Търси

Емануел Сведенборг: Всяко творение на Бога отразява безкрайността и вечността

Още по темата ...
Сведенборг

Сведенборг: Волята може да се сравни с Огъня, докато разумът може да се сравни с неговата Светлина

Виж повече
ритуали

Чрез много ритуали и обичаи хората се привързват все повече към земното и се отдалечават от Същността

Виж повече
Emanuel Swedenborg

Емануел Сведенборг: Всеки става изображение на своята Любов ( и в духовния и в материалния свят)

Виж повече
23.01.2024 г.
1528
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече

“ ... и ще се съберат пред Него всички народи; и ще отдели едни от други, както пастир отлъчва овци от кози; и ще постави овците от дясната Си страна, а козите – от лявата. “ (Mатей.25: 32,33).


Това означава, че Господ ще отдели тези, които пребивават в Истините и доброто от тези, които са в Истините, без да са в доброто, защото в духовен смисъл в Словото „дясна страна“ означава доброто, а „лява страна“ означава Истината, това е означено с овце и кози. Над всички други съдът не е преминал; защото най-злите, които не обладават Истините, отдавна вече са в ада, защото всички зли, които отхвърлят Божественото в сърцето си и отричат всяка вяра и Истината, попадат там, след смъртта, без да чакат отсъждането на съда.

„Предишните небеса“, които са преминали, са се състояли от тези, които са пребивавали в Истината, отделно от доброто, а „Нови небеса“ ще бъдат създадени за тези, които пребивават в Истината и в същото време в доброто.

Пътят към небето и светлината е труден, когато знанието за духовните въпроси е закрито от идолопоклонничество, и когато Словото е фалшифицирано, изтощено и отхвърлено.

Всички чувства на доброта и Истина се разпространяват в небесата и по този начин има връзка между тези, които са в подобни чувства. Всички зли чувства и лъжите се разпространяват в ада и по този начин всички, които изпитват такива чувства са свързани един с друг. Разпространението на чувства в духовния свят е подобно на разпространението на зрението в природния свят. Общуванията във всички светове в много отношения си приличат, разликата е в това, че в природния свят, общуването става между тела, а в духовния свят – между ангелски общества. Тяхното съвършенство се увеличава с умножаването на Истината и добротата, които са източници на тяхната мъдрост. Причината за това образът на човека, който притежава Божествена мъдрост и разбиране, да е подобен на небесния образ е, че човекът е образ на небето в малък мащаб. Именно за това добрите и истинни мисли и чувства на хората се предават на небесните общества във всички посоки около тях. Те се простират все по-далеч, когато се увеличава мъдростта, тоест толкова повече истини, които са постигнати и приети от разума и толкова повече добро, прието от волята, това е човешкият Дух, защото човешкият Дух е съставен от разума и волята.

Човешкият и ангелският дух са такива, че може да се разширяват неограничено, и така да увеличават своето съвършенство. Това се случва, особено когато човек се ръководи от Бога, защото тогава той се води от Истините, които приема разума, и от истинското Добро, което приема волята. Тогава Господ разполага с целия образ на такъв дух по образа на небето, докато най-накрая той не се превърне в подобие на небето в малък вид.

Всяко творение на Бога отразява безкрайността и вечността. Безкрайното разнообразие във всеки и всичко се дължи на факта, че всичко идва от Божественото, което е безкрайно. Следователно, навсякъде има определен образ на безкрайното, така че всичко може да се разглежда като Божествено, като Негово творение, и в същото време всички Негови творения могат да отразяват Божественото.

Препоръчани книги:

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Спонсори на Портал 12