Търси

Елеазар Хараш: Черното Братство работи с ума и въображението. Бялото Братство работи с волята и Духа (ЛЕКЦИЯ)

Още по темата ...
Елеазар Хараш

Елеазар Хараш: Великото учение - това е да се родиш в Чистото Слово

Виж повече
творение на Ефира

Елеазар Хараш: Чистата и истинска Любов е творение на Ефира, на финия свят, на Божествения свят

Виж повече
okoto Eleazar

Елеазар: В човешкото око и лице са съхранени информации за бъдещи събития

Виж повече
09.02.2023 г.
10826
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
БЯЛО БРАТСТВО И ЧЕРНО БРАТСТВО

( лекция на Елеазар Хараш )


Учителят казва: За да противостоиш на злото, трябва да притежаваш най-мощното оръжие - Любовта.

Чрез Свещения Огън Белите Братя са във велико космическо единство.

И Бялото Братство, и Черното Братство работят чрез методите на концентрацията, но резултатите са различни. За Бялото Братство концентрация означава насочване в Духа и получаване сила и Мъдрост в служба на Божествените цели. Бялото Братство работи с изключителния метод на търпението. Ако изтърпиш, ще разбереш светлината и ще се слееш с нея.

Учениците от външния кръг на Бялото Братство работят с Венера - това е Любовта на ума. Учениците от вътрешния кръг работят с Нептун и Слънцето. Нептун насочва енергията към интуицията, т.е. в по-висока степен, а това води до сливане с Духа. Полето на Слънцето, това е полето на волята. Тук Любовта е в Духа. Това е Любовта над всички националности, религии и науки. Божествената Любов е абсолютна сила. Тя е оръжието на Бялото Братство.

Бялата и Черната ложа поотделно и безшумно изработват и чертаят своите планове на действие. Черното Братство работи с ума и въображението. Бялото Братство работи с волята и Духа. Учениците от вътрешния кръг работят със същността.

Висшата степен на енергията работи като мощно динамо - един метод на Бялото Братство. Енергията е мощна и динамична, когато не е привързана към земното.

Учениците от вътрешния кръг вървят по пътя „победа над изкушенията“. Тук се ражда могъществото на енергията. Тази победа дава ново съзнание, нова гледна точка. За да получиш ключа на енергията, трябва да победиш змията. Освободената енергия, това е мощна освобождаваща мисъл. Тази мощна енергия е ключ към космическата Мъдрост.
Концентрацията на един Бял Брат е мощна, динамична и стихийна сила - висша космическа вибрация.

И Бялото Братство, и Черното Братство работят с метода на уважение към хората - тук те имат допирни точки. Белите Братя имат почит дори когато не общуват с хората. Те знаят, че хората са проекции на Бога, на Негови качества и сили, които са скрити дълбоко в човешката душа.

Черният брат не може да обича Божествено. Така той разрушава своите висши сили и възможности. Когато човек мрази, той разрушава много от своите сили и възможности. Омразата отнема дарби и сили.

В Бялото Братство е много трудно Посвещението, защото Посветеният само в един миг на съмнение може да бъде разрушен. Затова ученикът дълго се изпитва, докато умре за човешката воля.

Всяка слънчева система има свой център. В него работят Посветените от Бялото Братство, докато Черните адепти са пръснати по звездите и тук е повече тяхната сила. Но тук също има малко ядро на Белите Братя, които коригират нещата. И Посветените от Бялото Братство, и Черните адепти проявяват своите сили в определени параметри. Абсолютът заедно с Космическото Братство направлява и коригира.

Бялото и Черното Братство са положителният и отрицателният полюс на Божествения план на еволюцията във всички царства. Това означава, че и Бялото, и Черното Братство работят в съгласие с известни правила и закони, които се спазват от двете страни.

По законите на свободата Черните братя са паднали в злоба, завист и омраза. По свободна воля те са станали зли същества. Там, където има слабости, привързаност, емоции, егоизъм, е затворена вратата на Посвещението, а то е спасението. Великото учение е недостъпно за нисши сетива. Неразбирането и недоверието са погубващи духове и главно - недоверието в себе си.

Чрез нечистото слово духовете се превръщат в зли същества. Те се познават по словото, но трябва различаване (то се дава с дневника на будност). Духовете на Черното Братство следят внимателно живота на хората и дебнат на всяка крачка човека, за да внушат своите лоши мисли и постъпки. Те обичат да ровят и в интимната мисъл на човека.
Черните ангели също еволюират, но по пътя на отрицателния опит - натрупване на грешки. В техния план влиза дори неприемливата жестокост - това им осигурява много материални съществувания и много влачения в еволюцията. Но те доброволно са се отклонили от Бога и са нарушили дълга си да се покоряват напълно на Него.

Пътят на духовните дневници е разреждане чрез поуки и влизане в светлината и будността (Окото на Духа).

Натрупването на грешки означава сгъстяване на мрака. Този метод е много дълъг и мъчителен път. Тук самоосъзнаването идва след хиляди години. Обикновено тези хора кимат и казват, че разбират нещата, но живеят в стария живот. Те имат уважение и почит към Учителите, даже слушат Словото, но духовното им развитие е в застой.

Истинските ученици се различават от външния кръг. Когато ние не знаем мотивите си, не можем да служим на Бялото Братство, а на злото. Будният знае своите мотиви и намерения. Всички конфликти, скандали, раздори - това е жътва за Черното Братство. Всяка отрицателна мисъл е също техен капитал.

Пътят на самопознанието е пътят на Бялото Братство. Да познаеш себе си, означава да победиш себе си. Това значи да се освободиш от злото. Много от животинските форми са канали и служители на Черната ложа. Едно от най-силните оръжия на Черното Братство, това са удоволствията. Тук те наблягат много, защото удоволствията водят до духовна смърт. Чрез удоволствията хората се обвързват със злото и за следващи прераждания. Така Черното Братство приковава хората на земята. Учителят казва: Истината е извън удоволствията.

Главният Черен адепт в космоса, това е астралният свят. Изходът от него е чистотата - това е изход от материята, от веществото, защото тук (в чистотата) Бог обича Себе Си. В чистотата Бог се ражда като Огън, а в удоволствията човек губи себе си все повече и повече.

Истинските ученици знаят своите мотиви и така Духът им дава да разберат нещата, т.е. дава им Себе Си. Разбирането значи откровение от Духа.

Астралната светлина е намагнетизирана от звездите, а висшата, истинска светлина е намагнетизирана от Слънцето, т.е. от Бялото Братство. Ето защо се посреща изгревът (но не само затова).

„Око за око, зъб за зъб“ - това е метод на Черното Братство. За хората той е работил хиляди години, за някои той важи и сега. С него Черното Братство е обвързало много хора в своята мрежа. Методът на Бялото Братство е „Любете враговете си“. Ако обичаш враговете си, няма да имаш врагове, защото Любовта е проекция на Бога. Елементарните духове не разбират тази магическа формула. Тук работи Любовта - най-високата честота на вибрации, най-силното оръжие.

Постепенно цялата земя се възпламенява от космическата религия на Учителя: Главната религия в космоса е религията на разумната воля. Учителят за учениците: Щастливи са онези, които са търпеливи, защото точно те ще видят новия свят.

Учениците ще се върнат с богата жътва (богат опит) в невидимия свят, с невероятна магическа сила, нежност, увенчани с ореола на мистичната девственост.

Чрез нечистото слово човек е станал отражение и призрак. Има йерархии на Черното Братство; към тях са включени много зли духове, които работят с техните методи (методите на падналите адепти). Но след време тези Черни адепти разрушават тези зли духове - те са били само временно използвани от тях за своите цели. Черните йерархии имат двойници на десетте сефирота. Например на Херувимите - боговете на Мъдростта - съответства лъжливата мъдрост. На красотата - лъжливата красота и т.н.

Закон: Тези, които общуват със злото, ще бъдат разрушени от него. Те имат двойно лице - едното е Божественото, другото служи на Сатана. Ученикът, ако иска да се слее с Твореца и от ученик да стане творец и служител, трябва да се освободи от двойното лице (двойственост, раздвоение).

Учителят за Любовта: Любовта се проявява на земята в 25 милиона форми. Те се различават една от друга и когато преминете и през последната форма, ще навлезете в света на духовното. И в него Любовта се изразява в 25 милиона форми. Когато стигнете света на Разума, и в него Любовта се изразява в 25 милиона форми. И най-сетне в причинния свят също има 25 милиона форми. Това прави общо 100 милиона форми на Любовта. Когато стигнете в друга слънчева система, там също ще намерите 100 милиона форми на Любовта. И трябва да прекосите 1 милион слънчеви системи и чак когато ги изучите, ще придобиете малка представа за Любовта. Едва тогава ще знаете колко малко знаете за Любовта, която се проявява във Великия Космос. Дотогава не можете да знаете.

Учителят казва: И за най-великите Учители животът е тайнство.

Лекция на Елеазар Хараш, държана през 1992-а година
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш е един от най-емблематичните представители на чистата духовност в нашето съвремие. Около 40 години изнася лекции в сферата на духовното развитие и себепознанието. Словото му се отличава с особена чистота, дълбочина и свобода.

Като лектор и писател изнася квинтесенцията на всички световни учения и значими мъдреци, обединявайки чистата духовност на цивилизациите и техните Учители от древността до днес. В лекциите си поставя мост между всички древни учения и религии, като премахва разделението, омразата, междуособиците и показва тънката връзка в основата на всяко учение. Основните принципи в изнасяните лекции от Елеазар Хараш са: Любовта, Мъдростта, Истината, които съграждат главната посока в развитието на всяка душа.

Важна особеност в дейността на Елеазар Хараш е тази, че по отношение на своите последователи и ученици той не прави формално обединение в организация, структура или каквато и да е външна обществена, социална или религиозна форма. Напротив – налице е свобода и непривързаност. Елеазар Хараш изнася в лекции, книги и видео интервюта, всичко необходимо за персоналното духовно развитие на всеки човек, без да го поставя в условия на каквато и да е зависимост. Многократно казва, че в духовното развитие се върви самостоятелно, чрез воля и по свобода. Всички негови лекции са безплатни, а в ежедневието си работи, потопен в дълбини за всяка нова книга, предстояща лекция или видео интервю.

„Любовта ти дава живот, Мъдростта – светлина, Истината те дарява със свобода. Затова Учението е универсално и това е нашата свещена троица – Любов, Мъдрост, Истина. Отнема недостатъците, слабостите. В това учение не можеш да мразиш, да критикуваш, да завиждаш, да боледуваш. Нямаш проблеми. Имаш задачи. Дава нещо универсално, което не се обяснява, а се чувства. Дава възможност да познаеш онази част от себе си, онази пълнота в живота, която е изгубена още в рая. Изгонени от рая – изгнание означава изгубената пълнота и Учението я връща. Но трябва да се отдадеш много искрено, предано.“

 
 • Главното ударение на това учение – е в чистотата, тя е външна, вътрешна и мистична.
 • Другото ударение е в смирението и всеобхватната мъдрост.
 • Чистотата трябва да бъде явна и тайна, скромна и тиха, а смирението трябва да бъде без показ.
 • В това учение са важни малките постоянни усилия – те са безусловни.
 • Мъдростта е всеобща.
 • Това е учение за чистия път към Бога.

За истинските ученици, Елеазар Хараш казва няколко основни принципи:
 • Който е въвлечен в света, не е ученик. Ученикът ражда хармония от себе си, а не от другите.
 • Човекът се учи, но не се развива. Само ученикът се развива.
 • Ученикът не се бори със ситуациите – той ги преодолява.
 • Ученикът знае, че любовта към Истината го освобождава от борбата за оцеляване.
 • Ученикът всякога съхранява Любовта, защото знае, че само чрез нея възприема Бога правилно.
 • В смирението на ученика е скрит силен огън. Ученикът живее в потока на Бога. Той е сключил свещен съюз с Тишината.
 • Ученикът има свещен говор. Той има чист и динамичен покой.
 • Ученикът всякога съхранява своята чистота, за да може да има висше ръководство.
 • Ученикът е владетел на себе си и затова обстоятелствата не го владеят.
 • Никога не нарушавай своята безкрайност.
 • Ако изгубиш опората на живота си, придобий увереност.
 • Човекът е красив, когато е създал Безкрая в себе си.
 • Поставяме на първо място Бог в живота си, а после себе си.
 • Ученикът всякога избягва злословия и многословия. Ученикът много бди над думите, вършителите на кармата.
 • Ученикът знае, че тайната на живота е в това, че има само Едно Действащо Същество.
 • Ученикът познава намерението като тайна енергия на собствената си същност.
 • Ученикът познава свещеното Слово и свещеното Слово го познава.
 • Ученикът носи в себе си силата, която може да изменя пространството. Разбира се това става насаме, между него и Бога, във взаимно съгласие.

„Аз съм благодарен, че имам такива ученици, които видях, и за които Учителя ми каза, че са определени.
Аз наблюдавам от много време тяхната работа – мога само да кажа, че е нещо изключително да познаваш истински ученици на Учителя – скромни, тихи, могъщи – ежедневно и съзнателно работещи върху себе си – бих казал – те са една светеща тишина. С тях ще образуваме ядрото на България, с тях ще работим и в бъдещето, защото Учителя иска могъщи ученици – надрастнали изкушенията на живота, победили напълно змията в себе си, господари на себе си и на своята съдба...познаващи същността на учението...чиито символ е диамантената воля. Няма време за поздрави и външна култура, няма време за излишни въпроси, няма време за отпускане и отлагане...няма време за баби в окултизма. Сега е огнено време, огнен цикъл, сега е време, в което се изработва могъществото на ученика и неговото изключително смирение, което е висок връх."
 


Биографични данни:
Елеазар Хараш е творчески псевдоним на Петьо Йорданов, роден във Варна на 29-и януари 1954-а година. Израства в уединение сред семейство на глухонеми. От 8 годишна възраст започва да изучава тайните на природата и да общува активно с невидимия свят. Още като дете е привлечен от невидимото и жаждата за Бога.

Елеазар Хараш е продължител на Учението на Всемировия Учител Беинса Дуно (Петър Дънов), като своеобразно поема щафетата в Учението през 1986-а година от прекия ученик на Учителя – Брат Михаил – Омраам (1900 – 1986).
Елеазар Хараш започва да издава редица книги, както по свои лекции, така и по Словото на Учителя, или както го нарича – Първия Старец от йерархията на 24-мата Старци.

„Името Елеазар Хараш ми е дадено от Учителя през 87-а година, да нося с него отговорност. Дадено е след самадхи, с него нося голяма отговорност. Има две значения, ще кажа само едното: Божествен център."
 
Афоризми от Елеазар Хараш:
 • Чистите действия нямат съдба.
 • Само Любовта лекува, защото е Сила Божия.
 • Бог въоръжава с Любов този, когото иска да съхрани.
 • За да бъде човекът висше същество, той трябва да има воля избрала Бога по свобода и любов.
 • Над всяка практика е чистото сърце, то може да променя събитията.
 • Който е познал себе си, става Изгряващо Слънце в себе си.
 • Силата работи в Тишина.
 • Гласът е загадка. Има гласове, които ни пречистват. Изворът показва, че само това, което е постоянно, е реално.
 • Най-здравословният живот е близост с Бога.
 • Знанията са бреме, Мъдростта е лекота.
 • Истинското образование е да научиш детето да търси Бога цял живот. Детето трябва да търси умението на Словото.
 • Дълбинно Чистото е всякога трудно за разбиране.
 • Овладей себе си, ако искаш да получиш Пътя си.
 • В Любовта е Единението. В Истината е Изчезването.
 • Древността действа с Безмълвие и Безупречност. Древността работи и сега. Тя е тук. Тя е Всеобхватът.
 • Словото превъзхожда всяка наука и религия.
 • Словото отключва световете – измеренията. В Словото е скрит Пътят.


Творчество:
След 1989-а година, Елеазар Хараш продължава изнасянето на лекции, като първоначално това са сбирки в апартаменти и малки зали, в градовете София, Варна, Бургас, Русе, Добрич, Плевен, Шумен, Стара Загора и др. Постепенно започва един процес на поставяне на основите и актуализацията на цялостната визия на всички духовни течения през вековете до днес. Паралелно с това Елеазар Хараш издава книги за духовно развитие. Някои от най-дълбоките са за Христос, автентичното християнство, богомилите, както и множество лекции за Египет, Атлантида, Древна Индия, Учението на толтеките, Мъдростта на индианците, Мъдростта на суфизма, Мъдростта на Лао Дзъ, както и Мъдростта на народите по света.

Една от най-разпространените му книги е „Формулите - свещени ключове“, в която се съдържат 1000 тематични формули за работа със Словото. Най-дълбоките книги на Елеазар Хараш са по темата за Мистериозните Старци.
Освен книги със свои лекции, Елеазар Хараш издава книги на редица мъдреци и мистици. Издава книги на белгийския мистик и драматург, носител на Нобелова награда за литература (1911-а година) – Морис Метерлинк. В серията от книги влизат и книги за Кабала, тайната на числата и множество тематични книги из Словото на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно).

Видео интервюта и лекции:
От 2016-а година Елеазар Хараш започва изнасянето на видео интервюта пред специализирания сайт за духовно развитие и себепознание – Портал12. В поредица от теми, чрез интервютата се навлиза плавно в дълбочината на фундаментални истини и принципи, свързани с осъзнаването, будността и развитието на духовните добродетели и способности. Така от началните и базови теми през 2016-а година, зрителите се потапят до изключително дълбоко Слово, предадено същевременно на разбираем език, едва 3 – 4 години по-късно, разглеждайки ретроспекцията на подбраните теми.

Паралелно с това, Елеазар Хараш продължава да изнася лекции във Варна (и по изключение 2 лекции във Велико Търново (2017 и 2018 година).

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Спонсори на Портал 12