числото 2, което трябва да страда, защото винаги този, който ще съди между хората, не е най-обичаният. Този, който раздава Правдата, не може да бъде обичан, понеже всякой, който е наставляван, ще го гледа с криво око. Всичките си погрешки ние ги туряме на числото 2, като се извиняваме, че „майка ми ме е научила така“.

(Думата правда, число 2)
В числото 2 човек трябва да се освободи от онова вътрешно заблуждение, че Бог е крив. Всякой трябва да разбира думата „правда“ в истинския смисъл за себе си. Какво значи думата „правда“? Това значи: Мъдрост, Знание - че разбираш законите и че можеш да помиряваш себе си с другите неща; че знаем нашите отношения какво и как да ги помиряваме с другите неща; и после, че имаме стремеж към Бога.

(Думата смирение, число 3)
Числото 3 - това е изкуплението. Господ се смирил, страдал и заплатил всичко. То е третото лице на Божественото. И след като Господ се е смирил, това представлява човекът в животинското му естество. Като например имаш вол, впрягаш го и с това му казваш, че трябва да ти бъде послушен. После всички животни, ако не слушат, се подлагат на наказание от човека.

(Думата послушание, число 4)
Числото 4 означава човекът в неговото животинско развитие.

(Думата любов, число 5)
Човекът е числото 5. За да не бъде бит, човек трябва да има Любов. Да любим, значи, че трябва да се стремим най-напред към Бога; а да Го любим, значи да каже Той нашите отношения спрямо Него, като ни изпрати тук да слугуваме. Ние с Радост и Веселие трябва да пренесем това, което ни изпраща Господ. Трябва да имаме добро стремление за човеците и да работим за тях - че така следва да е, ни се уяснява, че в думата любовъ имаме буквите ю и б, които са характерни заедно с куката, която се образува в последната буква; после, да сме готови да слугуваме на ближните си.

(Думата милост, число 6)
Числото 6 - то е законът на еволюцията. Показва отношенията на човека спрямо животните - че ние трябва да сме милостиви спрямо всички същества. Това число е създадено от 2 и 3 - в него са и майката, и синът. Следователно числото 6 включва всичките същества. Никой човек, който не е милостив, не може да има еволюция в него. Аз изхождам от това правило, че когато някой ме обиди, служа си с цифрата 6, която деля на 2, което представлява майката. Понеже на нея човек не може да прави зло, то примирявам се с човека, който ме е обидил.

(Думата послушание, число 7)
После иде числото 7, което е също като числото 6, само е прибавено послушанието.

(Думата смирение, число 8)
Числото 8 е смирението и когато човек иска да смири някого, дава му цифрите 2, 4 и 8. И Господ когато дава на човека богатство, значи: иска да го смири.

(Думата възвишение, число 9)
Числото 9 представлява Възвишеност - всичките Възвишени Духове, и показва, че те са страдали, дохождали тук и работили.

(Думата чудо, число 10)
Числото 10 - то е чудо. Хората искат винаги в света чудеса. С думата „чудо“ иска да се каже: Господ да извади Истината и да я покаже на света. Страданието например е едно чудо, понеже не си го очаквал. Всякога, когато се дава едно чудо и един урок, трябва да го разберем и ако не сме го разбрали, значи, че не се ползваме.

(Думата дълготърпение, число 11)
Числото 11 се състои от две единици и представлява вечната борба в света - това са двата Бога, които воюват; тия две числа воюват. Първият Бог е дълготърпението и той е дълготърпелив спрямо другия Бог, който иска да го завладее; но понеже две единици никога не се побеждават, затова и борбата между тях е вечна.

(Думата надежда, число 12)
Числото 12 е завършване на еволюцията. Тук 1-то се въплътява в 2-те, та сега Той дълготърпи пакостите, които ние правим. Не е било време, нито ще дойде такова, когато Господ да не е бил дълготърпелив.

(Думата вяра, число 13)
Числото 13 - това число е Вярата, че от всички тия страдания един ден ще бъдем освободени чрез приближаване към Господа, и ще Му благодарим за тия две крилца, които ни е дал.

(Думата мъдрост, число 14)
Числото 14 - то представлява две числа по 7. То е Мъдростта, която е привела животинското царство в разумно царство. Значи, при всичките животни, които са искали да придобият Знание и Мъдрост, тази сила, която е направила това чудо, е Мъдростта. Всичките сили, които работят в полето на Мъдростта, си имат свой Ръководител.

(Думата помощ, число 15)
Числото 15 е пак законът на еволюцията, която се повтаря, понеже 5 плюс 1 е равно на 6. То е помощ.

(Думата смирение, число 16)
Числото 16 е преповторение на числото 8, което е смирение.

(Думата милосърдие, число 17)
Числото 17 - то е милосърдие, защото в 8, което се образува от 1 плюс 7, има падане и слабост.

(Думата правда, число 18)
Числото 18 означава вече Правдата, защото в него виждаме 1+8=9, което е най-строгото число. И когато Господ иска да направи някой човек, Той го прекарва на 3 места по 3, равно на 9 пъти. И там се минава през такива вибрации, които пречистват всичките мъчнотии на човешката душа. Затова са и турили, че има 9 Ангелски чинове.

(Думата смирение, число 19)
Числото 19 - то представлява човекът в неговото обществено развитие.

(Думата любов, число 20)
Числото 20 - то представлява Любовта.

(Думата слава, число 21)
Числото 21 - 3 пъти по 7 са 21. Това е числото на Славата. Значи, човек, когато свърши своята еволюция, него го очаква Слава.

(Думата милост, число 22)
Числото 22 е пак преповторение; то представлява пак животните.

(Думата любов, число 23)
Числото 23 е от 2 и 3, което е равно на 5 - значи, човек трябва да има винаги Любов.

(Думата сърце, число 24)
Числото 24 - 2 плюс 4 е равно на 6; там е сърцето.

(Думата живот, число 25)
Числото 25 - това число е числото 7. То е Животът, Истинският живот, Божественият живот.

(Думата свят, число 26)
2+6=8 - това е светът, в който ние живеем.

(Думата търпение, число 27)
То е числото 9. Значи, то е търпението. Девет е най-строгото число.

(Думата съзнание, число 28)
Това пък число е числото 10. То е преповторение на човешкото политическо развитие.

(Думата изпълнение, число 29)

Числото 29 е равно на 11. То е изпълнението.

 
Скритата стойност на числото 11:
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11=66. Но 6+6=12, а 1+2=З

Препоръчани книги:

Борислав Борисов
Борислав Борисов
Борислав Борисов е автор на текстови материали, видео репортажи и интервюта в Портал12. Работи в сферата на медиите от 2004-а година. Създател на едни от първите големи новинарски онлайн платформи в България, сега собственост на водещи медийни групи.

Роден в Търговище, завършил престижната Езикова гимназия в Ловеч, учил Аграрна икономика в Свищов, работил в редица страни на запад и у нас, главно в сферата на агробизнеса, медиите и сигурността ( анализатор в B2 Security - продоволствена сигурност, противодействие трафика на хора, регионално развитие и политики на Балканите, антитероризъм), основател на Асоциация на българските села.

Борислав Борисов е последовател на духовните и езотерични учения от 19-и век, като сред любимите му автори са Морис Метерлинк, Рудолф Щайнер, Райнер Мария Рилке и др.  Отдаден на изучаването и въвеждането в потънкостите в Учението на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов), както и на школите на Брат Михаил - Омраам (Михаил Иванов) и Елеазар Хараш.

Изследовател на алтернативните методи в психологията, парапсихологията и квантовата медицина.  За контакти: borislav@portal12.bg 
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Спонсори на Портал 12