Търси

Йога Васища: Бог не е далече. Той е Съзнание, Което е навсякъде. Той е чисто Съзнание (ЛЕКЦИЯ на Елеазар)

05.04.2017 г.
2685
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Представаме ви лекция на Елеазар Хараш за Йога Васища ( бел.ред.: впоследствие прероден като Учителя Омраам Михаел Айванхов - Брат Михаил - Омраам). Лекцията е изнесена от Елеазар Хараш на 5-и Юли 2011 г.:


Загатвал съм ви за него, сега ще говорим за него.
Първо: изумително същество, отшелник, древен Учител, Мъдрец, разрушител на гнева и желанията, същество на Великата изначална духовност, практически мистик, Древен безсмъртен, същество на вечната Мъдрост и Премъдрост, един от Великите Синове на Брахман, роден от Разума на Брахман. Тука няма да се впускам в подробности, стар мой приятел, имахме докосване и в този живот – но това е друга дълга тема, ще я изключа. Ще ви говоря само за него, защото е нещо изключително.

Учителят Васища е бил жрец в слънчевата династия, още от Първата раса на боговете. Почита се като Велик дух, потопен още в древността в непрекъснато блаженство. Както ви казах и преди, това е прероденият впоследствие Брат Михаил.

В древността го наричали „Кулапáти”, „Изначален Учител”. Само ще ви кажа, че и сега има тайни книги, които в Индия и в Тибет се крият. Те се отнасят до най-висшите тайни и забранени степени на йога. Изключителен древен Учител, познава много предания, част от едно предание после ще ви кажа.

Васища е богат с Истината, с истинско знание. Книгите му са свещени писания. Автор на древноиндийски свещени текстове. Среща се във Ведите, в Упанишадите, в Пураните и въобще в древни писания.

Казва: Аз получавам мъдростта си от Брахман. (Има много сродна мъдрост с Яджнавалкия). Той е от тези древни мъдреци, които в миналото са се отказали да отидат в рая, когато им е било предложено – пълен отказ от рая – т.е. те са избрали само Бог. Били са призовани да отидат в рая – те се отказват категорично. Те останали в Брахма, в Абсолюта.

И забележете, този Велик Учител казва за Учителя: Той е Учителят на Учителите. Тука само за малко ще ви спомена – Учителят не е Син Божий; Старците не са Синове Божии, даже не са Велики Учители – те са надраснали това. Синовете Божии са кандидати за Старци, но там е много трудно да бъдат приети, изключително рядко. Дори при пълно служене на Бога, и то при служене до смърт, тъй като правилата за Старците са съвсем други, няма нищо общо с Голгота. Ако си верен до гроб, не си достоен да станеш Старец. Някой път ще ви обясня разликата и какви са правилата. Само ще ви кажа едно от правилата: ако можеш да издържиш повече от три милиарда години в уединение. Но има други, по-дълбоки правила – но това е друга тема.

Васища казва: Докато не виждаш Бога във всичко, тогава умът възприема чисто и нечисто – и двете са погрешни. Забележете: тогава умът възприема двойнствено, той не вижда единно и почва да мисли, че еди кое си е чисто, а еди кое си е нечисто и не знае как действа Брахман.

Ум, който стане напълно очистен, става духовен учител.
Който осъзнае себе си, вярата му към този свят се прекратява.
Истинското знание е лодка за преминаване в другия свят, за преминаване в Брахма.

Убеждението възниква при старателното изучаване на Тайната на живота. Без това не възниква истинско знание даже след милиони години. Пак ще повторя: убеждението възниква при старателното изучаване на Тайната на живота. Без това не възниква истинско знание, даже след милиони години.

Тези, които са станали непокорни, са били Безсмъртните – разбира се, една част от тях. Бог е убил безсмъртните богове със смъртта – казва Васища – за да научат специалния си път към Него. Той е много специфичен път за всяко същество, който трябва да извърви към Него.

Няма по-голяма сила от правилните действия в настоящето.
Съдбата може да се победи с усилия в настоящето. Личните усилия са друго название на Тайната Божия Воля и Сила. Личните усилия, говорим за тези непрекъснати, малки, постоянни, искрени – друго название на Тайната Божия Сила и Воля.

Съдбата не е резултат на Бога. Съдбата е резултат на собствени минали действия. Със своите собствени усилия, казва Васища, стани внимателен.

Който е познал Истината, религията вече не му е нужна.
Невежеството на човека е по-вредно от всичките му болести, взети заедно.
Този, който има власт над себе си, не се подхвърля на чужди влияния. Значи този, който е овладял себе си, който има власт над себе си, не се подхвърля на чужди влияния.

Създателят е създал Сам Себе Си и затова всеки трябва да създаде себе си. Прекрасна мъдрост! Създателят е създал Сам Себе Си и затова всеки трябва да създаде, всеки трябва да пресътвори себе си.
Който има духовна природа, не се заблуждава.

Създателят е „чúта”. Тази дума означава „абсолютно чисто съзнание”. Това чисто съзнание се явява Негово тяло. Това е тялото на Брахман, външното Му тяло.

Когато съзнанието е облечено в духовно тяло, то се нарича разум. Разумът е създаващият материята, материалното. Той е това, което възприема външните неща – обекти и всякакви подобни. Но те съществуват само като названия. В Реалността не съществуват обекти. Не съществуват нито обекти, нито възприемащо съзнание – съществува само Чита – всеобщото, абсолютно чистото Съзнание.

Който е разбрал изцяло тайната на съзнанието, прекъсва всички беди и заблуждения. Той става свободен.
Бог съществува, но не възприема вселената. Значи, Той съществува и в нея, но не я възприема. Истината Му е абсолютно чиста, абсолютно Неродена. Той влиза в нея, но не я възприема. Той работи чрез нея, но не я възприема – Той я превъзхожда. Той е само Наблюдател.

Бог не е далече. Той е Съзнание, Което е навсякъде. Той е чисто Съзнание. Скритата вселена, това е всъщност чистото съзнание. Скритата вселена, за която Учителят говори, Божествената вселена, това е всъщност чистото съзнание. Който не знае това, не знае нищо.

Бог може да бъде осъзнат само когато е твърдо разбрано, че вселената е нереална, както е нереална синевата на небето.

Само когато едно същество се осъзнае като съвършено несъществуващо, тогава може да бъде осъзнат Бог. Пак ще повторя: Само когато едно същество се осъзнае като съвършено несъществуващо, само тогава може да бъде осъзнат Бог.
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш е един от най-емблематичните представители на чистата духовност в нашето съвремие. Около 40 години изнася лекции в сферата на духовното развитие и себепознанието. Словото му се отличава с особена чистота, дълбочина и свобода.

Като лектор и писател изнася квинтесенцията на всички световни учения и значими мъдреци, обединявайки чистата духовност на цивилизациите и техните Учители от древността до днес. В лекциите си поставя мост между всички древни учения и религии, като премахва разделението, омразата, междуособиците и показва тънката връзка в основата на всяко учение. Основните принципи в изнасяните лекции от Елеазар Хараш са: Любовта, Мъдростта, Истината, които съграждат главната посока в развитието на всяка душа.

Важна особеност в дейността на Елеазар Хараш е тази, че по отношение на своите последователи и ученици той не прави формално обединение в организация, структура или каквато и да е външна обществена, социална или религиозна форма. Напротив – налице е свобода и непривързаност. Елеазар Хараш изнася в лекции, книги и видео интервюта, всичко необходимо за персоналното духовно развитие на всеки човек, без да го поставя в условия на каквато и да е зависимост. Многократно казва, че в духовното развитие се върви самостоятелно, чрез воля и по свобода. Всички негови лекции са безплатни, а в ежедневието си работи, потопен в дълбини за всяка нова книга, предстояща лекция или видео интервю.

„Любовта ти дава живот, Мъдростта – светлина, Истината те дарява със свобода. Затова Учението е универсално и това е нашата свещена троица – Любов, Мъдрост, Истина. Отнема недостатъците, слабостите. В това учение не можеш да мразиш, да критикуваш, да завиждаш, да боледуваш. Нямаш проблеми. Имаш задачи. Дава нещо универсално, което не се обяснява, а се чувства. Дава възможност да познаеш онази част от себе си, онази пълнота в живота, която е изгубена още в рая. Изгонени от рая – изгнание означава изгубената пълнота и Учението я връща. Но трябва да се отдадеш много искрено, предано.“

 
 • Главното ударение на това учение – е в чистотата, тя е външна, вътрешна и мистична.
 • Другото ударение е в смирението и всеобхватната мъдрост.
 • Чистотата трябва да бъде явна и тайна, скромна и тиха, а смирението трябва да бъде без показ.
 • В това учение са важни малките постоянни усилия – те са безусловни.
 • Мъдростта е всеобща.
 • Това е учение за чистия път към Бога.

За истинските ученици, Елеазар Хараш казва няколко основни принципи:
 • Който е въвлечен в света, не е ученик. Ученикът ражда хармония от себе си, а не от другите.
 • Човекът се учи, но не се развива. Само ученикът се развива.
 • Ученикът не се бори със ситуациите – той ги преодолява.
 • Ученикът знае, че любовта към Истината го освобождава от борбата за оцеляване.
 • Ученикът всякога съхранява Любовта, защото знае, че само чрез нея възприема Бога правилно.
 • В смирението на ученика е скрит силен огън. Ученикът живее в потока на Бога. Той е сключил свещен съюз с Тишината.
 • Ученикът има свещен говор. Той има чист и динамичен покой.
 • Ученикът всякога съхранява своята чистота, за да може да има висше ръководство.
 • Ученикът е владетел на себе си и затова обстоятелствата не го владеят.
 • Никога не нарушавай своята безкрайност.
 • Ако изгубиш опората на живота си, придобий увереност.
 • Човекът е красив, когато е създал Безкрая в себе си.
 • Поставяме на първо място Бог в живота си, а после себе си.
 • Ученикът всякога избягва злословия и многословия. Ученикът много бди над думите, вършителите на кармата.
 • Ученикът знае, че тайната на живота е в това, че има само Едно Действащо Същество.
 • Ученикът познава намерението като тайна енергия на собствената си същност.
 • Ученикът познава свещеното Слово и свещеното Слово го познава.
 • Ученикът носи в себе си силата, която може да изменя пространството. Разбира се това става насаме, между него и Бога, във взаимно съгласие.

„Аз съм благодарен, че имам такива ученици, които видях, и за които Учителя ми каза, че са определени.
Аз наблюдавам от много време тяхната работа – мога само да кажа, че е нещо изключително да познаваш истински ученици на Учителя – скромни, тихи, могъщи – ежедневно и съзнателно работещи върху себе си – бих казал – те са една светеща тишина. С тях ще образуваме ядрото на България, с тях ще работим и в бъдещето, защото Учителя иска могъщи ученици – надрастнали изкушенията на живота, победили напълно змията в себе си, господари на себе си и на своята съдба...познаващи същността на учението...чиито символ е диамантената воля. Няма време за поздрави и външна култура, няма време за излишни въпроси, няма време за отпускане и отлагане...няма време за баби в окултизма. Сега е огнено време, огнен цикъл, сега е време, в което се изработва могъществото на ученика и неговото изключително смирение, което е висок връх."
 


Биографични данни:
Елеазар Хараш е творчески псевдоним на Петьо Йорданов, роден във Варна на 29-и януари 1954-а година. Израства в уединение сред семейство на глухонеми. От 8 годишна възраст започва да изучава тайните на природата и да общува активно с невидимия свят. Още като дете е привлечен от невидимото и жаждата за Бога.

Елеазар Хараш е продължител на Учението на Всемировия Учител Беинса Дуно (Петър Дънов), като своеобразно поема щафетата в Учението през 1986-а година от прекия ученик на Учителя – Брат Михаил – Омраам (1900 – 1986).
Елеазар Хараш започва да издава редица книги, както по свои лекции, така и по Словото на Учителя, или както го нарича – Първия Старец от йерархията на 24-мата Старци.

„Името Елеазар Хараш ми е дадено от Учителя през 87-а година, да нося с него отговорност. Дадено е след самадхи, с него нося голяма отговорност. Има две значения, ще кажа само едното: Божествен център."
 
Афоризми от Елеазар Хараш:
 • Чистите действия нямат съдба.
 • Само Любовта лекува, защото е Сила Божия.
 • Бог въоръжава с Любов този, когото иска да съхрани.
 • За да бъде човекът висше същество, той трябва да има воля избрала Бога по свобода и любов.
 • Над всяка практика е чистото сърце, то може да променя събитията.
 • Който е познал себе си, става Изгряващо Слънце в себе си.
 • Силата работи в Тишина.
 • Гласът е загадка. Има гласове, които ни пречистват. Изворът показва, че само това, което е постоянно, е реално.
 • Най-здравословният живот е близост с Бога.
 • Знанията са бреме, Мъдростта е лекота.
 • Истинското образование е да научиш детето да търси Бога цял живот. Детето трябва да търси умението на Словото.
 • Дълбинно Чистото е всякога трудно за разбиране.
 • Овладей себе си, ако искаш да получиш Пътя си.
 • В Любовта е Единението. В Истината е Изчезването.
 • Древността действа с Безмълвие и Безупречност. Древността работи и сега. Тя е тук. Тя е Всеобхватът.
 • Словото превъзхожда всяка наука и религия.
 • Словото отключва световете – измеренията. В Словото е скрит Пътят.


Творчество:
След 1989-а година, Елеазар Хараш продължава изнасянето на лекции, като първоначално това са сбирки в апартаменти и малки зали, в градовете София, Варна, Бургас, Русе, Добрич, Плевен, Шумен, Стара Загора и др. Постепенно започва един процес на поставяне на основите и актуализацията на цялостната визия на всички духовни течения през вековете до днес. Паралелно с това Елеазар Хараш издава книги за духовно развитие. Някои от най-дълбоките са за Христос, автентичното християнство, богомилите, както и множество лекции за Египет, Атлантида, Древна Индия, Учението на толтеките, Мъдростта на индианците, Мъдростта на суфизма, Мъдростта на Лао Дзъ, както и Мъдростта на народите по света.

Една от най-разпространените му книги е „Формулите - свещени ключове“, в която се съдържат 1000 тематични формули за работа със Словото. Най-дълбоките книги на Елеазар Хараш са по темата за Мистериозните Старци.
Освен книги със свои лекции, Елеазар Хараш издава книги на редица мъдреци и мистици. Издава книги на белгийския мистик и драматург, носител на Нобелова награда за литература (1911-а година) – Морис Метерлинк. В серията от книги влизат и книги за Кабала, тайната на числата и множество тематични книги из Словото на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно).

Видео интервюта и лекции:
От 2016-а година Елеазар Хараш започва изнасянето на видео интервюта пред специализирания сайт за духовно развитие и себепознание – Портал12. В поредица от теми, чрез интервютата се навлиза плавно в дълбочината на фундаментални истини и принципи, свързани с осъзнаването, будността и развитието на духовните добродетели и способности. Така от началните и базови теми през 2016-а година, зрителите се потапят до изключително дълбоко Слово, предадено същевременно на разбираем език, едва 3 – 4 години по-късно, разглеждайки ретроспекцията на подбраните теми.

Паралелно с това, Елеазар Хараш продължава да изнася лекции във Варна (и по изключение 2 лекции във Велико Търново (2017 и 2018 година).

Коментари 0

Коментари:

Спонсори на Портал 12