Търси

Заратустра: Благи мисли, благи думи и благи дела – това е пътят на спасението

Още по темата ...
Матей

Матей е бил в школата на есеите. Пречистването на кръвта е било много важен метод на есеите

Виж повече

Българската Заратустра на Любомир Лулчев: Високият стремеж въздига всичко!

Виж повече
Елеазар 2020

Елеазар Хараш: Пътят към Бога е отворен винаги (ВИДЕО+ПЪЛЕН ТЕКСТ)

Виж повече
22.04.2023 г.
3077
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Ще говорим за Заратустра, за неговата книга Зенд Авеста, т.е. зороастрийската библия. Тя е много по-голяма от нашата библия, тя е енциклопедична. Състои се от 21 книги, но някои книги са много големи.

Някои от книгите, тъй като някои от книгите също са изгорени:
 1. Първата книга се казва Гати – това са два милиона стиха, славословия на Бога.
 2. Втората е Ясна – седемдесет и две глави, най-различни заклинания, коментари и т.н.
 3. Третата – Вендидат – закон против демоните.
 4. Четвъртата книга е Демкарт – повече от хиляда страници коментарии.
 5. Петата основна книга Яща – означава химни за ангелите.
 6. Шестата книга Висперат – означава легенди и молитви.
 7. Седмата Бундахиш – за Първосътворението и за много други неща.
 8. Осмата книга Зартущ намах – така се казва, за живота на Заратустра.
 9. Деветата книга се казва Арт вирап – означава книга за рая и за ада.
 10. Десетата книга Датистан идиник – въпроси към един жрец.

Книги девета и десета се наричат Малката Авеста. Авеста е енциклопедична, огромна книга, както казах не всички са съхранени. Името на върховния жрец Спитама Заратущра – думата спитама означава да бъдеш бял. Думата зар означава да бъдеш стар, в смисъл мъдрост; думата ущра иначе означава камила, но вътрешният смисъл означава голям опит. Затова са наричали Заратущра Белият старец, други са го наричали Белият мъдрец, други пък са го наричали Мъдрият старец. Ще говорим за него, за неговата книга и за неговата мъдрост.

Думата Ахура Мазда означава на древноперсийски Господ Премъдър, другото значение е Висшият Разум. Има и трето значение – Ахура Мазда означава още Въздействащото Слово.

Има и едно друго същество, което участва, казва се Ангра Майньо, по-късно наречен Ариман, но неправилно, но той не е много важен, много малко се споменава. В истинските книги на Заратустра се споменава само един път между другото. Иначе Ангра Майньо означава Злосъздаденият или злодейното създание. Казах, че малко се говори, защото той почти е без значение, тъй като ударението пада най-вече върху:
-
 • Ахура
 • Аша – на древния персийски език означава Истината, там пада ударението.
 • Атар – означава Огънят.

Значи, ударението пада главно върху тези три неща.
Заратустра казва: Благи мисли, благи думи и благи дела – това е пътят на спасението. Над тях бди Аша Вахища, т.е. Висшата Истина или най-висшия ред.

Авеста казва: Има един единствен път, пътят на Аша, пътят на Истината. Всички други пътища са заблуждения. И казва се още: Истината изисква ясна реч. Който обича Истината, казва Заратустра, той избира Истината и се отдава на Истината. Значи, първо я избира, после се отдава на Истината и накрая става съвършен по дух. Такова нещо е станало и с Христос. Когато годините му се губят, той отива при един велик Учител, който го обучавал, един от най-големите Учители; казва се Йешуа бен Пандир, Учителят на есеите. Този Учител, Йешуа бен Пандир хвали Иисус Христос, като казва: Той постигна такова самоусъвършенстване, че стана неспособен да прави грешки. Но друг път ще говорим за тях двамата.

Заратустра казва: Търсещият всякога стига до своя уютен дом – Истината. Аша или Истината е според него вечният буден пазител. Само вътре в нея можем да бъдем опазени и спасени. Тук не става въпрос за никакви техники, а за същността, да заживеем в самата нея. От Аша, казва Заратустра, произлиза доброто, а доброто той го обяснява така: Какво е доброто? Доброто е безкрайно чисто пространство, според Заратустра.

Пред Истината, така нареченият Аешма, т.е. демонът на гнева изпада в ужас. Аешма е името на един от най-големите демони. Заратустра казва, че когато той застане пред Истината, изпада в ужас.

В книгата Вендидат, т.е. законът или кодексът срещу демоните, е казано: Поразявай демоните с бързината на молитвата. На друго място е казано – с бързината на мисълта. Значи там няма коментари, няма какво да се говори; трябва да навлезеш дълбоко в себе си, а не да търсиш съвети. Поразявай с бързината на молитвата, т.е. влез в този поток, или с бързината на мисълта. Тук демоните Заратустра ги нарича смъртни дракони.

Според Авеста, най-непростимото грехопадение за Ахура Мазда е друдж – означава лъжата. Привържениците на лъжата ще бъдат потопени в тъмнина, така казва Заратустра. На друго място пак Заратустра казва: Който лъже, Истината го разрушава. Той вече няма избор, щом е влязъл в лъжата и все едно е дали тя е съзнателна или несъзнателна, той е все в лъжата, но в съзнателната лъжа разрушението е голямо.

Ахура Мазда дава себе си само на Аша, т.е. Ахура Мазда дава себе си само на Истината. Който избира Истината, казва Заратустра, отстранява друдж, т.е. лъжата, заблужденията и илюзиите от живота си. Това става постепенно. Който е избрал твърдо, той постепенно отстранява всичко, което е свързано с лъжа, заблуждение и илюзии.

В учението за огъня се казва така: Огънят е окончателното разрушение на злото, наречено Ангра Майньо, защото огънят е постижение на Божествения образ вътре в човека, става въпрос за мистичния огън. Огънят е наречен Синът на Ахура Мазда. Освен това той е самата същност на Ахура Мазда. Самият Ахура е огън. Този огън възнаграждава и наказва, но този огън е честен. Значи този огън на Бога, който е вътре в него, наказва и възнаграждава, но той, казва Заратустра, е честен. Слушай само това, което ти говори този вътрешен свещен огън. Значи това се случва в дълбокото място на човека.

После казва: Човек трябва да постигне фраваши. Фраваши означава пълнотата на този свещен огън в себе си. Другото наименование на Фраваши е първичния човек, още истинния човек – това е фраваши. И само тогава злото ще бъде окончателно разрушено, няма друг начин – докато човек не постигне фраваши, т.е. пълнотата си, Истината в себе си, истинността си. Това е единственият начин, при който злото за другите ще съществува, но за този, който е станал фраваши, за него вече злото е разрушено. Фраваши, това е истинността, това е духовното тяло в човека.

Авеста казва още: Атар, т.е. огънят е приятел и защитник за човека. Той отстранява нечистите сили, които са скрити в мрака. Чистият огън е особена тайна. Той има в живота тайна власт, понякога и явна, както ще видим в лекцията за Агарта. Там огънят има явна и тайна власт, но повече той има тайна власт и особена власт в живота. Който съумее да задвижи този атар, т.е. този огън в себе си, той става част от Ахура Мазда. Ако говорим с езика на Учителя, любовта е всякога динамична. Който може да задвижи тази любов в себе си, а тя е Божествената Любов, защото човешката пълзи, тогава вече човек става част от Бога, част от Ахура Мазда, т.е. Динамика и динамика се сливат и стават нещо абсолютно.

Елеазар Хараш
из лекция изнесена на 06/12/2005г.Храмът на Тишината в Язд, Иран. Зороастрийска кула:

Елеазар Хараш
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш е един от най-емблематичните представители на чистата духовност в нашето съвремие. Около 40 години изнася лекции в сферата на духовното развитие и себепознанието. Словото му се отличава с особена чистота, дълбочина и свобода.

Като лектор и писател изнася квинтесенцията на всички световни учения и значими мъдреци, обединявайки чистата духовност на цивилизациите и техните Учители от древността до днес. В лекциите си поставя мост между всички древни учения и религии, като премахва разделението, омразата, междуособиците и показва тънката връзка в основата на всяко учение. Основните принципи в изнасяните лекции от Елеазар Хараш са: Любовта, Мъдростта, Истината, които съграждат главната посока в развитието на всяка душа.

Важна особеност в дейността на Елеазар Хараш е тази, че по отношение на своите последователи и ученици той не прави формално обединение в организация, структура или каквато и да е външна обществена, социална или религиозна форма. Напротив – налице е свобода и непривързаност. Елеазар Хараш изнася в лекции, книги и видео интервюта, всичко необходимо за персоналното духовно развитие на всеки човек, без да го поставя в условия на каквато и да е зависимост. Многократно казва, че в духовното развитие се върви самостоятелно, чрез воля и по свобода. Всички негови лекции са безплатни, а в ежедневието си работи, потопен в дълбини за всяка нова книга, предстояща лекция или видео интервю.

„Любовта ти дава живот, Мъдростта – светлина, Истината те дарява със свобода. Затова Учението е универсално и това е нашата свещена троица – Любов, Мъдрост, Истина. Отнема недостатъците, слабостите. В това учение не можеш да мразиш, да критикуваш, да завиждаш, да боледуваш. Нямаш проблеми. Имаш задачи. Дава нещо универсално, което не се обяснява, а се чувства. Дава възможност да познаеш онази част от себе си, онази пълнота в живота, която е изгубена още в рая. Изгонени от рая – изгнание означава изгубената пълнота и Учението я връща. Но трябва да се отдадеш много искрено, предано.“

 
 • Главното ударение на това учение – е в чистотата, тя е външна, вътрешна и мистична.
 • Другото ударение е в смирението и всеобхватната мъдрост.
 • Чистотата трябва да бъде явна и тайна, скромна и тиха, а смирението трябва да бъде без показ.
 • В това учение са важни малките постоянни усилия – те са безусловни.
 • Мъдростта е всеобща.
 • Това е учение за чистия път към Бога.

За истинските ученици, Елеазар Хараш казва няколко основни принципи:
 • Който е въвлечен в света, не е ученик. Ученикът ражда хармония от себе си, а не от другите.
 • Човекът се учи, но не се развива. Само ученикът се развива.
 • Ученикът не се бори със ситуациите – той ги преодолява.
 • Ученикът знае, че любовта към Истината го освобождава от борбата за оцеляване.
 • Ученикът всякога съхранява Любовта, защото знае, че само чрез нея възприема Бога правилно.
 • В смирението на ученика е скрит силен огън. Ученикът живее в потока на Бога. Той е сключил свещен съюз с Тишината.
 • Ученикът има свещен говор. Той има чист и динамичен покой.
 • Ученикът всякога съхранява своята чистота, за да може да има висше ръководство.
 • Ученикът е владетел на себе си и затова обстоятелствата не го владеят.
 • Никога не нарушавай своята безкрайност.
 • Ако изгубиш опората на живота си, придобий увереност.
 • Човекът е красив, когато е създал Безкрая в себе си.
 • Поставяме на първо място Бог в живота си, а после себе си.
 • Ученикът всякога избягва злословия и многословия. Ученикът много бди над думите, вършителите на кармата.
 • Ученикът знае, че тайната на живота е в това, че има само Едно Действащо Същество.
 • Ученикът познава намерението като тайна енергия на собствената си същност.
 • Ученикът познава свещеното Слово и свещеното Слово го познава.
 • Ученикът носи в себе си силата, която може да изменя пространството. Разбира се това става насаме, между него и Бога, във взаимно съгласие.

„Аз съм благодарен, че имам такива ученици, които видях, и за които Учителя ми каза, че са определени.
Аз наблюдавам от много време тяхната работа – мога само да кажа, че е нещо изключително да познаваш истински ученици на Учителя – скромни, тихи, могъщи – ежедневно и съзнателно работещи върху себе си – бих казал – те са една светеща тишина. С тях ще образуваме ядрото на България, с тях ще работим и в бъдещето, защото Учителя иска могъщи ученици – надрастнали изкушенията на живота, победили напълно змията в себе си, господари на себе си и на своята съдба...познаващи същността на учението...чиито символ е диамантената воля. Няма време за поздрави и външна култура, няма време за излишни въпроси, няма време за отпускане и отлагане...няма време за баби в окултизма. Сега е огнено време, огнен цикъл, сега е време, в което се изработва могъществото на ученика и неговото изключително смирение, което е висок връх."
 


Биографични данни:
Елеазар Хараш е творчески псевдоним на Петьо Йорданов, роден във Варна на 29-и януари 1954-а година. Израства в уединение сред семейство на глухонеми. От 8 годишна възраст започва да изучава тайните на природата и да общува активно с невидимия свят. Още като дете е привлечен от невидимото и жаждата за Бога.

Елеазар Хараш е продължител на Учението на Всемировия Учител Беинса Дуно (Петър Дънов), като своеобразно поема щафетата в Учението през 1986-а година от прекия ученик на Учителя – Брат Михаил – Омраам (1900 – 1986).
Елеазар Хараш започва да издава редица книги, както по свои лекции, така и по Словото на Учителя, или както го нарича – Първия Старец от йерархията на 24-мата Старци.

„Името Елеазар Хараш ми е дадено от Учителя през 87-а година, да нося с него отговорност. Дадено е след самадхи, с него нося голяма отговорност. Има две значения, ще кажа само едното: Божествен център."
 
Афоризми от Елеазар Хараш:
 • Чистите действия нямат съдба.
 • Само Любовта лекува, защото е Сила Божия.
 • Бог въоръжава с Любов този, когото иска да съхрани.
 • За да бъде човекът висше същество, той трябва да има воля избрала Бога по свобода и любов.
 • Над всяка практика е чистото сърце, то може да променя събитията.
 • Който е познал себе си, става Изгряващо Слънце в себе си.
 • Силата работи в Тишина.
 • Гласът е загадка. Има гласове, които ни пречистват. Изворът показва, че само това, което е постоянно, е реално.
 • Най-здравословният живот е близост с Бога.
 • Знанията са бреме, Мъдростта е лекота.
 • Истинското образование е да научиш детето да търси Бога цял живот. Детето трябва да търси умението на Словото.
 • Дълбинно Чистото е всякога трудно за разбиране.
 • Овладей себе си, ако искаш да получиш Пътя си.
 • В Любовта е Единението. В Истината е Изчезването.
 • Древността действа с Безмълвие и Безупречност. Древността работи и сега. Тя е тук. Тя е Всеобхватът.
 • Словото превъзхожда всяка наука и религия.
 • Словото отключва световете – измеренията. В Словото е скрит Пътят.


Творчество:
След 1989-а година, Елеазар Хараш продължава изнасянето на лекции, като първоначално това са сбирки в апартаменти и малки зали, в градовете София, Варна, Бургас, Русе, Добрич, Плевен, Шумен, Стара Загора и др. Постепенно започва един процес на поставяне на основите и актуализацията на цялостната визия на всички духовни течения през вековете до днес. Паралелно с това Елеазар Хараш издава книги за духовно развитие. Някои от най-дълбоките са за Христос, автентичното християнство, богомилите, както и множество лекции за Египет, Атлантида, Древна Индия, Учението на толтеките, Мъдростта на индианците, Мъдростта на суфизма, Мъдростта на Лао Дзъ, както и Мъдростта на народите по света.

Една от най-разпространените му книги е „Формулите - свещени ключове“, в която се съдържат 1000 тематични формули за работа със Словото. Най-дълбоките книги на Елеазар Хараш са по темата за Мистериозните Старци.
Освен книги със свои лекции, Елеазар Хараш издава книги на редица мъдреци и мистици. Издава книги на белгийския мистик и драматург, носител на Нобелова награда за литература (1911-а година) – Морис Метерлинк. В серията от книги влизат и книги за Кабала, тайната на числата и множество тематични книги из Словото на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно).

Видео интервюта и лекции:
От 2016-а година Елеазар Хараш започва изнасянето на видео интервюта пред специализирания сайт за духовно развитие и себепознание – Портал12. В поредица от теми, чрез интервютата се навлиза плавно в дълбочината на фундаментални истини и принципи, свързани с осъзнаването, будността и развитието на духовните добродетели и способности. Така от началните и базови теми през 2016-а година, зрителите се потапят до изключително дълбоко Слово, предадено същевременно на разбираем език, едва 3 – 4 години по-късно, разглеждайки ретроспекцията на подбраните теми.

Паралелно с това, Елеазар Хараш продължава да изнася лекции във Варна (и по изключение 2 лекции във Велико Търново (2017 и 2018 година).

Спонсори на Портал 12